5/4/15

Τοπωνύμια στη Γεωγραφία του Στράβωνα

Μια έρευνα πάνω στα Γεωγραφικά του Στράβωνα, η οποία έρευνα έχει σκοπό να δείξει ότι με ανάλυση των καταλήξεων των τοπωνυμίων (κυρίως αυτών στην Ελλάδα) η προέλευση αυτών των ονομάτων μπορεί να πάει πολύ πίσω στο χρόνο, οπωσδήποτε πριν από την όποια εισβολή ΙΕ (Ινδο-Ευρωπαίων) στην Ευρώπη, και ότι πιθανώς οι ΙΕ γλώσσες της Ευρώπης εξελίχθηκαν ομαλά από τις Παλιές Γλώσσες (και επομένως ότι οι ΙΕ γλώσσες κατά πάσα πιθανότητα εξελίχθηκαν από τις Παλιές Γλώσσες).

No comments:

Post a Comment