25 Μαΐ 2011

Λεξικό Γραμμικής Β


Το νέο λεξικό Γραμμικής Β μόλις τέλειωσε, σε ένα πρώτο τουλάχιστον στάδιο. Εκτός από το λεξικό, συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα κλίσεων, φράσεων, καθώς και δύο ένθετα σχετικά με άλλες γλώσσες της Ανατολίας εκείνης της εποχής και χάρτες σχετικά με τις πρόσφατες γενετικές και γλωσσοχρονολογικές μελέτες. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Linear B lexicon