16 Οκτ 2013

Νηών Κατάλογος*

Ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι·
ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα,        485
ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν·
οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν·

πληθὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω,
οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ εἶεν,
φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη,          490
εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι Διὸς αἰγιόχοιο
θυγατέρες μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον·

[http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/BIBLIO_2_419_493.htm]

Αχαιοί
Ονόματα Ηρώων

Τοπωνύμια
Αριθμός πλοίων
Βοιωτία
Πηνέλεως
Λήιτος
Αρκεσίλαος
Προθοήνωρ
Κλονίος

Υρίη
Αυλίς
Σχοίνος
Σκώλος
Ετεωνός
Θέσπεια
Γραία
Μυκαλησσός
Άρμα
Ειλέσιον
Ερύθραι
Ελεών
Ύλη
Πετεών
Ωκαλέη
Μεδεών
Κώπαι
Εύτρησις
Θίσβη
Κορώνεια
Αλίαρτος
Πλάταια
Γλίσας
Υποθήβαι
Ογχηστός
Άρνη
Μίδεια
Νίσα
Ανθηδών

50
Μινύες (Ορχομενός Βοιωτίας)
Ασκάλαφος
Ιάλμενος

Ασπληδών
Ορχομενός

30
Φωκίς
Σχεδίος
Επίστροφος

Κυπάρισσος
Υάμπολις
Λίλαια

40
Λοκρίς
Αίας

Κύνος
Οπούς
Καλλίαρος
Βήσσα
Σκάρφη
Αυγείαι
Τάρφη
Θρόνιον

40
Άβαντες (Εύβοια)
Ελεφήνωρ
Χαλκίς
Ειρέτρια
Ιστιαία
Κήρινθος
Δίον
Κάρυστος
Στύρα

40
Αθήναι
Μενεσθεύς
Αίας
Σαλαμίς
62
Άργος
Διομήδης
Σθένελος
Ευρύαλος
Τίρυνθα
Ερμιόνη
Ασίνη
Τροιζήν
Ηιόναι
Επίδαυρος
Αίγινα
Μάσητας

80
Μυκήναι
Αγαμέμνων

Κόρινθος
Κλεωναί
Ορνείαι
Αραιθυρέη
Σικυών
Υπερησίη
Γονόεσσα
Πελλήνη
Αίγιον
Αιγίαλος
Ελίκη

100
Λακεδαίμων
Μενέλαος
Φάρις
Σπάρτη
Μέσση
Βρυσειαί
Αυγειαί
Αμύκλαι
Έλος
Λάα
Οίτυλον

60
Πύλος
Νέστωρ
Αρήνη
Θρύον
Αιπύ
Κυπαρισήεντας
Αμφιγένεια
Πτελεός
Έλος
Δώριον

90
Αρκάδες
Αγαπήνωρ
Φενεός
Ορχομενός
Ρίπη
Στρατίη
Ενίσπη
Τεγέη
Μαντίνεη
Στύμφηλος
Παρασσίη

60
Επειοί (η Ομηρική Ήλις ταυτίζεται με τη σημερινή Αιτωλοακαρνανία)
Αμφίμαχος
Θάλπιος
Διώρης
Πολύξεινος
Βουπράσιον
Ήλις
Υρμίνη
Μύρσινος
Ωλένη
Αλείσιον

40
Εχινά(δ)ες νήσοι (Σύμπλεγμα νησιών έξω από το σημερινό Αστακό)
Μέγης
Δουλίχιον

40
Κεφαλλήνες
Οδυσσεύς
Ιθάκη
Νήριτον
Κροκυλείη
Αιγίλιψ
Ζάκυνθος
Σάμος

12
Αιτωλοί
Θόας
Πλευρών
Ώλενος
Πυλήνη
Χαλκίς
Καληδών

40
Κρήτες
Ιδομενεύς
Μηριόνης
Κνωσός
Γόρτυνα
Λύκτος
Μίλητος
Λύκαστος
Φαιστός
Ρύτιον

80
Ρόδος
Τληπτόλεμος
Λίνδος
Ιηλυσός
Κάμειρος

9
(Υπόλοιπα Δωδεκάνησα)
Νιρεύς
Φείδιππος
Άντιφος
Σύμη
Νίσυρος
Κράπαθος
Κάσος
Κως
Καλύδναι Νήσοι (σημερινές Λέρος και Κάλυμνος)

3
30
Άργος Πελασγικόν (Περιλαμβάνει τη Β. Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Θεσσαλία)
Αχχιλεύς
Άλος
Αλόπη
Τρηχίν
Φθίη
Ελλάς
50
Πρωτεσίλαος
Φυλάκη
Πύρασος
Ίτων
Αντρών
Πτελεός
40
Εύδμηλος
Φεραί
Βοίβη
Γλαφύραι
Ιαωλκός
11
Φιλοκτήτης
Μηθώνη
Θαυμακίη
Μελίβοια
Ολιζών
7
Ποδαλείριος
Μαχάων
Τρίκκη
Ιθώμη
Οιχαλίη
30
Ευρύπυλος
Ορμένιον
Υπέρεια κρήνη
Αστέριον
40
Πολυποίτης
Άργισσα
Γυρτώνη
Όρθη
Ηλώνη
Ολοοσσών
40
Ευρύπυλος


Γουνεύς
Ορμένιον
Υπέρεια κρήνη
Αστέριον
Κύφος
Δωδώνη

40


22
Μάγνητες (Ανάμεσα στον Πηνειό και στο Πήλιο)

Πρόθοος


40


Τρώες (και σύμμαχοι)
Ονόματα Ηρώων
Τοπωνύμια
Έκτωρ


Δαρδάνιοι
Αινείας
Αρέλοχος
Ακάμας


Άλλοι Τρώες
Πάνδαρος

Ζήλια
Ίδη (όρος)
Αίσηπος (ποταμός)

Άδρηστος
Άμφιος

Αδρήστεια
Απαισός
Πιτύεια
Τηρείη (όρος)
Άσιος

Περκώτη
Πράκτιον
Σηστός
Άβυδος
Αρίσβη

Πελασγοί
Ιππόθοος
Πύλαιος
Λάρισα

Θρήικες
Ακάμας
Πείροος
Ελλήσποντος (η περιοχή)
Κίκονες
Εύφημος


Παίονες
Πυραίχμης
Αμυδών
Αξιός (ποταμός)

Παφλαγόνες
Πυλαιμένεος
Ενετοί
Κύτωρος
Σήσαμος
Παρθένιος ποταμός
Κρώμνα
Αιγιαλός
Ερυθίνοι

Αλιζώνες
Οδίος
Επίστροφος
Αλύβη
Μυσοί
Χρόμις
Έννομος


Φρύγες
Φόρκυς
Ασκάνιος

Ασκανίη
Μήονες
Μέσθλης
Άντιφος

Τμώλος (όρος)
Κάρες
Νάστης
Αμφίμαχος
Μίλητος
Φθιρών όρος
Μαίανδρος (ποταμός)
Μυκάλη (όρος)

Λύκιοι
Σαρπηδών
Γλαύκος

Ξάνθος (ποταμός)


* Η παραπάνω λίστα αναφέρεται στους στίχους 494-877 του Β κεφαλαίου της Ιλιάδας (κατάλογος πλοίων) και μόνο.