4 Μαΐ 2015

Τοπωνύμια στη Γεωγραφία του Στράβωνα

Μια έρευνα πάνω στα Γεωγραφικά του Στράβωνα, η οποία έρευνα έχει σκοπό να δείξει ότι με ανάλυση των καταλήξεων των τοπωνυμίων (κυρίως αυτών στην Ελλάδα) η προέλευση αυτών των ονομάτων μπορεί να πάει πολύ πίσω στο χρόνο, οπωσδήποτε πριν από την όποια εισβολή ΙΕ (Ινδο-Ευρωπαίων) στην Ευρώπη, και ότι πιθανώς οι ΙΕ γλώσσες της Ευρώπης εξελίχθηκαν ομαλά από τις Παλιές Γλώσσες (και επομένως ότι οι ΙΕ γλώσσες κατά πάσα πιθανότητα εξελίχθηκαν από τις Παλιές Γλώσσες).