3 Οκτ 2015

Ο αριθμός και τα σύμβολά του

(Απόσπασμα από τον πρόλογο)

Ο λόγος για τον οποίο έγραψα αυτό το κείμενο είναι η επιθυμία μου να βρω τον απώτερο σκοπό στη φύση, το πρωταρχικό αρχέτυπο. Παρόλα αυτά ο σκοπός δεν έχει μορφή και δεν βρίσκεται στο χώρο και στο χρόνο. Το μόνο του περιεχόμενο είναι το ανθρώπινο νόημα και οι μορφές του μπορούν να σχεδιαστούν από ανθρώπινα χέρια. Αλλά δεν υπάρχει νόημα στη φύση αν δεν υπάρχει ανθρώπινο νόημα, αλλιώς οι άνθρωποι θα βρίσκονταν έξω και ενάντια στη φύση. Αυτό προφανώς μας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουμε, κατά τη δική τους εικόνα, την πραγματική φύση του αριθμού και του αρχετύπου.