24 Σεπ 2023

Θεωρία των αρχετύπων

 


Εικόνα: Ένα από τα πρώτα σχέδια του μαγνητικού πεδίου, από τον Καρτέσιο, 1644. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο μαγνητισμός οφειλόταν στην κυκλοφορία μικροσκοπικών ελικοειδών σωματιδίων, «σπειροειδών τμημάτων,» μέσα από τους πόρους των μαγνητών.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field]

 

Πρόλογος

Στη σύγχρονη φυσική θεωρείται ότι το Σύμπαν εξελίχθηκε μέσω καθαρά τυχαίων διαδικασιών, από την απλούστερη μορφή μιας μοναδικότητας στις πιο σύνθετες τρέχουσες μορφές ύλης, γαλαξιών και ευφυών ανθρώπων. Ως εκ τούτου, τα «σπειροειδή μέρη» του Καρτέσιου, που φαίνονται στην προηγούμενη εικόνα, έχουν εξελιχθεί σε ηλεκτρόνια, οι κινήσεις και οι περιστροφές των οποίων πιστεύεται ότι παράγουν το μαγνητικό πεδίο. Ωστόσο, αυτές οι κινήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα του μαγνητικού πεδίου, όχι ως αιτία. Επιπλέον, μπορεί επίσης να αποδειχθεί ότι από την πλήρη τυχαιότητα δεν μπορούν να προκύψουν πολύπλοκες μορφές υψηλής τάξης. Με απλά λόγια, οποιοδήποτε σύστημα δεν μπορεί να εξελιχθεί επαρκώς χωρίς κάποιες αρχικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα, όλες οι σύγχρονες φυσικές και μαθηματικές θεωρίες περιλαμβάνουν τέτοιες προϋποθέσεις ή αξιώματα, τα οποία από μόνα τους διαψεύδουν την υπόθεση του πλήρους χάους στην αρχή του Σύμπαντος.

 

Επομένως, το Σύμπαν θεωρείται ότι ξεκίνησε από μια κατάσταση χαμηλής εντροπίας (υψηλή αρχική τάξη) με βάση ένα σύνολο θεμελιωδών ιδιοτήτων (μάζα, φορτίο, θερμοκρασία κ.λπ.). Αυτές οι ιδιότητες αποτελούν τις αρχικές συνθήκες, και σχετίζονται με τις δυνάμεις πεδίου και τις αλληλεπιδράσεις σωματιδίων, με τις οποίες η ύλη πιστεύεται ότι έχει οργανωθεί σε πολύπλοκες μορφές. Ωστόσο, είναι αυτή η οργάνωση υψηλής τάξης που απαιτεί επίσης μια αιτία στη φύση. Πίσω από τις ιδιότητες της ύλης κρύβονται μαθηματικές αναλογίες και αριθμοί που υποδηλώνουν αρμονικές σχέσεις και συμμετρίες στη φύση, χωρίς τις οποίες το Σύμπαν δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί. Σύμφωνα με αυτές τις αναλογίες μαθηματικής φύσης, όλα τα πράγματα στο Σύμπαν δημιουργούνται και ακολουθούν κανόνες και μονοπάτια τάξης και μορφής. Είναι αυτές οι τυποποιημένες διαδικασίες που μπορούν να συσχετιστούν ή να ταυτιστούν με τα αρχέτυπα. Είναι τα αρχέτυπα που σχεδιάζουν τα μονοπάτια ή τα «νήματα» του Καρτέσιου που διαμορφώνουν το σχήμα των μαγνητικών γραμμών.

 

Στην κλασική φυσική τα στοιχειώδη σωματίδια θεωρούνταν σημειακές δομές, αδιάστατα και αδιάκριτα το ένα από το άλλο, χωρίς σχήμα ή μορφή. Αυτό το μοντέλο έχει αλλάξει, καθώς τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν βρεθεί ότι αποτελούνται από κουάρκ, τα ηλεκτρόνια θεωρείται ότι περιβάλλονται από «αύρες» ή ότι σχηματίζουν «ηλεκτρονικά νέφη» και δομές που περιγράφονται από συναρτήσεις πιθανότητας, ενώ τα συζευγμένα σωματίδια παρατηρούνται να έχουν την παράξενη ιδιότητα να «αλληλεπιδρούν» το ένα με το άλλο ακαριαία. Τέτοιες παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει τους σύγχρονους επιστήμονες να υποψιάζονται ότι τα «στοιχειώδη σωματίδια» είναι πραγματικά μέρη αδιαίρετων και συλλογικών διαδικασιών και οντοτήτων. Στην περίπτωση του μαγνητικού πεδίου, για παράδειγμα, φαίνεται ότι το σώμα του μαγνήτη, μαζί με τις μαγνητικές γραμμές, σχηματίζουν μια οντότητα που μπορεί να καθοδηγήσει τα ρινίσματα σιδήρου στην πορεία τους. Κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ένα αρχέτυπο που μοιάζει με αράχνη που αντιστοιχεί στην εικόνα της διαδικασίας, με τα άκρα της αράχνης να συνθέτουν τις μαγνητικές γραμμές, και τα «δάχτυλα των ποδιών» της να αφήνουν ίχνη που παρατηρούνται ως «ηλεκτρόνια.» Κατά συνέπεια, όλα τα στοιχειώδη σωματίδια μπορούν να θεωρηθούν μέρη τέτοιων οντοτήτων ή διαδικασιών που αποτελούνται από καθαρή ενέργεια, και οι οποίες στην πραγματικότητα μπορούν να ταυτιστούν με τα αρχέτυπα.

 

Τα αρχέτυπα μπορούν να θεωρηθούν ως εκτεταμένες ενεργειακές μορφές ή κινούμενες δομές φτιαγμένες από καθαρή ενέργεια, που έχουν κάποια εσωτερική δομή, άρα μορφή, και των οποίων η δραστηριότητα αφήνει πίσω ίχνη που παρατηρούμε ως «πεδία» ή «σωματίδια.» Αλλά το πώς μοιάζουν τα αρχέτυπα είναι δευτερεύον, δεδομένου ότι οι γεωμετρικές αναπαραστάσεις δεν είναι τίποτα περισσότερο από αφηρημένες απεικονίσεις εννοιών. Τα αρχέτυπα θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο σαν μορφώματα, «σύννεφα πιθανοτήτων,» τα οποία παίρνουν ένα δεδομένο σχήμα σε μια δεδομένη στιγμή. Όχι μόνο το σχήμα αλλά και η σημασία των μορφωμάτων αυτών μπορεί να διαφέρουν από καιρό σε καιρό σε σχέση τόσο με τις φαινομενικές φυσικές αλληλεπιδράσεις όσο και με τις ψυχικές διεργασίες του υποβάθρου. Αρκεί εδώ να τονίσουμε το γεγονός ότι τα αρχέτυπα συμπεριφέρονται σχετικιστικά (και με την ψυχική έννοια). Εκφράζονται σε σχέση με ένα συναίσθημα, και επιδρούν στην ψυχή επηρεάζοντας τη συναισθηματική της κατάσταση. Οι αλλαγές που συμβαίνουν, ωστόσο, μπορούν να εκδηλωθούν και σωματικά, έτσι ώστε να γίνουν επαρκώς προβλέψιμες.

 

Όποια και αν είναι η φύση των αρχετύπων, θα πρέπει πάντα να βρίσκουμε τρόπους να δίνουμε σχήμα και ονόματα σε ιδέες και έννοιες, και να συσχετίζουμε αυτές τις ιδέες με τον φυσικό κόσμο. Τα αρχέτυπα αντιστοιχούν σε τέτοιες συμβολικές αναπαραστάσεις «ψυχικών υπερδομών,» οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρα που συνδέει την «ψυχή» και τη «φύση.» Το πρόβλημα με τις τρέχουσες φυσικές θεωρίες, ή ακόμα και με τις μεθόδους της σύγχρονης ψυχολογίας, είναι ότι επικεντρώνονται στις διαδικασίες χωρίς να δίνουν καμία προσοχή στις υποκείμενες αιτίες. Η αληθινή αιτία που κάνει τα πράγματα να «κινούνται» μπορεί να μην είναι η φυσική δύναμη ή η ενστικτώδης ορμή, αλλά η υποκείμενη δομή που κάνει τα πράγματα να «αισθάνονται» τη δύναμη. Έτσι, οι φυσικές σταθερές μπορούν να εκφράσουν τις αναλογίες του προτύπου με βάση το οποίο κινούνται τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όχι μόνο να προβλέψουμε την πορεία ή τη συμπεριφορά ενός αντικειμένου, αλλά και να κατανοήσουμε την έννοια που έκανε δυνατή την περιγραφή.

  

Ο Χρυσός Σκαραβαίος

Αυτό που πραγματικά διακρίνει τον Καρλ Γιουνγκ από ίσως όλους τους άλλους ψυχιάτρους είναι ότι εκτός από τη μελέτη των αιτιών της συμπεριφοράς προσπάθησε επίσης να ανακαλύψει τις αρχές που βρίσκονται πίσω από τις αιτίες. Όντας διάδοχος της ψυχαναλυτικής μεθόδου του Φρόυντ, σκέφτηκε το ασυνείδητο όχι μόνο ως μια συλλογή καταπιεσμένων εμπειριών, αλλά περισσότερο ως μια προϋπάρχουσα δομή που αντιστοιχεί σε αναδυόμενες εμπειρίες. Ως εκ τούτου, υπέθεσε την ύπαρξη του συλλογικού ασυνείδητου, κοινού σε όλους τους ανθρώπους, ενώ το άτομο παίρνει κάποια χαρακτηριστικά από αυτό το «ασυνείδητο δυναμικό» κατά τη στιγμή της γέννησης και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Γιουνγκ θεωρούσε τα αρχέτυπα ως τις βασικές δομές του συλλογικού ασυνείδητου. Προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για να υποθέσει ότι δεν υπάρχει θεμελιώδης διάκριση μεταξύ του κόσμου της ψυχής και του φυσικού κόσμου. Τα ψυχικά φαινόμενα σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα με τα φυσικά φαινόμενα, με τέτοιο τρόπο ώστε οι ψυχικές καταστάσεις να μπορούν να επηρεάσουν τα φυσικά αντικείμενα και αντίστροφα, με τα αρχέτυπα να είναι οι μεσολαβητές. Ονόμασε τέτοιες διαδικασίες νοήμονες συμπτώσεις, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης μειωμένης συνείδησης, η οποία βοηθά τα αρχέτυπα να αναδυθούν.

 

Στο βιβλίο του Συγχρονικότητα- Μια μη αιτιακή συνδετική αρχή,[1] λέει ο Γιουνγκ σχετικά με την ιδέα της συγχρονικότητας:

 

«Το πρόβλημα της συγχρονικότητας με έχει προβληματίσει για πολύ καιρό, από τα μέσα της δεκαετίας του '20, όταν ερευνούσα τα φαινόμενα του συλλογικού ασυνείδητου, και συνέχιζα να συναντώ συνδέσεις που δεν μπορούσα να εξηγήσω ως ομαδοποιήσεις της τύχης, ή «σειρές.» Αυτό που βρήκα ήταν «συμπτώσεις» που συνδέονταν με τέτοιο νόημα ώστε η «τυχαία» τους συμφωνία θα αντιπροσώπευε ένα βαθμό απιθανότητας που θα έπρεπε να εκφραστεί από ένα αστρονομικό νούμερο. Για παράδειγμα, θ’ αναφέρω ένα περιστατικό από τις δικές μου παρατηρήσεις. Μία νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσα είχε, σε μία κρίσιμη στιγμή για την κατάστασή της, ένα όνειρο στο οποίο είδε ένα χρυσό σκαραβαίο. Ενώ μου διηγιόταν αυτό το όνειρο, στεκόμουν με την πλάτη προς το κλειστό παράθυρο. Ξαφνικά άκουσα ένα θόρυβο πίσω μου, σαν ένα σιγανό χτύπημα. Γύρισα και είδα ένα ιπτάμενο έντομο να χτυπάει στο τζάμι του παραθύρου από έξω. Άνοιξα το παράθυρο, και έπιασα το έντομο στον αέρα καθώς μπήκε μέσα. Επρόκειτο για το κοντινότερο ανάλογο με ένα χρυσό σκαραβαίο που βρίσκει κάποιος στα δικά μας πλάτη, ένα σκαθάρι σκαραβαίο, το είδος Cetonia aurata, που, αντίθετα με αυτό που κάνει συνήθως, είχε προφανώς αιστανθεί μία παρόρμηση να μπει μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο τη συγκεκριμένη στιγμή. Πρέπει να παραδεχτώ ότι τίποτε παρόμοιο δε μου ξανασυνέβη από τότε, και ότι το όνειρο της ασθενούς παρέμεινε μοναδικό στην εμπειρία μου.

 

Δεν είναι δυνατό να εξετάσουμε λεπτομερώς το εμπειρικό υλικό χωρίς ένα κριτήριο διάκρισης. Πώς θα ξεχωρίσουμε τους μη αιτιακούς συνδυασμούς γεγονότων, εφόσον είναι προφανώς αδύνατο να εξετάσουμε όλα τα τυχαία συμβάντα για την αιτιότητά τους; Η απάντηση είναι ότι τα μη αιτιακά γεγονότα ίσως αναμένονται περισσότερο εκεί που, ύστερα από μία προσεκτικότερη ματιά, μία αιτιακή σύνδεση φαίνεται αδιανόητη.»

[https://s3.us-west-1.wasabisys.com/luminist/EB/I-J-K/Jung%20-%20Synchronicity.pdf]

 

Εκτός από τη θεραπευτική επίδραση μιας τέτοιας εμπειρίας, το ερώτημα και πάλι είναι: Μπορούμε να αναπαράγουμε τα αποτελέσματα ενός τέτοιου πειράματος; Για παράδειγμα, μπορούμε να παρατηρήσουμε στο εργαστήριο ένα υποκείμενο να κάνει ένα σκαθάρι να εμφανιστεί στο παράθυρο του εργαστηρίου, ενώ το υποκείμενο σκεφτόταν ή ονειρευόταν ένα σκαθάρι; Τι «άλλο» μπορεί να προσελκύσει ένα σκαθάρι, εκτός από το φως ή τις γλυκές οσμές; Υπάρχει κάποιο είδος άγνωστου «πεδίου,» το οποίο τα έντομα αντιλαμβάνονται, και από το οποίο έλκονται; Παίρνει ένα τέτοιο πεδίο μια ειδική μορφή για να προσελκύσει ένα σκαθάρι, για παράδειγμα, αντί για μια μέλισσα; Μπορεί ένα τέτοιο πεδίο να παραχθεί από τον εγκέφαλο ή να γίνει αισθητό από την ψυχή σε κατάσταση περισυλλογής ή έκστασης; Μπορούν ζωντανά πλάσματα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη να συντονιστούν μεταξύ τους έτσι ώστε ένας άνθρωπος και ένα σκαθάρι να προσελκύονται αμοιβαία;

 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος, υποθέτω, να αποκλείσουμε μια τέτοια πιθανότητα πριν αμφισβητήσουμε το φαινόμενο, το οποίο υποτίθεται ότι έχει επίσης θεραπευτικά αποτελέσματα. Ίσως κάθε πράγμα ή ον να έχει τη δική του ειδική «συχνότητα,» κάτι σαν ψυχική υπογραφή, έτσι ώστε τα πράγματα ή τα όντα να μπορούν να συντονιστούν με φυσικά πεδία της ίδιας συχνότητας. Ο όρος «πεδίο» μπορεί να θεωρηθεί ευρέως. Τα πεδία είναι δονήσεις σε ένα μέσο, ή ακόμα και στο κενό. Αν η ψυχή θεωρηθεί ως μια άλλη μορφή μέσου, τότε πόσο δυνατόν είναι να μας ελκύουν τα φαινόμενα της ψυχής με ανάλογο τρόπο που μας ελκύει μια φυσική δύναμη; Μπορεί να μας «ελκύει» ένα τραγούδι που ακούμε, όπως δύο σώματα που «νιώθουν» τη δύναμη της βαρύτητας. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η πραγματικότητα είναι το «αίσθημα.» Επιπλέον, υπάρχει ένα είδος επίδρασης που μας επιβάλλεται από κάτι υποθετικό, είτε ένα ηχητικό είτε ένα βαρυτικό κύμα. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την ένταση της «δύναμης» μετρώντας είτε τη δραστηριότητα του εγκεφάλου είτε την απόκριση ενός δυναμόμετρου. Αλλά ανεξάρτητα από το πώς αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες μιας εμπειρίας ή πώς ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα ενός πειράματος, ο συντονισμός μεταξύ του «αντικειμένου» και της «δύναμης» υποδηλώνει κάποιο είδος τάξης παρόμοιο με εκείνο που κάνει έναν σκύλο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Κατά συνέπεια, αυτό το είδος τάξης εκδηλώθηκε στην περίπτωση του Γιουνγκ, συμπεριλαμβάνοντας τον ίδιο, την ασθενή και το σκαραβαίο.

 

Ο Γιουνγκ αναφέρει άλλο ένα παράδειγμα, αυτό με το «πρωταπριλιάτικο ψάρι:»[2]

 

Σαν παράδειγμα θα ανέφερα τον «πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων» (multiplication of cases) που είναι ένα φαινόμενο καλά γνωστό σε κάθε γιατρό. Περιστασιακά υπάρχει μία έξαρση ή κάτι ακόμη περισσότερο, ώστε ο Paul Kamerer[3] να μιλά για ένα «νόμο των σειρών» (law of series), για τον οποίο δίνει μερικά έξοχα παραδείγματα. Στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα κάποιας αιτιακής σύνδεσης μεταξύ των συμπτωματικών γεγονότων.

 

Ομαδοποιήσεις τύχης (chance groupings) ή σειρές φαίνονται, τουλάχιστον για το σύγχρονο τρόπο σκέψης, να είναι χωρίς νόημα, και να εμπίπτουν σαν γενικός κανόνας στα όρια της πιθανότητας. Υπάρχουν, εντούτοις, περιστατικά των οποίων η «τυχαιότητα» φαίνεται ανοιχτή στην αμφιβολία. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα από πολλά, σημείωσα τα εξής την 1η Απριλίου 1949: Σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε ψάρι για μεσημεριανό. Κάποιος συμβαίνει να αναφέρει το έθιμο του «πρωταπριλιάτικου ψαριού.» Το ίδιο πρωί σημείωσα μία επιγραφή που έλεγε: «Est homo totus medius piscis ab imo.» Το απόγευμα μία παλιά ασθενής μου, που δεν είχα δει για μήνες, μου έδειξε μερικές εξαιρετικά εντυπωσιακές εικόνες ψαριών που είχε στο μεταξύ ζωγραφίσει. Το ίδιο απόγευμα μου έδειξαν ένα κομμάτι κεντήματος με θαλάσσια τέρατα που έμοιαζαν με ψάρια. Το πρωινό της 2ης Απριλίου μία άλλη ασθενής μου, που είχα να δω πολλά χρόνια, μου μίλησε για ένα όνειρο στο οποίο καθόταν στην όχθη μίας λίμνης όταν είδε ένα τεράστιο ψάρι να κολυμπάει κατά πάνω της, και να σταματάει μπροστά στα πόδια της. Ασχολιόμουν εκείνο τον καιρό με μία μελέτη σχετικά με το σύμβολο του ψαριού στην ιστορία. Μόνο ένα από τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν ήξερε κάτι για αυτό. Η υποψία ότι πρόκειται για μία περίπτωση νοήμονης σύμπτωσης (meaningful coincidence), δηλ., μία μη αιτιακή σύνδεση, είναι πολύ φυσική.»

 

Ο Γιουνγκ κατηγοριοποιεί τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεται σε τρεις ομάδες:

1) Η σύμπτωση μιας ψυχικής κατάστασης του παρατηρητή με ένα ταυτόχρονο, αντικειμενικό, εξωτερικό γεγονός που αντιστοιχεί στην ίδια ψυχική κατάσταση ή περιεχόμενο (π.χ. ο σκαραβαίος), όπου δεν υπάρχουν ενδείξεις αιτιώδους σύνδεσης μεταξύ της ψυχικής κατάστασης και του εξωτερικού γεγονότος, και όπου, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχική σχετικότητα του χώρου και του χρόνου, μια τέτοια σύνδεση δεν είναι καν νοητή.

2) Η σύμπτωση μιας ψυχικής κατάστασης με ένα αντίστοιχο (περισσότερο ή λιγότερο ταυτόχρονο) εξωτερικό γεγονός που λαμβάνει χώρα έξω από το πεδίο αντίληψης του παρατηρητή, δηλαδή από απόσταση, και το οποίο είναι επαληθεύσιμο μόνο μετά.

3) Η σύμπτωση μιας ψυχικής κατάστασης με ένα αντίστοιχο, ανύπαρκτο ακόμη μελλοντικό γεγονός, το οποίο είναι μακρινό στο χρόνο, και το οποίο επίσης μπορεί να επαληθευτεί μόνο αργότερα.

 

Και συμπληρώνει:

 

«Στις ομάδες 2 και 3, τα γεγονότα που συμπίπτουν δεν είναι ακόμη παρόντα στο πεδίο αντίληψης του παρατηρητή, αλλά έχουν προβλεφθεί εγκαίρως στο βαθμό που μπορούν να επαληθευτούν μόνο αργότερα. Για το λόγο αυτό ονομάζω τέτοια γεγονότα συγχρονιστικά, κάτι που δεν πρέπει να συγχέεται με το σύγχρονα...

 

Τα συγχρονιστικά φαινόμενα αποδεικνύουν την ταυτόχρονη εμφάνιση σημαντικών ισοδυναμιών σε ετερογενείς, αιτιακά άσχετες διαδικασίες. Με άλλα λόγια, αποδεικνύουν ότι ένα περιεχόμενο που αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής μπορεί, ταυτόχρονα, να αναπαρασταθεί από ένα εξωτερικό γεγονός, χωρίς καμία αιτιώδη συνάφεια. Από αυτό προκύπτει είτε ότι η ψυχή δεν μπορεί να εντοπιστεί στο διάστημα, είτε ότι ο χώρος είναι σχετικός με την ψυχή. Το ίδιο ισχύει και για τον χρονικό προσδιορισμό της ψυχής και την ψυχική σχετικότητα του χρόνου. Δεν χρειάζεται να τονίσω ότι η επαλήθευση αυτών των ευρημάτων πρέπει να έχει εκτεταμένες συνέπειες.»

 

Διαγράμματα Πάουλι- Γιουνγκ
Η προηγούμενη εικόνα προέρχεται από το βιβλίο Atom and the Archetype, το οποίο περιέχει επιστολές από την αλληλογραφία μεταξύ του φυσικού Βόλφγκανγκ Πάουλι και του Καρλ Γιουνγκ.

 

Το ίδιο βιβλίο περιλαμβάνει ένα αδημοσίευτο δοκίμιο γραμμένο από τον Πάουλι, Σύγχρονα παραδείγματα φυσικής υποβάθρου.[4] Σε αυτό το δοκίμιο, Ο Πάουλι συγκρίνει το φαινόμενο της σειριακότητας που αναφέραμε προηγουμένως (γεγονότα που έχουν την τάση να επαναλαμβάνονται μόλις εμφανιστούν) με ένα ανάλογο φαινόμενο που συμβαίνει στην οπτική.

 


Η γραμμή D στην προηγούμενη εικόνα είναι αυτή του ατόμου νατρίου. Οι φασματικές γραμμές παράγονται καθώς τα άτομα απορροφούν και επανεκπέμπουν ενέργεια με τη μορφή φωτονίων με συγκεκριμένες συχνότητες. Οι φασματικές γραμμές είναι ένα είδος ταυτότητας για κάθε χημικό στοιχείο. Οι διπλές γραμμές (doublets) παράγονται όταν δύο καταστάσεις του ατόμου εμπλέκονται σε μία μόνο διέγερση, και περιγράφονται από την κβαντική μηχανική. Ο ισοτοπικός διαχωρισμός είναι παρόμοιος, αν και στην περίπτωση αυτή οι γραμμές αντιστοιχούν στις διαφορετικές μάζες του πυρήνα (τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων).

 

Γεγονότα ή αντικείμενα φαίνεται να συμπεριφέρονται σαν «μονάδες» που έχουν την ιδιότητα να εμφανίζονται και να διασπώνται αυθόρμητα, ή να ταξιδεύουν στο χώρο και το χρόνο ακαριαία. Στην περίπτωση του προαναφερθέντος παραδείγματος του Γιουνγκ με το ψάρι, είναι κάποιο αρχέτυπο που συμπεριφέρεται σαν ανεξάρτητη μονάδα, η οποία παίρνει σε αυτή την περίπτωση το σχήμα ενός ψαριού, προκαλώντας «νοήμονα» γεγονότα ή συμπτώσεις, ή κάνοντας «εικόνες» με παρόμοιο περιεχόμενο να εμφανίζονται. Στην περίπτωση του Πάουλι, τα άτομα συμπεριφέρονται σαν μονάδες ή μέρη μονάδων που έχουν την ιδιότητα της αυθόρμητης σχάσης. Η ραδιενέργεια είναι ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρει ο Πάουλι.

 

Για να επανέλθουμε στην προηγούμενη εικόνα, Ο Πάουλι αναρωτιέται αν ο διαχωρισμός των φασματικών γραμμών είναι ένα φυσικό ή ψυχικό γεγονός. Ποιος είναι ο ρόλος της παρατήρησης ή της συνείδησης στην όλη διαδικασία; Ο Πάουλι δίνει το παράδειγμα της αστρικής προβολής- την εμπειρία που έχουν πολλοί άνθρωποι να βλέπουν τον εαυτό τους να προβάλλεται έξω από το σώμα. Ο Πάουλι κάνει έναν υπαινιγμό ότι με κάποιο τρόπο το ασυνείδητο μυαλό ή η ψυχή κάνει την προβολή, και ότι με κάποιο τρόπο αυτή η προβολή επιστρέφει με τη μορφή ενός συνειδητού γεγονότος. Επομένως, το φυσικό μας σώμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η προβολή ή η «ενσάρκωση» στο φυσικό επίπεδο του «αιθέριου» ή πνευματικού σώματος, που ζει στο ψυχικό επίπεδο.   

 

Ο Πάουλι καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:

 

«Συνοπτικά, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το υλικό που δίνεται ως εξής: Το ασυνείδητο εκτελεί αυθόρμητα μια προβολή του ενός συμπληρωματικού ζεύγους αντιθέτων στο άλλο, με το ενεργειακό επίπεδο ή τον αριθμό μάζας από την μία πλευρά, να αντιστοιχεί συμβολικά στο επίπεδο συνείδησης από την άλλη.»

 

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι προβολές είναι και οι δύο εικονικές. Η εικόνα που δημιουργείται από το ασυνείδητο είναι εικονική, αλλά και η εικόνα που γίνεται αντιληπτή από το συνειδητό είναι επίσης εικονική. Η πρώτη μπορεί να βρεθεί σε κάποιον υπερβατικό χώρο, ενώ η δεύτερη μπορεί να βρεθεί στο μυαλό. Και τίθεται το ακόλουθο ερώτημα: Είναι πραγματικά τα φυσικά αντικείμενα; Βρίσκεται πραγματικά μια καρέκλα εκεί έξω; Η πιο πειστική απάντηση που θα μπορούσε κανείς να δώσει είναι η ακόλουθη: είναι θέμα ερμηνείας. Η καρέκλα στην οποία καθόμαστε μπορεί να μην βρίσκεται «μέσα» μας, αλλά ό, τι σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε για την καρέκλα είναι στην πραγματικότητα αντιλήψεις που βρίσκονται μέσα μας. Επομένως, δεν υπάρχει απόλυτη «καρέκλα» ή απόλυτο «εμείς,» αλλά τόσο εμείς όσο και η καρέκλα σχηματίζουμε ένα ζευγάρι πραγμάτων που σχετίζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι αυτή η Ενότητα και τα αρχέτυπα που αποτελούν τη βασική δομή της.

 

Επομένως, τα αρχέτυπα είναι πραγματικά σχετικιστικά. Δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά σε σχέση με τον παρατηρητή. Μια άλλη σχετικιστική ιδιότητα των αρχετύπων είναι ότι αψηφούν το χώρο και το χρόνο. Ίσως θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνα για την ίδια τη δημιουργία του χωροχρόνου, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχετικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, ένα αρχέτυπο που σχετίζεται με την υπομονή θα μπορούσε να κάνει το χρόνο να επιβραδύνει, ενώ ένα αρχέτυπο που σχετίζεται με την προθυμία θα μπορούσε να κάνει το χρόνο να κινείται πιο γρήγορα. Ανεξάρτητα από το πώς μπορούμε να μετρήσουμε τον ψυχολογικό χρόνο, γνωρίζουμε ήδη ότι ο φυσικός χρόνος είναι σχετικός. Ως εκ τούτου, είναι πραγματικά δύσκολο να βρεθεί κάποιο απόλυτο μέτρο του χρόνου στο εξής. Κατά συνέπεια, δεν φαίνεται να έχει νόημα να ορίσουμε ένα αντικείμενο στο χώρο χωρίς τη δράση της παρατήρησης, ή χωρίς τα αποτελέσματα που παράγει το αντικείμενο στο χώρο με την απλή παρουσία του. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ συγχρονικότητας και αιτιότητας είναι, υποθέτω, η διάκριση μεταξύ των διαδικασιών που έλαβαν χώρα στο παρασκήνιο (οι προκαθορισμένες δομές του φαινομένου) και των διαδικασιών στο προσκήνιο (η λήψη των πληροφοριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων).

 

Πτυχές της αστρολογίας

Για κάποιους η αστρολογία μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια ψευδοεπιστήμη. Ωστόσο, η ιστορία της αστρολογίας πηγαίνει πίσω στην αρχή του πολιτισμού. Είναι η αστρολογία κάτι περισσότερο από μια «πρωτόγονη αστρονομία; » Αν και στη σύγχρονη φυσική οι πλανητικές όψεις σχετίζονται μόνο με φυσικές δυνάμεις όπως η βαρύτητα, στους αρχαίους πολιτισμούς (π.χ. Αιγύπτιοι, Αζτέκοι, Κινέζοι κ.λπ.) η επίδραση των πλανητών θεωρήθηκε τόσο αστρονομικά όσο και αστρολογικά. Κάποιος μπορεί να πει ότι οποιεσδήποτε συμπτώσεις σε σχέση με τις πλανητικές όψεις μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι όλα τα ουράνια σώματα υπακούουν στους ίδιους φυσικούς νόμους. Αλλά πώς θα μπορούσαν οι φυσικοί νόμοι να σχετίζονται με την ανθρώπινη ψυχολογία σε σχέση με τους πλανήτες; Για παράδειγμα, ακόμα δεν γνωρίζουμε αν και πώς το φεγγάρι επηρεάζει εμάς και τη γη εκτός από το να προκαλεί τις παλίρροιες. Ποια θα μπορούσε πραγματικά να είναι η αιτία κάποιων μυστηριωδών και ασύλληπτων επιρροών του φεγγαριού εκτός από εκείνες που οφείλονται στη βαρύτητα; Φταίει ο φωτεινός τεράστιος σεληνιακός δίσκος της πανσελήνου που φωτίζει τα πρόσωπά μας και διεγείρει το σώμα μας; Ή είναι απλώς το αποτέλεσμα των δικών μας προδιαθέσεων και δεισιδαιμονιών; Αλλά πώς γίνεται να υπάρχουν τέτοιες προδιαθέσεις αν δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη αιτία που τις προκαλεί; Πώς γίνεται μύθοι για τους πλανήτες και τα αστέρια να υπάρχουν χωρίς κανένα κομμάτι αλήθειας στον πυρήνα τους; Είναι ίσως αυτό το κομμάτι της αλήθειας που η αστρολογία πρέπει να ανακαλύψει ξανά σε ένα σύγχρονο επιστημονικό πλαίσιο.

 

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε πιθανή ψυχική επίδραση των πλανητών δεν θα οφείλεται σε φυσικές δυνάμεις, είναι απλό να προτείνουμε ότι στην αστρολογία οι πλανήτες αντιπροσωπεύουν (ή θα έπρεπε να αντιπροσωπεύουν) σύμβολα αντί για φυσικά αντικείμενα. Επομένως, η δύναμη που ασκούν είναι «μεταφυσική,» όχι φυσική. Τα αστρολογικά ζώδια τη στιγμή της γέννησης, ακόμα και αν αντιστοιχούν στις φυσικές θέσεις των αντίστοιχων πλανητών, πρέπει να ερμηνευτούν συμβολικά στην αστρολογία, ώστε να αποκαλύψουν το μονοπάτι της ζωής που θα ακολουθήσει κανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή κάποιου καθορίζεται απόλυτα από τις πλανητικές όψεις κατά τη στιγμή της γέννησης, αλλά ότι αυτές οι όψεις εκφράζουν κάποιες αρχικές συνθήκες που σχετίζονται με τον χαρακτήρα του ατόμου, και προδιαθέτουν γεγονότα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Με αυτή την έννοια, οι πλανήτες, και γενικά τα αστρολογικά ζώδια, αντιπροσωπεύουν σύμβολα που αντιστοιχούν σε ψυχικές δραστηριότητες (ζωή, θάνατος, τύχη, ατύχημα, γάμος, πλούτος, γνώση, κ.λπ.)

 

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πουν ότι η αστρολογία έχει ξεπεραστεί από την αστρονομία, αλλά ένας τέτοιος ισχυρισμός είναι σίγουρα ψευδής. Η σύγχρονη φυσική μπορεί να προβλέψει τις τροχιές των ουράνιων σωμάτων, αλλά δεν έχει τίποτα να πει για την πορεία της ζωής που θα ακολουθήσει ένα άτομο. Μπορεί να εκτιμήσει τη διάρκεια ζωής των άστρων, αλλά όχι των ανθρώπων. Μπορεί να περιγράφει τα χρώματα ως συχνότητες δονούμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλλά όχι ως εμπειρία της ανθρώπινης ψυχής.

 

Ίσως σε 500 χρόνια από τώρα οι άνθρωποι εκείνης της εποχής να κοιτάξουν πίσω και να θεωρήσουν τη «σύγχρονη» εποχή μας ως έναν άλλο Μεσαίωνα, έχοντας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιστημονικών εφαρμογών, αλλά τίποτα μοναδικό σε σχέση με την πνευματικότητα ή το αληθινό νόημα και σκοπό των ανθρώπινων όντων που ζουν σε αρμονία με τον εαυτό τους, με όλα τα άλλα όντα και με το Σύμπαν. Από τη μία πλευρά, η σύγχρονη επιστήμη έχει γίνει υπερβολικά μηχανιστική, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι επιστήμες της ψυχής, όπως η αστρολογία, έχουν αγνοηθεί.

 

Μια τέτοια ενοποιητική αρχή είναι αυτό που αναζητούν όλες οι «θεωρίες των πάντων.» Με αυτή την έννοια, οι πλανήτες και γενικά τα ουράνια αντικείμενα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεμελιωδώς ως σύμβολα που αντιστοιχούν σε αρχέτυπα που καθοδηγούν εκ των άνωθεν τις καθημερινές διαδικασίες. Με άλλα λόγια, οι πλανήτες και τα αστέρια ως φυσικά βαρυτικά σώματα σε τροχιά το ένα γύρω από το άλλο θα πρέπει να κατανοηθούν ως μία εκδήλωση, μεταξύ πολλών, των αρχέτυπων. Οι πλανήτες ως αστρολογικά σύμβολα που ασκούν δυνάμεις στην ανθρώπινη ψυχή είναι μια άλλη εκδήλωση. Οι πλανήτες και οι αστερισμοί που αντιστοιχούν σε μύθους για θεούς και ήρωες είναι ένας άλλος τρόπος να εκφράσουμε το νόημα ή να περιγράψουμε τα μονοπάτια του ανθρώπινου πεπρωμένου. Οι αναπαραστάσεις των ουράνιων σωμάτων είτε ως αστρολογικά ζώδια, είτε ως ποσότητες ύλης, είτε ως θεότητες, όλα είναι διαφορετικές εκδηλώσεις των αρχέτυπων της Συμπαντικής Ψυχής, που προβάλλονται στην ψυχή του ατόμου, επηρεάζοντας τις καθημερινές μας πράξεις και προδιαγράφοντας τη ζωή μας.

  

Πλανητικά σύμβολα

Ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους προσέγγισης των αρχετύπων είναι η μυθολογία. Οι μύθοι σχετίζονται με φανταστικές ιστορίες που περιγράφουν την ανθρώπινη εμπειρία σχετικά με την προέλευση του κόσμου, το νόημα της ζωής και τις λειτουργίες της ανθρώπινης ψυχής, καθώς η εμπειρία προκύπτει μέσα από φαντασιώσεις, όνειρα και οράματα. Έτσι, υπάρχουν μύθοι δημιουργίας, μύθοι θεοποίησης και μύθοι που περιγράφουν ψυχικά συμπλέγματα.

 

Ένα παράδειγμα μύθου δημιουργίας είναι η ιστορία του Τιτάνα Κρόνου. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, σε έναν αρχαίο μύθο που καταγράφηκε από τη Θεογονία του Ησιόδου, ο Κρόνος ζήλευε τη δύναμη του πατέρα του, του κυβερνήτη του Σύμπαντος, Ουρανού. Ο Ουρανός προκάλεσε την εχθρότητα της μητέρας του Κρόνου, της Γαίας, όταν έκρυψε τα γιγαντιαία μικρότερα παιδιά της Γαίας, τους Εκατόγχειρες και τους μονόφθαλμους Κύκλωπες, στα Τάρταρα, για να μην δουν το φως. Η Γαία δημιούργησε ένα μεγάλο πέτρινο δρεπάνι, και έπεισε τον Κώνο να ευνουχίσει τον Ουρανό. Όταν ο Ουρανός συναντήθηκε με τη Γαία, ο Κρόνος του επιτέθηκε με το δρεπάνι, ευνουχίζοντάς τον, και ρίχνοντας τα γεννητικά του όργανα στη θάλασσα. Από το αίμα που χύθηκε από τον Ουρανό και έπεσε πάνω στη γη, δημιουργήθηκαν οι Γίγαντες, οι Ερινύες και οι Μελιάδες. Τα γεννητικά του όργανα παρήγαγαν έναν λευκό αφρό από τον οποίο αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Cronus]

 

Αυτός είναι σίγουρα ένας μύθος δημιουργίας, και είναι ενδιαφέρον να γίνει η σύγκριση μεταξύ των Εκατόγχειρων και των γαλαξιών, ή μεταξύ των Κυκλώπων και των μαύρων τρυπών. Αλλά το θέμα είναι ότι μια τέτοια σύγκριση προϋποθέτει την παρατήρηση των γαλαξιών και την ανακάλυψη των μαύρων τρυπών, επομένως είναι μόνο μια πιθανή αναπαράσταση μεταξύ πολλών του «αρχέτυπου της δημιουργίας» (μέσω του οποίου υλοποιείται η αιώνια ουράνια διαδικασία). Στις μέρες μας ο Κρόνος έχει ταυτιστεί με τον ομώνυμο πλανήτη. Ως εκ τούτου, ο μύθος αποκαλύπτει μια πιθανή σύνδεση μεταξύ ενός ουράνιου αντικειμένου (ο πλανήτης) και μιας συναισθηματικής κατάστασης (η ζήλια της Γαίας). Αλλά, φυσικά, δεν είναι ο πλανήτης που προκαλεί ζήλια. Αντίθετα, και τα δύο είναι περιγραφές ή πτυχές του ίδιου συμβόλου. 

 

Ένα παράδειγμα μύθου θεοποίησης είναι η ιστορία των Διόσκουρων. Συνδέεται με τους δίδυμους Κάστορα και Πολυδεύκη. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, ο Πολυδεύκης ήταν θεϊκός (γιος του Δία), ενώ ο Κάστωρ ήταν θνητός (γιος βασιλιά). Όταν πέθανε ο Κάστωρ, επειδή ήταν θνητός, ο Πολυδεύκης παρακάλεσε τον πατέρα του Δία να δώσει στον Κάστορα αθανασία, και ο Δίας το έκανε ενώνοντάς τους στους ουρανούς (στον αστερισμό των Διδύμων).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Gemini_%28constellation%29#Mythology]

 

Η ιστορία είναι ενδιαφέρουσα γιατί συσχετίζει τις δύο αντίθετες όψεις της ανθρώπινης φύσης, τη θνητή και τη θεϊκή. Μπορούμε να πούμε ότι όλοι μας έχουμε ένα θεϊκό αντίστοιχο, τον δικό μας ουράνιο αδελφό, με τον οποίο θα ενωθούμε μετά θάνατο στον ουρανό. Ο μύθος είναι ανάλογος με την πίστη στη μετενσάρκωση, σύμφωνα με την οποία η ψυχή αφήνει το θνητό σώμα μετά το θάνατο, και επανασυνδέεται με το «αιθέριο» σώμα. Επομένως, ο μύθος αποκαλύπτει το αντίστοιχο αρχέτυπο της «θέωσης,» και τις διαδικασίες με τις οποίες η ψυχή αναζητά την τελειότητα. 

 

Μια άλλη γνωστή κατηγορία μύθων έχει να κάνει με τις αιώνιες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση με τους πιο αγαπημένους μας. Τέτοιες σχέσεις έχουν απαθανατιστεί σε ελληνικές τραγωδίες, και έχουν επίσης ταυτιστεί με βασικά πρότυπα συμπεριφοράς (συμπλέγματα) από τον Γιουνγκ και τον Φρόυντ. Μπορούμε να αναφέρουμε τα συμπλέγματα του Οιδίποδα (μεταξύ γιου και μητέρας), της Ηλέκτρας (μεταξύ κόρης και πατέρα), της Ιοκάστης (μεταξύ μητέρας και γιου), της Φαίδρας (μεταξύ μητριάς και θετού γιου), της Αντιγόνης (η αφοσίωση της κόρης στον πατέρα της), της Κλυταιμνήστρας (μεταξύ συζύγων) κ.λπ. Τέτοιες ιστορίες περιλαμβάνουν στοιχεία του ανθρώπινου χαρακτήρα και συμπεριφοράς που είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους ανά τους αιώνες. Αυτά τα μοτίβα κρυφής σεξουαλικής επιθυμίας φέρνουν στο μυαλό μου τη φυσική ιδιότητα του φορτίου, είτε ηλεκτρικού, είτε βαρυτικού (μάζα), είτε χρωματικού φορτίου, το οποίο προκαλεί αμοιβαία έλξη ή απώθηση, ανάλογα με την περίπτωση. Φυσικά τα σωματίδια δεν ερωτεύονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια κρυμμένη ποιότητα που εκφράζεται είτε ως ιδιότητα των σωματιδίων είτε ως επιθυμία της ψυχής. Ίσως οι κατά Γιουνγκ έννοιες της Άνιμα και του Άνιμους, για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα, είναι οι πιο κοντινές για να φτάσουμε σε ένα αρχέτυπο που αποδίδει την ιδιότητα της έλξης σε όλα τα φυσικά αντικείμενα και σε όλα τα έμβια όντα.

 Σχεδίασα το προηγούμενο διάγραμμα, που δείχνει μια πιθανή σχέση μεταξύ μύθων και αρχετύπων. Οι μύθοι αποκαλύπτουν τα καθολικά πρότυπα συμπεριφοράς, από τους αθάνατους ήρωες μέχρι τους θνητούς, ενώ η αστρολογική ερμηνεία προσφέρει μια αναλογία μεταξύ των πτυχών του ανθρώπινου χαρακτήρα και των αστερισμών στους οποίους ανήκουν οι ήρωες. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρχει μια απλή αντιστοιχία μεταξύ της δομής των ουρανών και της δομής της ψυχής, και κάποιος μύθος για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τους. Ακόμα προσπαθώ να συλλάβω την ιδέα ότι μια τέτοια αντιστοιχία είναι έμμεση, μη αιτιακή, ή μη τοπική, όπως μπορούμε να πούμε. Με άλλα λόγια, δεν είναι το ουράνιο αντικείμενο που προκαλεί την επίδραση στην ανθρώπινη ψυχή, αλλά το αρχέτυπο ή κάποια αρχή που συνδέει και επηρεάζει τόσο τα αστέρια όσο και την ψυχή. Στην πραγματικότητα, «αρχέτυπο» σημαίνει «αρχική μορφή,» έτσι ώστε τα αρχέτυπα να σχετίζονται ή να είναι οι «βασικές μορφές.» Αλλά η πραγματική «Μορφή» τέτοιων «μορφών» παραμένει άπιαστη. Ίσως οι Μορφές (με την έννοια των Ιδεών) μπορούν να θεωρηθούν ως συλλογικές οντότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα «πράγματα,» «πρόσωπα,» ή «γεγονότα», σύμφωνα με τα οποία τα απτά αντικείμενα, τα ζωντανά πρόσωπα και τα φυσικά φαινόμενα διαμορφώνονται και εξελίσσονται. Επομένως, για να βρούμε μια πλήρη θεωρία που να περιλαμβάνει τόσο τις εκδηλώσεις της ύλης όσο και εκείνες της ψυχής, χρειαζόμαστε μια περιγραφή που να εξηγεί όχι μόνο γιατί οι πλανήτες «έλκονται,» αλλά και γιατί οι ψυχές «συμπαθιούνται»- ποια είναι η αρχή που συνδέει ή παράγει τόσο τη βαρύτητα όσο και την αγάπη. Ενδεχομένως αυτό να είναι μια θεωρία της Συνείδησης.

 

Το νόημα της τύχης

Η σύγχρονη φυσική δεν είναι λιγότερο μη αιτιοκρατική από τη σφαίρα των φαντασιώσεων και των αρχετύπων. Αν και φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από την αστρολογία και την αλχημεία, η βάση της μπορεί ακόμα να βρεθεί στη σφαίρα των φανταστικών οντοτήτων που συνθέτουν τον κόσμο. Τα σωματίδια περιγράφονται ως πιθανοκρατικές κυματοσυναρτήσεις, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πραγματικές οντότητες σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες της κβαντικής μηχανικής. Ενώ οι πιθανότητες δεν αντιμετωπίζονται ως φυσικό πεδίο, τα σωματίδια φαίνεται να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν. Έτσι, η κατανομή των φυσικών οντοτήτων γίνεται μια ομοιόμορφη οντότητα, της οποίας τα μέρη λειτουργούν από κοινού, ενώ αλληλεπιδρούν στιγμιαία από απόσταση. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κατανομή ή οντότητα δεν μπορεί να εντοπιστεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χώρο και το χρόνο χωρίς να χαθεί ολόκληρη η εικόνα της. Αλλά όλες αυτές οι οντότητες και οι διαδικασίες που αποτελούν τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τον παρατηρητή που εξετάζει τα φαινόμενα. Επομένως, είναι λογικό να πούμε ότι η σκέψη ή η συνείδηση είναι πτυχές που αναδύονται μαζί με τα φαινόμενα, και συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια των φυσικών διαδικασιών.     

 

Έχω ήδη αναφέρει κάτι σχετικά με την έννοια της πιθανότητας. Στην πραγματικότητα, στη σύγχρονη φυσική τα φαινόμενα και η συμπεριφορά των αντικειμένων αντιμετωπίζονται ως ένα σύνολο γεγονότων, τα οποία μπορούν να περιγραφούν με μια κατανομή πιθανότητας. Έτσι, η κατανομή εκφράζει τη μορφή μιας οντότητας, στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουν τα πάντα.

 

Αλλά τι είναι η πιθανότητα; Βασικά, αν πούμε ότι ένα γεγονός έχει 10% πιθανότητα να συμβεί, σημαίνει ότι το γεγονός θα λάβει χώρα 10 στις 100 συνεχόμενες φορές υπό τις ίδιες συνθήκες. Αλλά αν το γεγονός δεν συμβεί σήμερα, η πιθανότητα δεν αυξάνεται για αύριο (καθώς οι συνθήκες δεν παραμένουν ποτέ οι ίδιες). Με άλλα λόγια, οι πιθανότητες υποτίθεται ότι δεν έχουν μνήμη. Αλλά για λάθος λόγο. Ας πάρουμε για παράδειγμα το στρίψιμο ενός νομίσματος. Για ένα δίκαιο νόμισμα (fair coin) η πιθανότητα να λάβουμε είτε «κεφαλή» είτε «γράμματα» είναι 50%. Με άλλα λόγια, τα δύο γεγονότα είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ωστόσο, ο θεμελιώδης νόμος της στατιστικής- αυτός των μεγάλων αριθμών- λέει ότι το αποτέλεσμα θα είναι 50% είτε για «κεφαλή» είτε για «γράμματα,» αν στρίψουμε το νόμισμα αρκετές φορές. Επομένως, αν πάρουμε αρχικά πολλές «κεφαλές,» το αποτέλεσμα θα πρέπει να «κανονικοποιηθεί» σε «γράμματα» στο τέλος. Αλλά πώς ξέρει το σύνολο ότι πρέπει να κανονικοποιηθεί αν δεν έχει μνήμη για τις προηγούμενες ρίψεις; Είναι αυτή η όψη της ολότητας, που η κατανομή έχει κατά κάποιο τρόπο τη γνώση της συνολικής της μορφής, αυτό που κανονικοποιεί το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, ακόμη και αν τα ξεχωριστά αποτελέσματα δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όλα συνδέονται με το αποτέλεσμα του συνόλου τους. Αυτό είναι παρόμοιο με την ελεύθερη πτώση των πραγμάτων. Αν και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όλα πέφτουν στο έδαφος ταυτόχρονα (ξεκινώντας από το ίδιο ύψος), επειδή όλα συνδέονται με τη δύναμη της βαρύτητας.

 

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανότητες έχουν μνήμη που σχετίζεται με τη Μορφή της κατανομής ως σύνολο, ακόμη και αν τα ξεχωριστά γεγονότα της κατανομής δεν έχουν γνώση το ένα του άλλου. Αυτό δείχνει επίσης ότι όλες οι κατανομές πιθανότητας είναι ανομοιογενείς. Με άλλα λόγια, ορισμένα γεγονότα θα πρέπει να αναμένεται να συμβαίνουν συχνότερα από άλλα. Για παράδειγμα, δεν βρέχει με την ίδια συχνότητα στην έρημο Σαχάρα σε σύγκριση με τη Βόρεια Αμερική. Ούτε όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα. Όσοι έχουν περισσότερα χρήματα υποτίθεται ότι βγάζουν ακόμα περισσότερα, με την ίδια έννοια που ένα αντικείμενο που αποκτά μάζα αυξάνει την ελκτική του δύναμη. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν «παράγοντα επιτάχυνσης» που καθιστά το πεδίο των πιθανοτήτων ανομοιόμορφο. Αυτός ο παράγοντας εξηγεί επίσης γιατί τα μερικά αποτελέσματα τείνουν να εναρμονιστούν με  το συνολικό αποτέλεσμα, με τον ίδιο τρόπο που τα σταγονίδια νερού οργανώνονται για να σχηματίσουν ένα σύννεφο.

 

Επομένως, οι πιθανότητες δεν έχουν μόνο «μνήμη» αλλά και «προτιμήσεις.» Όπως συμβαίνει με κάθε «πεδίο,» έχουν ορισμένες πτυχές που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο «συμπεριφέρονται» ή διαδίδονται. Αυτό είναι το ίδιο όπως όταν μιλάμε για την «τύχη.» Στην πραγματικότητα, η τύχη δεν είναι «τυχαία» αλλά έχει νόημα. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι τυχερός δεν εννοούμε ότι έχει ίσες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά ότι συνήθως κερδίζει. Με άλλα λόγια, υπονοούμε ότι υπάρχει κάποια επιρροή ή προδιάθεση που τον βοηθά να κερδίσει υπό ορισμένες συνθήκες. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, έχουμε μια «νοήμονη σύμπτωση» μεταξύ του ατόμου και του γεγονότος, τα οποία είναι και τα δύο όψεις της ίδιας κατανομής ή, για να το θέσουμε στη γλώσσα των αρχετύπων, εκφράζουν και τα δύο το ίδιο αρχέτυπο. Επομένως, είναι κάποιο αρχέτυπο του «Πεπρωμένου» αυτό που δρα πάνω στην κατανομή, αποδίδει σχετικά βάρη, και δείχνει την κατεύθυνση σύμφωνα με ορισμένες συνθήκες. Με άλλα λόγια, η Μορφή της κατανομής παρέχει το συνολικό σχήμα της ίδιας κατανομής, ενώ τα ξεχωριστά μέρη μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως τα αρχέτυπα που προκαλούν τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα είναι οι εκδηλώσεις αυτού που ονομάζουμε «Τύχη» ή «Πεπρωμένο.»

 

Έτσι, οι κατανομές πιθανοτήτων στη φυσική μπορεί να περιγράφουν όχι ένα σωματίδιο, αλλά μια συλλογή σωματιδίων (ή μια συλλογή πραγμάτων που συνθέτουν το «σωματίδιο»). Αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων το σχήμα της κατανομής ή της κυματοσυνάρτησης δεν αλλάζει. Ενώ τα σωματίδια εμφανίζονται και εξαφανίζονται, οι ιδιότητες (π.χ. φορτίο) διατηρούνται. Συνεπώς, αντιλαμβανόμενοι το συνολικό σχήμα μπορούμε να προβλέψουμε ποια μπορεί να είναι τα ξεχωριστά μέρη. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση τα μέρη δεν θα είναι «σωματίδια» (τα οποία αποτελούνται από ιδιότητες), αλλά ιδιότητες (οι δράσεις των αρχετύπων) που απλώνονται σε ολόκληρη την κατανομή. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει, μεταξύ άλλων, γιατί τα σωματίδια έχουν πολλαπλούς ρόλους (το ηλεκτρόνιο, για παράδειγμα, προκαλεί τόσο το ηλεκτρικό όσο και το μαγνητικό πεδίο) ή γιατί ορισμένα σωματίδια έρχονται σε ομάδες (ζεύγη σωματιδίου- αντισωματιδίου, ή τριάδες κουάρκ). Μπορεί επίσης να εξηγήσει την κβαντική σύζευξη και τη μη- τοπικότητα. Σε μια ανάλογη περίπτωση, είναι σαν να περιγράφαμε τον κόσμο όχι αναγνωρίζοντας διαφορετικά είδη, αλλά ομαδοποιώντας τις πτυχές των ειδών (διαφορετικά είδη χεριών, ποδιών, κεφαλιών, ματιών, και ούτω καθεξής). Αυτές οι πτυχές ή δράσεις θα μπορούσαν στη συνέχεια να ταυτιστούν με τα αρχέτυπα.

 

Αυτό είναι παρόμοιο με το πώς λειτουργεί το μυαλό μας. Διαφορετικά «βασικά αντικείμενα» βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου, ενώ ανασυνδυάζονται κάθε φορά που αναδύεται μια ανάμνηση. Για παράδειγμα, ένα «δέντρο,» μια «ακτή της θάλασσας,» ένας «φίλος,» μαζί ίσως με μια «αίσθηση ζέστης,» μπορούν να συνδυαστούν για να μας θυμίσουν κάποιες συγκεκριμένες καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά τα επιμέρους γεγονότα που αποτελούν αυτήν την ανάμνηση δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο στον εγκέφαλό μας. Ομοίως, οι πτυχές που μας κάνουν έξυπνους συλλέγονται από διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου ή της ψυχής, έτσι ώστε η νοημοσύνη μας να μπορεί να εκφραστεί. Ωστόσο, αυτές οι πτυχές υπήρχαν στο μυαλό μας εξαρχής. Αν προσθέσουμε σε αυτές τις πτυχές που συνθέτουν τη νοημοσύνη μας την ιδιότητα της προβλεψιμότητας, τότε μπορούμε να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στη βαθύτερη φύση των πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, πώς γίνεται να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε με εξαιρετική ακρίβεια σε ορισμένες περιπτώσεις την πιθανή έκβαση των γεγονότων;  Είναι επειδή τα γεγονότα είναι προκαθορισμένα ανεξάρτητα από τη δική μας βούληση, ή με κάποιο τρόπο το μυαλό μας είναι συντονισμένο με το πεπρωμένο μας; Η πιο πιθανή απάντηση είναι ότι το μυαλό μας είναι επίσης μέρος των γεγονότων που προσπαθούμε να περιγράψουμε ή να προβλέψουμε με την κατανομή πιθανοτήτων. Αν ταυτίσουμε την «προβλεψιμότητα» με ένα άλλο αρχέτυπο, όπως κάναμε με το «πεπρωμένο,» τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δύο αρχέτυπα συνδυάζονται για να καθορίσουν τη μορφή των πραγμάτων που θα συμβούν.


Η Κυματοσυνάρτηση Ψ


[http://functionspace.com/topic/247/Can-someone-explain-in-brief-about-the-quantum-mechanical-wave-function-]


Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, μια κυματοσυνάρτηση στην κβαντική μηχανική περιγράφει την κβαντική κατάσταση ενός απομονωμένου συστήματος ενός ή περισσότερων σωματιδίων. Υπάρχει μια κυματοσυνάρτηση που περιέχει όλες τις πληροφορίες για ολόκληρο το σύστημα, όχι μια ξεχωριστή κυματοσυνάρτηση για κάθε σωματίδιο στο σύστημα. Η ερμηνεία της είναι αυτή του πλάτους πιθανότητας.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function]

 

Το προηγούμενο γράφημα αντιπροσωπεύει την απλούστερη μορφή μιας κυματοσυνάρτησης. Στην κορυφή βρίσκουμε την πιο πιθανή θέση του σωματιδίου, επομένως ολόκληρη η κατανομή μετρά την πιθανότητα εύρεσης του σωματιδίου κάπου στο διάστημα. Μπορεί να παρατηρήσουμε ότι η κατανομή επεκτείνεται στο άπειρο, πράγμα που σημαίνει ότι το σωματίδιο μπορεί να είναι οπουδήποτε στο σύμπαν (η πιθανότητα γίνεται μηδέν στο συν ή μείον άπειρο). Η ίδια η κατανομή δεν αντιπροσωπεύει το σχήμα του σωματιδίου. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει μια συνολική Μορφή στην «κορυφή» της οποίας μπορεί να εντοπιστεί ένα σωματίδιο. Επομένως, ακόμη και αν η κυματοσυνάρτηση είναι ένα μαθηματικό εργαλείο, μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει μια πραγματική οντότητα την οποία μπορούμε να απεικονίσουμε με τη βοήθεια της κυματοσυνάρτησης. 

 

Ενώ είναι ίσως παρακινδυνευμένο να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τη μορφή της κυματοσυνάρτησης με ένα πραγματικό σχήμα, το σχήμα των φυσικών αντικειμένων μπορεί στην πραγματικότητα να περιγραφεί από κυματοσυναρτήσεις. Εάν η πιθανότητα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των «κουκκίδων» που περιγράφουν ένα αντικείμενο σε μια συγκεκριμένη θέση, τότε η συλλογή όλων των «κουκκίδων» θα μας δώσει το σχήμα του αντικειμένου. Ωστόσο, το σχήμα είναι προσωρινό, καθώς η κατανομή των «κουκκίδων» μπορεί να αλλάξει, και να μας δώσει ένα άλλο αντικείμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυματοσυνάρτηση εκφράζει θεμελιωδώς μια κατάσταση. Το ενδιαφέρον σχετικά με τις συνθήκες είναι ότι δεν υπόκεινται στα όρια του χωροχρόνου. Ενώ τα υλικά αντικείμενα υπόκεινται σε καθορισμένες διαδικασίες που τα καθιστούν άκαμπτα και δύσκολα στη μετακίνηση, οι συνθήκες κινούνται ελεύθερα σε έναν εικονικό χώρο, αλλάζοντας συνεχώς σχήμα ή ακόμα και ταυτότητα. Η κυματοσυνάρτηση προσεγγίζει τέτοιες εικονικές συνθήκες ή οντότητες, προσφέροντας μια περιγραφή για το πώς θα έμοιαζαν οι οντότητες αν γίνονταν πραγματικές.

 

Μια τέτοια περιγραφή γίνεται μόνιμη όταν η κυματοσυνάρτηση «καταρρέει.» Αλλά η κυματοσυνάρτηση καταρρέει παντού ταυτόχρονα. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε τα αντικείμενα όχι ως συλλογές ιδιοτήτων σε κάποιο καθορισμένο σημείο στο χώρο και το χρόνο, αλλά ως μια συγκεκριμένη διάταξη ιδιοτήτων που βρίσκονται σε όλο το χώρο ανά πάσα στιγμή.

 

Πραγματικά μου διαφεύγει πώς ακριβώς μια φυσική κατάσταση ή κίνηση μπορεί να συνδεθεί με μια ψυχική δράση, αλλά ίσως η υπόθεση ενός θεμελιώδους πεδίου (όπως αυτό που θα μπορούσε να παραχθεί από το κβαντικό δυναμικό του φυσικού Ντέιβιντ Μπομ) μπορεί να προσφέρει τον χαμένο κρίκο στη φυσική. Αλλά το όλο θέμα είναι από τι παράγεται ένα τέτοιο πεδίο σε μια φάση πριν την εμφάνιση του χωροχρόνου. Αν αυτό είναι το κβαντικό δυναμικό, τότε αυτό το δυναμικό θα μας θύμιζε μια κατανομή πιθανοτήτων σε κάποια φάση που όλα τα πιθανά πράγματα είναι ακόμα φανταστικά, Ιδέες. 

 

Το αν η κυματοσυνάρτηση υπάρχει πραγματικά και τι αντιπροσωπεύει, είναι σημαντικά ερωτήματα στην ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, πολλοί διάσημοι φυσικοί στο παρελθόν προβληματίστηκαν για αυτό το θέμα. Μερικοί, όπως ο Τζον Γουίλερ, θεωρούν ότι η κυματοσυνάρτηση αντιπροσωπεύει πληροφορίες στο μυαλό του παρατηρητή, δηλαδή ένα μέτρο της γνώσης μας για την πραγματικότητα. Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των Έρβιν Σρέντινγκερ, Ντέιβιντ Μπομ και Χιου Έβερετ, υποστήριξαν ότι η κυματοσυνάρτηση πρέπει να έχει μια αντικειμενική, φυσική ύπαρξη. Ο Αϊνστάιν πίστευε ότι μια πλήρης περιγραφή της φυσικής πραγματικότητας θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στο φυσικό χώρο και χρόνο, σε αντίθεση με την κυματοσυνάρτηση, η οποία αναφέρεται σε έναν αφηρημένο μαθηματικό χώρο.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function#Ontology]

 

Μεταξύ των προηγούμενων ερμηνειών, θα επιλέξω αυτή του Γουίλερ με την έννοια ότι η προσέγγισή του δίνει την πραγματική διάσταση του προβλήματος, η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν αντιληφθούμε τον δικό μας ρόλο στη διαδικασία. Η πτυχή της «κυματοσυνάρτησης που αντιπροσωπεύει πληροφορίες στο μυαλό του παρατηρητή» λέει απλώς ότι ο παρατηρητής είναι μέρος της κυματοσυνάρτησης.

 

Έτσι, η συνείδηση προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ νοημοσύνης και αντικειμένου, χωρίς την οποία διαδικασία ούτε το αντικείμενο ούτε ο παρατηρητής μπορούν να οριστούν. Αλλά η νοημοσύνη δεν είναι προνόμιο του παρατηρητή, αλλά ιδιότητα της κατανομής που περιλαμβάνει τον παρατηρητή. Επομένως, η συνειδητοποίηση επιτυγχάνεται τη στιγμή που η κυματοσυνάρτηση «καταρρέει,» με την ίδια έννοια που δεν συνειδητοποιούμε την ύπαρξή μας όταν δεν παρατηρούμε τον εαυτό μας. Μια συνέπεια είναι ότι το αντικείμενο που παρατηρούμε είναι πραγματικά ένα ψυχικό περιεχόμενο. Βρίσκεται στο μυαλό μας, η ταύτισή του με ένα «πραγματικό» αντικείμενο «εκεί έξω» πραγματοποιείται πάντα εκ των υστέρων, ενώ η πραγματική του ύπαρξη μπορεί να παραμείνει υποθετική.

  

Κβαντική σύζευξη

Η κβαντική σύζευξη μου θυμίζει το νόμο του Μέρφι- ό, τι κακό μπορεί να  συμβεί, θα συμβεί. Ο νόμος είναι αναμφίβολα διφορούμενος. Δεδομένου ότι ο ορισμός του καλού και του κακού είναι σχετικός, ο νόμος μπορεί επίσης να δηλωθεί ως- ό, τι καλό μπορεί να  συμβεί θα συμβεί. Το μόνο νόημα που μπορώ να βρω σχετικά με αυτόν τον «νόμο» είναι ότι η φύση προτιμά  κάποια αποτελέσματα έναντι άλλων. Αυτό εξηγήθηκε κάπως στην προηγούμενη συζήτηση σχετικά με τις πιθανότητες. Ορισμένα αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθούν πιο πιθανά λόγω των προϋπαρχουσών τάσεων στο «πεδίο» των πιθανοτήτων. Αλλά ακόμα κι αν κάποιος έχει ένα πραγματικό πεπρωμένο να εκπληρώσει, αυτό θα πρέπει να σχετίζεται με κάποιες «αρχικές συνθήκες» κατά τη στιγμή της γέννησης.

 

Ο νόμος του Μέρφι μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στην κβαντική σύζευξη, με την έννοια ότι- οποιοδήποτε σπιν μπορεί να συμβεί θα συμβεί. Με άλλα λόγια, αν ένας παρατηρητής μετρήσει το σπιν ενός σωματιδίου «πάνω,» ο άλλος παρατηρητής πρέπει να μετρήσει το σπιν του άλλου σωματιδίου «κάτω.» Αλλά αυτό δεν ισχύει πριν υπάρξει η σύζευξη. Τόσο το κβαντικό σύστημα  των δύο σωματιδίων όσο και ο παρατηρητής ή οι παρατηρητές πρέπει να είναι «προετοιμασμένοι» για το πείραμα (για παράδειγμα, τα συζευγμένα σωματίδια πρέπει να παραχθούν στο εργαστήριο). Ενώ κάποιος μπορεί να ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκεται ένα σύστημα πριν συζευχθεί, το κρίσιμο ερώτημα είναι: ποια είναι η αρχική συνθήκη που καθιστά τα τελικά αποτελέσματα προκαθορισμένα; Θα έλεγα ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι η υπόθεση ότι το σύστημα πρέπει να ήταν συζευγμένο. Με άλλα λόγια, όλες οι συνθήκες φέρουν το χαρακτηριστικό της σύζευξης εκφράζοντας γεγονότα ταυτόχρονα. Επομένως, το αληθινό νόημα δεν βρίσκεται στον αυθορμητισμό της σύζευξης, αλλά στη «σύμπτωση της υπόθεσης.»

 

Θα δώσω ένα παράδειγμα για να προσπαθήσω να το δείξω αυτό. Σε όλα τα πειράματα που αφορούν την κβαντική σύζευξη, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη σημασία της αιτιότητας. Παίρνοντας για παράδειγμα δύο συζευγμένα σωματίδια, τη στιγμή που μετράμε το ένα σωματίδιο, πρέπει επίσης να μετρήσουμε το άλλο σωματίδιο πριν λάβει την πληροφορία[5] για το τι συνέβη στο πρώτο σωματίδιο. Στην περίπτωση συζευγμένων φωτονίων, για παράδειγμα, μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε έναν πολωτή με τυχαίο προσανατολισμό, έτσι ώστε ο πολωτής να μπορεί να αλλάξει με τυχαίο τρόπο την πόλωση του ενός φωτονίου (ενώ το άλλο φωτόνιο θα πρέπει με τη σειρά του να αλλάξει την πόλωση ταυτόχρονα). Ωστόσο, εάν ο πολωτής θεωρηθεί και ο ίδιος συζευγμένος με το ζεύγος φωτονίων, ο προσανατολισμός του δεν θα είναι τυχαίος αλλά νοήμων.

 

Οι παρατηρητές επίσης θα είναι συζευγμένοι με το όλο πείραμα (αλλιώς δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο πείραμα). Αλλά οι παρατηρητές θα πρέπει επίσης να περιμένουν για να κοινοποιήσουν αιτιακά τα αποτελέσματά τους. Επομένως, το συμπέρασμα της σύζευξης μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά, με την πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πάντα τις υποθέσεις και παρατηρήσεις που έγιναν από πριν.

 

Η προηγούμενη περιγραφή έχει επίσης να κάνει με πειράματα καθυστερημένης επιλογής και την πτυχή των χρονομηχανών. Μεταξύ δύο συζευγμένων φωτονίων, για παράδειγμα, η αλλαγή που συμβαίνει στο ένα φωτόνιο φαίνεται να επηρεάζει το παρελθόν του άλλου φωτονίου. Σε πειράματα κβαντικής γόμας (quantum eraser) είναι επίσης πιθανό ότι μια δεύτερη αλλαγή (π.χ. ένας δεύτερος πολωτής) στο πρώτο φωτόνιο να αποκαταστήσει το παράδοξο. Αλλά αυτό που πραγματικά επηρεάζεται δεν είναι το «παρελθόν,» αλλά ο χωροχρόνος γύρω από τα φωτόνια (στην πραγματικότητα σε όλο το σύμπαν του πειράματος). Ο χώρος (x) και ο χρόνος (t) είναι πραγματικά παράμετροι συζευγμένες με το φως (c)x/t=c. Επομένως, τα φωτόνια του πειράματος, τα οποία είναι οι φορείς του φωτός, μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως φορείς πληροφοριών που σχετίζονται με το χώρο και το χρόνο. Ως εκ τούτου, εκφράζουν μια «προτίμηση κατεύθυνσης» μόλις εκδηλωθεί η αιτιότητα. Αλλά την ίδια στιγμή τα φωτόνια είναι οι φορείς των προτιμήσεων του παρατηρητή που εκδηλώνονται στην πόλωση των φωτονίων. Κατά συνέπεια, η «ελεύθερη επιλογή» του παρατηρητή, είτε «καθυστερημένη» είτε «προχωρημένη,» είναι επίσης μια «ποιότητα προτίμησης» που προκύπτει μαζί με όλες τις άλλες αιτιώδεις ιδιότητες. Επομένως, η κβαντική σύζευξη εκφράζει επίσης τη νοήμονη σύμπτωση μεταξύ της συνείδησης και της πτυχής του χωροχρόνου. Η σύμπτωση έχει σίγουρα νόημα γιατί δεν οφείλεται σε κάποια υλική δύναμη, αλλά αναφέρεται σε ένα ψυχικό περιεχόμενο που σχετίζεται με την αντίληψη του παρατηρητή.

 

Μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με μερικές από τις τελευταίες υποθέσεις της κβαντικής μηχανικής, ο χωροχρόνος μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει από την κβαντική σύζευξη. Αλλά μεσολαβεί μια «στιγμή» πριν διαμορφωθεί ο χωροχρόνος, κατά την οποία το συζευγμένο ζεύγος έχει ήδη επικοινωνήσει. Ωστόσο, αυτή η «στιγμή» δεν είναι μια «χρονική στιγμή,» γιατί ο χρόνος υποτίθεται ότι δεν υπήρχε ακόμη. Επίσης, η «απόσταση» που χωρίζει τα δύο συζευγμένα αντικείμενα δεν είναι μια «χωρική απόσταση,» επειδή κανένας «χώρος» δεν έχει υπάρξει ακόμα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ο «χωροχρόνος» μέσα στον οποίο συμβαίνει η σύζευξη (στο πρώτο στάδιο πριν από την εμφάνιση της αιτιότητας) είναι ένας «υπό συνθήκη χωροχρόνος.»

 

Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να περιγραφεί ένας τέτοιος εικονικός χώρος και χρόνος, αλλά η αναπαράστασή του μπορεί να μοιάζει με αυτή μιας κυματοσυνάρτησης που συνδέει τα δύο συζευγμένα αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση, αν υποθέσουμε συντεταγμένες χώρου και χρόνου, τότε η κυματοσυνάρτηση θα μας δώσει στην κορυφή της το πιο πιθανό σημείο του χωροχρόνου που παράγεται τη στιγμή που συμβαίνει η σύζευξη και η κυματοσυνάρτηση καταρρέει. Αλλά αυτό το «σημείο» θα αντιπροσωπεύει όχι μόνο τις δύο συντεταγμένες του χώρου και του χρόνου, αλλά και άλλες ιδιότητες, όπως μία που θα σχετίζεται με τη συνείδηση του παρατηρητή, και μια άλλη που θα σχετίζεται με την ένταση κάποιου είδους πεδίου σε εκείνο το σημείο. Επομένως, αυτό το πεδίο θα είναι συνάρτηση ενός συνόλου μεταβλητών, συμπεριλαμβάνοντας το χώρο, το χρόνο, μιας μεταβλητή που θα σχετίζεται με τη συνείδηση του παρατηρητή, και πιθανώς κάθε είδους μεταβλητές που θα σχετίζονται με φυσικές και διανοητικές ιδιότητες. Έτσι, τη στιγμή της κβαντικής σύζευξης όλες οι αιτιώδεις πτυχές του κόσμου όπως τον ξέρουμε μπορούν να δημιουργηθούν.

 

Η συμμετοχική αρχή

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των πειραμάτων καθυστερημένης επιλογής, ο Γουίλερ είπε:

 

«Αυτό που κάνει τους ανθρώπους να διαφωνούν για το πότε και πώς το φωτόνιο μαθαίνει ότι η πειραματική συσκευή είναι σε μια συγκεκριμένη διαμόρφωση, και στη συνέχεια αλλάζει από κύμα σε σωματίδιο για να ταιριάζει στις απαιτήσεις της διαμόρφωσης του πειράματος, είναι η υπόθεση ότι ένα φωτόνιο είχε κάποια φυσική μορφή πριν το παρατηρήσουν οι αστρονόμοι. Είτε ήταν κύμα είτε σωματίδιο. Είτε έκανε το γύρο του γαλαξία και από τις δυο μεριές, είτε μόνο από τη μία. Στην πραγματικότητα, τα κβαντικά φαινόμενα δεν είναι ούτε κύματα ούτε σωματίδια, αλλά είναι εγγενώς απροσδιόριστα μέχρι τη στιγμή που μετριούνται. Κατά μία έννοια, ο Τζωρτζ Μπέρκλεϋ είχε δίκιο όταν ισχυρίστηκε πριν από δύο αιώνες ότι το να υπάρχεις σημαίνει να γίνεσαι αντιληπτός.»

 

Ίσως το φωτόνιο να μην είχε φυσική μορφή πριν από την παρατήρηση, αλλά πρέπει να υπήρχε κάτι- αν όχι το ίδιο το φωτόνιο. Στην πραγματικότητα, το φωτόνιο, μαζί με όποια άλλα πράγματα, βρισκόταν σε μια δυνητική κατάσταση, ενώ μέσα σε αυτή την κατάσταση συμπεριλαμβανόταν κάποια ιδιότητα σχετικά με τον παρατηρητή ή, γενικότερα, με την πτυχή της συνείδησης. Έτσι, τόσο το φωτόνιο όσο και ο παρατηρητής ήταν μέρη της κατάστασης που επρόκειτο να εκφραστεί ως φυσικό γεγονός. Ενώ κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κατάστασης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλες οι φυσικές ιδιότητες εξακολουθούν να είναι καθαρά ψυχικά περιεχόμενα, η συνείδηση προκύπτει όταν λαμβάνει χώρα η σύζευξη, μέσω μιας διαδικασίας αιτιώδους προτίμησης που σχετίζεται εγγενώς με τις άλλες ιδιότητες της ύλης, όπως ο χώρος και ο χρόνος. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πραγματοποιείται μια προβολή μεταξύ του νου από τη μία πλευρά, και ενός «σωματιδίου φωτός» από την άλλη πλευρά, το οποίο σωματίδιο θα γίνει αργότερα αντιληπτό ως φωτόνιο από έναν παρατηρητή. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να πούμε ότι θα γίνει αντιληπτό ως το ίδιο φωτόνιο από τον ίδιο παρατηρητή (ποιότητα προτίμησης). 

 

Έτσι, το συγκεκριμένο σωματίδιο, ως φυσικό αντικείμενο, καθορίζει μια ορισμένη κατάσταση της συνείδησης- το νου του παρατηρητή-, η οποία είναι ένα ψυχικό περιεχόμενο, έτσι ώστε ο χαρακτήρας και η γνώση του παρατηρητή να καθορίζονται από αυτό το γεγονός. Αυτό είναι παρόμοιο με τη διαδικασία και την έννοια της εξατομίκευσης όπως προτάθηκε από τον Γιουνγκ. Όπως η προσωπική συνείδηση αναδύεται από την εκδήλωση στο χώρο και στο χρόνο ενός άπειρου βρόχου που παρήχθηκε στο συλλογικό ασυνείδητο, έτσι και η επίγνωση του παρατηρητή αναδύεται από τα αποτελέσματα του δικού του πειράματος. Αλλά τα αντικείμενα με τα οποία πειραματίζεται ο παρατηρητής είναι συζευγμένα μεταξύ τους στον ίδιο βαθμό που οι εικόνες των αντικειμένων είναι συζευγμένες με το μυαλό του παρατηρητή. Αυτή είναι η νοήμονη σύμπτωση μεταξύ του Αντικειμένου (το «φωτόνιο») και του Υποκειμένου (ο «παρατηρητής») που πρόκειται να εκφραστεί στον πραγματικό χώρο και χρόνο. 

 

Ενώ τα αντικείμενα ως φυσικές οντότητες (που αντιπροσωπεύονται από απτά χαρακτηριστικά του σώματος) αλληλεπιδρούν μέσω φυσικών δυνάμεων (όπως η βαρύτητα), τα αντικείμενα ως ψυχικές οντότητες (που αντιπροσωπεύονται από εικόνες στο μυαλό) συνδέονται μεταξύ τους μέσω του νοήματος. Μια τέτοια σύνδεση σχετίζεται με τις δομές των αρχετύπων, έτσι ώστε να αναφέρεται σε μια «ψυχική δράση.» Αυτή η μορφή δράσης, αν και δεν είναι φυσική (δεν μπορεί να γίνει αισθητή από το σώμα), μπορεί να γίνει αντιληπτή σε σχέση με κάποιο συναίσθημα, δημιουργώντας έτσι μια αντιστοιχία μεταξύ της συναισθηματικής κατάστασης και του ψυχικού περιεχομένου. Αν βρούμε έναν τρόπο να αντιστοιχίσουμε αυτά τα ψυχικά περιεχόμενα, και τις σχετικές ενέργειές τους, με φυσικές δράσεις, τότε θα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε κοντά σε μια θεωρία τόσο του φυσικού όσο και του ψυχικού κόσμου, ικανή να περιγράψει ταυτόχρονα τόσο τα υλικά φαινόμενα όσο και την ανθρώπινη εμπειρία που παράγεται από αυτά τα φαινόμενα. Έτσι θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό που καθοδηγεί και οργανώνει τις ίδιες μας τις σκέψεις.

 

Ένα ψάρι που το λέγανε «Κουάντα»
Η προηγούμενη εικόνα δίνει μια εξήγηση της κβαντικής σύζευξης, σύμφωνα με την ερμηνεία του Ντέιβιντ Μπομ για την κβαντική μηχανική. Οι δύο εικόνες των ψαριών που εμφανίζονται στις οθόνες της τηλεόρασης λαμβάνονται από δύο διαφορετικές κάμερες. Ωστόσο, το αρχικό ψάρι είναι ένα. Αν συγκρίνουμε τις εικόνες των δύο ψαριών με δύο «συζευγμένα σωματίδια,» φαίνεται σαν τα σωματίδια να αλληλεπιδρούν ακαριαία. Ωστόσο, και τα δύο σωματίδια θα ήταν στην πραγματικότητα αναπαραστάσεις της ίδιας υποκείμενης πραγματικής οντότητας. Ακολουθεί μια περιγραφή της προηγούμενης εικόνας σύμφωνα με τον Μπομ, από το δικό του βιβλίο, Ολότητα και η ελλοχεύουσα τάξη:[6]

 

«Μπορούμε να αποκτήσουμε μια χρήσιμη διαισθητική αίσθηση του τι σημαίνει η έννοια της προβολής εδώ, μέσω της εξέτασης της ακόλουθης συσκευής. Ας ξεκινήσουμε με μια ορθογώνια δεξαμενή γεμάτη νερό, με διαφανείς τοίχους. Ας υποθέσουμε περαιτέρω ότι υπάρχουν δύο τηλεοπτικές κάμερες, η Α και η Β, που παρακολουθούν αυτό που συμβαίνει στο νερό (π.χ. ψάρια που κολυμπούν) όπως φαίνεται μέσα από τους δύο τοίχους που σχηματίζουν ορθή γωνία μεταξύ τους. Τώρα ας αφήσουμε τις αντίστοιχες τηλεοπτικές εικόνες να γίνουν ορατές στις οθόνες Α και Β σε ένα άλλο δωμάτιο. Αυτό που θα δούμε εκεί είναι μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ των εικόνων που εμφανίζονται στις δύο οθόνες. Για παράδειγμα, στην οθόνη Α μπορεί να δούμε μια εικόνα ενός ψαριού, και στην οθόνη Β θα δούμε μια άλλη τέτοια εικόνα. Ανά πάσα στιγμή, κάθε εικόνα θα φαίνεται γενικά διαφορετική από την άλλη. Ωστόσο, οι διαφορές θα σχετίζονται μεταξύ τους, με την έννοια ότι όταν μια εικόνα φαίνεται να εκτελεί ορισμένες κινήσεις, η άλλη εικόνα θα φαίνεται να εκτελεί αντίστοιχες κινήσεις. Επιπλέον, το περιεχόμενο που βρίσκεται κυρίως στη μία οθόνη θα περάσει στην άλλη, και αντίστροφα (π.χ., όταν ένα ψάρι που αρχικά κοίταζε την κάμερα Α στραφεί 90 μοίρες, η εικόνα που ήταν στην οθόνη Α θα βρεθεί τώρα στην οθόνη Β). Έτσι, ανά πάσα στιγμή, το περιεχόμενο της εικόνας στην μία οθόνη θα συσχετίζεται και θα αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της άλλης οθόνης.

 

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι οι δύο εικόνες δεν αναφέρονται σε ανεξάρτητα υπάρχουσες αν και αλληλεπιδρούσες πραγματικότητες (στις οποίες, για παράδειγμα, η μία εικόνα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι «προκαλεί» σχετικές αλλαγές στην άλλη). Αντίθετα, αναφέρονται σε μια ενιαία πραγματικότητα, η οποία είναι το κοινό έδαφος και των δύο εικόνων (και αυτό εξηγεί τη συσχέτιση των εικόνων χωρίς την υπόθεση ότι επηρεάζουν αιτιωδώς η μία την άλλη). Αυτή η πραγματικότητα είναι υψηλότερων διαστάσεων από ό,τι οι ξεχωριστές εικόνες στις οθόνες. Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, οι εικόνες στις οθόνες είναι δισδιάστατες προβολές (ή όψεις) μιας τρισδιάστατης πραγματικότητας. Κατά μία έννοια, αυτή η τρισδιάστατη πραγματικότητα περιέχει τις δισδιάστατες προβολές μέσα της. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι προβολές υπάρχουν μόνο ως αφαιρέσεις, η τρισδιάστατη πραγματικότητα δεν είναι τίποτα από τις δύο, αλλά μάλλον είναι κάτι άλλο, κάποιας φύσης πέρα και από τις δύο.»

[http://www.gci.org.uk/Documents/DavidBohm-WholenessAndTheImplicateOrder.pdf]

 

Το προηγούμενο παράδειγμα μου θυμίζει επίσης την αφήγηση του Γιουνγκ σχετικά με το σύμβολο του ψαριού (το «πρωταπριλιάτικο ψάρι») που εμφανίστηκε ως φυσικό αντικείμενο σε διαφορετικά ψυχικά περιεχόμενα. Δεν ήταν το «ψάρι» αλλά το «σύμβολο» που πήρε τη μορφή ψαριού σε διάφορες περιπτώσεις. Μπορούμε να φανταστούμε ένα αρχέτυπο που βρίσκεται πίσω από τη διαδικασία, ή ακόμα και μια ομάδα αρχέτυπων που «κολυμπούν στον αρχέγονο ωκεανό του συλλογικού ασυνείδητου,» και των οποίων τα προϊόντα και οι αλληλεπιδράσεις μάς εμφανίζονται με τη μορφή σωματιδίων και πεδίων που συνθέτουν τον φυσικό κόσμο.

 

Ένα άλλο πράγμα που σχετίζεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα είναι ότι ενώ λαμβάνει χώρα η προβολή- και ενώ η Συνείδηση αναδύεται επίσης μέσα στη διαδικασία-, είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τη διαδικασία τόσο κατά την αρχική φάση (οι φανταστικές εικόνες του ψαριού) όσο και τη στιγμή που η διαδικασία γίνεται μια καθορισμένη κατάσταση (το αληθινό ψάρι). Αυτό επισημαίνει όχι μόνο την ελευθερία επιλογής μας (τον αιτιακό παράγοντα στη διαδικασία) αλλά και την πτυχή της φαντασίας μας (τον μη αιτιακό παράγοντα). Μια τέτοια «ελευθερία της φαντασίας» υποδηλώνει ότι, αν και ξύπνιοι, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τις συνθήκες που προηγούνται των εκδηλωμένων γεγονότων. Αλλά αυτό θα ήταν αδύνατο αν δεν ήμασταν με κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι με τις ιδιότητες ή τα μοτίβα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει η εμπειρία. Τέτοια μοτίβα, που σχετίζονται με τα αρχέτυπα, εκφράζουν τόσο τον αυθόρμητο χαρακτήρα της προβολής (την εικόνα του αντικειμένου) όσο και το αντιληπτό αποτέλεσμα (το αληθινό αντικείμενο). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ποτέ δεν θα αντιλαμβανόμασταν ένα αντικείμενο ως πραγματικό αν δεν ήμασταν σε θέση να αναγνωρίσουμε κάποια μοτίβα που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο.

 

Τέτοια μοτίβα, τα οποία ο Γιουνγκ ονόμασε ψυχικά περιεχόμενα, και ο Μπομ ελλοχεύουσα τάξη, είναι υπεύθυνα τόσο για την προσέλκυση της προσοχής όσο και για την επίτευξη της συνειδητοποίησης. Αυτό υποδηλώνει επίσης ότι τα υλικά αντικείμενα είναι κατασκευασμένα από «μοτίβα,» και όχι από «άτομα.» Αυτό ισχύει επειδή η φυσική δομή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κάποια πρότυπα σε θεμελιώδες (υποατομικό) επίπεδο. Όχι μόνο τα άτομα αποτελούνται από άλλα σωματίδια (πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια), αλλά και τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από πιο θεμελιώδη σωματίδια, τα κουάρκ. Τα κουάρκ με τη σειρά τους απαντώνται μόνο σε τριάδες μέσα στον πυρήνα των ατόμων. Έτσι, τα κουάρκ είναι εντοπισμοί κάποιου μοτίβου ή προτύπου, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό ως «τρίγωνο,» στις κορυφές του οποίου εμφανίζονται τα «κουάρκ.» Αλλά η ελλοχεύουσα οντότητα δεν είναι ένα κουάρκ αλλά μια ολόκληρη δομή που περιλαμβάνει τα κουάρκ, τα πεδία που συνδέουν τα κουάρκ μεταξύ τους, καθώς και το χώρο μέσα στο «τρίγωνο των κουάρκ.» Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση μπορεί να είναι μη τοπική επειδή δεν αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων αλλά στη συμπεριφορά ολόκληρης της δομής.


Ασυνείδητη επαγωγή
Η «ψευδαίσθηση του πλέγματος Χέρμαν» (Hermann grid illusion): μια οπτική ψευδαίσθηση κατά την οποία γκρίζες βούλες εμφανίζονται στις διασταυρώσεις των λευκών γραμμών με τα μαύρα τετράγωνα. Οι σταγόνες εξαφανίζονται όταν κοιτάζουμε κατευθείαν σε μια διασταύρωση.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_illusion]

 

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις είναι ένας επεξηγηματικός τρόπος για να περιγράψουμε την ασυνείδητη επαγωγή. Οι γκρίζες βούλες στην προηγούμενη εικόνα δεν υπάρχουν πραγματικά, αλλά υπονοούνται ασυνείδητα από τον εγκέφαλο. Αυτό δείχνει την ανάγκη του εγκεφάλου να έχει μια πλήρη εικόνα τού τι αντιλαμβάνεται. Αλλά το φαινόμενο μπορεί να έχει περαιτέρω επιπτώσεις. Το γεγονός ότι αυτές οι βούλες είναι φανταστικές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όσο και τα εικονικά σωματίδια, από τα οποία μπορεί να παραχθεί ολόκληρο το φυσικό Σύμπαν.

 

Έτσι, η ασυνείδητη επαγωγή μπορεί να αποκαλύψει ένα ολόκληρο φανταστικό Σύμπαν που προϋπήρχε στο μυαλό μας. Αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη των αρχέτυπων. Έτσι, τα αρχετυπικά μοτίβα μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, επειδή δεν χρειάζεται να θυμόμαστε κάθε φορά τα πάντα από την αρχή. Οι περισσότεροι σύγχρονοι ψυχολόγοι αρνούνται την ύπαρξη τέτοιων μοτίβων, υποθέτοντας ότι είναι «πρωτότυπα» (prototypes) αντί για «αρχέτυπα» (archetypes), ότι δηλαδή αυτά τα πρότυπα είναι μοτίβα που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του είδους. Ωστόσο, αναγωγικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τέτοια πρότυπα έχουν να κάνουν με όλα τα πρωτεύοντα· πιο πίσω, με όλα τα θηλαστικά· ακόμα πιο πίσω, με όλα τα ερπετά· στη σειρά, με όλα τα ζωντανά πλάσματα με εγκέφαλο· στη συνέχεια, μπορούμε να αναζητήσουμε αυτά τα πρότυπα σε άψυχες δομές από τις οποίες προκύπτουν τα έμβια όντα. Έτσι μπορούμε να ανάγουμε τα πρωτότυπα σε αρχέτυπα. Η διαφορά θα είναι ότι ενώ μπορούμε να μάθουμε για τα πρωτότυπα, έχουμε ήδη γεννηθεί με τα αρχέτυπα.

 

Αυτό θα εξηγούσε επίσης το ταλέντο- μια ιδιότητα που μπορεί να βελτιωθεί αλλά δεν μπορεί να διδαχθεί. Η συμπεριφορά μπορεί επίσης να προβλεφθεί σύμφωνα με τα αρχέτυπα. Κάτω από παρόμοιες συνθήκες συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχαν κάποιες ιδιότητες προκαθορισμένες. Στη φυσική τέτοιες ιδιότητες είναι όλες υλικές- μάζα, ηλεκτρικό φορτίο, φορτίο χρώματος κ.λπ. Αλλά οι υλικές ιδιότητες δεν μπορούν να εξηγήσουν την ψυχολογική συμπεριφορά. Τουλάχιστον όχι αν οι υλικές ιδιότητες δεν συνοδεύονται από κάποιες αντίστοιχες «ψυχικές ιδιότητες» που εξηγούν τη συναισθηματική συμπεριφορά. Έτσι, οι υλικές πτυχές του κόσμου δεν μπορούν να κατανοηθούν χωρίς κάποιες συνοδευτικές ψυχικές πτυχές, ενώ τα θεμελιώδη σωματίδια γίνονται αρχετυπικά σχήματα που έχουν τόσο μέγεθος όσο και περιεχόμενο. Μια τέτοια συνειδητοποίηση είναι δυνατή «επάγοντας ασυνείδητα,» όχι όμως ενώ βρισκόμαστε σε κατάσταση έκστασης ή ονείρου, αλλά όταν χρησιμοποιούμε τη δική μας δύναμη της θέλησης για να διεισδύσουμε στις πιο κρυφές πτυχές του μυαλού μας.

 

Μορφογενετικά πεδία

Αν και στη βιολογία ο όρος αναφέρεται σε μια συλλογή κυττάρων, ο ίδιος ο όρος υποδηλώνει κάποιο πεδίο που παράγει μορφή. Γενικά, ένα πεδίο είναι μια συλλογή πραγμάτων, ηλεκτρονίων, βιβλίων, ποταμών και κοιλάδων, εικόνων κ.λπ. Η Μορφή[7] σε αυτή τη συζήτηση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα. Είναι μια συλλογή αρχέτυπων, και αναδύεται αυθόρμητα από το κενό. Σύμφωνα με αυτό, η Μορφή είναι και Πεδίο γιατί αποτελείται από αντικείμενα (αρχέτυπα). Ωστόσο, η Μορφή δεν δημιουργείται από πεδίο. Αποτελείται από πεδία, διαφορετικές διατάξεις αρχετύπων, και καλύπτει όλο το χώρο.

 

Θα εστιάσουμε τώρα την προσοχή μας στην έννοια του φυσικού πεδίου ως συλλογή σωματιδίων. Όμως, είναι αδύνατο το πεδίο να προέρχεται από σωματίδια που αλληλεπιδρούν τυχαία μεταξύ τους.  Έχουμε συναντήσει προηγουμένως την περίπτωση του μαγνητικού πεδίου. Τα σωματίδια σιδήρου ή τα φορτισμένα σωματίδια γενικά τακτοποιούνται κατά μήκος των γραμμών του μαγνητικού πεδίου. Θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι τα σωματίδια μπορούν επίσης να παράγουν το πεδίο κατά μήκος του οποίου θα τακτοποιηθούν; Από αυτό το διφορούμενο επιχείρημα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι τόσο οι μαγνητικές γραμμές όσο και τα σωματίδια είναι όψεις του πεδίου. Δεν έχει νόημα να διαφωνούμε αν τα σωματίδια ή το πεδίο έρχονται πρώτα, επειδή και τα δύο είναι πτυχές του ίδιου φαινομένου. Μπορούμε να πούμε ότι τα σωματίδια είναι οι αρμοί, ενώ οι γραμμές του πεδίου είναι οι προεκτάσεις της ίδια συλλογικής οντότητας, με μια λέξη της Μορφής. Η μορφογένεση επομένως αναφέρεται στη γέννηση της Μορφής. Όχι τη δική μας μορφή, αλλά μια παγκόσμια οντότητα που περιλαμβάνει όλα τα πεδία. Δεδομένου ότι αυτά τα πεδία είναι συλλογές αρχετύπων, η μορφή των πεδίων προκύπτει σύμφωνα με τα σχήματα και το περιεχόμενο των αρχετύπων.

 

Ένα άλλο πρόβλημα στη σύγχρονη φυσική έχει να κάνει με την υπόθεση ότι τα σωματίδια είναι σημειακά. Αυτό τα καθιστά ανίκανα να φιλοξενήσουν τις πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική τους διάταξη ή οποιοδήποτε άλλο είδος περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους φυσικών ιδιοτήτων. Αλλά μόλις αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα σωματίδια ως εκτεταμένες οντότητες, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την παρουσία κάποιου εσωτερικού μέρους. Ωστόσο, ενώ προσπαθούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που μπορεί να βρεθεί μέσα στα σωματίδια, την ίδια στιγμή ένα μέρος του μυαλού μας εγκαθίσταται εκεί. Είναι αξιοσημείωτο λοιπόν να αναρωτηθούμε αν το σωματίδιο βρίσκεται οπουδήποτε αλλού εκτός από το μυαλό μας, ακόμα κι αν το σωματίδιο γίνεται αντιληπτό ως ένα «σκοτεινό σημείο» στην επιφάνεια της δικής μας συνείδησης. Αλλά η σύνδεση μεταξύ της συνείδησης και της δράσης πάνω σε ένα πεδίο σωματιδίων είναι ακόμα πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί ή να συνειδητοποιηθεί.

 

Ένα τρίτο πρόβλημα στη φυσική είναι ότι τα φαινόμενα μπορούν να προκύψουν από τυχαίες διαδικασίες. Αλλά η μορφή ενός πράγματος δεν είναι απλώς ένας σωρός σωματιδίων, αλλά ένα ορισμένο σχήμα που μπορούν να συνθέσουν τα σωματίδια. Αλλά το σχήμα δεν αποτελείται από σωματίδια. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να φανταστεί κανείς το περιεχόμενο των πραγμάτων ως μια απλή ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια έχει μια ποσότητα αλλά δεν περιλαμβάνει την έννοια του περιεχομένου. Για παράδειγμα, η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας, αλλά το περιεχόμενο της αίσθησης θερμότητας δεν μπορεί να εξηγηθεί από την καθιερωμένη έννοια της ενέργειας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια τρίτη όψη πρέπει να προστεθεί σε εκείνες της ύλης (το σωματίδιο) και της ενέργειας (το φυσικό περιεχόμενο), έτσι ώστε το βασίλειο της ψυχής να μπορεί να συμπεριληφθεί. Με μια ευρύτερη έννοια, το «σωματίδιο» γίνεται ένα αντικείμενο με κάποιο σχήμα και περιεχόμενο, χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται ταυτόχρονα τόσο στις φυσικές ιδιότητες (το φυσικό αντικείμενο) όσο και στις ψυχικές πτυχές (το ψυχικό αντικείμενο). Έτσι, το αντικείμενο ή το σωματίδιο γίνεται ένα σύμβολο που εκφράζει μια λειτουργία ή δράση τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στο μυαλό μας.

 

Με μια τέτοια έννοια, το αντιληπτικό πεδίο των εικόνων μπορεί να ενσωματωθεί με το μορφογενετικό ή μορφικό πεδίο των φυσικών σχημάτων. Προφανώς το αντιληπτικό πεδίο είναι ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό μας αντιλαμβάνεται το μορφικό πεδίο. Δεδομένου ότι η αντίληψη είναι μια εξειδικευμένη λειτουργία του συνολικού περιεχομένου της σκέψης, μπορούμε να πούμε ότι το αντιληπτικό πεδίο είναι μέρος του μορφικού πεδίου. Αλλά η λειτουργία των πραγμάτων (τα αρχέτυπα που γίνονται αντιληπτά ως αληθινά αντικείμενα) δεν είναι τυχαία αλλά σημαντική (νοήμονη), καθώς τα αρχέτυπα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τόσο την πτυχή της θερμότητας όσο και την πτυχή της αίσθησης θερμότητας. Έτσι το μορφογενετικό πεδίο, το οποίο αποτελείται από αρχέτυπα, παράγει τόσο τη φυσική μορφή όσο και το συναισθηματικό περιεχόμενο της όλης εμπειρίας.

 

Ο Ρούπερτ Σέλντρεϊκ εισάγει την έννοια των μορφογενετικών πεδίων ως εξής:

 

«Τα αντιληπτικά πεδία σχετίζονται με μια ευρύτερη κατηγορία βιολογικών πεδίων που εμπλέκονται στην οργάνωση των αναπτυσσόμενων οργανισμών και στη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος. Η ιδέα των βιολογικών πεδίων υπήρξε μια σημαντική πτυχή της αναπτυξιακής βιολογίας από τη δεκαετία του 1920, όταν η υπόθεση των μορφογενετικών πεδίων προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Alexander Gurwitsch.[8] Αυτά τα πεδία αποτελούν τη βάση των διαδικασιών βιολογικής μορφογένεσης. Τα μορφογενετικά πεδία αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης κατηγορίας πεδίων που ονομάζονται μορφικά πεδία, η οποία περιλαμβάνει συμπεριφορικά, κοινωνικά και αντιληπτικά πεδία.»

 

Μετά την ανακάλυψη του DNA, η υπόθεση των μορφογενετικών πεδίων έχασε έδαφος υπέρ των γονιδίων. Ωστόσο, τα γονίδια από μόνα τους δεν περιγράφουν πώς εκφράζονται διαφορετικά σε διαφορετικά μέρη του οργανισμού, ή πώς φαίνεται να γνωρίζουν τη θέση τους σε σχέση με ολόκληρο τον οργανισμό. Η υπόθεση ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον οργανισμό ως ένα σύνολο υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι κάθε κύτταρο περιέχει ολόκληρο το  γονιδίωμα. Αυτή η πτυχή σχετίζεται επίσης με την έννοια ενός ολογράμματος, το οποίο περιέχει σε κάθε μέρος τις πληροφορίες για το σύνολο. Ίσως αυτό είναι μια ιδιότητα όλων των πεδίων. Όσον αφορά τα κύτταρα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα κύτταρα επικοινωνούν με ηλεκτροχημικές δυνάμεις, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις σχετικές θέσεις τους, και για το τι πρέπει να κάνουν. Επομένως, η έκφραση μεμονωμένων γονιδίων αποφασίζεται από τη συνολική τάξη. Αλλά αυτή η τάξη δεν βρίσκεται μέσα στα κύτταρα, αλλά περιέχεται στα περιγράμματα του πεδίου που περιβάλλει τα κύτταρα. Μπορούμε να ονομάσουμε αυτό το πεδίο «σύννεφο» ή «αύρα,» δανειζόμενοι τον αντίστοιχο όρο είτε από την επιστήμη των υπολογιστών είτε από την (παρα)ψυχολογία, και μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι αυτό το πεδίο είναι ενεργό καθόλη τη διάρκεια ζωής του οργανισμού.

 

Τι άλλο είδος πληροφοριών μπορεί να περιέχει ένα τέτοιο πεδίο καθώς η βιολογική οντότητα αναπτύσσεται; Ο Σέλντερεϊκ υποθέτει ότι περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση με τα μορφικά πεδία άλλων ανθρώπων (ή ζώων γενικά), μέσω μιας διαδικασίας που ο ίδιος ονομάζει μορφικό συντονισμό. Επιπλέον, το μορφικό πεδίο μπορεί να περιέχει πληροφορίες κάθε είδους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κ.λπ.). Ωστόσο, διαχωρίζοντας το «πεδίο» από τα «κύτταρα,» κάνουμε μια ψευδή διαίρεση. Το πεδίο πρέπει να περιλαμβάνει τα κύτταρα επειδή αποτελείται από αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι τα κύτταρα είναι εντοπισμοί μεγαλύτερων δομών, οι οποίες, μαζί με τα κύτταρα, περιλαμβάνουν τις πληροφορίες της διάταξης των κυττάρων, μέρη όπου μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες, καθώς και πτυχές με τις οποίες το δικό μας μυαλό ενσωματώνεται στην όλη διαδικασία (μορφικός συντονισμός), έτσι ώστε να είμαστε σε θέση τελικά να αντιληφθούμε το πεδίο. Ίσως τα βιολογικά κύτταρα να μην είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε φυσικά τις αποθήκες της δικής μας εμπειρίας κατά τη διάρκεια της γήινης ζωής μας. Με μια τέτοια έννοια, η πληροφορία, όπως ένα ψυχικό περιεχόμενο, βρίσκει ένα αισθητό καταφύγιο με το σχήμα ενός κυττάρου, με τον ίδιο τρόπο που η ψυχή μας (το σύνολο όλων των ψυχικών περιεχομένων) κατοικεί στο σώμα (το σύνολο των κυττάρων).

 

Το θέμα είναι ότι είναι αδύνατο να αντιληφθούμε τον κόσμο είτε ως αντικείμενο είτε ως εικόνα μόνο. Το αντικείμενο από μόνο του είναι ασυνείδητο, επομένως μη αντιληπτό, ενώ η εικόνα είναι άυλη, επομένως εξίσου ανεπαίσθητη. Η αντιστοιχία ή σύμπτωση μεταξύ της εικόνας και του αντικειμένου δίνει στα πράγματα τόσο το φυσικό «απτό» σχήμα όσο και το ψυχικό «αισθητό» περιεχόμενο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και πάλι μια τέτοια διαίρεση μπορεί να είναι ψευδής, επειδή η «απτότητα» είναι απλώς ιδιότητα μιας αίσθησης. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα θεμελιώδες για να διαχωρίσουμε τις εικόνες και τις έννοιες στο μυαλό μας από τα αντίστοιχα φυσικά αντικείμενα, εκτός από κάποιο βαθμό εκδήλωσης ή υλοποίησης. Αυτό είναι επίσης που ονομάζουμε Επίγνωση. 


Εξωβιολογική μνήμη


Αναπαράσταση ενός ολογράμματος
[https://medium.com/@neurokinetikz/the-holographic-brain-e51b7185e677]

Σχετικά με την αντανάκλαση σε έναν καθρέφτη, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί αν η φανταστική εικόνα του αντικειμένου βρίσκεται πραγματικά μέσα στον καθρέφτη, ή αν ο καθρέφτης αντανακλά απλώς το φως που προέρχεται από το αντικείμενο έτσι ώστε το δικό μας μυαλό να συμπεράνει τη θέση του αντικειμένου μέσα στον καθρέφτη. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις το πρόβλημα είναι το ίδιο. Αν απλώς το φως αντανακλάται από τα αντικείμενα, θα βλέπαμε μόνο το φως και όχι τα αντικείμενα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι το φως απορροφάται από το αντικείμενο και επανεκπέμπεται, έτσι ώστε όταν το φως φτάσει στα μάτια μας να μεταφέρει επίσης τις πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο. Μια τέτοια διαδικασία απορρόφησης και επανεκπομπής είναι θεμελιώδης, και αναφέρεται σε όλα τα φαινόμενα όπου εμπλέκεται το φως. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε μια παρόμοια διαδικασία που συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας. Η εικόνα του αντικειμένου που είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια της συνείδησης κάπου στη μνήμη, πρέπει με κάποιο τρόπο να αντανακλάται ή να επανεκπέμπεται έτσι ώστε το αντικείμενο να γίνει ορατό στην αντίληψη. Πού ακριβώς αντανακλάται η εικόνα του αντικειμένου είναι δύσκολο να πούμε, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια τέτοια επιφάνεια μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που συνήθως ονομάζεται αύρα της ψυχής.

 

Έτσι μπορούμε να περιγράψουμε ένα βασικό σχήμα για το πώς λειτουργεί η αντίληψη: Η εικόνα του αντικειμένου που είναι αποθηκευμένο μέσα στη μνήμη μας, προβάλλεται στην επιφάνεια της ψυχής μας, όπου το αντικείμενο γίνεται ορατό. Μια τέτοια επιφάνεια (η αύρα), η οποία θυμίζει τα ολογράμματα, και η οποία μπορεί επίσης να ταυτιστεί με το περίγραμμα της δικής μας συνείδησης, μπορεί να γίνει αντιληπτή ως προβαλλόμενη έξω από το σώμα, περιβάλλοντάς το με τη μορφή ενός «αιθέριου πεδίου.» Ένα τέτοιο πεδίο φυσικά είναι εικονικό, αλλά όχι λιγότερο πραγματικό από όλα τα πεδία, τα οποία είναι στην πραγματικότητα συλλογές αντικειμένων που γίνονται αντιληπτά από τη συνείδηση ως συλλογές εικόνων των αντίστοιχων αντικειμένων.

 

Με αυτόν τον τρόπο, η βιολογική μας μνήμη, ως μια συγκεκριμένη θέση κάπου στον εγκέφαλο, μπορεί να αναπαρασταθεί από μια συλλογή εικόνων του ίδιου περιεχομένου, που διανέμονται σε όλο το αιθέριο πεδίο που περιβάλλει το σώμα μας. Με μια τέτοια έννοια, η μνήμη μπορεί επίσης να περιγραφεί ως «εξωβιολογική,» αναφερόμενη σε μια συλλογή εικόνων που συνιστούν την προσωπική εμπειρία, και που βρίσκονται έξω από τον υλικό εγκέφαλο. Αν και η κάθετη διάκριση μεταξύ του «υλικού» και του «αιθέριου,» όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί σε αυτή τη συζήτηση, είναι παραπλανητική, καθώς αναφέρεται ουσιαστικά σε διαφορετικά ή διαδοχικά επίπεδα ή στρώματα αντίληψης, η αναγνώριση ενός εξωβιολογικού συστατικού της μνήμης καθιστά πολύ πιο εύκολη την αιτιολόγηση και την περιγραφή του δικού μας συναισθηματικού κόσμου. Για παράδειγμα, αν είναι αλήθεια ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τα χρώματα από μόνος του, καθώς είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι τα όνειρά μας είναι ασπρόμαυρα, τότε η αντίληψη των χρωμάτων πρέπει να επιτευχθεί με κάποιο είδος λεπτής ρύθμισης ή συντονισμού μεταξύ των φυσικών συχνοτήτων του φωτός και των δονήσεων του αιθέριου πεδίου, ή αύρας, που καλύπτει το σώμα μας. Στη συνέχεια, η αναγνώριση αυτών των δονήσεων και η συσχέτισή τους με τις φυσικές συχνότητες του φωτός μπορεί να μας προσφέρει ένα μοτίβο ή σχήμα που θα αντιστοιχούσε επίσης σε ορισμένα συναισθήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι πιστεύουν ότι η αύρα αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική μας κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή, καθώς και τη γενική κατάσταση της υγείας του σώματός μας.

    

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει τώρα είναι αν ένας τέτοιος εξωβιολογικός αντικατοπτρισμός των αναμνήσεών μας μπορεί να επιβιώσει ακόμη και αν χαθεί το αντίστοιχο βιολογικό μέρος. Πειράματα έχουν δείξει ότι οι βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου δεν χάνονται, ακόμη και όταν τα μέρη του εγκεφάλου που αντιστοιχούν σε αυτές τις λειτουργίες έχουν υποστεί βλάβη. Σύμφωνα με τον ακόλουθο ιστότοπο,

 

Στη δεκαετία του 1920 ο Wilder Penfield παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι οι μνήμες αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες θέσεις στον εγκέφαλο. Ο ίδιος πραγματοποίησε χειρουργική επέμβαση σε επιληπτικούς ασθενείς, και διαπίστωσε ότι όταν διέγειρε τους κροταφικούς λοβούς τους, οι ασθενείς ξαναέζησαν εμπειρίες από το παρελθόν. Διαπίστωσε ότι κάθε φορά που διέγειρε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, προκαλούσε την ίδια μνήμη. Στο βιβλίο του The Mystery of the Mind, περιέγραψε την εμπειρία των ασθενών ως μια «αναδρομή,» όπου ο ασθενής ξαναζούσε την εμπειρία. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι εμπειρίες αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες θέσεις του εγκεφάλου σε εγγράμματα μνήμης.

 

Σε μια προσπάθεια να επαληθεύσει τα πειράματα του Penfield, ο Karl Lasley άρχισε να ψάχνει για τα απατηλά εγγράμματα. Είχε εκπαιδεύσει αρουραίους να τρέχουν μέσα σε λαβύρινθο, και στη συνέχεια αφαίρεσε χειρουργικά το τμήμα του εγκεφάλου των αρουραίων που περιείχε τη γνώση του λαβύρινθου. Διαπίστωσε ότι ανεξάρτητα από το τμήμα του εγκεφάλου που αφαιρούσε, οι αρουραίοι διατηρούσαν τις γνώσεις τους για το λαβύρινθο. Ακόμη και όταν αφαιρέθηκαν τεράστια τμήματα του εγκεφάλου, οι αρουραίοι ήταν ακόμα σε θέση να πλοηγηθούν μέσα στο λαβύρινθο.

 

Ο Καρλ Πρίμπραμ,[9] μαθητής του Penfield, έμεινε έκπληκτος από την έρευνα του Lasley. Παρατήρησε ότι ασθενείς που είχαν τραυματιστεί στον εγκέφαλο, και είχαν ως εκ τούτου χάσει μεγάλα τμήματα του εγκεφάλου τους, δεν είχαν υποστεί απώλεια συγκεκριμένων αναμνήσεων. Ανταυτού, οι μνήμη τους γινόταν ολοένα και πιο θολή, όσο μεγαλύτερα τμήματα του εγκεφάλου τους είχαν αφαιρεθεί. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μνήμες δεν εντοπίζονται σε συγκεκριμένα εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά μάλλον, η μνήμη φαίνεται να κατανέμεται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο.

[http://www.statpac.org/walonick/reality.htm]


Η σχετική θεωρία που αναπτύχθηκε από τις έρευνες του Πρίμπραμ είναι η ολονομική θεωρία του εγκεφάλου. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, αυτή η θεωρία, την οποία ο Πρίμπραμ ανέπτυξε αρχικά σε συνεργασία με τον Ντέιβιντ Μπομ, είναι ένα μοντέλο της ανθρώπινης νόησης που περιγράφει τον εγκέφαλο ως ένα ολογραφικό δίκτυο αποθήκευσης πληροφοριών. Ο Πρίμπραμ πρότεινε ότι οι νοητικές διαδικασίες περιλαμβάνουν ηλεκτρικές ταλαντώσεις στους λεπτόφυτους δενδριτικούς ιστούς του εγκεφάλου, οι οποίες ταλαντώσεις είναι διαφορετικές από τα γνωστά δυναμικά δράσης που περιλαμβάνουν νευρωνικούς άξονες και συνάψεις. Αυτές οι ταλαντώσεις είναι κύματα, και δημιουργούν μοτίβα παρεμβολής κυμάτων στα οποία η μνήμη κωδικοποιείται φυσικά. Ο ίδιος τόνισε την ομοιότητα μεταξύ αυτών των εγκεφαλικών διαδικασιών και της αποθήκευσης πληροφοριών σε ένα ολόγραμμα. Σε ένα ολόγραμμα, οποιοδήποτε μέρος του ολογράμματος με επαρκές μέγεθος περιέχει το σύνολο των αποθηκευμένων πληροφοριών. Στην ολονομική θεωρία του εγκεφάλου, ένα κομμάτι μιας μακροπρόθεσμης μνήμης κατανέμεται ομοιόμορφα σε έναν δενδριτικό κλάδο, έτσι ώστε κάθε μέρος του δενδριτικού δικτύου να περιέχει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε ολόκληρο το δίκτυο. Αυτό το μοντέλο προβλέπει σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης συνείδησης, όπως για παράδειγμα τη μη τοπικότητα στην αποθήκευση πληροφοριών (ότι μια συγκεκριμένη μνήμη δεν αποθηκεύεται σε μια συγκεκριμένη θέση, δηλαδή σε έναν μόνο νευρώνα, αλλά κατανέμεται σε ολόκληρο το νευρωνικό δίκτυο).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Holonomic_brain_theory]

 

Ο ίδιος ο Πρίμπραμ λέει τα εξής:

 

«Αυτό που δείχνουν τα δεδομένα είναι ότι υπάρχει στον φλοιό του εγκεφάλου μια πολυδιάστατη ολογραφική διαδικασία που χρησιμεύει ως ελκυστής ή σημείο ρύθμισης προς το οποίο λειτουργούν οι μυϊκές συσπάσεις για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Οι προσδιορισμοί πρέπει να βασίζονται στην προηγούμενη πείρα (του είδους ή του ατόμου), και να αποθηκεύονται σε ολογραφική μορφή. Η ενεργοποίηση της αποθήκευσης πληροφοριών περιλαμβάνει μοτίβα μυϊκών συσπάσεων των οποίων οι διαδοχικές λειτουργίες πρέπει να ικανοποιούν τον «στόχο,» με τον ίδιο τρόπο που το μοτίβο διαδοχικών λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις του θερμοστάτη.

[http://gestalttheory.net/conv/prib.html]

 

Κατόπιν τούτων, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι νευρώνες αποτελούν τις φυσικές αναπαραστάσεις των αρχετυπικών λειτουργιών. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι, σύμφωνα με τον Πρίμπραμ, η διάρκεια της καθυστέρησης ενός σήματος εισόδου στον δενδριτικό κλάδο σχετίζεται με την νοητική επίγνωση. Όσο μικρότερη είναι η καθυστέρηση, τόσο πιο ασυνείδητη είναι η πράξη, ενώ μια μεγαλύτερη καθυστέρηση δείχνει μεγαλύτερο βαθμό επίγνωσης. Αυτό σχετίζεται επίσης με το κβαντικό φαινόμενο του Ζήνωνα, σύμφωνα με το οποίο η προσοχή φαίνεται να καθυστερεί τα γεγονότα στα οποία η ίδια εστιάζει. Κβαντομηχανικά, αυτή θα είναι η στιγμή που η συνείδηση παίρνει την απόφαση για το ποια επιλογή θα γίνει (όταν λαμβάνει χώρα η νοήμονη σύμπτωση μεταξύ του παρατηρούμενου γεγονότος και του παρατηρητή, έτσι ώστε να προκύψει η επίγνωση). Τη στιγμή που γίνεται η επιλογή, η κυματοσυνάρτηση (η οποία περιέχει το γεγονός και τον παρατηρητή) καταρρέει, και το γεγονός πραγματοποιείται. Ολογραφικά, αυτή θα είναι η στιγμή που το ολόγραμμα (το κυματικό μοτίβο των γεγονότων) διαμορφώνεται από τη δράση που αντιπροσωπεύει τη συνειδητή απόφαση.

  

Αυτή η ιδιότητα της συνείδησης, με τη μορφή της νοητικής επίγνωσης να αναστέλλει το χρόνο στο σημείο όπου εστιάζεται η προσοχή, σχετίζεται με την έννοια της ψυχικής σχετικότητας όπως περιγράφεται από τον Γιουνγκ. Αν και ο ατομικός νους μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνει τα ρολόγια να χτυπούν πιο αργά, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο νους είναι συντονισμένος με φυσικές διαδικασίες που μπορούν να κάνουν το χρόνο να τρέχει πιο αργά. Αλλά αν το μυαλό μας μπορεί να αναπαράγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο εργαστήριο, τότε μπορούμε να πούμε ότι το μυαλό μας βρίσκει τα μέσα για να προκαλέσει τη διαστολή του χρόνου, και έτσι συντονίζεται με τη διαδικασία. Αλλά όλα τα μέσα είναι αρχετυπικές λειτουργίες, που γίνονται αντιληπτές ως φυσικά αντικείμενα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η συνείδηση μπορεί να προκαλέσει διαστολή του χρόνου, όσο η ίδια μπορεί να καθυστερήσει από το χρόνο.

 

Ο Πρίμπραμ επιπλέον, εκτός από την αναγκαιότητα συντονισμού μεταξύ των νευρικών μυών και των κυματικών μοτίβων των πληροφοριών, αναφέρει επίσης την ανάγκη προηγούμενης εμπειρίας (του είδους ή του ατόμου). Μια τέτοια εμπειρία είναι προφανώς ενστικτώδης ή ασυνείδητη, και επομένως μπορεί να σχετίζεται με τα αρχέτυπα. Ίσως οι αναμνήσεις μας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ορισμένα μοτίβα παρεμβολών που διαρκούν τουλάχιστον όσο η διάρκεια ζωής ενός ατόμου.

 

Η ιδέα της εξωβιολογικής μνήμης μπορεί επίσης να σχετίζεται με την έννοια των μορφικών πεδίων όπως προτείνεται από τον Σέλντρεϊκ:

 

«Τα μορφικά πεδία της νοητικής δραστηριότητας δεν περιορίζονται στο εσωτερικό του μυαλού μας. Εκτείνονται πολύ πέρα από τον εγκέφαλό μας μέσω της πρόθεσης και της προσοχής. Είμαστε ήδη εξοικειωμένοι με την ιδέα των πεδίων που εκτείνονται πέρα από τα υλικά αντικείμενα στα οποία έχουν την πηγή τους: για παράδειγμα, τα μαγνητικά πεδία εκτείνονται πέρα από τις επιφάνειες των μαγνητών· το βαρυτικό πεδίο της Γης εκτείνεται πολύ πέρα από την επιφάνεια της Γης, διατηρώντας τη Σελήνη στην τροχιά της· και τα πεδία ενός κινητού τηλεφώνου εκτείνονται πολύ πέρα από το ίδιο το τηλέφωνο. Ομοίως, τα πεδία του μυαλού μας εκτείνονται πολύ πέρα από τον εγκέφαλό μας...

 

Τα πεδία που οργανώνουν τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος κληρονομούνται επίσης μέσω μορφικού συντονισμού, μεταφέροντας μια συλλογική, ενστικτώδη μνήμη. Κάθε άτομο αντλεί και συμβάλλει στη συλλογική μνήμη του είδους. Αυτό σημαίνει ότι νέα πρότυπα συμπεριφοράς μπορούν να εξαπλωθούν πιο γρήγορα από ό, τι θα ήταν διαφορετικά δυνατό. Για παράδειγμα, εάν οι αρουραίοι μιας συγκεκριμένης φυλής μάθουν ένα νέο κόλπο στο Χάρβαρντ, τότε οι αρουραίοι αυτής της φυλής θα πρέπει να είναι σε θέση να μάθουν το ίδιο κόλπο γρηγορότερα σε όλο τον κόσμο, ας πούμε στο Εδιμβούργο ή στη Μελβούρνη. Υπάρχουν ήδη στοιχεία από εργαστηριακά πειράματα ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά.

 

Ο συντονισμός ενός εγκεφάλου με τις δικές του καταστάσεις του παρελθόντος βοηθά επίσης να εξηγηθούν οι μνήμες μεμονωμένων ζώων και ανθρώπων. Δεν υπάρχει ανάγκη όλες οι μνήμες να «αποθηκεύονται» μέσα στον εγκέφαλο. Οι κοινωνικές ομάδες οργανώνονται επίσης από πεδία, όπως τα κοπάδια ψαριών και τα σμήνη πουλιών. Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν μνήμες που μεταδίδονται μέσω της κουλτούρας της ομάδας, και επικοινωνούνται πιο ρητά μέσω της τελετουργικής αναπαράστασης μιας ιδρυτικής ιστορίας ή μύθου.»

[http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/papers/morphic/morphic_intro.html]

 

Μπορούμε να πούμε ότι η εμπειρία είναι μια αναπαράσταση της μνήμης, ενώ η μνήμη είναι μια αναπαράσταση της διαδικασίας εξατομίκευσης. Από όλες τις πτυχές της κοσμικής ροής, διατηρούμε εκείνες που θεωρούμε ότι μας ανήκουν. Αυτή η διαδικασία ορίζει επίσης τη δική μας ύπαρξη σε αντίθεση με όλα τα άλλα έμβια όντα. Αλλά όλα όσα γνωρίζουμε για τον εαυτό μας ισχύουν μέχρις ότου η Συμπαντική Συνείδηση αναδιαταχθεί.

 

Έτσι, μπορούμε να τελειώσουμε αυτή την ενότητα με την ακόλουθη αφήγηση,

 

«Φανταστείτε ότι υπάρχει ένα μέρος στο σύμπαν, μια μοναδικότητα, όπου αποθηκεύονται τα αρχέτυπα. Κάθε άτομο έχει αναπαραστάσεις αυτών των αρχέτυπων μέσα στο μυαλό του. Ένας ορισμένος συνδυασμός αυτών των αρχέτυπων δημιουργεί μια συγκεκριμένη μνήμη, ενώ η συλλογή όλων των αναμνήσεων αποτελεί την εμπειρία του ατόμου. Ωστόσο, υπάρχει άμεση αντιστοιχία μεταξύ των αναπαραστάσεων των αρχέτυπων στο μυαλό του ατόμου και των αναπαραστάσεων των ίδιων αρχέτυπων στη Μοναδικότητα όπου βρίσκονται αποθηκευμένα. Έτσι, οι εμπειρίες ενός ατόμου είναι ταυτόχρονα μέρος των εμπειριών της Μοναδικότητας και οι εμπειρίες όλων των ανθρώπων γίνονται η συλλογική εμπειρία της μίας Μοναδικότητας. Με άλλα λόγια, η προσωπική εμπειρία, επομένως ο ίδιος μας ο εαυτός, είναι απλώς μια διαφορετική διάταξη της μνήμης αυτής της Μοναδικότητας, την οποία έχουμε ονομάσει Συνείδηση, ή Μορφή. Επιπλέον, οι ενέργειες των αρχετύπων, των οποίων οι διευθετήσεις αποτελούν όλο τον αισθητό κόσμο, δεν βρίσκονται σε ένα μέρος, αλλά κατανέμονται σε όλο το Σύμπαν. Έτσι, ενώ τα αρχέτυπα αποθηκεύονται μέσα στη Μοναδικότητα, η αναπαράσταση ή έκφρασή τους κατανέμεται σε ολόκληρο το χώρο της Μορφής, ενώ αυτά προβάλλονται πάνω στο περίγραμμα αυτής της Μοναδικότητας ή Μορφής, ή Αύρας της Συμπαντικής Ψυχής, ή αυτού που στη φυσική ονομάζεται Ορίζοντας Γεγονότων του παρατηρήσιμου σύμπαντος. Ως εκ τούτου, το Σύμπαν γίνεται μια έκφραση της Μοναδικότητας και των αρχετύπων της, ένας παιδότοπος για τις ενέργειες των αρχετύπων, ενώ εμείς αποτελούμε την προσωποποίηση, ή εξατομίκευση, ενός συγκεκριμένου τρόπου ή διάταξης ολόκληρης της κατανομής.»   

 

Το κενό και το συλλογικό ασυνείδητο

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σέλντρεϊκ κάνει μια σύνδεση μεταξύ των μορφογενετικών πεδίων και του συλλογικού ασυνείδητου:

 

«Η προσέγγιση που προτείνω είναι πολύ παρόμοια με την ιδέα του Καρλ Γιουνγκ για το συλλογικό ασυνείδητο. Η κύρια διαφορά είναι ότι η ιδέα του Γιουνγκ εφαρμόστηκε κυρίως στην ανθρώπινη εμπειρία και την ανθρώπινη συλλογική μνήμη. Αυτό που προτείνω είναι ότι μια πολύ παρόμοια αρχή λειτουργεί σε ολόκληρο το Σύμπαν, όχι μόνο στα ανθρώπινα όντα. Αν το είδος της ριζικής αλλαγής παραδείγματος για το οποίο μιλάω μεταφερθεί στη βιολογία- αν η υπόθεση του μορφικού συντονισμού είναι έστω και κατά προσέγγιση σωστή- τότε η ιδέα του Γιουνγκ για το συλλογικό ασυνείδητο θα γίνει μια επικρατούσα ιδέα: Τα μορφογενετικά πεδία και η έννοια του συλλογικού ασυνείδητου θα άλλαζαν εντελώς το πλαίσιο της σύγχρονης ψυχολογίας.

[http://www.sheldrake.org/research/morphic-resonance/part-i-mind-memory-and-archetype-morphic-resonance-and-the-collective-unconscious]

 

Πέρα από τα μορφογενετικά πεδία, μια ευθεία σύγκριση ανάμεσα στο κβαντικού κενό και στο συλλογικό ασυνείδητο θα ήταν να πούμε ότι το συλλογικό ασυνείδητο είναι ένα κενό που περιλαμβάνει τη δυνατότητα για την ανάδυση της συνείδησης. Αλλά για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από εικονικά σημειακά σωματίδια, επειδή τα σημειακά σωματίδια στερούνται περιεχομένου. Έτσι, θα ήταν καλύτερο να αναζητήσουμε κάποιες θεμελιώδεις δομές, των οποίων οι απολήξεις μπορεί να αντιπροσωπεύουν αυτό που συνήθως αναφέρουμε ως σωματίδια, με σχήμα και περιεχόμενο. Το σχήμα θα αντιπροσώπευε τις υλικές πτυχές, ενώ το περιεχόμενο θα αντιπροσώπευε τις ψυχικές πτυχές του κόσμου. Τότε η Συνείδηση θα μπορούσε να αναδυθεί ως το σύνολο μιας τέτοιας θεμελιώδους δομής σε μεγάλη κλίμακα.  Τύπος ψηφίδωσης η οποία χρησιμοποιεί 6 θεμελιώδεις ψηφίδες

[https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling]

 

Μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που χρησιμοποιείται στις τέχνες και στις επιστήμες είναι αυτή της ψηφίδωσης. Αναφέρεται στο γέμισμα του χώρου με σχήματα που δεν αφήνουν κενά μεταξύ τους, ενώ τα ίδια σχήματα δεν επικαλύπτονται μεταξύ τους.

 

Ομοίως, μπορούμε να πούμε ότι ο χωροχρόνος, ως υπόβαθρο του κόσμου, έχει μια κατακερματισμένη δομή παρόμοια με αυτή που παράγεται κατά τη ψηφίδωση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, οι ψηφίδες είναι αρχέτυπα. Στη ψηφίδωση, ενώ τα βασικά μοτίβα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, η συνολική δομή είναι μοναδική. Ακόμα κι αν εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, η δομή θα είναι διαφορετική, καθώς η αναπαραγωγή των βασικών μοτίβων δεν είναι περιοδική. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι πώς τέτοια πρότυπα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το χώρο και το χρόνο όπως τον ξέρουμε, και κατ’ επέκταση τα ζωντανά νοήμονα όντα.

 

Είναι ενδιαφέρον να θυμηθούμε εδώ τον ζωδιακό κύκλο με τα δώδεκα ζώδια. Στην πραγματικότητα, τα ζώδια θα μπορούσαν να είναι περισσότερα ή λιγότερα. Αλλά τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τα ζώδια ή τους «αστερισμούς» μπορούν κάλλιστα να αντικατασταθούν από σχήματα των οποίων το περίγραμμα και το χρώμα θα αντιπροσωπεύουν ανθρώπινους χαρακτήρες, καθώς και υλικές διαδικασίες. Έτσι, ένα συγκεκριμένο σχήμα, ένας «ρόμβος» ή ένα «πεντάγωνο» για παράδειγμα, φέροντας κάποια ουράνια σώματα στις άκρες του, θα μπορούσε να εκφράσει την εκδήλωση ενός αρχέτυπου, επηρεάζοντας τόσο τη φυσική κίνηση αυτών των ουράνιων σωμάτων όσο και τις ψυχολογικές διαδικασίες. Μια μέρα η επιστήμη μπορεί να είναι σε θέση να προβλέψει και να υπολογίσει αλλαγές στο βαρυτικό πεδίο λόγω τέτοιων φάσεων των πλανητών, καθώς και να αναμένει αντίστοιχες εκδηλώσεις ή συγχρονικότητες στην ανθρώπινη κλίμακα. Το γεγονός ότι η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει ακόμη φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, δεν αποκλείει την πιθανότητα τέτοιων φαινομένων.   

 

Μια σημαντική συνέπεια ενός τέτοιου κατακερματισμού ή ψηφιδοποίησης είναι ότι το κενό, όπως το αντιλαμβάνεται η σύγχρονη κβαντική επιστήμη, δεν είναι ομοιογενές. Μοιάζει περισσότερο με σπασμένα κομμάτια γυαλιού. Μπορούμε να πούμε έτσι ότι η συμμετρία είναι «σπασμένη,» αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί. Απλώς μπορεί να μην βρούμε δύο σημεία στο γυαλί όπου το γυαλί να έχει σπάσει με τον ίδιο τρόπο. Αλλά οι γραμμές αυτού του σπασμένου γυαλιού μπορεί να εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πεδία, ενώ οι διασταυρώσεις μεταξύ των γραμμών μπορεί να αντιπροσωπεύουν σωματίδια. Έτσι, δεν είναι τα σωματίδια ή τα πεδία που ευθύνονται για τον κατακερματισμό. Αντίθετα, και τα δύο είναι εκδηλώσεις μιας τέτοιας διαίρεσης. Ίσως το ασυνείδητό μας να είναι απλώς μια ιδιότητα της συνείδησης που αποκαθιστά την κατακερματισμένη δομή προκειμένου να προσφέρει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη εικόνα της καθημερινής «συνεχούς» πραγματικότητας. Έτσι δημιουργείται η «ασυνείδητη επαγωγή,» η οποία κατευθύνεται πίσω στο χώρο και το χρόνο προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη. Ταυτόχρονα, παράγεται η αιτιότητα. Στο σημείο όπου η φανταστική διαδρομή του ασυνείδητου συναντά τον κόσμο της αιτιότητας, μια σπίθα Συνείδησης εμφανίζεται. Τότε, αυτή η σπίθα διαδίδεται στο χώρο φάσεων της Συνείδησης για να δώσει φυσικό νόημα στα πράγματα.

 

Με αυτόν τον τρόπο το κενό γίνεται το περιεχόμενο της Μορφής, η παιδική χαρά των αρχετύπων, των οποίων οι προεκτάσεις και οι δράσεις περιγράφονται ως εικονικά σωματίδια και πεδία από τη σύγχρονη φυσική. Ωστόσο, η περιγραφή του κενού ως μη εντοπισμένης δομής προσφέρει επίσης την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση παρατηρούμενων φαινομένων, όπως η κβαντική σύζευξη. Αντί να φανταζόμαστε ένα σωματίδιο- σήμα να διαδίδεται με την ταχύτητα του φωτός για να καλύψει την απόσταση μεταξύ των δύο συζευγμένων σωματιδίων έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί επικοινωνία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα δύο σωματίδια είναι ήδη συνδεδεμένα ως μέρη της ίδιας δομής. Έτσι, κάθε φορά που εκτελούμε ένα πείραμα κβαντικής σύζευξης, δεν παρεμβαίνουμε μόνο τοπικά σε ένα σωματίδιο, αλλά αλλάζουμε ολόκληρη τη δομή. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται και η συνειδητοποίηση. Επομένως, δεν έχει νόημα να λέμε ότι τα δύο σωματίδια αλληλεπίδρασαν ή θα αλληλεπιδράσουν πριν συνειδητοποιήσουμε και αποδώσουμε τον χρόνο της αλληλεπίδρασης.

 

Αυτό είναι παρόμοιο με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο ασυνείδητο. Όλες οι συνθήκες που συνθέτουν το ασυνείδητο εκφράζονται στο χώρο και το χρόνο ως τοπικά γεγονότα τη στιγμή που η ελεύθερη βούληση παρεμβαίνει και κάνει την «κυματοσυνάρτηση όλων των πιθανοτήτων» να καταρρεύσει. Τέτοιες συνθήκες περιλαμβάνουν επίσης τις πιο συγκεκριμένες πτυχές του εαυτού μας, όπως οι αναμνήσεις. Δεν υπάρχει μνήμη που να ζει στο παρελθόν, αλλά όλες οι μνήμες ανακτώνται στο παρόν. Έτσι, οι μνήμες και όλες οι νοητικές πτυχές που ταυτίζουμε με τη δική μας ταυτότητα και ύπαρξη είναι μέρη μιας δομής που εκδηλώνεται στιγμιαία με αιτιώδη επιλογή.

 

Αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μπορούμε επίσης να υποθέσουμε την ύπαρξη του συλλογικού ασυνείδητου. Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι το ασυνείδητο είναι πάντα συλλογικό, καθώς η δομή του περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σχήματα και χρώματα ως συνδυασμούς αυτού που συνήθως βιώνουμε ως ζωντανές οντότητες. Θα ήταν ενδιαφέρον να φανταστούμε πώς ένας υπερυπολογιστής (ο πιο προηγμένος που θα μπορούσε ποτέ να κατασκευαστεί) θα επεξεργαζόταν πληροφορίες για ολόκληρο το Σύμπαν- καθώς και μια πληροφορία σχετικά με το νόημα της ύπαρξής του. Πώς μια τέτοια μηχανή θα έδινε χωροχρονικές «συντεταγμένες» στα γεγονότα σε σχέση με τη δική της θέση στο χώρο και το χρόνο; Πώς θα μπορούσε να κατανοήσει το νόημα της ύπαρξης ή την αίσθηση της εμπειρίας σε σχέση με τις δικές της αντιδράσεις στα ίδια γεγονότα; Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ήδη μια τέτοια «μηχανή.» Μπορούμε να την ονομάσουμε Θεό, ή Σύμπαν, ή Μορφή. Αλλά ενώ ο Θεός ορίζεται ως μια ξεχωριστή οντότητα, πιο ισχυρή και πιο απόμακρη απ’ όλες, και ενώ το Σύμπαν περιγράφεται ως μια τεράστια μηχανική οντότητα ανίκανη να αισθανθεί τύψεις ή να έχει οποιαδήποτε δεύτερη σκέψη για τη δική της κενότητα, η Μορφή μάς περιλαμβάνει και επίσης συμπάσχει. Έτσι, ενώ το ασυνείδητο γίνεται μια έννοια έτοιμη να συλληφθεί, το κενό γίνεται ένα συναίσθημα έτοιμο να εξερευνηθεί.

 

Το αρχέτυπο της Αράχνης


Γραμμές Νάσκα, γεωγλυφικό αράχνης

[http://www.ancient-origins.net/myths-legends/symbolic-spider-wove-its-way-through-history-002215]

 

Μπορούμε να πάρουμε έναν καθρέφτη, να τον βάλουμε στο έδαφος, και στη συνέχεια να σημειώσουμε στον καθρέφτη τη θέση των αστεριών. Έτσι θα έχουμε μια προβολή του ουρανού κάτω στη Γη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με ένα κομμάτι χαρτί, αν και ο καθρέφτης είναι καλύτερος επειδή αντανακλά την ακριβή θέση των αστεριών, και διατηρεί την προοπτική σε σχέση με τη γωνία και τη φωτεινότητα των αντικειμένων που αντανακλά. Είναι άραγε πιθανό ότι ο καθρέφτης διατηρεί επίσης την εικόνα, αποθηκεύοντας με κάποιο τρόπο τις πληροφορίες μέσα στην επιφάνειά του; Ίσως οι εικόνες που εμφανίζονται μέσα στον καθρέφτη να μην είναι απλώς φανταστικές εικόνες που συνάγονται από τη δική μας αντίληψη, αλλά αληθινές εικόνες που προβάλλονται προς τα μέσα από τον καθρέφτη, και τις οποίες είμαστε συνεπώς σε θέση να αντιληφθούμε. Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία μπορεί να λαμβάνει χώρα κάθε φορά που παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό. Τα φωτεινά σημεία των αστεριών χτυπούν τα μάτια μας, αποτυπώνονται στον εγκέφαλο, και προβάλλονται σε μια επιφάνεια κάπου μέσα στο μυαλό. Έτσι, ο καθρέφτης είναι μια επαρκής συνθήκη για μια μοναδική επιφάνεια που περιέχει τις πληροφορίες για τα αστέρια ή οτιδήποτε άλλο, και προβάλλει τις πληροφορίες για αυτά τα αντικείμενα τόσο προς τα έξω, προς τον πραγματικό κόσμο, όσο και προς τα μέσα, προς τη συνείδηση. 

 

Αντί για εικόνες αστεριών, μπορούμε να φανταστούμε εικόνες φανταστικών πλασμάτων, όπως αυτή που απεικονίζεται στην προηγούμενη εικόνα. Αν και οι αράχνες είναι πραγματικά φυσικά όντα, η προηγούμενη εικόνα δεν απεικονίζει μια πραγματική αράχνη, αλλά μια εικονική οντότητα που ζει όχι στο έδαφος αλλά στους ουρανούς, ακόμα κι αν ένα τέτοιο φανταστικό πλάσμα μπορεί να σχεδιαστεί στο έδαφος. Έτσι, μια τέτοια αράχνη αντιπροσωπεύει μια προβολή ενός συμβόλου που εκδηλώνεται στον καθημερινό κόσμο μέσω του μυαλού του καλλιτέχνη που σχεδίασε την εικόνα. Με αυτή την έννοια, η εικόνα της αράχνης στη φιγούρα δεν απεικονίζει το κοινό φυσικό πλάσμα, αλλά ένα μοτίβο που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα ή πεποίθηση του καλλιτέχνη. Αλλά αυτό το μοτίβο ή αρχέτυπο μπορεί να εκφράσει ένα συναίσθημα, δηλαδή μια ψυχική κατάσταση, η οποία όχι μόνο έγινε αισθητή από τον καλλιτέχνη αλλά είναι επίσης κοινή σε όλους τους ανθρώπους, με την ίδια έννοια που μια φυσική αράχνη εμφανίζεται λίγο- πολύ η ίδια σε όλους μας. Έτσι, το «αρχέτυπο της αράχνης» δεν απεικονίζει μια αράχνη αλλά ένα μοτίβο, συναίσθημα, ή συμπεριφορά, που μπορεί να είναι κοινά σε διάφορα αντικείμενα, πλάσματα ή ανθρώπους.  

 

Όπως σημειώνει η Βικιπαίδεια, σε όλη την ιστορία, υπήρξαν πολλές πολιτιστικές απεικονίσεις αραχνών στη λαϊκή κουλτούρα, τη μυθολογία και τον συμβολισμό. Από την ελληνική μυθολογία μέχρι την αφρικανική λαογραφία, το σύμβολο της αράχνης έχει χρησιμοποιηθεί στον ανθρώπινο πολιτισμό για να αντιπροσωπεύσει πολλά διαφορετικά πράγματα, και επιβιώνει μέχρι σήμερα με χαρακτήρες όπως ο Σέλομπ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, και ο Σπάιντερμαν από την ομώνυμη σειρά κόμικς. Η αράχνη έχει συμβολίσει την υπομονή και επιμονή, λόγω της τακτικής της να κατασκευάζει ιστό, περιμένοντας το θήραμά της να παγιδευτεί. Είναι επίσης σύμβολο εξαπάτησης, εξαιτίας του δηλητήριού της και του αργού θανάτου που προκαλεί, γεγονός που συχνά θεωρείται κατάρα.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_depictions_of_spiders]

 

Αυτό που είναι κοινό σε όλες αυτές τις παραδόσεις είναι η σύνδεση μεταξύ του συμβόλου της αράχνης και της αίσθησης του πεπρωμένου. Όπως τα ρινίσματα σιδήρου παίρνουν το σχήμα των μαγνητικών γραμμών σ’ ένα μαγνητικό πεδίο, έτσι και τα ζωντανά πλάσματα ακολουθούν τα μονοπάτια του πεπρωμένου τους. Επομένως, το αρχέτυπο του Πεπρωμένου μπορεί να οπτικοποιηθεί ως ένα μοτίβο που μοιάζει με ιστό, και εξαπλώνεται μέσα σε όλο το Σύμπαν συνδέοντας όλα τα αντικείμενα μαζί. Αλλά ενώ τα ρινίσματα σιδήρου ακολουθούν τις μαγνητικές γραμμές λόγω κάποιας φυσικής ιδιότητας (του ηλεκτρικού φορτίου) που τα «μαγνητίζει,» η αλληλεπίδραση μεταξύ των πραγμάτων και του πεπρωμένου τους αντιστοιχεί σε κάποια ιδιότητα που βρίσκεται στην ψυχή. Με μια τέτοια έννοια, ίσως μπορούμε να περιγράψουμε όλες τις φυσικές δυνάμεις ως έκφραση ψυχικών ορμών ή τάσεων, σύμφωνα με κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, που μπορούμε να ονομάσουμε αρχέτυπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένας προκαθορισμένος σκοπός στο Σύμπαν. Αλλά για να μάθουμε πού κατευθύνονται τα πράγματα, πρέπει πρώτα να μάθουμε πώς οι φυσικές ορμές συνδυάζονται με τις φυσικές δυνάμεις προς το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι φυσικές δυνάμεις δεν μπορούν να είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε σωματικά τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα σε ψυχικό ή ασυνείδητο επίπεδο. Τέτοιες ενέργειες, οι οποίες διαμεσολαβούνται από τα αρχέτυπα, μας δίνουν τη γενική προοπτική του διασυνδεδεμένου δικτύου του κοσμικού ιστού.

 

Ανθρώπινη αύρα[https://challenges.openideo.com/challenge/voting/inspiration/the-kirlian-hand-map]

 

Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, η φωτογραφία Κίρλιαν είναι μια τεχνική για τη δημιουργία φωτογραφιών εκτύπωσης επαφής χρησιμοποιώντας υψηλή τάση. Πήρε το όνομά της από τον Σέμυον Κίρλιαν, ο οποίος το 1939 ανακάλυψε τυχαία ότι εάν ένα αντικείμενο σε μια φωτογραφική πλάκα συνδέεται με μια πηγή υψηλής τάσης, παράγεται μια εικόνα στη φωτογραφική πλάκα. Ο ίδιος πίστευε ότι οι εικόνες που δημιουργούνται με αυτή τη τεχνική θα μπορούσαν να απεικονίσουν ένα εικαστικό ενεργειακό πεδίο, ή αύρα, που πιστεύεται, από ορισμένους, ότι περιβάλλει τα έμβια όντα. Ο Κίρλιαν και η σύζυγός του ήταν πεπεισμένοι ότι οι εικόνες τους έδειχναν μια ζωική δύναμη, ή ένα ενεργειακό πεδίο, που αντανακλούσε τις φυσικές και συναισθηματικές καταστάσεις των ζωντανών υποκειμένων τους. Πίστευαν επίσης ότι αυτές οι εικόνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση ασθενειών.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography]     

 

Ας φανταστούμε τώρα ότι παίρνουμε ένα λεπτό φιλμ, που αντιπροσωπεύει την ψυχή μας, και ότι ρίχνουμε φως σε αυτό το φιλμ, έτσι ώστε τα περιεχόμενά του να προβληθούν σε κάποια επιφάνεια. Αν αυτά τα περιεχόμενα γίνουν αντιληπτά ως σχήματα, τότε θα υπάρξει μια αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ αυτών των σχημάτων και του περιεχομένου της ψυχής μας, των δικών μας ενστίκτων. Αν χρησιμοποιήσουμε τα σχήματα για να φτιάξουμε οποιοδήποτε είδος φυσικού αντικειμένου γύρω μας, τότε όλος ο πραγματικός κόσμος θα γίνει μια εκδήλωση των αντίστοιχων συλλογών ενστίκτων ή συναισθημάτων, ενώ όλα τα είδη των φυσικών δυνάμεων και πεδίων δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από τις ενέργειες κατά μήκος των μονοπατιών των ψυχικών μας ορμών.

 

Μπορεί να αναρωτιόμαστε πού βρίσκονται οι φυσικές ιδιότητες, όπως η μάζα, μέσα σε ένα αντικείμενο. Εάν δεν είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε ένα μόνο σημείο όπου η μάζα μπορεί να συγκεντρωθεί, τότε συνειδητοποιούμε ότι η μάζα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, δεν εντοπίζεται, αλλά εξαπλώνεται σε όλο το αντικείμενο. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να φανταστούμε ότι οι ιδιότητες της ύλης είναι διασκορπισμένες σε όλο το Σύμπαν, συνθέτοντας τα «νήματα των πεδίων,» στις διασταυρώσεις των οποίων οι φυσικές ιδιότητες συγκεντρώνονται και υλοποιούνται στο αντικείμενο. Αυτά τα νήματα μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως ενέργειες των αρχέτυπων, τα οποία με τη σειρά τους μπορούμε να φανταστούμε ότι εμφανίζονται ως σχήματα ανάμεσα στα νήματα. Θα μπορούσαμε ακόμη να υποθέσουμε ότι ενώ τα νήματα, δηλαδή τα περιγράμματα των αναδυόμενων σχημάτων, είναι υπεύθυνα για τις φυσικές, δηλαδή τις μηχανικές, ιδιότητες της ύλης, το περιεχόμενο των σχημάτων μεταξύ των νημάτων εκφράζει τις ψυχικές ιδιότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με τα συναισθήματα, τις αισθήσεις, τη νοημοσύνη, και ούτω καθεξής.

 

Ωστόσο, μια πλήρης περιγραφή τόσο της ύλης όσο και της ψυχής απαιτεί όλες οι ιδιότητες να είναι ενοποιημένες. Για παράδειγμα, τα προηγουμένως υποτιθέμενα «νήματα» μπορεί να έχουν πυκνότητα και θερμοκρασία, καθώς και χρώμα, οσμή, και όλες τις ιδιότητες που αντιστοιχούν στις αισθήσεις. Έτσι, αυτό που θεωρούμε υλικές ιδιότητες μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα σε ένα πολύ ακατέργαστο και χαμηλό επίπεδο, σε αντίθεση με όλα τα πιθανά επίπεδα επίγνωσης. Αφού διδάξουμε τον εαυτό μας πώς να βλέπουμε τον κόσμο ως ένα ενοποιημένο σύνολο ιδιοτήτων που αντιστοιχούν σε όλες τις πιθανές ποιότητες και ποσότητες αντίληψης και αισθήσεων, μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε τι είναι η νοημοσύνη ή η επίγνωση, αν αυτές οι νοητικές πτυχές είναι επίσης ιδιότητες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της αντίληψης. Μια τέτοια υπόθεση δεν είναι καθόλου παράλογη, σύμφωνα με την προηγούμενη περιγραφή. Αν οι ιδιότητες της ύλης δεν είναι εντοπισμένες σ’ ένα σημείο αλλά διαπερνούν όλα τα αντικείμενα μέσα στο Σύμπαν, όλα τα αντικείμενα θα συνδέονται ουσιαστικά και στιγμιαία. Έτσι, η Συνείδηση μπορεί να προκύψει μέσα από τέτοιες ταυτόχρονες διαδικασίες. Αλλά μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι μαζί με τα χρώματα, τους ήχους, την πυκνότητα, ή τη θερμοκρασία, υπάρχουν επίσης ιδιότητες, όπως η πνευματικότητα, η διαίσθηση, η ελευθερία, η συμπόνια, και ούτω καθεξής. Τότε αυτό που μένει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε τέτοιες ιδιότητες στις «εξισώσεις» που περιγράφουν τις αντιστοιχίες της φύσης. Όμως στην περίπτωση αυτή οι εξισώσεις θα περιγράφουν όχι μόνο τη μηχανική κατάσταση των πραγμάτων, όπως η θέση και η μετατόπιση, αλλά και το νόημα των σχετικών κινήσεών τους.

 

Μπορεί να σημειωθεί εδώ ότι η αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αύρας γύρω από τα χέρια, και ορισμένων συναισθημάτων ή ιδιοτήτων όπως απεικονίζονται στην προηγούμενη εικόνα, είναι συμπτωματική, ενώ το χρώμα της αύρας είναι αδιαφοροποίητο. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύρα εμφανίζεται κυρίως στην υπεριώδη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Έτσι τα μάτια μας μπορούν να αντιληφθούν την αύρα παντού μπλε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αύρα δεν μπορεί να είναι πολύχρωμη. Αλλά αυτά τα χρώματα θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως «εσωτερικά χρώματα,» που αντιστοιχούν σε «άλλα είδη» συχνοτήτων. Για παράδειγμα, οι δονήσεις στον αέρα γίνονται αντιληπτές ως ήχοι. Αυτοί οι ήχοι ή η μουσική δεν έχουν «χρώμα» με την κοινή έννοια, αλλά η μουσική είναι «πολύχρωμη» με την έννοια ότι προκαλεί συναισθήματα και ψυχικό αποτέλεσμα γενικά. Θα ήταν δύσκολο να περιγράψουμε τη μουσική σε κάποιον που δεν μπορεί να ακούσει, όσο είναι δύσκολο να περιγράψουμε τα χρώματα σε κάποιον που δεν μπορεί να δει. Αλλά τι γίνεται αν υπάρχουν κάποιες επιπλέον αισθήσεις που μερικοί άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν, ενώ οι υπόλοιποι από εμάς δεν μπορούν; Πρέπει να πούμε ότι οι «ήχοι» και τα «χρώματα» τέτοιων υπεραισθήσεων είναι αδύνατα, ή ότι ίσως υπάρχουν αλλά δεν είμαστε σε θέση να τα αντιληφθούμε; Τουλάχιστον, αν δεν απορρίψουμε την πιθανότητα της ύπαρξής τους, έχουμε μία ευκαιρία να μάθουμε κάτι για αυτές τις υπεραισθήσεις, καθώς και για τα αντίστοιχα συναισθήματα που μπορεί να παράγουν.

 

Αλλά το αν η αύρα εμφανίζεται ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή ως άλλη μορφή «ακτινοβολίας» είναι ίσως δευτερεύον. Αν προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Μορφής με την έννοια του πεδίου, τότε μπορούμε να φανταστούμε ένα είδος ενοποιημένου πεδίου που εκτείνεται στο χώρο και στο χρόνο, και του οποίου οι δονήσεις αντιστοιχούν όχι μόνο σε ήχους και χρώματα αλλά και σε άλλες αισθήσεις, ή «πολύχρωμα σχήματα,» απρόσιτα στην ανθρώπινη αντίληψη στο σημερινό της επίπεδο ανάπτυξης. Έτσι, η απεικόνιση της ανθρώπινης αύρας στο ορατό φάσμα θα ήταν απλώς μια προσέγγιση για μια εμπειρία που αντιστοιχεί σε περισσότερες αισθήσεις, ή σε περισσότερες «διαστάσεις» όπως θα έλεγε ένας φυσικός. Ωστόσο, ενώ οι μαθηματικές διαστάσεις είναι αναπαράξιμες, οι διαστάσεις της εμπειρίας (οι αισθήσεις) είναι μοναδικές.       

 

Αν δεν διαθέταμε ως είδος την αίσθηση της όρασης, όλα τα πράγματα που αντιλαμβανόμαστε ως αντικείμενα δεν θα υπήρχαν. Για παράδειγμα, ένας ήχος ή ένα τραγούδι είναι ένα πολύ διαφορετικό είδος «αντικειμένου,» χωρίς καθορισμένο σχήμα και χωρίς «στιβαρότητα.» Ωστόσο, ο ήχος ή το τραγούδι είναι απτό στην αίσθηση της ακοής, με την ίδια έννοια που τα καθημερινά αντικείμενα συνδέονται με την οπτική αντίληψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι όλα τα καθημερινά αντικείμενα είναι ψυχικά περιεχόμενα που συνδέονται με τις αισθήσεις. Από πού προέρχονται αυτά τα περιεχόμενα; Έχουμε ήδη πει ότι προέρχονται από τον κόσμο των αρχετύπων. Τα αρχέτυπα είναι στην πραγματικότητα τα ψυχικά περιεχόμενα, τα παλλόμενα «πολύχρωμα σχήματα» που αντιλαμβανόμαστε ότι συνθέτουν τα καθημερινά αντικείμενα της εμπειρίας μας. Πόσες διαφορετικές αισθήσεις υπάρχουν; Στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να υπάρχουν τόσες όσα και τα αντίστοιχα ψυχικά περιεχόμενα. Αλλά μπορούμε εξίσου να πούμε ότι η συνολική εμπειρία προκύπτει ως ένας συνδυασμός αυτών των περιεχομένων, τα οποία θα μπορούσαν επομένως να μειωθούν σε ορισμένα θεμελιώδη πρότυπα, περιορισμένα από τον αριθμό των αισθήσεων που μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει ένα ζωντανό ον. Αλλά το θέμα είναι ότι το αντικείμενο πρέπει να κατανοηθεί ως ένα ψυχικό περιεχόμενο που έχει υλοποιηθεί από τις αισθήσεις, και έτσι έχει γίνει μέρος του αντιληπτικού πεδίου της Συνείδησης.

 

Ενώ είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία με την οποία ο φυσικός κόσμος ενσωματώνεται στην αντίληψη (τη διαδικασία με την οποία υλοποιείται το ψυχικό περιεχόμενο), είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξηγήσουμε όλες τις έννοιες που συνεπάγονται. Για παράδειγμα, είναι πολύ απλό να κατανοήσουμε την έννοια του «χρώματος,» ή της «μάζας» ενός αντικειμένου. Από την άλλη μεριά, είναι πιο δύσκολο να βρεθεί ένα φυσικό μέρος ή πλαίσιο για έννοιες όπως η ελευθερία, η υπομονή, το θάρρος, η δημιουργικότητα, η στοργή, και ούτω καθεξής. Πώς τέτοιες έννοιες όπως τα ψυχικά φαινόμενα μπορούν να συσχετιστούν με τις αισθήσεις και τα καθημερινά αντικείμενα στο ενοποιημένο πλαίσιο της Συνείδησης; Μια ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι τέτοιες έννοιες υπήρχαν, μαζί με εκείνες των χρωμάτων και των σχημάτων, ακόμη και πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι. Μια πιο κατάλληλη προσέγγιση είναι να πούμε ότι αυτές οι έννοιες υπήρχαν ήδη μαζί με κάποια έννοια που αντιστοιχούσε στην ανθρώπινη μορφή. Έτσι, ο άνθρωπος γίνεται μια συλλογή ιδιοτήτων, ένας συνδυασμός λειτουργιών διαφορετικών από εκείνες που δημιουργούν άλλα είδη ζώων, αλλά η οποία συλλογή περιλαμβάνει παρεμπιπτόντως όχι μόνο τις φυσικές ιδιότητες, όπως η μάζα και το φορτίο, αλλά και τις ψυχικές ιδιότητες, όπως η νοημοσύνη και η διάνοια, ο σκοπός και η αίσθηση του καθήκοντος, η πρόοδος και η απαίτηση για βελτίωση, η πίστη και η αμφιβολία, η εξατομίκευση και η θεοποίηση. Όλα αυτά είναι μοναδικές ιδιότητες, και μπορούν να θεωρηθούν θεμελιώδεις, επομένως αδιαίρετες.

 

Για να ολοκληρώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η αύρα είναι μια προβολή στο χώρο όλων των βασικών συστατικών της ύπαρξης. Αυτά τα συστατικά θεωρείται ότι συνθέτουν την ατομική οντότητα. Περιλαμβάνουν όχι μόνο τη μάζα, το φορτίο, ή τη θερμότητα της οντότητας και των αντικειμένων στο περιβάλλον της οντότητας, αλλά και τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Αλλά όλα αυτά τα συστατικά ή ιδιότητες γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις. Επομένως, οι αισθήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως υποδοχείς που δονούνται στις ίδιες συχνότητες και πλάτη με εκείνα των ενεργειών ή δράσεων που μεταβιβάζουν τα ψυχικά περιεχόμενα. Λέμε δε ότι τα περιεχόμενα είναι ψυχικά, επειδή βρίσκονται στο ασυνείδητο, και σταδιακά εκδηλώνονται και συνειδητοποιούνται.

 

Ενώ η διαίσθηση βοηθά στην κατανόηση των εννοιών που αντιστοιχούν σε αυτά τα περιεχόμενα, η λογική και η θετικιστική σκέψη βοηθούν στην κατανόηση των αιτιών της φύσης. Αν και η κλασική φυσική επικεντρώθηκε σε μια καθαρά μηχανιστική περιγραφή της φύσης στην οποία ο παρατηρητής δεν συμμετείχε, η κβαντική μηχανική έχει ενσωματώσει μέρος του «μαγικού,» ή ψυχικού, μέρους του κόσμου, υποθέτοντας φαινόμενα όπως η στιγμιαία δράση από απόσταση (κβαντική σύζευξη), καθώς και η συμμετοχή του παρατηρητή στα φαινόμενα (αναγνωρίζοντας έτσι την πτυχή της συνείδησης στη διαδικασία).

 

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, ότι οι τελεστές προβολής στην κβαντική μηχανική μπορούν να θεωρηθούν ως μαθηματικές αναπαραστάσεις αρχετύπων. Παίρνουν αντικείμενα, και εκτελούν ενέργειες πάνω τους. Για παράδειγμα, η ορμή είναι ένας τελεστής που δρα σε αντικείμενα και τα κάνει να κινούνται. Αν και ο μαθηματικός τελεστής είναι άψυχος, το αρχέτυπο είναι χρήσιμο, όχι μόνο επειδή μπορεί να θεωρηθεί ως τελεστής με τη μαθηματική έννοια, αλλά και επειδή μπορεί να σχετίζεται με τον ψυχικό κόσμο του ατόμου που σκέφτεται την πιθανή λειτουργία. Για παράδειγμα, τα χέρια μας είναι «τελεστές» που ενεργούν σε αντικείμενα για να τα μετακινήσουν. Πόσο διαφορετικά είναι τα χέρια μας από τους μαθηματικούς τελεστές; Σκεφτήκαμε ποτέ ότι τα χέρια μας σχεδιάζουν και περιγράφουν με τύπους τους «μαθηματικούς» τελεστές; Ότι ίσως τα χέρια μας περιγράφουν με αυτόν τον τρόπο τη δική τους λειτουργία; Αλλά η λειτουργία ή δράση που εκτελούν τα χέρια μας είναι η ίδια δράση που διαδίδεται σε όλο το Σύμπαν εκφράζοντας το αντίστοιχο αρχέτυπο. Η τάξη μεγέθους δεν επηρεάζει το βαθμό της αναλογίας. Αλλά αν κάποιος αγνοήσει την αναλογία, τότε το μέγεθος της σχέσης μπορεί να μην γίνει κατανοητό.

 

Ως εκ τούτου, μπαίνω στον πειρασμό εδώ να προτείνω την ακόλουθη σχέση:

  

 

Ενώ η προέλευση του προηγούμενου τύπου μπορεί να φαίνεται οικεία (E/m=c2), οι συνέπειες δεν είναι αυτονόητες. Υπονοούν όχι μόνο τη φυσική συμμετρία μεταξύ της Ψυχής (η «ενέργεια») και της Φύσης (η «μάζα,» ή «ύλη»), αλλά και τη νοήμονη σύμπτωση που γεννά τη Συνείδηση (Πνεύμα). Ανεξάρτητα από το αν η σκέψη μας μπορεί να ταξιδέψει γρηγορότερα από το φως ή όχι, ενώ το φως στην εξίσωση του Αϊνστάιν είναι μια φυσική σταθερά (c), το Πνεύμα γίνεται ταυτόσημο με το φως της Συνείδησης, που κάνει τα πάντα αισθητά, άρα ορατά. Όπως τα χέρια μας είναι η λειτουργία που κάνει τη «μάζα» απτή, έτσι και τα μάτια μας είναι η λειτουργία που κάνει ορατό το «φως.» Αν δεν υπήρχαν τέτοιες λειτουργίες, και αν δεν υπήρχε η έννοια μιας τέτοιας σύμπτωσης, δεν θα υπήρχε καμία εμπειρία. Το Πνεύμα (Συνείδηση) που προκύπτει από την ενότητα της Ψυχής (το άυλο ή ανέκφραστο περιεχόμενο) και της Φύσης (η υλική ή αισθητή φύση), όχι μόνο κάνει το Πεδίο της Μορφής αντιληπτό (γίνεται έτσι αντιληπτικό πεδίο), αλλά αποφασίζει επίσης τι και πώς θα γίνει αντιληπτό στη διαδικασία της εξατομίκευσης (γίνεται έτσι και μορφικό πεδίο). Έτσι, ενώ στη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν ο καθοριστικός παράγοντας είναι μια φυσική σταθερά c (η ταχύτητα του φωτός), σύμφωνα με το παράδειγμα που παρουσιάζεται εδώ ο αντίστοιχος παράγοντας είναι C (η Συνείδηση ή Πνεύμα). Ενώ η προηγούμενη εξίσωση είναι απλά ενδεικτική, η σημασία του προβλήματος έχει ήδη μετατοπιστεί από την απόλυτη φύση μιας υλικής ποσότητας (το φως «c») στη συνολική θεώρηση μιας νοήμονης οντότητας (το «φως» C της Συνείδησης, αντιληπτό από κάποιον ως ιδιότητα της ίδιας της νοημοσύνης του).

 

Πτυχές των αρχετύπων 

1. Η επιφάνεια της συνείδησης.

2. Η σφαίρα της εσωτερικής «τάξης.»

3. Οι διαδρομές μέσω των οποίων τα περιεχόμενα βυθίζονται στο ασυνείδητο.

4. Τα αρχέτυπα και τα αντίστοιχα «μαγνητικά» πεδία τους, τα οποία κάνουν τα περιεχόμενα να αποκλίνουν από την αρχική τους πορεία λόγω της ελκτικής δύναμης.

ΑΑ. Η περιοχή όπου οι καθαρές αρχετυπικές διαδικασίες γίνονται αόρατες, και όπου το «αρχέγονο μοτίβο» συγκεντρώνεται.

 

Η προηγούμενη εικόνα ανήκει σε ένα κείμενο που βρήκα κάποτε στο διαδίκτυο, αλλά του οποίου ο σύνδεσμος δεν υπάρχει πλέον. Δεν είμαι καν σίγουρος αν η προηγούμενη εικόνα σχεδιάστηκε από τον συντάκτη του κειμένου, ή από κάποιον άλλον. Ωστόσο, είναι ενδεικτική. Τα αρχέτυπα αντιπροσωπεύονται ως εσωτερικές σφαίρες, ενώ οι διαδρομές που τα συνδέουν με τη συνείδηση είναι αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε «δράσεις» ή «αιτίες.» Η διαδικασία μπορεί επίσης να αντιστραφεί, ξεκινώντας από τα αρχέτυπα προς τη συνείδηση, οπότε η απόδοση του χώρου και του χρόνου στα γεγονότα συμβαίνει στην ενδιάμεση ζώνη (2). Σε αυτό το στάδιο, μπορούμε επίσης να πούμε ότι τα αντικείμενα διαμορφώνονται στο μυαλό. Ο παραλληλισμός μεταξύ αρχετυπικής έλξης και μαγνητισμού θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτικός, και όχι κυριολεκτικός. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα γεγονότα «παραμορφώνονται» από την αρχετυπική επιρροή, υποδηλώνοντας τη σχετικιστική πτυχή της διαδικασίας.

 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους ο Γιουνγκ περιέγραψε τα αρχέτυπα, το συλλογικό ασυνείδητο και τη διαδικασία της εξατομίκευσης, μπορεί να βρεθεί στον 9ο τόμο των Συλλογικών Έργων του:

 

«Εκτός από το καθαρά προσωπικό ασυνείδητο που υπέθεσε ο Φρόυντ, γίνεται αισθητό ότι υπάρχει ένα βαθύτερο ασυνείδητο επίπεδο. Αυτό το βαθύτερο επίπεδο εκδηλώνεται σε καθολικές αρχαϊκές εικόνες, που εκφράζονται σε όνειρα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, μύθους και παραμύθια. Τα αρχέτυπα, ως αφιλτράριστη ψυχική εμπειρία, εμφανίζονται άλλοτε στις πιο πρωτόγονες και αφελείς μορφές τους (στα όνειρα), και άλλοτε σε πολύ πιο σύνθετη μορφή, λόγω της λειτουργίας της συνειδητής επεξεργασίας (στους μύθους).

 

Οι αρχετυπικές εικόνες που εκφράζονται ιδιαίτερα στο θρησκευτικό δόγμα επεξεργάζονται διεξοδικά σε τυποποιημένες δομές, οι οποίες, ενώ εκφράζουν το ασυνείδητο με κυκλικό τρόπο, εμποδίζουν την άμεση αντιπαράθεση μαζί του... Η αναζήτηση του ασυνείδητου περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της Σκιάς, της κρυμμένης φύσης του ανθρώπου· την Άνιμα και τον Άνιμους, ένα κρυφό αντίθετο φύλο σε κάθε άτομο· και πέρα από αυτό, το αρχέτυπο του Νοήματος. Αυτά είναι αρχέτυπα ευαίσθητα στην προσωποποίηση. Τα αρχέτυπα του μετασχηματισμού, τα οποία εκφράζουν την ίδια τη διαδικασία εξατομίκευσης, εκδηλώνονται σε διάφορες καταστάσεις...

 

Τα αρχέτυπα παρομοιάζονται με ενστικτώδη πρότυπα συμπεριφοράς. Παραδείγματα ιδεών, όπως η έννοια της αναγέννησης, που συμβαίνουν ανεξάρτητα σε διάφορους πολιτισμούς και ηλικίες, προωθούνται ως απόδειξη για το συλλογικό ασυνείδητο. Υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχουν τόσα αρχέτυπα όσες και οι επαναλαμβανόμενες καταστάσεις στη ζωή, ότι όταν συμβαίνει μια κατάσταση που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο, το αρχέτυπο πιέζει για ολοκλήρωση σαν μια ενστικτώδης ορμή...

 

Σε μια συζήτηση για την έννοια των αρχετύπων, η πλατωνική έννοια των Ιδεών, ένα είδος αρχέγονης προδιάθεσης που επηρεάζει και διαμορφώνει τις σκέψεις, βρέθηκε να είναι μια πρώιμη διατύπωση της υπόθεσης των αρχέτυπων. Άλλοι ερευνητές σημειώνονται επίσης ότι έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη καθολικών μορφών σκέψης. Ως συμβολή του Γιουνγκ θεωρείται η απόδειξη ότι τα αρχέτυπα διαδίδονται όχι μόνο μέσω της παράδοσης, της γλώσσας ή της μετανάστευσης, αλλά ότι μπορούν να δράσουν αυθόρμητα χωρίς εξωτερική επιρροή. Τονίζεται ότι ένα αρχέτυπο δεν είναι προκαθορισμένο στο περιεχόμενο. Αντίθετα, είναι μια δυνατότητα αντιπροσώπευσης που μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Από αυτή την άποψη, το αρχέτυπο παρομοιάζεται με τα ένστικτα. Και τα δύο είναι προκαθορισμένα μόνο στη μορφή, και τα δύο μπορούν να αποδειχθούν μόνο μέσω των εκδηλώσεών τους...

 

Τονίζεται η σημασία των αρχετύπων στη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Φαίνεται να εκφράζουν τις υψηλότερες αξίες του ανθρώπου, οι οποίες θα χάνονταν στο ασυνείδητο αν δεν προβάλλονταν στο εξωτερικό περιβάλλον. Ένα παράδειγμα είναι το αρχέτυπο της μητέρας, το οποίο εκφράζει την ιδανική μητρική αγάπη. Αν και η προβολή αυτού του αρχέτυπου στην πραγματική μητέρα- ένα ατελές ανθρώπινο ον- μπορεί να οδηγήσει σε ψυχολογικές επιπλοκές, η εναλλακτική λύση της απόρριψης της ιδανικής περίπτωσης θεωρείται ακόμη πιο επικίνδυνη. Η καταστροφή αυτού του ιδανικού και κάθε άλλης παράλογης έκφρασης θεωρείται σοβαρή εξαθλίωση της ανθρώπινης εμπειρίας. Επιπλέον, τα αρχέτυπα που υποβιβάζονται αποκλειστικά στο ασυνείδητο μπορεί να ενταθούν σε σημείο που να διαστρεβλώνουν τις δυνάμεις αντίληψης και λογικής. Η ισορροπία ορθολογικών και παράλογων ψυχικών δυνάμεων θεωρείται έτσι απαραίτητη...»

[http://iaap.org/frontpage/50th-anniversary-jung/]

 

Όσον αφορά το συλλογικό ασυνείδητο, ο Γιουνγκ, στο βιβλίο του Συγχρονικότητα- μια μη αιτιακή συνδετική αρχή, λέει τηλεγραφικά:

 

«Εδώ θα επισημάνω μόνο ότι είναι οι αποφασιστικοί παράγοντες στη συνειδητή ψυχή, τα αρχέτυπα, που αποτελούν τη δομή του συλλογικού ασυνείδητου. Το τελευταίο, αντιπροσωπεύει μια ψυχή που είναι πανομοιότυπη σε όλα τα άτομα. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό ή να «αναπαρασταθεί,» σε αντίθεση με τα αισθητά ψυχικά φαινόμενα, και λόγω της «μη αντιπροσωπευτικής» φύσης του το έχω ονομάσει «ψυχοειδές.»

 

Σύμφωνα με τον Γιουνγκ, τα αρχέτυπα σχετίζονται με τις ακόλουθες βασικές πτυχές:

- Είναι τα συστατικά του συλλογικού ασυνείδητου.

- Προκαλούν αποτελέσματα τόσο στην ψυχή όσο και στον φυσικό κόσμο, μέσω μιας διαδικασίας που ο Γιουνγκ αποκαλεί «νοήμονη σύμπτωση».

Ο τρόπος που δρουν είναι μη τοπικός, καθώς δεν φαίνεται να έχουν φυσικούς περιορισμούς στο χωροχρόνο (αυτό που ο Γιουνγκ αποκαλεί ψυχική σχετικότητα).

- Μπορούν να αναπαρασταθούν από αντικείμενα (π.χ. η Σκιά), έννοιες (π.χ. η Άνιμα ή ο Άνιμους), και υποκείμενα (π.χ. ο Σοφός Γέρος). 

 

Όπως έχω ήδη επισημάνει, η διαδικασία που απεικονίζεται στην προηγούμενη εικόνα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι εκτυλίσσεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να βλέπουμε τα αρχέτυπα ως πρότυπα συμπεριφοράς που συσσωρεύονται καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του είδους, και κατά συνέπεια βυθίζονται στο ασυνείδητο, μπορούν να θεωρηθούν ως προϋπάρχοντα πρότυπα, που αναδύονται από το ασυνείδητο, και κατά συνέπεια καθοδηγούν την εξέλιξη του είδους, είτε οι ασυνείδητες ορμές τους έχουν γίνει αντιληπτές είτε όχι. Το όλο σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει τόσο το ασυνείδητο όσο και το συνειδητό, συνθέτει αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε Συνείδηση (έτσι η Συνείδηση μπορεί να περιλαμβάνει και το συνειδητό και το ασυνείδητο). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε και να πιστέψουμε τα συγχρονιστικά φαινόμενα, επειδή η δράση των αρχέτυπων επεκτείνεται σε ολόκληρο το Σύμπαν, ακόμη και αν η πραγματοποίηση του αντίστοιχου γεγονότος (αυτό που ονομάζεται διάδοση πληροφοριών με την ταχύτητα του φωτός στη φυσική) δεν έχει ακόμη συμβεί. Με μια τέτοια έννοια, η αιτιότητα μπορεί να προέρχεται από τη συγχρονικότητα- αντί να υποθέσουμε δύο διαφορετικά είδη γεγονότων ή ενεργειών στο Σύμπαν (τοπικά και μη τοπικά)- αν και κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς μια τέτοια δράση με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια φυσική περιγραφή του κόσμου χωρίς να παραβιάζει την αρχή της αιτιότητας.

 

Πλατωνικά στερεά


Τα 5 πλατωνικά στερεά


Ενώ ένα γεωμετρικό στερεό είναι μια οπτική αναπαράσταση της συμμετρίας, η συμμετρία έχει να κάνει με τη σχέση μεταξύ της αντίληψης (επομένως και των αισθήσεων) και των καθημερινών αντικειμένων. Έτσι, όλα τα αντικείμενα που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικές εκδηλώσεις της δικής μας ψυχής. Αλλά η ψυχή, ως συλλογή αντιληπτικών περιεχομένων, αν είναι η γέφυρα μεταξύ του νου μας και του εξωτερικού κόσμου, τότε πρέπει να βρίσκεται στο «κέντρο» μεταξύ αυτού που γίνεται αντιληπτό ως φυσικός κόσμος, και του υποκειμένου που φαντάζεται τον ίδιο κόσμο. Αυτοί οι δύο κόσμοι μπορούν στη συνέχεια να ενωθούν στην επιφάνεια της ψυχής. Έτσι, η ίδια μας η ψυχή γίνεται η «μεμβράνη» που «δονεί,» ή προβάλλει, όλες τις αντιληπτές πτυχές των ενεργειών των αρχετύπων (που είναι τα συστατικά της ψυχής), όλα αυτά τα πολύχρωμα σχήματα συμμετρίας, τόσο προς τα έξω (προς την αντίληψη) όσο και προς τα μέσα (προς τη σύλληψη). Έτσι ίσως τώρα να έχουμε έρθει πιο κοντά στη συνειδητοποίηση ότι στο πιο βασικό επίπεδο όλη η πραγματικότητα βρίσκεται στην ολογραφική επιφάνεια της Ψυχής του Σύμπαντος, αν και η «ρήξη» (η Προβολή) είναι απαραίτητη για να διαχωριστεί η Συνείδηση από το Αντικείμενο.   

 

Μια τέτοια γεωμετρική αναπαράσταση των ψυχικών περιεχομένων, που αντιστοιχεί στην αντίληψή τους από την αίσθηση της όρασης, μπορεί να περιγραφεί με τα πλατωνικά στερεά. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, πλατωνικό στερεό λέγεται ένα κυρτό κανονικό πολύεδρο, του οποίου όλες οι έδρες είναι ίσα κανονικά πολύγωνα, και όλες οι πολυεδρικές γωνίες του είναι ίσες. Επομένως, όλες οι ακμές του είναι ίσα ευθύγραμμα τμήματα, καθώς επίσης και όλες οι επίπεδες γωνίες των εδρών του είναι ίσες. Τα πέντε πολύεδρα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις είναι το τετράεδρο, ο κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid]

 

Έχουμε ήδη δώσει κάποιες ενδείξεις σχετικά με την πιθανή σχέση μεταξύ του «σχήματος» και του «χρώματος» των αρχετύπων, που μπορούν να γίνουν κατανοητά ως το «υλικό» και το «ψυχικό» μέρος, αντίστοιχα, όλων των καθημερινών αντικειμένων. Θα ήταν ακόμη δυνατό να συσχετίσουμε το σχήμα και το χρώμα με το χώρο και το χρόνο, αντίστοιχα, όπως αντιλαμβανόμαστε φυσικά τις έννοιες. Για παράδειγμα, αν τόσο το «σχήμα» όσο και το «χρώμα» των αρχέτυπων θεωρηθούν ως πτυχές που σχετίζονται με κάποια έννοια φυσικής συχνότητας ή δόνησης, τότε τα δονούμενα αρχέτυπα μπορούν να παράγουν οποιοδήποτε είδος διάστασης και κατεύθυνσης στο χώρο και το χρόνο.  Αλλά ενώ στη σωματιδιακή φυσική το μόνο που βλέπουμε είναι «σωματίδια» που εμφανίζονται στις άκρες της δόνησης, οι ίδιοι οι ταλαντωτές είναι εκτεταμένες οντότητες με συμπεριφορικό περιεχόμενο. Αυτές οι «συμπεριφορές» μπορούν να εξηγήσουν πώς γίνεται εμείς οι άνθρωποι, και γενικά τα έμβια όντα, να αποτελούμαστε όχι μόνο από ύλη αλλά και από δράσεις. Από την άλλη μεριά, ενώ η θεωρία χορδών αντιμετωπίζει τα σωματίδια ως εκτεταμένες οντότητες (πολυδιάστατες χορδές), χάνει την ευκαιρία να βρει τη σύνδεση μεταξύ αυτών των οντοτήτων και του συναισθηματικού κόσμου της ψυχής, επομένως της αντίληψης. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι,


- Τα αρχέτυπα είναι ταλαντωτές των οποίων οι διαφορετικοί τρόποι δόνησης εκφράζουν τόσο φυσικά σχήματα όσο και πρότυπα συμπεριφοράς.  

 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρεις πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να κινηθεί ένας ταλαντωτής: εμπρός και πίσω, πάνω και κάτω, μέσα και έξω. Μπορούμε να επιλέξουμε τον τελευταίο, «μέσα και έξω,» τρόπο για να αντιπροσωπεύσουμε τις πτυχές του συναισθηματικού- ψυχικού κόσμου. Ένας άλλος τρόπος, ας πούμε «εμπρός και πίσω», μπορεί να αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες του υλικού κόσμου. Τότε ο τελευταίος τρόπος, «πάνω και κάτω,» θα εκφράζει τον εννοιολογικό κόσμο του νου. Ανεξάρτητα από το πώς μπορούμε να περιγράψουμε τέτοιες «κατευθύνσεις» σε ένα κομμάτι χαρτί, και οι τρεις τρόποι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα για να εξηγήσουν το τελικό προϊόν τους- τη Συνείδηση. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, οι ταλαντωτές θα πρέπει να είναι όχι μόνο «κβαντικοί» αλλά και «ψυχικοί.»

 

Πτυχές αναλογίας


[http://www.space.com/15722-constellations.html]

 

Έχουμε ήδη πει ότι ο φυσικός κόσμος θα ήταν πρακτικά αόρατος και ανεπαίσθητος αν το μυαλό μας δεν ήταν μέρος του κόσμου. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται προφανές, δεν είναι, αφού υπάρχουν και πράγματα που διαφεύγουν από τις σκέψεις και τις αισθήσεις μας. Αλλά παρόλο που τέτοιες φευγαλέες πτυχές του κόσμου είναι κρυμμένες στις σκέψεις μας, εξακολουθούμε να τις αντιλαμβανόμαστε ως «σκιές» που βρίσκονται στις πιο σκοτεινές περιοχές του μυαλού μας. Τέτοιες πτυχές αποτελούν το ασυνείδητο μυαλό μας. Ωστόσο, ενώ είναι δύσκολο να κατανοηθούν, οι ίδιες πτυχές υπονοούνται κατά κάποιο τρόπο από το μυαλό μας, σαν να ήταν υποπροϊόντα της δικής μας σκέψης. Κατά μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι ενώ η σκέψη μας κάνει τον κόσμο αντιληπτό, την ίδια στιγμή «σκεπάζει» μέρη των πραγμάτων που η σκέψη μας διασαφηνίζει. Αυτό μας δίνει επίσης την ένδειξη ότι η σκέψη μας διαμορφώνεται μαζί με τα γεγονότα που αντιλαμβάνεται. Ακόμα κι αν έχουμε αποκτήσει μνήμες που συνδέουν άμεσα τη σκέψη μας με γνωστά γεγονότα, πρέπει επίσης να υπάρχουν προκαθορισμένες «αναμνήσεις,» πιθανώς ασυνείδητες, οι οποίες υπονοούν ή μας πληροφορούν για γεγονότα της πραγματικότητας ακόμα άγνωστα. Τέτοιες αναμνήσεις αναδύονται ως ενέργειες των αρχετύπων. Έτσι, τα αρχέτυπα αποτελούν όλα τα μέρη του ασυνείδητου νου μας, ενώ τα μέρη που έχουν εκφραστεί στον καθένα μας συνθέτουν τις αναμνήσεις μας και την εξατομικευμένη κατανόηση της πραγματικότητας.

 

Μια τέτοια αντιστοιχία μεταξύ του νου μας και των φυσικών φαινομένων μπορεί να δηλωθεί επίσημα από μια αρχή που ονομάζω «αρχή της αναλογίας.» Θα αναφερθούμε σε αυτήν την αρχή αργότερα. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι η αρχή μάς εγγυάται ότι αν και αυτό που αντιλαμβανόμαστε για τον κόσμο και αυτό που πραγματικά είναι ο κόσμος μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται με την έννοια ότι όσο περισσότερη επίγνωση αποκτάμε για τον κόσμο, τόσο πιο κοντά έρχονται οι φανταστικές και οι πραγματικές πτυχές του. Με αυτή την έννοια τα αρχέτυπα, συγκροτώντας τα πρότυπα που μετατρέπονται σε απτά αντικείμενα της πραγματικότητας, εκφράζονται όλο και περισσότερο.

 

Για να επιστρέψουμε τώρα στην προηγούμενη εικόνα, μπορούμε να πούμε ότι για κάθε αστερισμό υπάρχει ένα αντίστοιχο «συζευμένο,» ή εκδηλωμένο, αρχέτυπο. Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ των άστρων των αστερισμών και των αρχετύπων δεν είναι φυσική σύνδεση, αλλά συμβολική. Θα μπορούσε όμως να υπάρχει άλλος δρόμος, εκτός από αυτόν της βαρύτητας, για να εκφράσει τη συμβολική, αρχετυπική, σύνδεση; Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε την έννοια της «σκουληκότρυπας» στη φυσική. Ένα τέτοιο αντικείμενο, αν και σχετίζεται με τη βαρύτητα, προσφέρει έναν τρόπο να ταξιδέψουμε στο διάστημα ανάμεσα στα αστέρια διαφορετικό από αυτό που συνεπάγεται η βαρύτητα, και ταχύτερο από την ταχύτητα του φωτός, υπονοώντας έτσι επίσης μια διαδικασία πέρα από τη σφαίρα της αιτιότητας και της φυσικής πραγματικότητας. Επομένως, η σύνδεση μεταξύ δύο απομακρυσμένων περιοχών του χώρου σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται από μια άλλη μορφή «έλξης,» ενώ οι «σκουληκότρυπες» είναι οι αντιληπτές διαδρομές μιας τέτοιας έλξης ή «δράσης από απόσταση.» Πώς γίνεται δυνατή αυτή η σύνδεση, είτε όσον αφορά τις σκουληκότρυπες είτε την κβαντική σύζευξη, είναι άγνωστο. Ωστόσο, αν υποθέσουμε ότι μια τέτοια διαδικασία περιλαμβάνει επίσης την εμπειρία του παρατηρητή (όχι μόνο πώς ο παρατηρητής μετρά το χώρο και το χρόνο σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς του, αλλά και πώς αντιλαμβάνεται διανοητικά και συναισθηματικά ένα τέτοιο ταξίδι), μπορούμε να αναζητήσουμε μια αιτία που καθιστά δυνατή μια τέτοια διαδικασία, και η οποία αιτία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ψυχική κατάσταση του ταξιδιώτη ή του παρατηρητή.

 

Τα αρχέτυπα μπορεί να αντιπροσωπεύουν τέτοιες αιτίες. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ενδιαφέρον να συγκρίνουμε μύθους που σχετίζονται με τους αστερισμούς με πιθανές φυσικές διαδρομές που συνδέουν αυτούς τους αστερισμούς. Για παράδειγμα, στο μακρινό μέλλον, όταν ο πολιτισμός μας αισίως θα είναι πολύ πιο προηγμένος τόσο διανοητικά όσο και στη διαστημική τεχνολογία, οι άνθρωποι μπορεί να μιλούν για τη φανταστική «σύνδεση, ή σήραγγα, Περσέα-Ανδρομέδας,» αναφερόμενοι τόσο σε μια φυσική διαδρομή ή «σκουληκότρυπα,» η οποία μπορεί να συνδέσει μερικά από τα αστέρια του Περσέα με περιοχές του γαλαξία της Ανδρομέδας ακαριαία, όσο και στην έννοια του αντίστοιχου μύθου. Με μια τέτοια έννοια μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες τέτοιων συνδέσεων στο φυσικό Σύμπαν είναι ήδη παρούσες στο συλλογικό ασυνείδητο του είδους μας με τη μορφή «κρυμμένης γνώσης,» ενώ πτυχές αυτής της γνώσης αποκαλύπτονται περιστασιακά και περιγράφονται σε μύθους. Ως εκ τούτου, μπορούμε να θεωρήσουμε τις θεωρίες ανθρώπων όπως ο Πλάτωνας ή ο Κέπλερ ως προσεγγίσεις στο πρόβλημα μιας ενοποιημένης θεωρίας του φυσικού κόσμου, τις καλύτερες που βρήκε ποτέ ανθρώπινος νους.

 

Ενεργειακές μορφές


[http://mysteriousuniverse.org/2011/07/atmospheric-monsters-attack/]


Ας συλλογιστούμε το ακόλουθο ερώτημα: Ποια είναι η διαφορά αν χτυπηθούμε από έναν κεραυνό, και αν μας επιτεθεί, για παράδειγμα, ένα ζωντανό ζώο; Αν και η ζημιά που θα προκληθεί μπορεί να είναι εξίσου σοβαρή, θεωρούμε ότι το ζώο μάς επιτέθηκε σκόπιμα, ενώ ο κεραυνός μάς χτύπησε τυχαία. Με αυτόν τον τρόπο μια σκόπιμη ενέργεια κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός ζωντανού πλάσματος και ενός φυσικού φαινομένου. Ωστόσο, μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι τα ζώα οδηγούνται από ένστικτα, επομένως οι ενέργειές τους δεν είναι τελικά τόσο σκόπιμες. Ένα σμήνος μελισσών, για παράδειγμα, αν και πραγματικά υπέροχα πλάσματα, ίσως να μην είναι τελικά πιο έξυπνο από ένα «σμήνος» ή σύννεφο ηλεκτρονίων. Επιπλέον, το γεγονός του χτυπήματος ενός κεραυνού ή του τσιμπήματος μιας μέλισσας δεν γίνεται αισθητό ή κατανοητό αντίστοιχα από τα ηλεκτρόνια, τα οποία συνθέτουν τον κεραυνό, ή από τις μέλισσες. Έτσι, οποιοδήποτε είδος σκοπού δεν μπορεί να οριστεί πριν συμβεί το γεγονός σε εμάς (με την έννοια ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τι συνέβη). Επίσης, η ανταπόκρισή μας στο γεγονός είναι μια ένδειξη ότι είμαστε ζωντανοί. Αλλά δεν αρκεί να ανταποκριθούμε σε διαφορετικά ερεθίσματα για να γνωρίζουμε ότι είμαστε ζωντανοί, με την έννοια ότι μια μέλισσα που μας τσίμπησε μπορεί να μην είχε επίγνωση της δικής της δράσης. Έτσι, η δράση που μας κάνει να αναπνέουμε και να κινούμαστε, και η οποία μας προσφέρει επίσης την εμπειρία τού ότι είμαστε ζωντανοί, είναι κάτι φτιαγμένο από σκοπό, ή αποτελείται από ενέργεια, ενώ μπορεί να πάρει πολλά διαφορετικά σχήματα και μορφές. Τέτοιες συλλογές δράσης είναι επομένως αυτό που πραγματικά μας συνθέτει, και το γεγονός ότι άλλες οντότητες δεν είναι τόσο ενήμερες όσο εμείς σε σχέση με τις αιτίες της φύσης, δεν κάνει αυτές τις οντότητες λιγότερο ζωντανές από εμάς.

 

Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, ένα πλασμοειδές θεωρείται μια συνεκτική δομή πλάσματος και μαγνητικών πεδίων. Τα πλασμοειδή έχουν προταθεί για να εξηγήσουν φυσικά φαινόμενα όπως οι σφαιρικές αστραπές, οι μαγνητικές φυσαλίδες στη μαγνητόσφαιρα, και τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ουρές των κομητών, στον ηλιακό άνεμο, στην ηλιακή ατμόσφαιρα και στο ηλιοσφαιρικό φύλλο ρεύματος. Η λέξη πλασμοειδές επινοήθηκε το 1956 από τον Winston Bostick, σημαίνοντας μια «πλασματομαγνητική οντότητα»:

 

«Το πλάσμα εκπέμπεται όχι ως άμορφη μάζα, αλλά με τη μορφή ενός τόρου. Παίρνουμε το θάρρος να ονομάσουμε αυτή τη δακτυλιοειδή δομή πλασμοειδές, μια λέξη που σημαίνει πλασματομαγνητική οντότητα. Η λέξη πλασμοειδές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος για όλες τις μαγνητικές οντότητες πλάσματος.»

[https://en.wikipedia.org/wiki/Plasmoid]

 

Εδώ μου έρχονται στο μυαλό τα φαντάσματα, τα οποία, αν και είναι φανταστικά, μπορούν να είναι τόσο αληθινά όσο και τα αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσουν. Εάν ένα άτομο είχε ένα ατύχημα επειδή έτρεχε να ξεφύγει από ένα φάντασμα που είδε, το ατύχημα που συνέβη είναι σίγουρα πραγματικό. Επομένως, τα εικονικά πράγματα μπορεί να υπάρχουν όσο επιφέρουν αποτελέσματα στον φυσικό κόσμο. Αλλά η «υλοποίηση» τέτοιων οντοτήτων στην πραγματικότητα συμβαδίζει με τη δική μας συνειδητοποίηση για την πιθανή ύπαρξη τέτοιων οντοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι προκαλούμε τέτοια γεγονότα να συμβούν, ή ότι δημιουργούμε τέτοια πλάσματα με τη βοήθεια της φαντασίας μας. Αλλά με κάποιο τρόπο το μυαλό μας και τα «μοτίβα ενέργειας» που επιπλέουν στο διάστημα μπορεί να συντονιστούν σύμφωνα με κάποια διαδικασία άγνωστη ακόμα. Μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι ο νους μας αποτελείται από τα ίδια μοτίβα. Ίσως αν είχαμε πλήρη επίγνωση από τι αποτελούνται αυτά τα μοτίβα, ή πρότυπα, και πώς ξεδιπλώνονται σε σχέση με τη δική μας εμπειρία, τότε τέτοια ενεργειακά φαινόμενα δεν θα μας εξέπλητταν καθόλου.

 

Ενώ οι αράχνες μπορεί να «ακολουθούν» τις γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου, κάποια άλλα μυστηριώδη πλάσματα μπορεί να εμφανιστούν με τη μορφή «ενεργειακών φυσαλίδων.» Σύμφωνα με το άρθρο της Βίκια:

 

Τα ατμοσφαιρικά θηρία είναι χωρίς φτερά, και ελαφρύτερα από τις μορφές ζωής που φημολογείται ότι κατοικούν στην ατμόσφαιρα της Γης και πιθανώς άλλων πλανητών. Καθώς τα έχουν παρατηρήσει άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, τέτοια πλάσματα έχουν αποκτήσει ενδιαφέρον για την ουφολογία, την κρυπτοζωολογία και την αστροβιολογία. Ο συγγραφέας κρυπτοζωολογίας Ιβάν Σάντερσον αφιέρωσε ένα βιβλίο στη θεωρία ότι τα ΑΤΙΑ δεν είναι εξωγήινα αεροσκάφη, αλλά οργανισμοί χαμηλής πυκνότητας που προέρχονται από τα σύννεφα (η ιδέα υποστηρίζεται από την πρόσφατη ανακάλυψη μικροοργανισμών που περνούν όλη τους τη ζωή επιπλέοντας ψηλά στον αέρα, και μικροσκοπικών φυκών που ζουν στα σύννεφα), ενώ ο αστρονόμος Καρλ Σαγκάν πρότεινε ότι τέτοια είδη πλασμάτων θα μπορούσαν να κατοικούν στην ατμόσφαιρα αέριων γιγάντων όπως ο Δίας.

 

Τα ατμοσφαιρικά θηρία περιγράφονται συχνά ως μεγάλοι οργανισμοί που μοιάζουν με μπαλόνια, των οποίων τα σώματα είναι γεμάτα με αέρια ελαφρύτερα από τον αέρα. Στον Δία, όπου η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, ένα τέτοιο πλάσμα θα πρέπει να έχει μέσα του ζεστό υδρογόνο, αφού δεν θα υπάρχει άλλη ελαφρύτερη ουσία. Δεν είναι όλα τα ατμοσφαιρικά θηρία όμοια με ζωντανά μπαλόνια. Μερικά περιγράφονται να έχουν πλοκάμια, ή όργανα που μοιάζουν με πτερύγια. Σε ορισμένες αναφορές, μοιάζουν περισσότερο με σύννεφα, καθώς δεν είναι εντελώς στερεά, και μπορούν να αλλάξουν την πυκνότητα και το μέγεθός τους.

[http://aliens.wikia.com/wiki/Atmospheric_Beast]

 

Όσο εξωτικά ή εξωπραγματικά κι αν μοιάζουν τέτοιου είδους πλάσματα, η διαχωριστική γραμμή που θέλω να χαράξω εδώ είναι ότι το αν τέτοια πλάσματα είναι βιολογικά ή ενεργειακά είναι δευτερεύον. Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε αυτή τη συζήτηση, η διαφορά μεταξύ αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως κάτι φτιαγμένο από ενέργεια και αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως υλική οντότητα μπορεί απλώς να έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, ή με το πόσο οι αισθήσεις μας είναι ευαίσθητες ή εκπαιδευμένες να αντιλαμβάνονται δομές οντοτήτων που μπορεί να ζουν σε έναν κόσμο «υψηλότερων συχνοτήτων.» Ακόμα κι αν οι περισσότεροι- αν όχι όλοι- από εμάς δεν έχουμε τέτοιες ικανότητες, δεν πρέπει να στερήσουμε από τον εαυτό μας μια τέτοια δυνατότητα. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει τίποτα παραφυσικό σε τέτοιες ενδείξεις. Δεν έχουμε δει ποτέ τα άτομα της ύλης, αν και πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Αλλά αυτό που τελικά υπάρχει εκεί έξω είναι η δική μας φαντασία (σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν τα μικροσκοπικά πράγματα), καθώς ζούμε την καθημερινότητά μας «ψαρεύοντας» εδώ και εκεί γεύσεις, μυρωδιές, ήχους και χρώματα για τα πράγματα τριγύρω μας. Περιστασιακά μπορεί να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με κάποια πράγματα ή ζωντανά όντα, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξή τους, αλλά οι εικόνες των ίδιων πραγμάτων ή όντων είναι αυτό που τελικά μένει στο μυαλό μας.  

 

Πλανητικές σφαίρες


Baby Boomers, Slawek Wojtowicz

[http://www.stats.uwaterloo.ca/~cgsmall/ontology.html]

Σύμφωνα με την κβαντομηχανική δεν υπάρχει αληθινός θάνατος. Μπορούμε πάντα να ξαναγεννηθούμε σε ένα παράλληλο Σύμπαν. Σύμφωνα με την ίδια θεωρία, μπορεί να υπάρχουμε ήδη σε κατάσταση «υπέρθεσης.» Επομένως, κάθε στιγμή προσωπικής εμπειρίας είναι μόνο μία ανάμεσα σε άπειρες δυνατότητες συμπαντικής Εμπειρίας. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο θάνατος είναι η στιγμή που η προσωπική κυματοσυνάρτηση αποσυντονίζεται από το περιβάλλον και αλλάζει κατάσταση. Οι συνέπειες μιας τέτοιας περιγραφής μένουν να αποκαλυφθούν, αλλά θα ήθελα να ονομάσω αυτή τη διαδικασία «μετάβαση κατάστασης συνείδησης.» Αυτό δεν είναι το ίδιο με τη μετατόπιση της συνείδησης. Τώρα η συνείδηση δεν μετατοπίζεται από την παρατήρηση, αλλά αποσπάται πλήρως από τον καθημερινό κόσμο, και περνά σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουμε να ζούμε μετά το θάνατο, αλλά σε μια αλλαγμένη κατάσταση συνείδησης. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να μην περιλαμβάνει την προσωπική συνείδηση (το σύνολο όλων των αναμνήσεών μας), αλλά η ψυχή μας γίνεται ένα με την κοσμική ψυχή, με την ίδια έννοια που στη φυσική διατηρείται η ενέργεια ή η πληροφορία. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι μόλις πεθάνουμε η εμπειρία της ζωής μας γίνεται μέρος της Εμπειρίας του Σύμπαντος. Αλλά αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις. Μόλις γεννηθεί μια νέα ζωή, θα αποτελείται όχι μόνο από όλα τα οργανικά υλικά, τα οποία άλλες νεκρές μορφές ζωής έχουν αφήσει πίσω, αλλά και από τις εμπειρίες των προηγούμενων μορφών ζωής. Αλλά η ύπαρξη τέτοιων συλλογικών αναμνήσεων δεν μπορεί να εξηγηθεί με την υπόθεση κάποιου είδους πληροφοριών αποθηκευμένων στα γονίδια, επειδή τα γονίδια πεθαίνουν μαζί με τη βιολογική οντότητα. Έτσι, πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη μορφή «αποθήκης» όπου διατηρείται η συλλογική εμπειρία.

 

Μια τέτοια «αποθήκη» μπορεί να είναι το ίδιο το μορφικό ή μορφογενετικό πεδίο, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει. Η άποψη ότι η ζωή μπορεί να εμφανιστεί και να εξελιχθεί σε άλλα φυσικά μέρη στο Σύμπαν είναι μια άλλη ένδειξη για την ύπαρξη ενός τέτοιου πεδίου. Διαφορετικά, θα έπρεπε να υποθέσουμε την παρουσία ενός βιολογικού παράγοντα ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι βιολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, μπορούμε πάντα να υποθέσουμε έναν πρώιμο βομβαρδισμό κομητών στο στάδιο που σχηματίζεται ένα ηλιακό σύστημα, έτσι ώστε οι κομήτες να μπορούν να αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες που μεταφέρουν νερό καθώς και τους πρώτους μικροοργανισμούς στους πλανήτες. Αλλά αυτό δεν εξηγεί πώς μεταφέρθηκαν οι μικροοργανισμοί στους κομήτες ή πώς εμφανίστηκαν στην κοσμική σκόνη από την οποία σχηματίζονται οι κομήτες. Τελικά, αν υποθέσουμε κάποιους φυσικούς νόμους σύμφωνα με τους οποίους η ύλη οργανώνεται για να δημιουργήσει βιολογικές μορφές ζωής, τέτοιοι νόμοι πρέπει να διατηρηθούν κάπου στο Σύμπαν, ενώ τα πεδία που ασκούν δυνάμεις υπακούοντας σε αυτούς τους νόμους πρέπει επίσης να περιέχουν κάποιες ιδιότητες που εκφράζουν τους ίδιους νόμους. Έτσι, όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την έναρξη των διαδικασιών της ζωής μπορούν να συσχετιστούν και να περιγραφούν από τις ιδιότητες και τη δομή τέτοιων πεδίων. Ωστόσο, αν αποδώσουμε επίσης δομή σε αυτά τα πεδία, τότε μπαίνουμε αμέσως στον κόσμο των αρχετύπων. Επιπλέον, αντί να μιλάμε για πολλά πεδία, μπορούμε να εξετάσουμε μόνο ένα πεδίο από το οποίο προέρχονται όλα τα άλλα πεδία. Αλλά αν ένα τέτοιο πεδίο μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο τη βιολογία αλλά και τη νοημοσύνη, τότε δεν θα είναι μόνο ένα «μηχανικό» πεδίο, αλλά και ένα «ψυχικό» πεδίο. Εξού και ο όρος μορφικό πεδίο. Μόλις το μορφικό πεδίο συνδεθεί με τις αισθήσεις μιας ζωντανής οντότητας, γίνεται αντιληπτικό πεδίο.       

 

Πού ακριβώς μπορούν να αποθηκευτούν τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογική εμπειρία της ύπαρξης είναι άγνωστο, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε τα Ακασικά αρχεία της ανατολικής παράδοσης, ή τις μαύρες τρύπες της σύγχρονης δυτικής επιστήμης. Θα έλεγα ότι και οι δύο αυτές «αποθήκες» δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Αλλά αντί να ταξιδεύουμε στο «βαθύ διάστημα» για να αναζητήσουμε τις πιθανές τοποθεσίες τέτοιων κατασκευών, μπορούμε κάλλιστα να εμβαθύνουμε στο μυαλό μας για να εντοπίσουμε την προέλευση της δικής μας ύπαρξης, και πώς εκτυλίσσεται η διαδικασία της εμπειρίας. Με μια τέτοια διαδικασία μπορούμε επίσης να ανακαλύψουμε πώς η δική μας σκέψη σχετίζεται με την Παγκόσμια Σκέψη. Έτσι, ακολουθώντας έναν τέτοιο σύνδεσμο ή «χορδή,» φτάνουμε σε ένα σημείο «χωρίς επιστροφή,» τη στιγμή που η δική μας ζωή θα τελειώσει δυνητικά. Αλλά, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα μονοπάτια στα οποία μας οδηγεί η προηγούμενη αφήγηση, είμαστε μετά το θάνατο εντελώς χαμένοι; Ή μήπως τα διάφορα μέρη του εαυτού μας γίνονται μέρη του Σύμπαντος, της συνολικής Εμπειρίας της Συνείδησης και του Νοήματος της Ύπαρξης;


Για να επανέλθουμε τώρα στην προηγούμενη εικόνα, έτσι την περιγράφει ο ίδιος ο ζωγράφος στο βιβλίο του Daydreaming:


«Μετά θάνατον, παγωμένα σώματα των Baby Boomers επιπλέουν αιωρούμενα στην ανώτερη ατμόσφαιρα του πλανήτη τους. Είναι το πιο μοντέρνο στυλ ταφής εκεί.»

[https://books.google.gr/books?id=RWoxiHj1WroC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=Slawek+Wojtowicz+Baby+Boomers&source=bl&ots=IOpMJ_RrfF&sig=jJtOuWnJHMQKr9zIngDrAhMTmls&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiGvPHxjNvPAhWBuRoKHYo9D0sQ6AEIGjAA#v=onepage&q=Slawek%20Wojtowicz%20Baby%20Boomers&f=false]


Αυτός ο πίνακας απεικονίζει κάποια κατάσταση αναστολής της κίνησης. Αλλά οι πλανήτες πάνω από τους οποίους ίπτανται οι νεκροί, μπορεί να είναι οι «σφαίρες» της δικής τους συνείδησης, προβάλλοντάς τους, είτε νεκρούς είτε ζωντανούς, στο διάστημα. Ίσως στο μυαλό μας να μην είμαστε ούτε νεκροί ούτε ζωντανοί (μοιάζοντας έτσι με την διάσημη γάτα του Σρέντινγκερ,[10] ή με τους «Baby Boomers» του πίνακα), επειδή το μυαλό μας από μόνο του δεν μπορεί να καθορίσει την πραγματική μας κατάσταση, χωρίς σημείο ή αντικείμενο αναφοράς στον πραγματικό, εξωτερικό, κόσμο. Έτσι, εκτός από την Προβολή, είναι απαραίτητη και η Σύγκριση, ή η Ταυτοποίηση. Μια τέτοια σύγκριση είναι παρόμοια με την προσκόλληση της συνείδησης στο αντικείμενο, για την οποία έχουμε μιλήσει πριν. Δεν αρκεί να αντιλαμβανόμαστε ένα αντικείμενο για να είμαστε σίγουροι για την ύπαρξή του. Είναι επίσης απαραίτητο να το «αγγίξουμε,» ή να είμαστε σίγουροι ότι το αντικείμενο είναι προσβάσιμο. Διαφορετικά, θα παραμείνει αιώνια μέρος της φαντασίας μας. Η Σύγκριση ή η Ταύτιση σχετίζεται επίσης με την Εξατομίκευση αν το αντικείμενο με το οποίο ταυτιζόμαστε είναι ο ίδιος μας ο νους. Έτσι, οι «φυσαλίδες,» ή πλανήτες, του πίνακα αντιπροσωπεύουν τις «ενεργειακές σφαίρες» του μυαλού μας, αναλογιζόμενοι την κατάσταση της ύπαρξής μας. Αλλά την ίδια στιγμή μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όλες αυτές οι σφαίρες είναι στη σειρά Προβολές της Συμπαντικής Συνείδησης, η οποία εξετάζει όλες τις πιθανές αναπαραστάσεις της δικής της Μορφής.


Ο σύγχρονος πολιτισμός μας βασίζεται στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπορεί να παράγουν βιονικούς ανθρώπους στο μέλλον. Όποιος κι αν είναι ο ορισμός της φύσης τους, αυτά τα πλάσματα θα εξακολουθούν να είναι υλικά. Αυτό που είναι πιο εξυψωτικό είναι να υποθέσουμε ότι κάποια μέρα ο πολιτισμός μας θα προοδεύσει τόσο πολύ που θα παράγει πραγματικά «πνευματικά όντα,» φτιαγμένα από καθαρή ενέργεια. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε «ενεργειακές φυσαλίδες, ή σφαίρες» στο χωροχρόνο (αντί για μικροτσίπ), φτιαγμένες από καθαρή ενέργεια, και να εμφυτεύσουμε εκεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα μεμονωμένο ανθρώπινο ον. Ωστόσο, πέρα από τα λογικά παράδοξα που μπορεί να προκύψουν από το γεγονός ότι τέτοιες «ενεργειακές σφαίρες» θα έχουν πιθανώς ιδιότητες παρόμοιες με αυτές των μαύρων τρυπών, ίσως αυτή να είναι ήδη η πραγματική μας μορφή- μια πολυδιάστατη συνείδηση που μοιάζει με φούσκα, συμπυκνωμένη σε κάποια περιοχή της Συλλογικής Συνείδησης, προβάλλοντας τη δική μας εικόνα στο χώρο και στο χρόνο.

 

Ο τροχός των συναισθημάτων

Έχουμε ήδη ταυτίσει την ψυχή (ή το περίγραμμά της) με την αύρα. Η αύρα μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα πεδίο που περιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Οι ιδιότητες ενός τέτοιου πεδίου είναι άγνωστες, αλλά έχουν ήδη γίνει προσπάθειες για την οπτικοποίηση του, όπως στην περίπτωση της φωτογραφίας Κίρλιαν. Πιθανώς οι συχνότητες ενός τέτοιου πεδίου θα είναι υψηλότερες από ό, τι μπορεί να αντιληφθεί το γυμνό μάτι, αν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ισχυριστεί ότι είναι σε θέση να δουν την αύρα. Είναι επίσης άγνωστο το υλικό από το οποίο αποτελείται ένα τέτοιο πεδίο. Η φωτογραφία Κίρλιαν βασίζεται στον ηλεκτρομαγνητισμό, αλλά η αύρα αυτή καθαυτή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα πεδίο διαφορετικής προέλευσης.

 

Ένα αντιληπτικό πεδίο έχει ήδη οριστεί σε αυτή τη συζήτηση ως το πεδίο που αποτελείται από όλες τις εικόνες που μπορούν να συνδεθούν με τις αισθήσεις. Αυτές οι εικόνες προέρχονται από τα αρχέτυπα, ενώ οι αισθήσεις είναι ευαίσθητες στις εικόνες που παράγονται από τα αρχέτυπα καθώς δονούνται. Η φυσική τοποθεσία των αρχετύπων είναι απροσδιόριστη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο μέρος στο Σύμπαν όπου συγκεντρώνονται τα αρχέτυπα. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι τα αρχέτυπα βρίσκονται παντού, με την έννοια ότι οι δράσεις τους διαπερνούν όλο το χώρο και το χρόνο. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το χώρο και το χρόνο ως δύο ιδιότητες που προκύπτουν μαζί με όλες τις άλλες φυσικές ιδιότητες τη στιγμή που εκφράζονται τα αρχέτυπα. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η έκταση του χωροχρόνου φτάνει μέχρι τα όρια της δόνησης των αρχετύπων.

 

Ενώ τα αρχέτυπα μπορούν να βρίσκονται παντού, η επιφάνεια της ανθρώπινης αύρας είναι ένα όριο στο οποίο μπορούν να εντοπιστούν τα αρχέτυπα. Αν φανταστούμε την αύρα να αποτελείται από τμήματα, τότε κάθε ένα από αυτά τα τμήματα θα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό αρχέτυπο. Με μια τέτοια έννοια, κάθε μέρος της αύρας θα αντιστοιχεί σε μια διαφορετική κατάσταση της ψυχής. Αλλά τέτοιες καταστάσεις δεν πρέπει να θεωρούνται καθαρά συναισθηματικές, αλλά και σωματικές. Πίσω από κάθε μέρος της αύρας υπάρχει επίσης ένα μέρος του φυσικού σώματος. Έτσι, διαφορετικά μέρη του φυσικού σώματος αντιστοιχούν σε λειτουργίες διαφορετικών αρχετύπων, ή διαφορετικών «χρωμάτων» της αύρας, με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτές τις λειτουργίες. Επομένως, μια αλλαγή στα χρώματα της αύρας μπορεί να υποδηλώνει ταυτόχρονα μια αλλαγή τόσο στη φυσική όσο και στη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά μιας τέτοιας προβολής, βρίσκεται ο εξωτερικός κόσμος. Έτσι, η αύρα γίνεται η μεμβράνη πάνω στην μπορεί να χαρτογραφηθεί όχι μόνο ο εσωτερικός κόσμος, αλλά και ο εξωτερικός κόσμος μπορεί να αντιπροσωπευθεί.

 

Οι εικόνες όλων των πραγμάτων που συνθέτουν το περιβάλλον εισέρχονται στις αισθήσεις μας μέσα από το πεδίο της αύρας. Στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι χωρίς την υπόθεση ενός τέτοιου πεδίου (της αύρας) η ύπαρξη αντίληψης είναι αδύνατη. Ένας παραλληλισμός με τη γλώσσα της φυσικής είναι να πούμε ότι τα κύματα φωτός που έρχονται προς το μέρος μας, και τα οποία μεταφέρουν τις πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα, συντονίζονται με τις δονήσεις της αύρας, αυτού του είδους του βιοπεδίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντίληψη των αντικειμένων. Ωστόσο, τα κύματα που μεταφέρουν τις πληροφορίες δεν χρειάζεται να είναι μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Μπορούν να είναι «κύματα» γενικά, με τον ηλεκτρομαγνητισμό να είναι απλώς ένα συστατικό μεταξύ πολλών. Έτσι, αυτό που εισέρχεται στο ψυχικό μας σώμα (την αύρα) είναι πληροφορίες που μεταφέρονται από ένα πλήθος ενεργειών που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα αντικείμενα. Έτσι, τα φυσικά αντικείμενα είναι το προϊόν της υπέρθεσης της δράσης των αρχετύπων. Λέμε αρχέτυπα και όχι «φυσικά πεδία» γιατί τα αρχέτυπα εκφράζουν και συναισθήματα (ψυχικά περιεχόμενα). Με αυτόν τον τρόπο, το φυσικό πεδίο γίνεται αντιληπτικό πεδίο, ή μορφικό πεδίο, το οποίο αποτελείται από όλες τις πιθανές πληροφορίες που μπορεί να γίνουν αντιληπτές από ένα ανθρώπινο ον (ή οποιοδήποτε άλλο ζωντανό ον), από όλα τα είδη αντικειμένων που μπορούν να συνειδητοποιηθούν από τη συνείδηση. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο έχουμε ήδη αναφέρει ότι η ανθρώπινη αύρα μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιφάνεια, ή καθρέφτης, που προβάλλει ή δονεί τα αρχέτυπα τόσο προς τα μέσα, προς το μυαλό, όσο και προς τα έξω, προς το περιβάλλον. Αλλά στην τελευταία περίπτωση η αύρα γίνεται ο ορίζοντας του παρατηρήσιμου Σύμπαντος, το περίγραμμα της συμπαντικής Μορφής, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται, ή εξατομικεύεται, στον καθένα μας χωριστά.

 

Σύμφωνα με τον ακόλουθο ιστότοπο, τα έξι βασικά συναισθήματα είναι ένας όρος που αναφέρεται στη θεωρία των Αμερικανών ψυχολόγων Paul Ekman και Wallace V. Friesen. Εντόπισαν έξι βασικά συναισθήματα με βάση τη μελέτη της απομονωμένης κουλτούρας των ανθρώπων από τη φυλή Fori στην Παπούα Νέα Γουινέα το 1972. Τα μέλη της φυλής ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν αυτά τα έξι συναισθήματα: Θυμός, αηδία, φόβος, ευτυχία, θλίψη, έκπληξη. Μετά από αυτό, οι Ekman και Friesen τράβηξαν φωτογραφίες των εκφράσεων του προσώπου των ανθρώπων από τη φυλή Fori με τα ίδια συναισθήματα, και παρουσίασαν αυτές τις εικόνες σε ανθρώπους άλλων φυλών και πολιτισμών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι με τη σειρά τους ερμήνευσαν επίσης σωστά τα συναισθήματα στις εικόνες.

[https://managementmania.com/en/six-basic-emotions]

 

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ την πιθανή σύγκριση μεταξύ των έξι βασικών συναισθημάτων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, και των έξι βασικών χρωμάτων, τα οποία μπορεί κάποιος να θεωρήσει: Στην πραγματικότητα υπάρχουν τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και μπλε, από τα οποία προέρχονται τρία ακόμη χρώματα: το κόκκινο και το κίτρινο δίνουν πορτοκαλί, το κόκκινο και το μπλε δίνουν βιολετί, ενώ το κίτρινο και το μπλε δίνουν πράσινο. Έτσι υπάρχουν συνολικά 6 βασικά χρώματα, που σχετίζονται με τα 6 βασικά συναισθήματα. Θα ήταν δελεαστικό να συσχετίσουμε τα 6 χρώματα με τα 6 συναισθήματα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι από αυτά τα 6 συναισθήματα μόνο ένα είναι «θετικό» (ευτυχία), τέσσερα από αυτά είναι «αρνητικά,» ενώ ένα από αυτά είναι «ουδέτερο» (έκπληξη, η οποία μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική). Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι η διάκριση μεταξύ αυτών των 6 «βασικών» συναισθημάτων κρύβει κάποια πιο θεμελιώδη διαίρεση. Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε τα χρώματα με κάποια συναισθηματική κατάσταση, θα μπορούσαμε να ταυτίσουμε το μπλε με την «ηρεμία,» το κόκκινο με τον «ενθουσιασμό,» και το κίτρινο με την «έκπληξη.» Έτσι, αυτό που συνήθως αναφέρουμε ως «ευτυχία» θα μπορούσε απλώς να είναι μια «ουδέτερη» κατάσταση μεταξύ του χαμηλότερου και του υψηλότερου βαθμού «ενθουσιασμού.» Με μια τέτοια έννοια, ανεξάρτητα από το νόημα που μπορεί να τους δώσουμε, τα συναισθήματά μας θα μπορούσαν θεμελιωδώς να αναχθούν σε «πλάτη,» (σε αντιστοιχία με τις «συχνότητες» των χρωμάτων) χαμηλότερης ή μεγαλύτερης αριθμητικής αξίας, σε δύο κατευθύνσεις, θετική και αρνητική.

 

Ενώ ο συνδυασμός είτε των συναισθημάτων είτε των χρωμάτων μπορεί να είναι άπειρος, μια προσπάθεια συσχέτισης των χρωμάτων με μουσικές νότες έγινε από τον Νεύτωνα. Όπως εξηγεί η Βικιπαίδεια, ο Νεύτωνας χώρισε το φάσμα σε επτά θεωρούμενα χρώματα: κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί και βιολετί. Επέλεξε επτά χρώματα από μια πεποίθηση, που προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες σοφιστές, ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των χρωμάτων, των μουσικών νοτών, των γνωστών πλανητών στο ηλιακό σύστημα, και των ημερών της εβδομάδας.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum]

 

Ενώ τα φυσικά χρώματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από συχνότητες, είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο οι ανθρώπινες αισθήσεις τα αντιλαμβάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή η αντίληψη του χρώματος όπως το αναγνωρίζουμε είναι ένα καθαρά ψυχικό περιεχόμενο, ενώ η φυσική συχνότητα είναι απλώς ένας άχρωμος «ρυθμός.» Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα ότι η σύγχρονη φυσική μπορεί να εξηγήσει τα χρώματα ως ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει τις εγγενείς ιδιότητές τους σε σχέση με τις αισθήσεις του ατόμου που παρατηρεί τα χρώματα. Έτσι, για τη φυσική τα πάντα είναι ασπρόμαυρα, όπου το «λευκό» σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ένας συνδυασμός χρωμάτων αλλά απλώς μια ουδέτερη κατάσταση.

 

Το πώς η ολότητα των δονήσεων των αρχετύπων στο Σύμπαν «διαχωρίζεται» στα αντικείμενα των γνωστών αισθήσεων εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο, και δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την επίλυση αυτού του μυστηρίου αντί να το πλησιάζει. Αλλά φαίνεται ότι ένας μικρός αριθμός θεμελιωδών τρόπων δονήσεων συσχετίζει την ανθρώπινη ψυχή (τις αισθήσεις) με τον εξωτερικό κόσμο (τα αντιληπτά αντικείμενα). Στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ήδη πει, τα αντικείμενα δεν μπορούν να είναι τίποτα περισσότερο από αντιληπτές συλλογές χρωμάτων, ήχων, γεύσεων, μυρωδιών και αγγίγματος, επομένως «σχήματα με χρώμα,» επομένως μέρη του αντιληπτικού πεδίου του Σύμπαντος. Με αυτή την έννοια, οι δονήσεις παράγουν τόσο τα μοτίβα όσο και μια διαδικασία με την οποία τα μοτίβα γίνονται αντιληπτά. Επομένως, πρέπει είτε να βασιστούμε στην αυταναφορά (ο νους που παρατηρεί το νου) είτε να αποδώσουμε νέες ιδιότητες στη φύση, όπως «νοημοσύνη,» «σοφία,» «προσοχή,» κ.λπ., έτσι ώστε μόλις εμφανιστεί ένα αντικείμενο (ένας «δονητικός τρόπος»), που έχει κάποιο χρώμα, σχήμα, βάρος, κ.λπ., να έχει επίσης «πνευματικότητα.» Με μια τέτοια έννοια δεν είναι παράξενο ότι μπορεί να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ της αντίληψης και αυτού που γίνεται αντιληπτό, αφού ολόκληρη η διάταξη, η Μορφή, είναι ένα αισθητό αντικείμενο.

 

[https://inkwellideas.com/2013/11/wheel-of-emotions/]

 

Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα συναισθήματά μας. Η προηγούμενη εικόνα αναφέρεται σε έναν τροχό συναισθημάτων για συγγραφείς. Τα συναισθήματα εντείνονται κινούμενα προς τα έξω. Σύμφωνα με το προηγούμενο μοντέλο, τα βασικά συναισθήματα είναι και πάλι 6 (φόβος, θυμός, αηδία, θλίψη, ευτυχία και έκπληξη).

 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των θεμελιωδών συναισθημάτων, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την καθολικότητα των βασικών συναισθημάτων ως πρότυπα συμπεριφοράς που αντιστοιχούν στην ψυχική μας κατάσταση. Έτσι, τα συναισθήματά μας μπορούν να συσχετιστούν με τα αρχέτυπα. Μπορούμε ακόμη να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν «αρνητικά» συναισθήματα, αλλά ότι αντίθετα οι συναισθηματικές καταστάσεις ανέρχονται από το θεμελιώδες, το χαμηλότερο, ενεργειακό επίπεδο προς το υψηλότερο. Στα χαμηλότερα επίπεδα θα βρούμε συναισθήματα όπως ο φόβος, η δυσπιστία και η περιφρόνηση, ενώ στα υψηλότερα επίπεδα θα βρούμε συναισθήματα όπως το θάρρος, η εμπιστοσύνη και ο θαυμασμός. Έτσι, το είδος του συναισθήματος σχετίζεται με την έντασή του, ενώ, σε αυτή την περίπτωση, η συχνότητα θα σχετίζεται με το πόσο συχνά εμφανίζεται ένα συναίσθημα. Η συχνότητα είναι αντίστροφη περίοδος. Έτσι, όσο πιο έντονο, ή ενεργητικό (όσο μεγαλύτερο είναι το «πλάτος») ενός συναισθήματος, τόσο πιο συχνά θα συμβαίνει, και τόσο μικρότερος θα είναι ο χρόνος (η περίοδος) που διαρκεί. Επομένως, τα έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, διαρκούν λίγο, ενώ τα συναισθήματα χαμηλής ενέργειας, όπως η μελαγχολία, διαρκούν περισσότερο.   

 

Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι δεν ανταποκρίνονται όλες οι προαναφερθείσες έννοιες σε συναισθήματα. Για παράδειγμα, ενώ η αηδία είναι ένα αίσθημα (επομένως πιθανώς ένα συναίσθημα), η δυσπιστία ή η περιφρόνηση είναι μια ψυχική κατάσταση ή στάση. Αν και λέμε ότι «νιώθουμε» περιφρόνηση για κάποιον, αυτό το «συναίσθημα» δεν εκφράζει κάτι όπως χαρά, λύπη, ή αηδία, αλλά τη διανοητική μας διάθεση προς αυτό το άτομο, ακόμη και αν η ψυχική μας κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μια διαδικασία σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων. Βλέπουμε εδώ πόσο φτωχό ή διφορούμενο είναι το λεξιλόγιό μας σε σχέση με τη δική μας ανθρώπινη κατάσταση. Γι’ αυτό μπορούμε να κάνουμε την ακόλουθη διάκριση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη «αίσθημα» για κάτι που αναφέρεται στο σώμα μας (τη φυσική κατάσταση), τη λέξη «συναίσθημα» για κάτι που αναφέρεται στην ψυχή μας (τη συναισθηματική κατάσταση), και τη λέξη «έννοια» για όσα αναφέρονται στο μυαλό μας (τη διανοητική κατάσταση). Αλλά το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούμε το ίδιο ρήμα (νιώθω, αισθάνομαι) και για τις τρεις καταστάσεις. Έτσι, η αηδία είναι πραγματικά μια φυσική κατάσταση (αναφέρεται σε ένα μηχανικό «συναίσθημα» μέσα στο σώμα ή το στομάχι μας), η δυσπιστία μπορεί να σχετίζεται με μια ψυχική κατάσταση (επομένως ένα «συναίσθημα») που θα μπορούσε να είναι εξίσου μηχανική (ενστικτώδης), ενώ η περιφρόνηση μπορεί να αναφέρεται σε μια διανοητική κατάσταση (επομένως μια «έννοια»).

 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ορίσουμε ένα «τρίπτυχο» σύμφωνα με το οποίο οι έννοιες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατευθύνσεις, μία «φυσική» (αναφερόμενη στις διαδικασίες του σώματος), μια άλλη «συναισθηματική,» ή «ψυχική,» (αναφερόμενη στις διαδικασίες της ψυχής), και μια τρίτη «νοητική» (αναφερόμενη στις διαδικασίες της σκέψης). Αλλά το θέμα είναι ότι και οι τρεις κατευθύνσεις αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά επίπεδα για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Έτσι, τέτοιες «κατευθύνσεις» μπορούν ισοδύναμα να αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες «ενεργειακών επιπέδων» ή «καταστάσεων ύπαρξης» καθώς κινούμαστε από τις χαμηλότερες δονήσεις του σώματος στις υψηλότερες δονήσεις του πνεύματος. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ένα κοινό σκουλήκι δεν αισθάνεται συναισθήματα, ούτε έχει σκέψεις. Ωστόσο, αισθάνεται μηχανικά πόνο, καθώς αρχίζει να συσπάται όταν το πιέσουμε. Παρόμοιες «συσπάσεις,» ή ταλαντώσεις, παράγονται από την ψυχή όταν αισθανόμαστε «πίεση» στην ψυχή μας. Έτσι, αυτό που γίνεται αισθητό ως πόνος του σώματος από ένα σκουλήκι, γίνεται αντιληπτό ως «πόνος» της ψυχής από ένα ανθρώπινο ον. Μια τέτοια μορφή «ψυχικού πόνου» μπορεί να ταυτιστεί με το φόβο. Μπορούμε επίσης να προσπαθήσουμε να βρούμε μια παρόμοια έκφραση που να αντιστοιχεί στον «πόνο» του νου. Η αντίστοιχη έννοια που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αναμονή. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι η αναμονή κάποιου κακού γεγονότος· αλλά η αναμονή μπορεί να είναι τόσο ενστικτώδης όσο οποιαδήποτε άλλη ορμή.

 

Το θέμα εδώ είναι ότι οι τρεις διαφορετικές κατηγορίες αισθημάτων που μπορεί να γίνουν αντιληπτά από ένα ζωντανό πλάσμα προκαλούν «πόνο» στις αισθήσεις καθώς ασκούν κάποια «δύναμη» ή «πίεση» πάνω τους. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «αισθήματα» εδώ με την ευρύτερη έννοια, ως «προσκολλήσεις» στο αντίστοιχο επίπεδο αντίληψης. Με άλλα λόγια, ενώ ένα σκουλήκι μπορεί να αισθανθεί σωματικό πόνο, έτσι και «αηδία,» ένα ανώτερο ζώο μπορεί επίσης να αισθανθεί συναισθηματικό πόνο, επομένως φόβο και δυσπιστία, συναισθήματα που ένα σκουλήκι δεν μπορεί να νιώσει. Επιπλέον, ένας άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται περιφρόνηση, και μπορεί επίσης να νιώσει την περιφρόνηση των άλλων. Προφανώς, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να αισθάνονται αηδία και δυσπιστία, τα ζώα δεν μπορούν να αισθανθούν περιφρόνηση ή θαυμασμό. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα «αισθήματα,» ή «συναισθήματα,» ως αντιδράσεις, ή «συσπάσεις,» σε κάποιο ερέθισμα, αντιστοιχούν στο άθροισμα όλων των δονήσεων που «κατέρχονται» και διαπερνούν ολόκληρη την ύπαρξή μας, ενώ όσο πιο προηγμένο ή εξελιγμένο είναι ένα είδος, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται στις υψηλότερες δονήσεις ή ενεργειακά επίπεδα.

 

Τέτοιες δονήσεις γίνονται αντιληπτές από τη ζωντανή οντότητα ως «αισθήματα,» ή «συναισθήματα,» ή «έννοιες.» Αλλά ενώ τα διαφορετικά «σώματά» μας (το φυσικό, το συναισθηματικό και το διανοητικό συστατικό της ύπαρξής μας) δονούνται και συντονίζονται με τα εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα, οι ίδιες οι δονήσεις δεν παράγονται από εμάς. Οι ταλαντωτές είναι τα αρχέτυπα, και αυτοί οι ταλαντωτές μάς συνθέτουν. Τα διαφορετικά ενεργειακά τους επίπεδα παράγουν τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τα διανοήματά μας, ανάλογα με το πόσο υψηλή ή χαμηλή είναι η αντίστοιχη συχνότητα (δηλαδή το επίπεδο ενέργειας). Έτσι, οι δικές μας αισθήσεις, οι υποδοχείς αυτών των δονήσεων, αντιλαμβάνονται όχι μόνο τα χρώματα, τις μυρωδιές, τους ήχους, τις γεύσεις, πόσο απαλά ή πόσο κρύα μπορεί να είναι τα πράγματα, αλλά και το πώς αισθανόμαστε ή σκεφτόμαστε.

 

Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ της δικής μας ύπαρξης και όλων των άλλων πραγμάτων και όντων στο Σύμπαν παραμένει ένα μυστήριο. Πώς σχετίζονται τα δικά μας συναισθήματα με εκείνα ενός άλλου ανθρώπου, για παράδειγμα; Πάντως, δεν είναι τόσο δύσκολο να φανταστούμε ότι ο καθένας από εμάς αντιπροσωπεύει μια διαφορετική συλλογή σωματικών, συναισθηματικών και διανοητικών πτυχών- επομένως μηχανικά αισθήματα, ενστικτώδεις ορμές ή συναισθήματα, και πνευματικές ανησυχίες, αντίστοιχα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τέτοιες συλλογές δονήσεων εξηγούν όχι μόνο γιατί μπορεί να αισθανόμαστε «βαριοί» ή «κρύοι» (μηχανικά συναισθήματα), αλλά και γιατί μπορούμε να αισθανόμαστε «ευτυχισμένοι» (ένα συναίσθημα) ή «εμπνευσμένοι» (μια διανοητική πτυχή). Υποθέτω ότι ποτέ δεν θα καταλάβουμε την πραγματική μας σύνδεση με το Σύμπαν αν δεν μάθουμε πώς να συσχετίζουμε, ή καλύτερα πώς να ενοποιούμε, το «αντικείμενο» που είναι κρύο ή ζεστό, με το «υποκείμενο» που είναι λυπημένο ή χαρούμενο. Αλλά η «ψυχρότητα» ή η «ζεστασιά,» και η «θλίψη» ή η «ευτυχία,» σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της ανάλυσης, είναι «συχνότητες» που δονούνται σε διαφορετικά επίπεδα, που αντιστοιχούν έτσι σε διαφορετικά συναισθήματα, ή «αισθήσεις,» ή επίπεδα εμπειρίας. Αλλά το άθροισμα όλων αυτών των εμπειριών αναφέρεται στην ίδια μας την ύπαρξη. Επιπλέον, μπορούμε να μοιραστούμε τη δική μας εμπειρία με εκείνη όλων των άλλων ζωντανών όντων, δεδομένου ότι τα συστατικά στοιχεία αυτών των εμπειριών είναι κοινά στο Σύμπαν, και εφόσον εκείνοι που μοιράζονται την εμπειρία μαζί μας έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο κατανόησης.

 

Η ανθρωπική αρχήΕικόνα: Μία από τις πλάκες στο διαστημόπλοιο Pioneer. Στις πλάκες αυτές χρησιμοποιήθηκε το άτομο του υδρογόνου ως βάση για να περιγραφεί η θέση του ηλιακού μας συστήματος στον Γαλαξία μας, καθώς και οι σχετικές θέσεις των πλανητών στο ηλιακό μας σύστημα. Επιπλέον, οι πλάκες περιείχαν μια εικόνα ενός άνδρα και μιας γυναίκας, και υποδείκνυαν τη θέση μας στο ηλιακό μας σύστημα, τη Γη.
[http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_fall2003.web.dir/Brian_Herold/golden.html]


Εδώ θα θέσουμε ένα ερώτημα πιθανώς θεμελιώδους σημασίας: Προτιμάται η ανθρώπινη μορφή στο Σύμπαν; Αυτή η ερώτηση είναι κάπως δύσκολο ν’ απαντηθεί γιατί μπορεί να ακούγεται αυτονόητη: Αυτό θα ισχύει πάντα σε σχέση με εμάς που κάνουμε την παρατήρηση για τις ανθρώπινες αναλογίες. Ωστόσο, το ερώτημα έχει τις βαθύτερες ρίζες του στην ανθρωπική αρχή. Προς το παρόν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αρχή είναι κάτι περισσότερο από ένα αυτοαναφορικό επιχείρημα, με την έννοια ότι εκφράζει όχι μόνο την ανθρώπινη άποψη για τον κόσμο, αλλά και αναλογίες που βρίσκονται όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και σε όλο το Σύμπαν. Τέτοιες αναλογίες «συντονίζουν» τον άνθρωπο με το Σύμπαν, έτσι ώστε το Σύμπαν (όπως και εμείς οι ίδιοι) να είναι όχι μόνο υπαρκτό αλλά και αντιληπτό. Μια τέτοια αντιστοιχία μεταξύ αντίληψης και κόσμου, άρα μεταξύ εμπειρίας και ύπαρξης, δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Στην πραγματικότητα, αν υποθέσουμε ότι μια τέτοια αντιστοιχία είναι αυτονόητη, ή «φυσική,» τότε μπορούμε κάλλιστα να την αγνοήσουμε, παραβλέποντας έτσι τη σχέση μεταξύ του παρατηρητή και αυτού που παρατηρείται.

 

Όπως επισημάνθηκε σε αυτή τη συζήτηση, η αντιστοιχία μεταξύ αυτού που αντιλαμβανόμαστε και της δικής μας αντίληψης καθίσταται δυνατή με την παρέμβαση των αρχετύπων. Μπορούμε να πούμε ότι τα αρχέτυπα είναι αντικείμενα που περιλαμβάνουν επίσης μια λειτουργία που τα καθιστά αντιληπτά. Μια τέτοια λειτουργία ή δράση προβάλλεται ή δονείται προς τα έξω, έτσι ώστε να δημιουργείται μια σύνδεση μεταξύ της αναπαράστασης ή της εικόνας του αντικειμένου ή του αρχέτυπου, και αυτού που γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις ως πραγματικό αντικείμενο. Βασικά, ωστόσο, είναι η λειτουργία που καθορίζει τη σημασία του αντικειμένου, καθώς και τη σχέση του με όλα τα άλλα αντικείμενα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι τα βασικά στοιχεία που μπορεί να έχει μια ζωντανή οντότητα είναι τα εξής:


- Τη φυσική αναπαράσταση για τις λειτουργίες των αισθήσεων (κάποιο είδος ματιών, αυτιών, μύτης, κ.λπ.) και για τις λειτουργίες της κίνησης (κάποια μορφή ποδιών και χεριών). Έτσι, μια φυσική αναπαράσταση για ολόκληρο το βιολογικό σώμα.

- Την αρχετυπική αντιστοιχία μεταξύ του σχήματος του σώματος, των λειτουργιών της ψυχής και της έκφρασης του νου. Έτσι θα υπάρχει μια ομοιόμορφη αντίληψη της φυσικής εμφάνισης.


Με μια τέτοια έννοια, κάθε ζωντανή οντότητα θα αποτελείται από στοιχεία καθολικά αναγνωρίσιμα, έτσι ώστε ακόμη και αν η οντότητα δεν είναι ανθρώπινο ον, θα πρέπει να είναι «ανθρωποειδής,» ή «ανθρωπομορφική.»

 

Αν πούμε ότι η έκφραση της νοημοσύνης μέσα στο Σύμπαν είναι ανθρωπομορφική, αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει κάποια «ανθρώπινα» χαρακτηριστικά που είναι παγκοσμίως αναγνωρίσιμα. Ακόμα κι αν κάποια άλλα όντα σε έναν άλλο πλανήτη θα είναι διαφορετικά από εμάς στην εμφάνιση, πιθανότατα θα μοιράζονται κοινές πτυχές μαζί μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως κάτι περισσότερο από άγρια ζώα. Αυτές οι πτυχές αναφέρονται κυρίως στην ευφυή συμπεριφορά, αλλά μπορούμε επίσης να πούμε ότι η νοημοσύνη αντανακλάται στις αναλογίες του σώματος. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι έχουν αναλογικά μακριά πόδια σε αντίθεση με τους χιμπατζήδες και άλλα τετράποδα ζώα, μια πτυχή που αντικατοπτρίζει επίσης το εξελικτικό πλεονέκτημα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η γενική ανθρώπινη εμφάνιση και συμπεριφορά είναι το αποτέλεσμα του «σωστού συνδυασμού» αναλογιών.

 

Ενώ τέτοιοι συνδυασμοί μπορεί να διαφέρουν, οι αναλογίες είναι σταθερές. Ένα τέτοιο αξίωμα της «καθολικότητας της αναλογίας» ελήφθη υπόψη στις αποστολές των Pioneer και Voyager στο διάστημα, και στα μηνύματα που μετέφεραν αυτά τα διαστημόπλοια. Ενώ τα μηνύματα μπορούν να γίνουν κατανοητά αφού κάποιος ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες, το συνολικό νόημα μπορεί να είναι προφανές με την πρώτη ματιά. Ακόμα κι αν ένας εξωγήινος πολιτισμός έχει αναπτύξει μια επιστημονική θεωρία πολύ διαφορετική από την ατομική θεωρία, έτσι ώστε για παράδειγμα μια εικόνα του ατόμου του υδρογόνου και της μετάβασης φάσης του μπορεί να μην είναι προφανής, αυτός ο πολιτισμός θα έχει τουλάχιστον αναπτύξει κάποιες αντίστοιχες έννοιες των αναλογιών και των συμμετριών, οι οποίες θεωρητικά είναι οι ίδιες σε όλο το Σύμπαν. Επομένως, το γενικό πλαίσιο του μηνύματος θα γίνει κατανοητό ακόμη και αν αυτός ο πολιτισμός αντιλαμβάνεται διαφορετικά ένα «άτομο υδρογόνου.»

 

Για να επιστρέψουμε τώρα στην ανθρωπική αρχή, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, αυτή η αρχή έχει να κάνει με τη φιλοσοφική θεώρηση ότι οι παρατηρήσεις του Σύμπαντος πρέπει να είναι συμβατές με τη συνειδητή ζωή που παρατηρεί το Σύμπαν. Μερικοί υποστηρικτές της ανθρωπικής αρχής υποστηρίζουν ότι αυτή η αρχή εξηγεί γιατί το Σύμπαν έχει την ηλικία και τις θεμελιώδεις φυσικές σταθερές που είναι απαραίτητες για να φιλοξενήσει τη συνειδητή ζωή. Ως αποτέλεσμα, πιστεύουν ότι δεν είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι θεμελιώδεις σταθερές του Σύμπαντος τυχαίνει να εμπίπτουν στο στενό εύρος που θεωρείται συμβατό με τη ζωή.

 

Η αρχή διατυπώθηκε ως απάντηση σε μια σειρά παρατηρήσεων ότι οι νόμοι της φύσης και οι παράμετροι του Σύμπαντος παίρνουν αξίες που είναι συνεπείς με τις συνθήκες για τη ζωή όπως την γνωρίζουμε, και όχι ένα σύνολο αξιών που δεν θα ήταν συνεπείς με τη ζωή στη Γη. Η ανθρωπική αρχή δηλώνει ότι αυτό είναι μια αναγκαιότητα, διότι αν η ζωή ήταν αδύνατη, καμία ζωντανή οντότητα δεν θα ήταν εδώ για να την παρατηρήσει, και έτσι η ζωή δεν θα ήταν γνωστή. Δηλαδή, πρέπει να είναι δυνατή η παρατήρηση κάποιου Σύμπαντος, και ως εκ τούτου, οι νόμοι και οι σταθερές οποιουδήποτε τέτοιου Σύμπαντος πρέπει να φιλοξενούν αυτή τη δυνατότητα.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Anthropic_principle]

 

Μια τέτοια σύμπτωση μεταξύ των τιμών ορισμένων φυσικών σταθερών και της εμφάνισης γαλαξιών, άστρων και ευφυών ζωντανών όντων ονομάζεται επίσης ανθρωπική σύμπτωση, και ένας σχετικός όρος είναι το «καλά συντονισμένο,» ή  «λεπτά ρυθμισμένο» (fine- tuned) Σύμπαν. Αλλά η σύμπτωση δεν αναφέρεται μόνο στη σύμπτωση μεταξύ των φυσικών σταθερών και της εμφάνισης ή της συμπεριφοράς των φυσικών συστημάτων και των βιολογικών όντων, αλλά κυρίως στο συντονισμό μεταξύ των φυσικών σταθερών και της συνείδησης, επομένως μεταξύ ύλης και νου. Με άλλα λόγια, το πιο παράξενο απ’ όλα δεν είναι ότι υπάρχει νοήμων ζωή στο Σύμπαν, αλλά ότι η νοήμων ζωή γνωρίζει ότι υπάρχει. Αυτή η σύμπτωση μεταξύ ύπαρξης και εμπειρίας είναι ίσως το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα σε σχέση με τη συνείδηση. Γι’ αυτό έχουμε ήδη πει ότι η ύπαρξη του αντικειμένου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη νοημοσύνη που παρατηρεί το αντικείμενο, άρα και από τη συνείδηση. Επομένως, τελικά, η συνείδηση γίνεται ένα αντικείμενο που περιλαμβάνει την αντίληψη της ίδιας της ύπαρξής της. Σίγουρα μια τέτοια σύμπτωση ή συντονισμός στο Σύμπαν είναι μια νοήμονη σύμπτωση, επειδή συσχετίζει το φαινόμενο ή το Αντικείμενο (το Σύμπαν) με τη Συνείδηση.

 

Έτσι, για να επιστρέψουμε στην έννοια της ανθρωπικής αρχής, αυτή η αρχή μπορεί τελικά να αναφέρεται σε κάθε είδους οντότητα που αποτελείται από τις ίδιες αναλογίες και κανόνες αναλογίας. Με μια τέτοια έννοια, η αρχή δεν είναι μόνο «ανθρωπική» αλλά και «ανθρωπομορφική,» ενώ η αιτία που βρίσκεται πίσω από την αρχή δεν είναι μόνο «μορφογενετική» αλλά και «ανθρωπογενετική.» Αλλά αυτή η αιτία, καθώς ξεδιπλώνει τη δράση της στο Σύμπαν, δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα ανθρώπινα όντα, αλλά σε όλα τα πλάσματα που μπορεί να έχουν κάποια μορφή. Επομένως, η ανθρωπική αρχή μπορεί να επεκταθεί ώστε να γίνει κατανοητή όχι ως προνόμιο των ανθρώπων, αλλά ως πλαίσιο αναφοράς για όλες τις νοήμονες οντότητες στο Σύμπαν.

 

Η πτυχή του χρόνου


Καθηλωμένος χρόνος (Time transfixed), Ρενέ Μαγκρίτ

Στον προηγούμενο πίνακα του Μαγκρίτ, μια ατμομηχανή βγαίνει μέσα από ένα τζάκι. Πρόκειται για μια σουρεαλιστική απεικόνιση της δυνατότητας αναστολής του χρόνου. Το ρολόι στον πίνακα έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, όλοι οι πίνακες είναι «νεκρές φύσεις,» αφού τα αντικείμενα σε αυτούς δεν κινούνται. Αντίθετα, πρέπει να ανακατασκευάσουμε την κίνηση στη φαντασία μας. Το ίδιο ισχύει και για τους «πίνακες» στο μυαλό μας, που αντιπροσωπεύουν τις εικόνες του εξωτερικού κόσμου, καθαρά ψυχικά περιεχόμενα που συνθέτουν ό, τι θεωρούμε πραγματικό.


Στη φυσική και στη θεωρία της σχετικότητας, ο χρόνος μπορεί να ρέει διαφορετικά σε διαφορετικά πλαίσια αναφοράς. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην πεπερασμένη, αν και σταθερή, ταχύτητα του φωτός, έτσι ώστε δύο ρολόγια που χωρίζονται από κάποια απόσταση θα χρειάζονται χρόνο για να συγχρονιστούν. Αλλά τελικά το φαινόμενο της διαστολής του χρόνου μπορεί να θεωρηθεί ως φαινόμενο ή ιδιότητα του ίδιου του φωτός. Καθώς ο παρατηρητής χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα, δηλαδή  το φως, για να επικοινωνήσει με έναν άλλο παρατηρητή ή να ανιχνεύσει ένα άλλο αντικείμενο, κατά κάποιο τρόπο το φως κάμπτεται, έτσι ώστε η διαφορά χρόνου ή χώρου μεταξύ των παρατηρητών ή μεταξύ του παρατηρητή και του αντικειμένου θα βρεθεί να είναι διαφορετική εάν ο παρατηρητής κινείται σε σχέση με τον άλλο παρατηρητή ή με το αντικείμενο,  ή εάν ο παρατηρητής στέκεται ακίνητος. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι τα μέσα επικοινωνίας επηρεάζονται από την πράξη της παρατήρησης.

 

Ενώ το φως πιστεύεται ότι μπορεί να διαδοθεί χωρίς μέσο, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο το ίδιο. Αλλά σύμφωνα με τη συζήτησή μας, το φως μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέσο που αναφέρεται σε ολόκληρη τη σφαίρα της αντίληψης, ως η ουσία ενός αντιληπτικού πεδίου που διαπερνά το Σύμπαν, επομένως ως το Φως της Συνείδησης. Με μια τέτοια έννοια, όλες οι ανθρώπινες αισθήσεις μπορούν να «εξαϋλωθούν» και να γίνουν αντιληπτές ως η εμπειρία των διαφορετικών δονήσεων αυτού του αιθέριου πεδίου της Συνείδησης, το οποίο διαδίδεται σε όλο το Σύμπαν. Στη συνέχεια, μπορούμε να αποδώσουμε τιμές σε αυτό το πεδίο στο χώρο φάσεών του. Για κάθε σημείο ενός τέτοιου χώρου θα υπάρχουν τιμές που σχετίζονται τόσο με τις φυσικές ιδιότητες (μάζα, φορτίο, θερμοκρασία, κ.λπ.) όσο και με τις αισθήσεις (χρώμα, οσμή, χροιά, κ.λπ.). Η κβαντική μηχανική έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς μια τέτοια κατεύθυνση, ονομάζοντας τα κουάρκ (επομένως θεμελιώδη σχήματα ή ποσότητες) με ονόματα όπως «παράξενο» και «γοητεία.» Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να υποθέσουμε ότι αυτά τα ονόματα δεν είναι απλές αναλογίες, αλλά άμεσες ταυτίσεις με τις αντίστοιχες έννοιες, οι οποίες είναι ψυχικές ιδιότητες.

 

Ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος απέχει ακόμα πολύ από το να είναι σε θέση να αντιληφθεί μια τέτοια ενοποιημένη άποψη του Σύμπαντος, συγκεντρώνοντας όλες τις ιδιότητες του αντιληπτικού πεδίου της Συνείδησης κάτω από μια κοινή περιγραφή, τόσο φυσική όσο και ψυχική, ένα άλλο μυστήριο που δεν έχει ακόμη λυθεί είναι αυτό του ίδιου του χωροχρόνου. Ενώ ο χώρος γίνεται συνήθως αντιληπτός ως απόσταση ή ακόμα και ως σχήμα, ο χρόνος συνήθως νοείται ως κίνηση. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο χωροχρόνος είναι ένα αντικείμενο που κινείται. Μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποιο βασικό ορισμό του χώρου και του χρόνου αν συσχετίσουμε αυτές τις έννοιες με τις δονήσεις των συστατικών μερών αυτού του ενοποιημένου πεδίου, που το αποτελούν τα αρχέτυπα. Έτσι, ενώ μπορούμε να συσχετίσουμε το χρόνο με κάποια θεμελιώδη συχνότητα αυτών των αρχετυπικών δονητών, ο χώρος (ως απόσταση) μπορεί να γίνει κατανοητός ως η έκταση στην οποία φτάνουν οι δονήσεις. Ίσως ολόκληρος ο κόσμος όπως τον αντιλαμβανόμαστε να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια συλλογή τέτοιων θεμελιωδών «σχημάτων σε κίνηση,» που δημιουργούν όλες τις ιδιότητες που μπορούμε να γνωρίζουμε, όπως το βάρος, το πάχος, η ζεστασιά, τα χρώματα, οι ήχοι, η αίσθηση του παράξενου, η αίσθηση της γοητείας, η έννοια της ελευθερίας, και ούτω καθεξής.

 

Όσον αφορά το χρόνο, μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με κάποια θεμελιώδη συχνότητα (για παράδειγμα, η ενέργεια κενού είναι ένας σχετικός όρος, αν και ο όρος δεν εξηγεί τι είναι αυτό που δονείται στο κενό), αλλά και με τις ενέργειες των αρχέτυπων, που μεταδίδονται σε όλο το αντιληπτικό πεδίο του Σύμπαντος. Θα ήθελα να σκέφτομαι τη Συνείδηση σαν τη βελόνα ενός πικάπ, που κάθεται εδώ κι εκεί σε αυτόν τον κοσμικό δίσκο αρχετύπων, παίζοντας το ένα ή το άλλο τραγούδι, απορροφώντας έτσι όλες τις πιθανές πληροφορίες που μπορεί να συνδέονται με τις αισθήσεις. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι με κάποιο τρόπο όλες οι αντιληπτικές ιδιότητες (τόσο οι φυσικές όσο και οι ψυχικές) αποδίδονται από τη Συνείδηση. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο η Συνείδηση αποδίδει το χρόνο στα γεγονότα είναι πολύ πέρα από τη δική μου δύναμη κατανόησης, αλλά κατά μία έννοια λαμβάνει χώρα ένας συντονισμός μεταξύ της δράσης των αρχετύπων και της απόφασης που παίρνει η Συνείδηση.

 

Για παράδειγμα, καθώς πληκτρολογώ το κείμενο αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των χρόνων κατά τους οποίους πληκτρολογώ ένα γράμμα, και του σχήματος του γράμματος που θα πληκτρολογήσω. Έτσι, αυτό είναι ένα είδος στιγμιαίας δημιουργίας χωροχρόνου στην οθόνη του υπολογιστή. Αλλά ταυτόχρονα το νόημα των πραγμάτων για τα οποία γράφω δεν είναι τυχαίο, αλλά καθοδηγείται από τις δικές μου ανάγκες και ορμές. Αυτές οι ανάγκες ή ορμές προκύπτουν από τη δράση των αρχετύπων. Αν υποθέσω ότι οι πράξεις των αρχετύπων είναι καθολικές, τότε μπορώ επίσης να ελπίζω ότι εκείνοι που θα διαβάσουν αυτό το κείμενο θα είναι επίσης σε θέση να καταλάβουν το νόημα, καθώς θα υποκινούνται από τις ίδιες ανάγκες. Μια τέτοια μορφή συντονισμού μεταξύ των αναγκών μας και των σκέψεών μας, και γενικότερα μεταξύ αυτού που είναι αναγκαίο στο Σύμπαν (άρα η Αιτία) και αυτού που προσδοκάται, ή αυτού που παραμένει στην κοσμική μνήμη (άρα η Συνείδηση), είναι μια καλή ένδειξη κάποιας θεμελιώδους σχέσης μεταξύ χωροχρόνου και νου. Το θέμα είναι ότι ο χώρος ή ο χρόνος δεν δημιουργείται από τη Συνείδηση, αλλά αντίθετα αποδίδεται από τη Συνείδηση. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, η Συνείδηση συντονίζεται από τη δράση των αρχετύπων, έτσι ώστε να εμφανίζεται πάντα στον «ίδιο» τόπο την «ίδια» στιγμή. Την ίδια στιγμή αποκτούμε επίσης γνώση του γεγονότος.          

 

Σύμφωνα με τους προηγούμενους συλλογισμούς, ένας άλλος τρόπος να αντιληφθούμε την κίνηση είναι ως μια δράση που λαμβάνει χώρα όχι στο φυσικό χώρο (ως ένα πραγματικό αντικείμενο που κινείται εκεί έξω), αλλά στο δικό μας μυαλό (ως εικόνα του κινούμενου αντικειμένου). Με αυτή την έννοια, η κίνηση είναι αδύνατη, ή καλύτερα μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση είναι θεμελιωδώς εικονική. Είναι επίσης εύλογο να υποθέσουμε ότι οι δύο αυτοί χρόνοι (ο χρόνος που χρειάζεται το αντικείμενο για να κινηθεί στον πραγματικό χώρο, και ο χρόνος που χρειάζεται το αντικείμενο για να κινηθεί στο μυαλό μας) δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι. Ενώ ο φυσικός χρόνος έχει διερευνηθεί από τη σύγχρονη φυσική στο βαθμό που μπορούμε να περιγράψουμε την κίνηση με τη βοήθεια ενός συστήματος συντεταγμένων για να ορίσουμε την ταχύτητα και να προβλέψουμε τη μελλοντική πορεία του αντικειμένου, ο ψυχικός χρόνος είναι ελάχιστα κατανοητός. Για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία του προβλήματος, μπορούμε να τονίσουμε το γεγονός ότι ο φυσικός χρόνος είναι επίσης μια έννοια. Έτσι, αν και έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε φυσικό χρόνο σε εξωτερικά γεγονότα, ακόμη και ο φυσικός χρόνος αναφέρεται σε μια διαδικασία που βρίσκεται στη σφαίρα της αντίληψης. Επομένως, ο φυσικός χρόνος και ο ψυχολογικός χρόνος μπορεί να μην είναι τόσο διαφορετικοί τελικά. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο, δήθεν διαφορετικά, είδη χρόνου, θα επέλεγα τον ψυχικό χρόνο ως την επικρατούσα μορφή χρόνου. Για να φέρουμε το πρόβλημα στο πλαίσιο της σχετικότητας, ακόμη και αν υπάρχει ένας τύπος που υπολογίζει τη χρονική διαφορά μεταξύ ενός κινούμενου και ενός στάσιμου ακίνητου παρατηρητή, υποτίθεται ότι ο κινούμενος παρατηρητής αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως ακίνητο. Έτσι, το πρόβλημα ποιος παρατηρητής κινείται και ποιος όχι είναι θέμα αναφοράς ή προτίμησης. Συνεπώς, για να συλλάβουμε την πλήρη όψη της κίνησης και του χρόνου πρέπει να κατανοήσουμε την αιτία ή τη δράση που προκαλεί την κίνηση τόσο στο φυσικό χώρο όσο και στο μυαλό μας.

 

Γενικότερα, όλες οι φυσικές ιδιότητες όπως τις αντιλαμβανόμαστε μπορούν να αντιμετωπιστούν ως προϊόντα δράσεων αρχετύπων. Αλλά όσον αφορά τον χρόνο, μπορεί να αισθανόμαστε το «πέρασμα του χρόνου» ως μια κίνηση που λαμβάνει χώρα μέσα μας. Μια τέτοια ενέργεια λαμβάνει χώρα στην ψυχή, και μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ψυχολογικός χρόνος. Ενώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο ψυχολογικός χρόνος είναι υποκειμενικός, ενώ ο φυσικός χρόνος είναι αντικειμενικός, η σχετικιστική φύση του φυσικού χρόνου έχει συντρίψει ένα τέτοιο επιχείρημα της «φυσικής αντικειμενικότητας.» Χωρίς να έχω την πρόθεση να εμβαθύνω περισσότερο σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, μπορούμε να θυμηθούμε τον Γιουνγκ, και τον όρο που ο ίδιος εισήγαγε, αυτόν της ψυχικής σχετικότητας, ως το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα τα συγχρονιστικά φαινόμενα. Ίσως η ιδέα της συγχρονικότητας είναι πρόδρομος της κβαντικής σύζευξης. Ενώ οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών παραμένει άγνωστη, και τα δύο φαινόμενα βασίζονται σε μια στιγμιαία ακύρωση του χώρου και του χρόνου. Αλλά ίσως είναι πιο σωστό να πούμε είναι ότι το συγχρονιστικό φαινόμενο, ή η κβαντική σύζευξη, συμβαίνει μαζί με το χώρο και το χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι φυσικοί έχουν υποστηρίξει ότι η κβαντική σύζευξη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του χώρου και του χρόνου όπως τον γνωρίζουμε.  Αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι το πώς η συνείδηση αναδύεται μαζί με το χώρο και το χρόνο, ως μέρος του φαινομένου. 

 

 

Σε άλλο τμήμα αυτού του δοκιμίου αναφέραμε τη σχέση Ψυχή / Φύση = Πνεύμα. Συγκρίνοντας αυτή τη σχέση με τον παραπάνω τύπο, μπορούμε να συσχετίσουμε το χώρο με τη Φύση και το χρόνο με την Ψυχή, ενώ το Πνεύμα θα ταυτιστεί με (το αντίστροφο) της Συνείδησης. Έτσι, ο χρόνος θα μπορούσε να είναι μια καθαρά ψυχική διαδικασία, μια ιδιότητα που δεν βρίσκεται σε ένα κινούμενο αντικείμενο, αλλά στην ψυχή του παρατηρητή που παρατηρεί το κινούμενο αντικείμενο. Από την άλλη μεριά, το αντικείμενο δίνει στον παρατηρητή ένα σχήμα με το οποίο μπορεί να οριστεί η κίνηση, δηλαδή το «σχήμα του χρόνου.» Η συνείδηση του παρατηρητή συναρμολογεί την πτυχή του χωροχρόνου, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει το υλικό από το οποίο η ίδια αποτελείται. Ένας τέτοιος συντονισμός «σχημάτων σε κίνηση» εκφράζει τον αρχετυπικό κόσμο της συγχρονικότητας. Ίσως το φως να μην είναι τίποτε άλλο από την εκδήλωση της Συνείδησης στο Σύμπαν, ενώ το πέρασμα από το Σκοτάδι στο Φως είναι το πέρασμα από το Ασυνείδητο στο Συνειδητό.

 

Συναισθησία
Εάν υπάρχει πραγματικά μια ενοποιημένη όψη των αισθήσεων, έτσι ώστε ουσιαστικά οι αισθήσεις να μην είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους διαφορετικούς τρόπους δόνησης της δικής μας ψυχής, μπορεί κανείς να περιμένει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, διαφορετικές αισθήσεις μπορούν να «αναμειχθούν,» με τον ίδιο τρόπο που μπορούν να υπερτεθούν τα κυματικά μοτίβα ταλαντώσεων,  έτσι ώστε, για παράδειγμα, μια μυρωδιά να αντιστοιχεί σε ένα χρώμα, ένας ήχος σε ένα συναίσθημα, ένα χρώμα σε ένα σχήμα, ένα συναίσθημα σε μια έννοια, και ούτω καθεξής.

 

Στην πραγματικότητα, τέτοια φαινόμενα έχουν ήδη καταχωρηθεί με το όνομα συναισθησία. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, συναισθησία είναι το φαινόμενο στο οποίο η διέγερση μιας αισθητηριακής ή γνωστικής οδού οδηγεί σε αυτόματες, ακούσιες εμπειρίες σε μια δεύτερη αισθητηριακή ή γνωστική οδό. Σε μια κοινή μορφή συναισθησίας, γνωστή ως συναισθησία χρώματος- γραφήματος, τα γράμματα ή οι αριθμοί θεωρούνται εγγενώς χρωματισμένα. Στη συναισθησία χωρικής ακολουθίας ή αριθμητικής μορφής, οι αριθμοί, οι μήνες του έτους ή/και οι ημέρες της εβδομάδας έχουν συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο (για παράδειγμα, το 1980 μπορεί να είναι «μακρύτερα» από το 1990), ή μπορεί να εμφανίζονται ως τρισδιάστατος χάρτης).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia]

 

Μια έννοια ευρύτερη από τη συναισθησία είναι αυτή της ιδεοαισθησίας. Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, η ιδεοαισθησία ορίζεται ως ένα φαινόμενο στο οποίο οι ενεργοποιήσεις εννοιών προκαλούν αντιληπτικές εμπειρίες. Ο κύριος λόγος για την εισαγωγή της έννοιας της ιδεοαισθησίας είναι τα εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο σχετικός όρος συναισθησία δίνει λανθασμένη εξήγηση ενός συνόλου φαινομένων που παραδοσιακά καλύπτονται από αυτόν τον τίτλο. Η έννοια της «συν- αίσθησης,» που υποδηλώνει τη «συν-αντίληψη,» υπονοεί τη συσχέτιση δύο αισθητηριακών στοιχείων με μικρή σύνδεση με το γνωστικό επίπεδο. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλους, τα περισσότερα φαινόμενα που έχουν ακούσια συνδεθεί με τη συναισθησία, στην πραγματικότητα προκαλούνται από τις σημασιολογικές αναπαραστάσεις, δηλαδή από το νόημα του ερεθίσματος και όχι από τις αισθητηριακές του ιδιότητες, όπως θα υπονοούσε ο όρος συναισθησία. Με άλλα λόγια, ενώ η συναισθησία υποθέτει ότι τόσο οι ενεργοποιήσεις εννοιών όσο και οι αντιληπτικές εμπειρίες είναι αισθητηριακής φύσης, η ιδεοαισθησία υποθέτει ότι μόνο οι αντιληπτικές εμπειρίες είναι αισθητηριακής φύσης, ενώ οι ενεργοποιήσεις εννοιών είναι σημασιολογικής φύσης. Η έρευνα σχετικά με την ιδεοαισθησία έχει σημαντικές συνέπειες για την επίλυση του μυστηρίου της ανθρώπινης συνειδητής εμπειρίας, η οποία, σύμφωνα με την ιδεοαισθησία, βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούμε τις έννοιες.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Ideasthesia]

 

Ίσως αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον δεν είναι το πώς ενεργοποιούμε τις έννοιες, αλλά το πώς ο εγκέφαλος συνδέεται με την ενεργοποίηση των εννοιών. Δηλαδή, ο εγκέφαλος φαίνεται ότι δεν είναι ο πομπός αλλά ο δέκτης πληροφοριών, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον εξωαισθητηριακές . Με τον όρο «εξωαισθητηριακές» υπονοείται ότι η εμπειρία δεν προκαλείται από τις αισθήσεις, αν και οι αισθήσεις μεσολαβούν έτσι ώστε η εμπειρία να μπορεί να εδραιωθεί. Οι «έννοιες» σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τίποτα άλλο από τα αρχέτυπα, οι αρχέγονες και αιώνιες πηγές της ανθρώπινης εμπειρίας. Έτσι, το βασικό πρόβλημα δεν είναι γιατί οι συναισθητικοί αντιλαμβάνονται ένα κόσμο «ενοποιημένων αισθήσεων,» αλλά γιατί οι υπόλοιποι από εμάς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αισθητηριακά και αντιληπτικά κατακερματισμένο. Θα πρότεινα, λοιπόν, ότι πρόκειται για θέμα κατάρτισης. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε «ασπρόμαυρα,» και να περιγράφουμε τον κόσμο με τη χρήση άχρωμων εξισώσεων. Έτσι, φαίνεται ότι έχουμε χάσει την ικανότητα, την οποία πιθανώς διαθέταμε σ’ ένα πρωτόγονο στάδιο του είδους μας, ή όταν είμασταν μικρά παιδιά, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σαν ένα αρμονικό σύνολο «νοημάτων και χρωμάτων.»

 

Έχει προταθεί ότι πολλές παλαιολιθικές σπηλαιογραφίες δεν απεικονίζουν σκηνές του καθημερινού κόσμου, αλλά σκηνές του υπερφυσικού. Έτσι, τέτοιες αναπαραστάσεις μπορεί να μην είναι μια περιγραφή πραγματικών άγριων ζώων, αλλά, αντίθετα, εικόνες του ζώου όπως τις συνέλαβε ο πρωτόγονος καλλιτέχνης που προσπάθησε να δώσει ένα συγκεκριμένο νόημα και σκοπό στην αναπαράσταση.

 

Οι 15 βασικές «φωτοψίες» (phosphenes) του Max Knoll

 

Τα σύμβολα που απαντώνται στις μορφές τέχνης της Ανώτερης Παλαιολιθικής, μεταξύ άλλων, είναι στην πραγματικότητα εντοπτικά (entoptics), ή φωτοψίες. Αυτά είναι σχήματα που πιστεύεται ότι έρχονται στο μυαλό κάποιου ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης ή υπό την επήρεια κάποιου παραισθησιογόνου. (Τέτοιου είδους σχήματα βλέπουμε επίσης όταν πιέσουμε τα βλέφαρα με τα μάτια κλειστά.)

 

Σύμφωνα με την ακόλουθη ιστοσελίδα, ο Max Knoll, ο οποίος ήταν Γερμανός ηλεκτρολόγος μηχανικός, χρησιμοποίησε ηλεκτρικούς παλμούς για να διεγείρει το όραμα των φωτοψιών, και μεταβάλλοντας τη συχνότητα των παλμών, τα μοτίβα των φωτοψιών άλλαζαν, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να αναγνωρίσει 15 κατηγορίες σχημάτων, και έναν αριθμό παραλλαγών για κάθε κατηγορία. Για κάθε άτομο που εξετάστηκε, το είδος του σχήματος, και για δεδομένη συχνότητα του παλμού, ήταν επαναλαμβανόμενο, ακόμη και μετά από έξι μήνες.

[http://myweb.usf.edu/~dlroger4/Cosquerweb/art.htm]

 

Ποια είναι όμως η σχέση μεταξύ φωτοψιών και αρχετύπων; Υποτίθεται ότι οι φωτοψίες υπάρχουν ανεξάρτητα από την οπτική εμπειρία. Επιπλέον, τα εντοπτικά είναι δύσκολο να περιγραφούν από την κοινή γλώσσα. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος να αρνηθούμε την ύπαρξή τους. Ακόμα, οι φωτοψίες, ή εντοπτικά, μπορούν να θεωρηθούν ως μια ειδική περίπτωση «σταθερών μορφής,» ή αρχέτυπων. Ενώ οι φωτοψίες προκαλούνται μηχανικά, είτε από εξωτερική πίεση στο βολβό του ματιού είτε από ηλεκτρικά ρεύματα που εφαρμόζονται στο νευρικό σύστημα, οι «σταθερές μορφής» μπορεί να αναφέρονται σε όλα τα είδη σχημάτων που μπορούν να υπονοηθούν από την ανθρώπινη φαντασία. Στην πραγματικότητα, τέτοια «σχήματα» μπορεί να αναφέρονται σε όλες τις αισθήσεις, και μπορούν να συνοδεύονται από ευχάριστους συναισθηματικούς τόνους. Έτσι, αυτά τα εντοπτικά, ή «εσωτερικά σχήματα,» βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στην ψυχή.

 

Ένας όρος σχετικός με τα εντοπτικά είναι αυτός των κουάλια (qualia). Μπορούν να οριστούν ως «ποιότητες» της ανθρώπινης εμπειρίας, κάτι αντίστοιχο με τα κβάντα, τα οποία είναι «ποσότητες» ενέργειας ή φυσικών πεδίων. Παραδείγματα κουάλια που δίνει η Βικιπαίδεια είναι η αίσθηση πόνου όταν έχουμε πονοκέφαλο, η γεύση του κρασιού, η ερυθρότητα του απογευματινού ουρανού, κ.λπ. Όπως επισημαίνεται στο ίδιο άρθρο, τα κουάλια, ως ποιοτικά χαρακτηριστικά της αίσθησης, βρίσκονται σε αντίθεση με την προσωπική στάση, όπου εκεί το βάρος δίνεται στις πεποιθήσεις σχετικά με την εμπειρία, και όχι σε αυτό που βιώνεται άμεσα.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Qualia]

 

Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη πει, η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες (τα qualia= ποιότητες, και τα quanta= ποσότητες) μπορεί να είναι περιττή. Από τη μία πλευρά, τα κβάντα είναι υλικά μεγέθη που στερούνται οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός από ορισμένες μηχανικές ιδιότητες (π.χ. μάζα, ενέργεια, θερμοκρασία, κ.λπ.) Από την άλλη πλευρά, τα κουάλια αντιμετωπίζονται ως κομμάτια της ανθρώπινης εμπειρίας τα οποία έχουν μόνο ψυχικό περιεχόμενο (π.χ. πόνος, γεύση, ερυθρότητα, κ.λπ. Τα αρχέτυπα όμως σε αυτήν τη συζήτηση έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις οντότητες οι οποίες έχουν και σχήμα (ποσότητα) και περιεχόμενο (ποιότητα). Όπως στη φυσική μια συγκεκριμένη διαμόρφωση ατόμων παράγει ένα φυσικό αντικείμενο, έτσι και με τα αρχέτυπα μια ορισμένη συγκέντρωσή τους και ο συγκεκριμένος τρόπος δόνησής τους παράγουν τη συνολική Μορφή (το υλικό αντικείμενο μαζί με το ψυχικό του περιεχόμενο). Η όλη διαδικασία της μορφογένεσης είναι προς το παρόν άγνωστη.

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι αυτή είναι άλλη μια δήλωση ανιμισμού. Αλλά αν θυμηθούμε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο που να μπορεί να υπάρξει χωρίς, ταυτόχρονα, να βιώνεται (να γίνεται αντιληπτό), τότε η δήλωση δεν αναφέρεται στον ανιμισμό, αλλά σε ολόκληρη τη σφαίρα της ύπαρξης. Μια τέτοια σφαίρα περιλαμβάνει ένα φάσμα ή καλειδοσκόπιο των αισθήσεων, και αν συμπεριλάβουμε στην έννοια των αισθήσεων και τα διανοήματα τότε καταλήγουμε στα αρχέτυπα, τις διακριτές μονάδες της Συνείδησης (της σκεπτόμενης Μορφής), τη δράση των οποίων αντιλαμβανόμαστε γύρω μας ως πραγματικά υλικά αντικείμενα, στο σχήμα και στο χρώμα, στην κίνηση και στο συναίσθημα, στην αφή και στη σκέψη. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία ενός τέτοιου συντονισμού ή σύμπτωσης μεταξύ των υλικών και των νοητικών πτυχών της πραγματικότητας είναι τόσο αυτοματοποιημένη που δεν μπορούμε καν να δούμε τη διαφορά.

 

Μια θεωρία των πάντων

Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, μια θεωρία των πάντων είναι ένα ενιαίο και συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο της φυσικής που εξηγεί πλήρως και συνδέει όλες τις φυσικές πτυχές του Σύμπαντος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, έχουν αναπτυχθεί δύο θεωρητικά πλαίσια που, στο σύνολό τους, μοιάζουν περισσότερο με μια θεωρία των πάντων- η γενική σχετικότητα και η κβαντική θεωρία πεδίου. Μέσα από χρόνια έρευνας, οι φυσικοί έχουν πειραματικά επιβεβαιώσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια σχεδόν κάθε πρόβλεψη που γίνεται από αυτές τις δύο θεωρίες όταν βρίσκονται στους κατάλληλους τομείς εφαρμογής τους. Από την άλλη μεριά όμως, οι επιστήμονες έμαθαν επίσης ότι, όπως αυτές οι δύο θεωρίες διατυπώνονται επί του παρόντος, είναι αμοιβαία ασυμβίβαστες. Για να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση, πρέπει να ανακαλυφθεί ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο που να αποκαλύπτει μια βαθύτερη υποκείμενη πραγματικότητα, ενοποιώντας τη βαρύτητα με τις άλλες τρεις φυσικές αλληλεπιδράσεις, για να ενσωματώσει έτσι αρμονικά τις δύο θεωρίες σε ένα ενιαίο σύνολο. Τελικά, γι’ αυτόν το σκοπό, έχει προκύψει ένα ενιαίο επεξηγηματικό πλαίσιο, η θεωρία χορδών, που σκοπεύει να είναι η απόλυτη θεωρία του Σύμπαντος.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything]

 

Καταρχήν, μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι καμία θεωρία στη φυσική δεν είναι σε θέση να εξηγήσει την ανθρώπινη εμπειρία (γιατί οι άνθρωποι είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη φυσική πραγματικότητα). Με το να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τον φυσικό κόσμο, δύο πράγματα υπονοούνται. Πρώτον, ότι μπορεί να υπάρξει μια περιγραφή του φυσικού κόσμου που να οδηγεί από τα στοιχειώδη υλικά σωματίδια και τις φυσικές δυνάμεις στα βιολογικά νοήμονα όντα. Δεύτερον, ότι μπορεί να υπάρξει επίσης η ερμηνεία γιατί η γνώση είναι μέρος του φυσικού κόσμου. Έτσι, μια θεωρία των πάντων πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει σε ένα κοινό πλαίσιο όχι μόνο τις αλληλεπιδράσεις των φυσικών δυνάμεων, αλλά και τη σχέση μεταξύ αυτών των δυνάμεων και της εμφάνισης της συνείδησης στο Σύμπαν.

 

Η κβαντική βαρύτητα είναι μια θεωρία που θα μπορούσε να συνδυάσει την κβαντική μηχανική και τη γενική σχετικότητα στο μέλλον. Από την άλλη, η θεωρία χορδών φαίνεται να είναι πιο συμβατή με αυτό που έχει προταθεί σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ενώ στη θεωρία χορδών οι διαφορετικοί τρόποι δόνησης των χορδών δίνουν διαφορετικά στοιχειώδη σωματίδια, στη θεωρία των αρχετύπων, σύμφωνα με τη συζήτησή μας, οι δονήσεις των αρχετύπων μπορούν να δημιουργήσουν τόσο τις φυσικές όσο και τις ψυχικές ιδιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι απατηλός προς το παρόν. Αλλά αν κατανοηθούν καλύτερα οι βασικές έννοιες που έχουν προταθεί σε αυτήν τη συζήτηση, τότε θα μπορούσαν να βρεθούν αναλογίες μεταξύ των φυσικών και των ψυχικών ή διανοητικών πτυχών του κόσμου. Για παράδειγμα, ένας ορισμένος τρόπος δόνησης κάποιου αρχετύπου θα μπορούσε να δώσει ταυτόχρονα μια φυσική ιδιότητα που σχετίζεται με τη μηχανική έλξη των πραγμάτων (π.χ. μάζα) και μια ψυχική ιδιότητα που σχετίζεται με την έλξη σε συναισθηματικό επίπεδο (π.χ. αγάπη). Μια τέτοια ενοποιημένη ιδιότητα θα μπορούσε να ονομαστεί «συμπάθεια.»

 

Ωστόσο, πέρα από το πρόβλημα της δημιουργίας του Σύμπαντος στο χώρο και το χρόνο, το πώς προέκυψε ο χώρος και ο χρόνος εξαρχής, και σε σχέση με τη δική μας αντίληψη αυτών των εννοιών σε φυσικό επίπεδο, ίσως είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Στην πραγματικότητα, το Σύμπαν θα μπορούσε να έχει το μέγεθος ενός μικροτσίπ εμφυτευμένο στον εγκέφαλό μας, και θα μπορούσαμε να ζούμε σε αυτή την εικονική πραγματικότητα χωρίς ποτέ να μάθουμε τη διαφορά. Επιπλέον, αυτό το μικροτσίπ θα μπορούσε να είναι πολύ προηγμένης προέλευσης, ούτε καν υλικής, αλλά καθαρά ενεργειακής φύσης, «εμφυτευμένο» μέσα στην ίδια μας την ψυχή. Μια τέτοια εικονική πραγματικότητα θα μπορούσε πραγματικά να είναι η πραγματική κατάσταση ύπαρξης του Σύμπαντος και του εαυτού μας. Γιατί, άλλωστε, αντί να σκεφτόμαστε με έναν τέτοιο «πνευματικό» τρόπο, συμβατό με τις πεποιθήσεις μας για τον Θεό ως υπέρτατη άυλη οντότητα, θα προτιμούσαμε να υποθέσουμε ένα Σύμπαν που αποτελείται από «σκληρή ύλη,» και που υπάρχει ανεξάρτητα από τις δικές μας αισθήσεις; Η απάντηση μπορεί να είναι απλά ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το Σύμπαν είναι ανάλογος με το δικό μας επίπεδο προόδου.     

 

Έτσι, το Σύμπαν θα μπορούσε πραγματικά να είναι όχι απλώς μια εικόνα που προβάλλεται από ένα μικροτσίπ μέσα στο μυαλό μας, αλλά μια εικόνα που προβάλλεται μέσα στο Νου της αυξανόμενης συμπαντικής Συνείδησης. Παρεμπιπτόντως, το στοιχείο επέκτασης σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν ο χώρος και ο χρόνος, αλλά η γνώση. Είναι αυτό δυνατό; Λοιπόν, αν το σκεφτούμε σε βάθος, θα συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεχθούμε την ύπαρξη Αιτίας και Σκοπού μέσα στο Σύμπαν, τότε το Σύμπαν φαίνεται να κατευθύνεται από μια κατάσταση πλήρους ασυνειδησίας προς μια κατάσταση απόλυτης Γνώσης. Αλλά η παρουσία γνώσης και νοημοσύνης στο Σύμπαν δείχνει ότι η προέλευσή του δεν μπορεί να είναι υλική- διαφορετικά ούτε καν έλλειψη συνείδησης δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Πιο συγκεκριμένα, ο αυθορμητισμός προϋποθέτει ένα στοιχείο εφευρετικότητας και δημιουργικότητας, ενώ αυτές οι τελευταίες ιδιότητες είναι πτυχές της συνείδησης, και δεν μπορούν να βρεθούν σε «μάζες» ή «ηλεκτρικά φορτία.»      

 

Κάθε είδους ενοποιημένη θεωρία, αν είναι επίσης μια θεωρία των πάντων, θα βασίζεται σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο πρώτων αρχών (=αρχέτυπα) σύμφωνα, με το οποίο το περιγραφικό μοντέλο μπορεί να είναι συνεκτικό, και έτσι να αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πριν εμφανιστεί η κβαντική φυσική, πολλοί φυσικοί πίστευαν ότι οι θεωρίες τους είχαν ήδη εξηγήσει όλα όσα θα μπορούσαν να υπάρξουν στον φυσικό κόσμο. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι πολλοί ή οι περισσότεροι από τους σύγχρονους επιστήμονες πιστεύουν ότι μια υλιστική θεωρία θα εξηγήσει τελικά όλα τα φυσικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης της ψυχής και του νου. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το να είναι αλήθεια. Κανένα φυσικό μοντέλο δεν έχει ακόμη εξηγήσει τη συμπεριφορά ή τη νοημοσύνη με τη μορφή της πρόβλεψης και της δημιουργικότητας.

 

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στραφούμε στη θρησκεία και την «τυφλή πίστη» για να εξηγήσουμε την εκδήλωση της συνείδησης στο Σύμπαν. Στην πραγματικότητα, ήταν η ίδια τύφλωση ή μονοδιάστατη στάση που οδήγησε τους επιστήμονες να πιστέψουν ότι είχαν εξηγήσει τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι το σύγχρονο μοντέλο της φυσικής πραγματικότητας πρέπει να επεκταθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές πτυχές τόσο της φύσης όσο και της ψυχής. Επομένως, το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν η «φύση» παράγει την «ψυχή,» ή το αντίθετο, αλλά πώς μπορούμε να διατυπώσουμε μια θεωρία που θα περιλαμβάνει τόσο τη φύση όσο και την ψυχή μέσα στο ίδιο πλαίσιο.

 

Άπειροι βρόχοι

Τυπικά, ένας άπειρος, ή ατέρμονος, βρόχος αναφέρεται σε έναν υπολογιστή που επαναλαμβάνεται ατελείωτα, είτε λόγω τού ότι το πρόγραμμά του δεν έχει καμία συνθήκη τερματισμού, ή έχει κάποια συνθήκη που δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί, ή επειδή η συνθήκη προκαλεί την εκκίνηση του βρόχου από την αρχή.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_loop]

 

Γενικότερα, οι άπειροι βρόχοι είναι προβλήματα λογικής (στα οποία βασίζονται και οι αλγόριθμοι των υπολογιστών), και σχετίζονται με την αυτοαναφορά. Μια μαθηματική διατύπωση που διερευνά την έννοια των άπειρων βρόχων είναι το θεώρημα μη πληρότητας του Γκέντελ. Με λίγα λόγια, το θεώρημα δηλώνει ότι σε κάθε τυπικό σύστημα που βασίζεται στη λογική θα υπάρχουν πάντα αλήθειες ή αξιώματα που δεν μπορούν να αποδειχθούν μέσα από το ίδιο το σύστημα. Η σημασία του θεωρήματος του Γκέντελ εξηγείται στο ακόλουθο άρθρο:

 

Στη διάλεξη του Γκιμπς το 1960, ο Κουρτ Γκέντελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «είτε ο νους ξεπερνά απείρως οποιαδήποτε πεπερασμένη μηχανή, είτε υπάρχουν απολύτως άλυτα προβλήματα στη θεωρία των αριθμών.» Προφανώς πίστευε ότι το μυαλό δεν μπορεί να εξηγηθεί μηχανικά, αλλά επειδή δεν μπορούσε να δώσει ένα απρόσβλητο επιχείρημα γι’ αυτό, με το τυπικό του ύφος διατύπωσε το πρόβλημα με πιο προσεκτικό τρόπο ως θεώρημα. Ένας από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές του ισχυρισμού ότι το θεώρημα του Γκέντελ αποδεικνύει ότι ο νους δεν είναι μηχανικός, είναι ο Ρότζερ Πένροουζ, ο οποίος είπε ότι, «πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στην ανθρώπινη σκέψη από όσα μπορούν ποτέ να επιτευχθούν από έναν υπολογιστή.» Ωστόσο, ο Πένροουζ πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση για το πώς λειτουργεί ο νους, αν και με μη μηχανικό τρόπο, και αυτό τελικά πρέπει να εξηγηθεί με φυσικούς όρους, αλλά ότι η τρέχουσα φυσική είναι ανεπαρκής για να το καταφέρει.

[http://math.stanford.edu/~feferman/papers/Godel-IAS.pdf]

 

Βασικά, υπάρχουν δύο ερμηνείες αυτού του θεωρήματος, φαινομενικά αντίθετες αλλά στην πραγματικότητα συμπληρωματικές μεταξύ τους. Η πρώτη δήλωση είναι ότι ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη σκέψη. Η δεύτερη δήλωση είναι ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι από τη φύση της άπειρη. Έτσι, ένας αλγόριθμος που αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή, ή μια λογική που αναφέρεται στο δικό μας μυαλό, είναι ανεπαρκείς για να περιγράψουν πλήρως τις ιδιότητες της ίδιας τους της δομής. Με άλλα λόγια, είναι η ίδια η διαδικασία της σκέψης που, αν και ήδη συμβαίνει, φαίνεται ανήμπορη να μας πει από πού προήλθε η ίδια η σκέψη. Ανεξάρτητα από το πόσο πολύ προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι προκάλεσε αρχικά οποιαδήποτε από τις σκέψεις μας, καθώς ακολουθούμε τον δικό μας συλλογισμό προς τα πίσω μέχρι την προέλευσή του, κάνουμε μια αέναη αναδρομή στο ίδιο πρόβλημα. Αυτή η διαδικασία είναι επίσης ένας άπειρος βρόχος. Ωστόσο, αυτός ο βρόχος δεν δημιουργείται λόγω κάποιου ελαττώματος της λογικής σκέψης, αλλά λόγω του απλού γεγονότος ότι ο ίδιος ο βρόχος παράγεται αυθόρμητα.  

 

Αν και η έννοια ενός άπειρου βρόχου μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο με αφηρημένο τρόπο, οι άπειροι βρόχοι μπορούν να αναπαρασταθούν από πραγματικά φυσικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, στη θεωρία των χορδών τέτοιοι βρόχοι μπορεί να είναι οι ίδιες οι χορδές, οι οποίες θεωρητικά συνθέτουν όλα τα στοιχειώδη σωματίδια. Έτσι, υπάρχουν ήδη περιγραφές στη σύγχρονη φυσική που ξεπερνούν την έννοια του «σημειακού σωματιδίου.» Η σημασία μιας τέτοιας επέκτασης της έννοιας του στοιχειώδους σωματιδίου είναι ότι επιτρέπει στο σωματίδιο να είναι μια ολόκληρη οντότητα, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει τα μέρη της.

 

Η «συμπεριφορά» των προαναφερθέντων σωματιδίων, ή γενικότερα των πραγμάτων που περιλαμβάνονται σε έναν άπειρο βρόχο, μπορεί να είναι αποτέλεσμα όχι μόνο κάποιας μηχανικής δράσης (π.χ. υλικής δύναμης) αλλά και κάποιας ψυχικής δράσης, αν θεωρήσουμε ότι οι χορδές αναπαριστούν αρχέτυπα. Η ταύτιση τέτοιων στοιχειωδών δονητών με τα αρχέτυπα μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο να συσχετίσουμε τα ψυχικά περιεχόμενα με τις φυσικές (μηχανικές) ενέργειες, αλλά και να αντιληφθούμε το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνονται όλα τα πράγματα. Έτσι, άπειροι βρόχοι μπορεί να συνδέουν τα σωματίδια μεταξύ τους, καθώς και τα σωματίδια, ή οποιοδήποτε άλλο πραγματικό αντικείμενο, με την αντίληψη. Ενώ οι χορδές παράγουν σωματίδια, τα αρχέτυπα μπορούν να παράγουν ολόκληρο τον κύκλο που συνδέει τα φυσικά αντικείμενα με την εμπειρία. Έτσι, αυτό που διαθέτουμε είναι το αρχέτυπο, το οποίο με τις δονήσεις του χωρίζεται σε δύο μέρη, με το ένα μέρος να εκδηλώνεται ως φυσικό αντικείμενο, και με το άλλο μέρος να εμφανίζεται ως «σκιά» ή εικόνα του αντικειμένου. Αλλά ολόκληρος ο κύκλος αυτής της προβολής είναι απαραίτητος ώστε να επέλθει η επίγνωση και η συνείδηση.

 

Αυθόρμητη γένεση

Γενικά, το αξίωμα της αυθόρμητης γένεσης, αν και έχει αποκλειστεί από τη σύγχρονη επιστήμη προς όφελος της θεωρίας της εξέλιξης, αποδεικνύεται ότι είναι ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα προκειμένου να εξηγηθεί η δημιουργία του Σύμπαντος, καθώς και η προέλευση της δικής μας σκέψης. Η υπόθεση ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε από ένα σημείο άπειρης πυκνότητας από το πουθενά, συνεπάγεται την αυθόρμητη γένεση. Αν υποθέσουμε ότι το Σύμπαν ήταν το προϊόν ενός προϋπάρχοντος πολυσύμπαντος, ή του Θεού, και πάλι, θα πρέπει να εξηγήσουμε από πού προήλθε αρχικά το πολυσύμπαν, ή ο Θεός.  Ακόμα κι αν πούμε ότι είτε το Σύμπαν, είτε το πολυσύμπαν, είτε ο Θεός, υπήρχαν πάντα, τότε και πάλι θα πρέπει να υποθέσουμε την αυθόρμητη γέννηση της ιδέας του Απείρου.

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το Σύμπαν εμφανίστηκε αρχικά ως μια εν δυνάμει Συνθήκη, η οποία στη συνέχεια εκδηλώθηκε ως ένα πραγματικό φυσικό Αντικείμενο. Με μια τέτοια έννοια, η αρχετυπική δομή του Σύμπαντος ήταν άπειρη από την αρχή, αλλά δεν είχε ακόμη εκφραστεί με αιτιώδεις ενέργειες, όπως η διάδοση φυσικής πληροφορίας με την ταχύτητα του φωτός. Ωστόσο, από την αρχή το Σύμπαν προβλήθηκε προς τα έξω, έτσι ώστε τα ψυχικά περιεχόμενα, επομένως όλες οι κρυφές ιδιότητες, οι ψυχικές ορμές, ή οι ασυνείδητες εικόνες, θα εκδηλώνονταν ή θα υλοποιούνταν στην συνέχεια, με τη μορφή των καθημερινών απτών αντικειμένων. Έτσι, με αυτή την έννοια, το Σύμπαν μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μια πλήρης οντότητα ευθύς εξαρχής, αν και η εκδήλωση των αρχέτυπων με τη μορφή της «συνηθισμένης ύλης» θα συνέβη αργότερα.

 

Μια τέτοια θεώρηση καθιστά επίσης απαραίτητη την παρουσία της Συνείδησης στο Σύμπαν από την αρχή, αν συμπεριλάβουμε στη Συνείδηση τόσο το συνειδητό όσο και το ασυνείδητο. Η διαδικασία με την οποία το Σύμπαν δημιουργήθηκε αυθόρμητα, και άρχισε να επεκτείνεται εκφράζοντας φυσικά το κρυμμένο περιεχόμενό του, δεν διαφέρει από τον τρόπο που λειτουργεί το δικό μας μυαλό. Οποιαδήποτε από τις σκέψεις μας δημιουργείται αυθόρμητα, και στιγμιαία καλύπτει ολόκληρη την «απόσταση» μεταξύ του μυαλού μας και του αντικειμένου που προκάλεσε τη σκέψη. Το ξεδίπλωμα της σκέψης μας τότε ακολουθεί αναδρομικά, για να καλύψουμε την υπονοούμενη απόσταση προς την αντίθετη κατεύθυνση- από το δικό μας μυαλό πίσω στο αντικείμενο, το οποίο και θα αναλυθεί έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Το αντικείμενο στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από μια εικόνα μέσα στο μυαλό μας, δηλαδή ένα ψυχικό περιεχόμενο, που προβάλλεται προς τα έξω, για να γίνει αντιληπτό ως ένα πραγματικό, απτό στο χώρο και το χρόνο, αντικείμενο, που αντιστοιχεί στην αρχική εικόνα. Έτσι, το αρχικά προβαλλόμενο ψυχικό περιεχόμενο τελικά αντανακλάται προς τα πίσω στον εικονικό κόσμο της αντίληψης. Όταν συμπληρωθεί ο πλήρης κύκλος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η επίγνωση έχει επίσης προκύψει.  

 

Το αν η εικόνα που επιστρέφει είναι ένα ανανεωμένο περιεχόμενο, διαφορετικό από το αρχικό, είναι ένα ερώτημα στη βάση του οποίου βρίσκεται το πρόβλημα της τυχαιότητας, της εξέλιξης, και της ίδιας της ελεύθερης βούλησης. Η προοπτική της εξατομίκευσης της συμπαντικής Συνείδησης με τη μορφή ψυχικών περιεχομένων που «συμπυκνώνονται» σε κάποιο μέρος και σε κάποιο χρόνο, και εκφράζουν έναν ορισμένο συνδυασμό αρχετυπικών ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο νοήμον και ζωντανό ον, μας κάνει να πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο ον είναι ικανό να χειραγωγήσει και να αλλάξει το περιβάλλον του στη συνέχεια, αν συμπεριλάβουμε επίσης στις θεμελιώδεις ιδιότητες την ατομική ελεύθερη βούληση. Έτσι, η ελεύθερη βούληση γίνεται η προσωποποιημένη όψη της συμπαντικής Μοίρας ή Πεπρωμένου, με την έννοια της ελευθερίας, της δημιουργικότητας, της διαίσθησης, της εφευρετικότητας, της προνοητικότητας, κλπ. Επομένως, όλες αυτές οι ιδιότητες μπορούν να θεωρηθούν «ταλέντα» εγγενή στο Σύμπαν, και όχι κληρονομημένα, αν και μπορούν να αυτοσχεδιαστούν και να ανανεωθούν.    

 

Αν προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αναδρομικά το πρόβλημα της αυθόρμητης δημιουργίας ή γένεσης, στο χώρο και το χρόνο, τότε θα πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι προς τα πίσω, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, για να φτάσουμε στην πηγή κάποιας κατάστασης από την οποία εμφανίστηκε το Σύμπαν. Αυτή η διαδικασία, η οποία στη φυσική είναι παρόμοια με ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, δεν παραβιάζει απαραίτητα την αιτιότητα, αφού, κατά μία έννοια, βρισκόμαστε ήδη εδώ για να αποδείξουμε ότι το Σύμπαν δεν καταστράφηκε από τον παράδοξο βρόχο που καταφέραμε να εκτελέσουμε πίσω στο χρόνο. Μπορούμε ακόμα να ισχυριστούμε ότι ο Σκοπός στο Σύμπαν είναι από τη φύση του «αναίτιος,» και επιπλέον νοήμων, λόγω της στιγμιαίας σύνδεσής του με μια άπειρη αρχετυπική δομή που συνθέτει τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Έτσι, ο Σκοπός, ή η Αιτία, με τη μορφή μιας αυθόρμητης δράσης που διαδίδεται στο χώρο και το χρόνο για να εκδηλωθεί η δική τους φύση, μπορεί να οριστεί περισσότερο ως μια κατάσταση συγχρονισμού μεταξύ της αρχικής αιτίας και του τελικού αποτελέσματος, παρά ως μια διαδικασία στην οποία η επικοινωνία αιτίας- αποτελέσματος καθυστερεί από κάποιον παράγοντα διαφορετικό από το χρόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί ολόκληρη αυτή η διαδικασία. 

 

Μια τέτοια πτυχή συγχρονισμού ή ταυτοχρονισμού μεταξύ της αιτίας και του αποτελέσματος σε ένα θεμελιώδες επίπεδο, μαζί με το αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το Σύμπαν δημιουργήθηκε αυθόρμητα, μας κάνει να πιστεύουμε ότι το Σύμπαν είναι μια πραγματική μηχανή του χρόνου τεράστιων διαστάσεων. Το σχήμα ενός άπειρου βρόχου είναι σε αυτή την περίπτωση κατάλληλο για να περιγράψει τον υπονοούμενο ταυτοχρονισμό. 
Όπως φαίνεται στο προηγούμενο διάγραμμα, αν το Ο είναι η προέλευση της αρχικής συνθήκης (η αιτία), και το Α είναι το σημείο του εκδηλωμένου γεγονότος (το αποτέλεσμα), τότε η διαδρομή ΟΑ αντιπροσωπεύει την οδό της συνήθους αιτιότητας (που περιορίζεται από την ταχύτητα του φωτός), ενώ η καμπύλη γραμμή ΒΑ αντιπροσωπεύει την οδό της συγχρονικότητας (που σχετίζεται με κάποια άγνωστη ταχύτητα). Αν υποθέσουμε ότι δύο αντικείμενα (δύο ενέργειες) που ταξιδεύουν στις διαφορετικές διαδρομές ΟΑ και ΒΑ καταλήξουν στο σημείο Α ταυτόχρονα, τότε αυτό θα είναι μια συνθήκη συγχρονισμού.


Στη θεωρία της σχετικότητας, η διαστολή του χρόνου εμποδίζει ένα αντικείμενο να τρέξει γρηγορότερα από το φως, αλλά ίσως ταχύτητες μεγαλύτερες από το φως να ανακαλυφθούν στο μέλλον, έτσι ώστε ένα αντικείμενο που ταξιδεύει στο διάστημα μπορεί στην πραγματικότητα να τρέξει γρηγορότερα από το φως, αλλά να συμπέσει με ένα φωτόνιο, το οποίο το αντικείμενο εξέπεμψε νωρίτερα, στο τελικό σημείο προορισμού.[11] Αυτό θα μπορούσε να συμβεί φυσικά για το αντικείμενο που κινείται με σχετικιστική ταχύτητα λόγω της διαστολής του χρόνου. Με μια τέτοια έννοια, οι ενέργειες ή δράσεις μεταξύ της αιτίας και του αποτελέσματος θα συμπίπτουν πάντα, ακόμη και αν χρειαστεί κάποιος χρόνος για να υπάρξει η φυσική αντίληψη του γεγονότος.


Η έννοια του ταυτοχρονισμού

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή που προκύπτει ως συνέπεια της θεωρίας της σχετικότητας είναι ότι, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος είναι σχετικός για διαφορετικά πλαίσια αναφοράς, σε σχέση με το ίδιο το πλαίσιο αναφοράς του φωτός ο χρόνος είναι απόλυτος, επειδή από το πλαίσιο αναφοράς του φωτός όλα τα γεγονότα είναι ταυτόχρονα. Ένας τρόπος για να το δούμε αυτό, είναι ο εξής: Δεδομένου ότι ο παρατηρητής που κινείται (σε σχέση με κάποιο άλλο πλαίσιο αναφοράς σε ηρεμία) βιώνει το φαινόμενο της διαστολής του χρόνου, όσο πιο γρήγορα κινείται, τόσο πιο αργά θα περάσει ο χρόνος γι’ αυτόν, έτσι ώστε αν αυτός ο παρατηρητής φτάσει στην ταχύτητα του φωτός, τότε ο χρόνος θα μηδενιστεί σύμφωνα με τα ρολόγια του. Έτσι, στο όριο της ταχύτητας του φωτός, αυτός ο παρατηρητής θα καλύψει ακαριαία οποιαδήποτε απόσταση, και όλα τα γεγονότα θα είναι σύμφωνα με αυτόν ταυτόχρονα.  


Μια τέτοια πτυχή είναι ενδιαφέρουσα επειδή επικαλείται το πρόβλημα της Συνείδησης. Αν το φως είναι μέρος του αντιληπτικού πεδίου της Συνείδησης, έτσι ώστε κατά μία έννοια μοιάζει ή μπορεί να ταυτιστεί με ένα μέρος της δράσης της Συνείδησης στο Σύμπαν, τότε για τη Συνείδηση όλα τα γεγονότα θα είναι επίσης ταυτόχρονα. Αυτό είναι επιπλέον διευκρινιστικό, με την έννοια ότι το φως υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει τοπικές (αιτιακές) δράσεις (επομένως δράσεις που δεν είναι στιγμιαίες). Αλλά, όπως αποκαλύπτει η προηγούμενη υπόθεση, η «τοπικότητα» δεν αναφέρεται στο χρόνο που απαιτείται για να εδραιωθεί η σύνδεση μεταξύ δύο γεγονότων (η σύνδεση μεταξύ του γεγονότος και της Συνείδησης), αλλά στο χρόνο που θα περάσει μετά, μέχρι να γίνει αντιληπτό  το γεγονός, και να υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αιτία (αιτιότητα ή τοπικότητα) στο Σύμπαν δεν αποκλείει τον αυθορμητισμό και το συγχρονισμό. Αντίθετα, φαίνεται ότι η Αιτία απαιτεί και προϋποθέτει την νοήμονη σύμπτωση (την «ψυχική σύζευξη») μεταξύ αντίληψης και γεγονότων.


Ό,τι ισχύει για τη Συνείδηση γενικά, θα ισχύει και για το δικό μας νου ειδικότερα. Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε δύο παρατηρητές που κινούνται με κάποια ταχύτητα ο ένας σε σχέση με τον άλλο, ενώ τους παρατηρούμε από το πλαίσιο αναφοράς μας. Ποιο είναι όμως το δικό μας πλαίσιο αναφοράς; Στην πραγματικότητα, όταν μιλήσαμε προηγουμένως για την ταυτόχρονη πτυχή κάποιου που ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός σε σχέση με έναν ακίνητο παρατηρητή, θεωρήσαμε ότι και οι δύο αυτοί παρατηρητές αναφέρονταν ταυτόχρονα σε εμάς που είχαμε τη συνολική άποψη του προβλήματος, βρισκόμενοι σε ένα προτιμώμενο πλαίσιο αναφοράς (επομένως κατά κάποιο τρόπο απόλυτο), από το οποίο θα μπορούσαν να θεωρηθούν και να συντονιστούν οι σχετικές κινήσεις των δύο παρατηρητών. Έτσι, ενώ οι δύο παρατηρητές μπορεί να μην έχουν άμεση γνώση των σχετικών θέσεών τους, και μπορεί να μην έχουν καμία απολύτως επικοινωνία μεταξύ τους, εμείς (ως ο τρίτος, «αντικειμενικός,» παρατηρητής), από το δικό μας πλαίσιο αναφοράς, έχουμε ταυτόχρονη γνώση τού πού βρίσκονται. Με αυτή την έννοια, οι δύο παρατηρητές, αν και μπορεί να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσουν τοπικά, συνδέονται στιγμιαία μεταξύ τους από εμάς, και από τη δική μας αντίληψη γι’ αυτούς.


Μια άλλη ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πτυχή που πρέπει να σημειωθεί είναι η ομοιότητα μεταξύ ενός κώνου φωτός και της συνείδησης. Η έννοια ενός κώνου φωτός στη φυσική εξηγείται από τη Βικιπαίδεια ως εξής:


Ένας κώνος φωτός σε δυο διαστάσεις χώρου, συν μια διάσταση χρόνου


Στην ειδική και γενική σχετικότητα, ένας κώνος φωτός είναι η διαδρομή που μια λάμψη φωτός, το οποίο προέρχεται από ένα μόνο γεγονός (εντοπισμένο σε ένα μόνο σημείο στο χώρο και μια μοναδική στιγμή στο χρόνο), και ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις, θα έπαιρνε μέσα στο χωροχρόνο. Αν κάποιος φανταστεί το φως περιορισμένο σε ένα δισδιάστατο επίπεδο, το φως από μια λάμψη απλώνεται σε έναν κύκλο μετά από ένα γεγονός, και αν σχεδιάσουμε τον κύκλο που απλώνεται με τον κατακόρυφο άξονα του γραφήματος να αντιπροσωπεύει το χρόνο, το αποτέλεσμα είναι ένας κώνος, γνωστός ως μελλοντικός κώνος φωτός.


Επειδή τα σήματα και άλλες αιτιακές επιδράσεις δεν μπορούν να ταξιδέψουν γρηγορότερα από το φως, ο κώνος φωτός παίζει ουσιαστικό ρόλο στον ορισμό της έννοιας της αιτιότητας: για ένα δεδομένο γεγονός Ε, το σύνολο των γεγονότων που βρίσκονται πάνω ή μέσα στον παρελθοντικό κώνο φωτός του Ε θα είναι επίσης το σύνολο όλων των γεγονότων που θα μπορούσαν να στείλουν ένα σήμα που θα είχε επαρκή χρόνο να φτάσει στο Ε, και έτσι να το επηρεάσει με κάποιο τρόπο. Ομοίως, το σύνολο των γεγονότων που βρίσκονται πάνω ή μέσα στον μελλοντικό κώνο φωτός του Ε θα είναι επίσης το σύνολο των γεγονότων που θα μπορούσαν να λάβουν ένα σήμα που αποστέλλεται από τη θέση και το χρόνο του Ε, έτσι ώστε ο μελλοντικός κώνος φωτός να περιέχει όλα τα γεγονότα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστούν αιτιακά από το Ε. Γεγονότα που δεν βρίσκονται ούτε στον παρελθοντικό ούτε στον μελλοντικό κώνο φωτός του Ε δεν μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από το Ε στη σχετικότητα.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Light_cone]


Αν το φως δεν είναι τίποτα άλλο από την εκδηλωμένη δράση της Συνείδησης στο Σύμπαν, τότε τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στον κώνο φωτός θα αντιπροσωπεύουν όλες τις ενέργειες που θα εκδηλωθούν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, σε σχέση με τα περιεχόμενα, σχετιζόμενα με αυτές τις ενέργειες, που βρίσκονται «αλλού» (έξω από τον κώνο φωτός). Με μια τέτοια έννοια, ο κώνος φωτός γίνεται η περιοχή του συνειδητού νου μας, ενώ ό,τι βρίσκεται «αλλού» θα βρίσκεται στη περιοχή του ασυνείδητου. Αλλά το θέμα είναι ότι τα γεγονότα τόσο μέσα όσο κι έξω από τον κώνο φωτός δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι ασυνείδητες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα «αλλού» να πυροδοτούν τις εκδηλωμένες εμπειρίες που συμβαίνουν στο παρόν. Μια τέτοια αντιστοιχία δεν μπορεί να υπονοηθεί ή να αποκαλυφθεί αν δεν φανταστούμε και αν δεν αναζητήσουμε την αναπόφευκτη σχέση μεταξύ των φαινομένων και της αντίληψης, η οποία είναι επίσης ένα φαινόμενο. 


Η άποψη ότι τα πράγματα στο Σύμπαν μπορεί να υπάρχουν σε μια εν δυνάμει κατάσταση πριν κοινοποιηθεί η αιτιότητα, με κάνει να πιστεύω ότι ζούμε σε ένα επεκταμένο παρόν.[12] Δεν είναι μόνο η μάζα, για παράδειγμα, που αποδίδεται στα αντικείμενα μετά την καθιέρωση μιας αιτιώδους σχέσης (στην περίπτωση αυτή με τη διαμεσολάβηση του πεδίου Χιγκς), αλλά και η θέση και ο χρόνος μπορούν να αποδοθούν στα πράγματα με τη μορφή μιας αιτιώδους διάταξης των ίδιων πραγμάτων. Αλλά η «κυματοσυνάρτηση» όλων των αντικειμένων μπορεί να υποτεθεί ότι υπήρχε ταυτόχρονα «σε όλο το χώρο,» και «ανά πάσα στιγμή.» Επομένως, όλα τα γεγονότα στο Σύμπαν μπορούν να θεωρηθούν «σαν-μελλοντικά» και «σαν-παρελθοντικά,» πριν τους αποδοθεί αιτιακά οποιοδήποτε «ποσό» χρόνου ή χώρου. Δεδομένου ότι το όριο που μπορεί να φτάσει το φως μπορεί παράλληλα να θεωρηθεί το όριο που μπορεί να φτάσει το δικό μας «φως» της συνείδησης στο «αλλού» του ασυνείδητου, μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στο βαθύτερο νόημα της αιτιότητας: όλα τα γεγονότα στο Σύμπαν δεν μπορούν να βρίσκονται πιο μακριά στο χώρο και το χρόνο από τη δική μας αντίληψη για τα ίδια γεγονότα. Έτσι, μια περιοχή «αλλού» στο χωροχρόνο δεν έχει κανένα νόημα προτού ορίσουμε έναν «κώνο φωτός» για τα γεγονότα, επομένως πριν να έχουμε διευθετήσει τα παρατηρούμενα γεγονότα σε κάποια χωρική και χρονική σειρά, σύμφωνα με τη δική μας παρατήρηση και αντίληψη.


Αλλά ενώ όλα τα γεγονότα που μπορεί να λάβουν χώρα μέσα στη δική μας διευρυμένη σφαίρα της συνείδησης υπάρχουν ως εικόνες ή συνθήκες, δεν φαίνεται να μπερδεύουμε ποτέ μια συγκεκριμένη εκδηλωμένη «μνήμη» του παρελθόντος μας με μια αντίστοιχη «ελπίδα» για το μέλλον μας. Αν υποθέσουμε ότι όλες οι επιθυμίες μας είναι προσωποποιημένες πτυχές αρχετυπικών ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο Σύμπαν σε μεγάλη κλίμακα, τότε οι αναμνήσεις μας θα είναι επίσης τα εκδηλωμένα αποτελέσματα των ίδιων παγκόσμιων ενεργειών σε προσωπικό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι δικές μας αναμνήσεις δεν «μπερδεύονται» με εκείνες ενός άλλου ατόμου μπορεί να μην είναι τόσο αυτονόητο όσο φαίνεται, και μερικές φορές οι δικές μας σκέψεις γενικά μπορεί να παρεμβαίνουν σε εκείνες άλλων ανθρώπων, με παρόμοιο τρόπο που παράγονται μοτίβα παρεμβολής στη θεωρία κυμάτων και στην ολογραφία. Ο υπαινιγμός είναι ότι ποτέ δεν γνωρίζουμε για τα συλλογικά πρότυπα που παρεμβαίνουν στην προσωπικότητά μας, πριν αυτά εκφραστούν μέσα στις δικές μας σκέψεις. Γι’ αυτό άλλωστε θεωρούμε πάντα τις αναμνήσεις μας, τις επιθυμίες μας, και όλο το σύνολο των πτυχών που αποτελούν τον εαυτό μας, ως δεδομένα.


Ίσως, ενώ οι συνθήκες είναι καθολικές, οι εκδηλώσεις τους είναι μοναδικές. Ωστόσο, το πώς το Σύμπαν διατηρεί την ίδια σειρά γεγονότων, έτσι ώστε ποτέ να μην γινόμαστε νεότεροι, ή τα ποτάμια να μην ρέουν ποτέ προς τα πάνω, αναφέρεται σε έναν μηχανισμό του οποίου οι ακριβείς διαδικασίες παραμένουν ένα μυστήριο. Η εντροπία μπορεί να εξηγήσει το πρόβλημα από την άποψη ενός φυσικού. Αλλά η απώλεια της οργάνωσης (που είναι η εντροπία) θα πρέπει να οδηγεί σε λάθη που το Σύμπαν θα πρέπει να διορθώνει όλο και πιο συχνά. Είναι επίσης πιθανό ότι η εντροπία, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον όρο, δεν αναφέρεται στην απώλεια οργάνωσης ή πληροφορίας, αλλά σε λανθασμένη τοποθέτηση πληροφορίας κατά τον ανασυνδυασμό της. Επομένως, μια πτυχή που μπορεί να είναι ευθέως αντίθετη με την εντροπία είναι η νοημοσύνη, ως ιδιότητα της απόδοσης χώρου και χρόνου στα πράγματα, και της αναδιοργάνωσης. Έτσι, η Συνείδηση σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να αναγνωριστεί ως ο παράγοντας που αποφασίζει τον τόπο και τον χρόνο που ταιριάζουν σε κάθε γεγονός, με την ίδια έννοια που εμείς ασχολούμαστε με κάποιο γεγονός που ταιριάζει στις δικές μας αναμνήσεις ή επιθυμίες. Αλλά ενώ σύμφωνα με την τυπική αιτιότητα ένα γεγονός αντιμετωπίζεται ως διαχωρισμένο στο χώρο και στο χρόνο από τη δική μας αντίληψη, σύμφωνα με μια διευρυμένη έννοια της αιτιότητας το ίδιο γεγονός λαμβάνει κάποιο τόπο και χρόνο μόλις γίνει αντιληπτό, στο «εδώ και τώρα,» παρότι που όλες οι εκτιμήσεις σχετικά με το γεγονός είναι αναδρομικές. Έτσι, ενώ η Αιτία μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια αυθόρμητη δράση που λαμβάνει χώρα στο Σύμπαν, και η οποία κατευθύνεται από τις αρχετυπικές συνθήκες προς τα εκδηλωμένα γεγονότα, ο ταυτοχρονισμός ή ταυτοχρονικότητα αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία η Συνείδηση οργανώνει τον τόπο και τον χρόνο των γεγονότων, και επίσης εξετάζει το σκοπό των ενεργειών.


Η ολογραφική αρχήΑυτό είναι ένα άρθρο σε σχέση με την προηγούμενη εικόνα:


«Αξίζει αυτή η εικόνα όσο χίλιες λέξεις; Σύμφωνα με την ολογραφική αρχή, οι περισσότερες πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από αυτήν την εικόνα είναι περίπου 3x1065 μπιτ για μια οθόνη υπολογιστή κανονικού μεγέθους. Η ολογραφική αρχή, ακόμη αναπόδεικτη, δηλώνει ότι υπάρχει μια μέγιστη ποσότητα περιεχομένου πληροφοριών που κατέχουν οι περιοχές που γειτνιάζουν με οποιαδήποτε επιφάνεια. Επομένως, αντίθετα με τη διαίσθηση, το περιεχόμενο πληροφοριών μέσα σε ένα δωμάτιο δεν εξαρτάται από τον όγκο του δωματίου, αλλά από την περιοχή των τοίχων οριοθέτησης. Η αρχή προέρχεται από την ιδέα ότι το μήκος Πλανκ, η κλίμακα μήκους όπου η κβαντική μηχανική αρχίζει να κυριαρχεί στην κλασική βαρύτητα, είναι η μία πλευρά μιας περιοχής που μπορεί να περιέχει μόνο περίπου ένα μπιτ πληροφοριών. Το όριο τέθηκε για πρώτη φορά από τον φυσικό Γκέραρντ 'τ Χουφτ. Μπορεί να προκύψει από γενικεύσεις από φαινομενικά ακραίες εικασίες ότι οι πληροφορίες που κατέχει μια μαύρη τρύπα καθορίζονται όχι από τον κλειστό όγκο της, αλλά από την επιφάνεια του ορίζοντα γεγονότων της. Ο όρος «ολογραφική» προκύπτει από την αναλογία του ολογράμματος, όπου οι τρισδιάστατες εικόνες δημιουργούνται με την προβολή φωτός μέσω επίπεδης οθόνης. Ωστόσο, κάποιοι που κοιτάζουν την παραπάνω εικόνα μπορεί να μην ισχυριστούν ότι βλέπουν 3x1065 μπιτ πληροφορίας- μπορεί να ισχυριστούν ότι βλέπουν μια κούπα τσαγιού!

[http://apod.nasa.gov/apod/ap090913.html]


Η προηγούμενη εικόνα πράγματι απεικονίζει (τουλάχιστον έτσι υποτίθεται) μια κούπα τσαγιού. Εάν υπάρχει ένα θεμελιώδες μήκος στη φύση, τουλάχιστον σε κβαντικό επίπεδο, και κάθε τέτοιο μήκος στο τετράγωνο περιέχει ένα μπιτ (ή κιούμπιτ) πληροφορίας, τότε οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να αναπαρασταθεί από την ποσότητα των μπιτ που περιέχει. Ενώ δύο αντικείμενα μπορεί να έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό μπιτ, υποθέτω ότι ο συνδυασμός τέτοιων μπιτ κάνει το αντικείμενο μοναδικό. Εάν τα μπιτ είναι δυαδικά, 0 και 1, ένας μοναδικός δυαδικός συνδυασμός τους θα είναι το αντικείμενο. Η πληροφορία μετρείται σε μπιτ, και σχετίζεται επίσης με την ενέργεια και τη μάζα μέσω της έννοιας της εντροπίας. Έτσι, το ενεργειακό περιεχόμενο ενός αντικειμένου δεν είναι τίποτα άλλο από τις πληροφορίες που περιέχει, και αυτές οι πληροφορίες χαρακτηρίζουν την ταυτότητα του αντικειμένου. 


Η ιδέα ότι ολόκληρο το Σύμπαν μπορεί να είναι ένα ολόγραμμα προτάθηκε από τον Ντέιβιντ Μπομ, στο βιβλίο του, Ολότητα και η ελλοχεύουσα τάξη. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του: 


«Υπάρχει το σπέρμα μιας νέας έννοιας της τάξης εδώ. Αυτή η τάξη δεν πρέπει να νοείται μόνο με όρους κανονικής διάταξης αντικειμένων ή γεγονότων. Αντίθετα, μια συνολική τάξη περιέχεται, με κάποια σιωπηρή έννοια, σε κάθε περιοχή του χώρου και του χρόνου. Διερωτάται επίσης ο ίδιος αν «ο φυσικός νόμος θα πρέπει να αναφέρεται πρωτίστως σε μια τάξη αδιαίρετης ολότητας, σύμφωνα μ’ ένα πλαίσιο περιγραφής παρόμοιο με αυτό που υποδεικνύεται από ένα ολόγραμμα, και όχι σε μια σειρά ανάλυσης αυτού του περιεχομένου σε ξεχωριστά μέρη.»


Ακολουθεί άλλο ένα παράδειγμα από το βιβλίο του Μπομ, όπως περιγράφεται με δικά του λόγια:

 

 

«Ένα πιο εντυπωσιακό παράδειγμα ελλοχεύουσας τάξης μπορεί να αποδειχθεί στο εργαστήριο, με ένα διαφανές δοχείο γεμάτο από ένα πολύ παχύρρευστο υγρό, και εξοπλισμένο με έναν μηχανικό αναδευτήρα, που μπορεί να ανακατεύσει το υγρό πολύ αργά. Εάν τοποθετηθεί ένα αδιάλυτο σταγονίδιο μελάνης στο υγρό, και η συσκευή ανάδευσης τεθεί σε κίνηση, η σταγόνα μελάνης μετατρέπεται σταδιακά σε μια σπειροειδή γραμμή που εκτείνεται σε ολόκληρο το υγρό. Τώρα το υγρό φαίνεται να κατανέμεται λίγο πολύ «τυχαία,» έχοντας μια απόχρωση του γκρι. Αλλά αν η μηχανική συσκευή ανάδευσης στραφεί τώρα προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο μετασχηματισμός αντιστρέφεται, και το σταγονίδιο της μελάνης εμφανίζεται ξαφνικά, ανασυνταγμένο.


Παρότι το μελάνι διανεμήθηκε με τυχαίο τρόπο, είχε ωστόσο κάποιο είδος τάξης που είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, από εκείνο που προκύπτει από ένα άλλο σταγονίδιο αρχικά τοποθετημένο σε διαφορετική θέση. Αλλά αυτή η τάξη αναδιπλώνεται, ή γίνεται ελλοχεύουσα, στην «γκρίζα μάζα» που είναι ορατή στο υγρό. Πράγματι, θα μπορούσε κανείς έτσι να «τυλίξει» μια ολόκληρη εικόνα. Διαφορετικές εικόνες θα φαίνονταν δυσδιάκριτες, και όμως θα είχαν διαφορετικές ελλοχεύουσες τάξεις, ενώ οι διαφορές θα αποκαλυπτόταν όταν θα γίνονταν φανερές, καθώς η συσκευή ανάδευσης θα στρεφόταν προς την αντίστροφη κατεύθυνση...


Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι αφού «αναδιπλώσουμε» έτσι ένα μεγάλο αριθμό σταγονιδίων, στρέφουμε τη συσκευή ανάδευσης σε αντίστροφη κατεύθυνση, αλλά τόσο γρήγορα ώστε τα μεμονωμένα σταγονίδια να μην ξεχωρίζουν μεταξύ τους στην αντίληψη. Τότε θα δούμε αυτό που φαίνεται να είναι ένα «στερεό» αντικείμενο (π.χ. ένα σωματίδιο) που κινείται συνεχώς μέσα στο χώρο. Αυτή η μορφή ενός κινούμενου αντικειμένου εμφανίζεται στην άμεση αντίληψη κυρίως επειδή το μάτι δεν είναι ευαίσθητο σε συγκεντρώσεις μελάνης κάτω από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο, έτσι ώστε κάποιος δεν μπορεί να δει άμεσα την «πλήρη κίνηση» της μελάνης. Αντίθετα, μια τέτοια αντίληψη αναδεικνύει μια συγκεκριμένη πτυχή. Δηλαδή, κάνει αυτή την πτυχή να ξεχωρίζει «ανάγλυφα,» ενώ το υπόλοιπο υγρό μοιάζει μ’ ένα «γκρίζο φόντο,» μέσα στο οποίο φαίνεται να κινείται το σχετικό «αντικείμενο.»»


Αναφέραμε νωρίτερα το σύμβολο ή αρχέτυπο του ψαριού, σύμφωνα με την αφήγηση του Γιουνγκ. Εδώ το «ψάρι» αντιπροσωπεύεται από ένα μοτίβο παρεμβολής κυμάτων (προηγούμενη εικόνα), σύμφωνα με την περιγραφή του Μπομ. Έτσι τίθεται το ερώτημα, «τι είναι ένα ψάρι;» ή «πού βρίσκεται το ψάρι;» Η απάντηση μπορεί να φαίνεται μη διαισθητική, αλλά η εξήγηση μπορεί να βασίζεται στη λειτουργία του εγκεφάλου μας όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας σκέψη. Εάν το «ψάρι» εμφανίζεται ως ένας συγκεκριμένος συνδυασμός μοτίβων παρεμβολής, αυτά τα μοτίβα παράγονται πιθανώς από τις δονήσεις των αρχετύπων. Κάθε αρχέτυπο αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη δράση, η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις με αντίστοιχο σχήμα, και μπορεί επίσης να συνδεθεί με μια πτυχή της συναισθηματικής μας σφαίρας. Έτσι, κάθε «ψάρι» θα αντιπροσωπεύει τόσο ένα συγκεκριμένο σχήμα, που γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις ως φυσικό, όσο και ένα περιεχόμενο, που γίνεται αισθητό από την ψυχή μας ως συναίσθημα. Στην πραγματικότητα, κάθε φυσικό αντικείμενο προκαλεί ταυτόχρονα μια συναισθηματική αντίδραση. Αλλά μια τέτοια σύμπτωση δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αν δεν γνωρίζουμε ότι ο φυσικός και ο συναισθηματικός (άρα ψυχικός) κόσμος είναι οι δύο όψεις της ίδιας βασικής αρχής, των αρχετύπων. Αν συνηθίσουμε σε μια τέτοια ιδέα, τότε προφανώς η νοοτροπία μας ως είδος θα αλλάξει εντυπωσιακά, ενώ οποιαδήποτε μαθηματική περιγραφή του ενοποιημένου φαινομένου θα ακολουθήσει ως φυσική συνέπεια.  


Αυτός είναι ένας σύντομος και συνεκτικός ορισμός της ολογραφικής αρχής:


Η ολογραφική αρχή είναι η μαθηματική αρχή ότι οι συνολικές πληροφορίες που περιέχονται σε έναν όγκο χώρου αντιστοιχούν σε ίση ποσότητα πληροφοριών που περιέχονται στο όριο αυτού του χώρου. Αυτή η εξάρτηση των πληροφοριών από την επιφάνεια (που οριοθετεί έναν όγκο), παρά από τον όγκο, είναι μία από τις βασικές αρχές της θερμοδυναμικής των μαύρων τρυπών.

[http://physics.about.com/od/physicsetoh/g/holoprinciple.htm]


Όπως το θέτει ο Μπράιαν Γκριν στο βιβλίο του The hidden reality:


«Η ολογραφική αρχή οραματίζεται ότι όλα όσα βιώνουμε μπορούν να περιγραφούν πλήρως και ισοδύναμα ως τα πήγαινε- έλα που λαμβάνουν χώρα σε κάποια ανεπαίσθητη και απομακρυσμένη τοποθεσία. Λέει ότι αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τους νόμους που διέπουν τη φυσική σε αυτή τη μακρινή επιφάνεια, και τον τρόπο με τον οποίο τα φαινόμενα εκεί συνδέονται με την εμπειρία εδώ, θα συλλαμβάναμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την πραγματικότητα.

[https://yetemonamonew.files.wordpress.com/2012/11/the-hidden-reality2.pdf]


Σε προσωπικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι η επιφάνεια αυτή αντιπροσωπεύει το όριο της ανθρώπινης ψυχής, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα μπορεί να ταυτιστεί με τον κοσμολογικό ορίζοντα γεγονότων. Με μια γενικότερη έννοια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ολόκληρο το Σύμπαν είναι γεμάτο με τις ενέργειες των αρχετύπων, και ότι αυτές οι ενέργειες παρεμβάλλονται με τη μορφή κυματικών μοτίβων. Τα σημεία ή οι κόμβοι παρεμβολής είναι οι τόποι όπου εκδηλώνονται τα φυσικά αντικείμενα, ενώ τα αντικείμενα αυτομάτως ενσωματώνονται με τις αισθήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι οι αισθήσεις ταυτίζονται με τις δονήσεις των αρχετύπων, που παράγουν τόσο το σχήμα (φυσική αντίληψη) όσο και το περιεχόμενο, ή «χρώμα» (ψυχική αντίληψη, ή συναίσθημα). Με αυτόν τον τρόπο, η πνευματικότητα και η νοημοσύνη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως διαχωρισμένες είτε από το φυσικό αντικείμενο είτε από τη συναισθηματική πτυχή. Ας θυμηθούμε ότι ένα «ψάρι» (ή οποιοδήποτε άλλο «αντικείμενο») μπορεί να μην υπάρχει αν δεν βιώνεται ταυτόχρονα. Έτσι, χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε, το «ψάρι» υπήρχε πάντα ως ένα ψυχικό περιεχόμενο, και «ντύθηκε» με κάποιο απτό σχήμα για να γίνει αντιληπτό.


Επομένως, αν θεωρήσουμε την πραγματικότητα και ολόκληρο το Σύμπαν ως ένα γιγαντιαίο ολόγραμμα, ενώ κάθε σημείο αυτού του ολογράμματος μπορεί να περιέχει τις πληροφορίες για το σύνολο του Σύμπαντος, μπορεί επίσης, πιο ειδικά, να εκφράζει μια συγκεκριμένη διάταξη όλων των πιθανών συνδυασμών, αντικειμενοποιημένων ή προσωποποιημένων ως κάποιο αντικείμενο ή μορφή ζωής. Ενώ κάθε μεμονωμένο αντικείμενο μπορεί να είναι ένα μικροσκοπικό Σύμπαν από μόνο του, στα όρια της δικής του «σφαίρας επιρροής,» όπου βρίσκεται ο ορίζοντας γεγονότων του αντικειμένου, το αντικείμενο έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο Σύμπαν, μέσω του κυματοπακέτου πληροφοριών που συναντά τον ορίζοντα γεγονότων του αντικειμένου. Εάν ένα τέτοιο αντικείμενο είναι μια ζωντανή οντότητα, τότε ο ορίζοντας γεγονότων είναι το όριο της ψυχής της οντότητας, και αυτή είναι η περιοχή όπου τα προσωπικά ψυχικά περιεχόμενα αλληλεπιδρούν με οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στο περιβάλλον που βρίσκεται η οντότητα. Κατά συνέπεια, ενώ η δική μας ψυχή αντανακλά στον ορίζοντα γεγονότων της όλες τις πληροφορίες που φέρουμε ως μεμονωμένα έμβια όντα, ταυτόχρονα απορροφά όλες τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς είτε από το άμεσο περιβάλλον είτε από τα άκρα του Σύμπαντος. Αυτό που πραγματικά είμαστε είναι τελικά μια περίληψη των προσωπικών μας χαρακτηριστικών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Σύμπαν.

 

Η ανθρώπινη κατάσταση

Διερευνήσαμε προηγουμένως την ανθρώπινη προοπτική της ανθρωπικής αρχής, ότι κάθε νοήμον ον στο Σύμπαν θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ανθρωποειδές, έχοντας κεφάλι, πόδια και χέρια, μάτια και αυτιά, κάποιες δεξιότητες επικοινωνίας, κ.λπ. Ακόμα κι αν τέτοια χαρακτηριστικά είναι κοινά σε πολλά διαφορετικά είδη ζώων, θα υπάρχουν ορισμένες πτυχές παγκοσμίως αναγνωρίσιμες ως ανθρώπινες. Για παράδειγμα, μέχρι το 16ο στάδιο (37-42 ημέρες), το ανθρώπινο έμβρυο φαίνεται να έχει ουρά αντί για πόδια. Ενώ η αιτία που μετατρέπει το έμβρυο από «έμβρυο σαλαμάνδρας» σε ανθρώπινο έμβρυο είναι αξιοσημείωτη από μόνη της, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι το ανθρώπινο έμβρυο θα φτάσει σε μια ανθρώπινη κατάσταση χωρίς τη δίποδη προσαρμογή. Κάνοντας παρόμοιες υποθέσεις για άλλα χαρακτηριστικά, μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα ανθρώπινο ον αντί για ένα «ερπετό,» ή ένα «υδρόβιο θηλαστικό.» Έτσι, η τελική μορφή ενός νοήμονος όντος οπουδήποτε στο Σύμπαν θα είναι παρόμοια με εκείνη ενός ανθρώπινου όντος, ανεξάρτητα από τα ενδιάμεσα εξελικτικά στάδια.


Έχουμε επίσης αναφέρει άλλες δυνατότητες για το «σχήμα» της νοήμονης ζωής, ή, γενικά, της νοήμονης ύπαρξης στο Σύμπαν, όπως αυτή των ενεργειακών σφαιρών. Ακόμα κι αν φανταστούμε το πιο αφηρημένο σχήμα που μπορεί ενδεχομένως να πάρει η νοημοσύνη, οποιαδήποτε νοήμονη μορφή ζωής δεν θα είναι «Άμορφη.» Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τη δομή μιας τέτοιας μορφής ζωής βασισμένοι στην έκφραση αρχέτυπων αντί γονιδίων, τότε τα διάφορα μέρη που θα την αποτελούν θα ταυτίζονται με τις λειτουργίες των αρχετύπων που εκφράζουν τα αντίστοιχα μέρη. Έτσι, τα «χέρια,» τα «πόδια,» τα «μάτια,» ή ο «εγκέφαλος» μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιότητες μιας ζωντανής οντότητας τόσο αφηρημένες ή συγκεκριμένες όσο οι ιδέες ή οι λειτουργίες που εκφράζουν. Ακόμη και τα ίδια μας τα γονίδια ή οι νευρώνες θα μπορούσαν να είναι οι αντιληπτές εκδηλώσεις καθαρά ενεργειακών διαδικασιών, των αρχετυπικών ενεργειών, οι οποίες συνθέτουν το σώμα και τη σκέψη μας.


Σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη κατάσταση, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, αυτή περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που καθορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η έννοια σχετίζεται επίσης με εκείνη της αυτοεπίγνωσης, δηλαδή την ικανότητα των ανθρώπων να ασκούν ενδοσκόπηση, και την προθυμία να μάθουν περισσότερα για τη θεμελιώδη φύση, τον σκοπό και την ουσία τους.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Human_condition]

[https://en.wikipedia.org/wiki/Human_self-reflection]


Η ανθρώπινη κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως η γενίκευση της ανθρωπικής αρχής, συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο το συντονισμό της βιολογικής ζωής με τις φυσικές σταθερές, αλλά και της σύμπτωσης μεταξύ της ανθρώπινης νοημοσύνης και των σκοπών της φύσης. Δεν είναι μόνο η μηχανική διαδικασία του να «βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των άλλων·» πιο ουσιαστικά, έχει να κάνει με την επίγνωση της θέσης μας στο Σύμπαν και, ταυτόχρονα, με την συναίσθηση της δικής μας παρουσίας. Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με έναν αυτοαναφορικό μηχανισμό κατά τη διάρκεια του οποίου συγκεντρώνεται γνώση για την ίδια τη διαδικασία σε κάθε διαδοχική επανάληψη του βρόχου. Το να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο και να συνειδητοποιήσουμε τον εαυτό μας μπορεί να φαίνεται αδύνατο, επειδή θα πρέπει επανειλημμένα να «στριφογυρίζουμε» σε μια σπειροειδή τροχιά μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο άπειρης πυκνότητας στο κέντρο, μετατρέποντας έτσι τον εαυτό μας σε μια μοναδικότητα. Αλλά ίσως αυτό είναι που πραγματικά είμαστε: αδύνατα αντικείμενα με τη μορφή μιας «ψυχικής μοναδικότητας,» ακτινοβολώντας προς τα έξω τη δική μας εικόνα, η οποία, αναδρομικά, ή ενδοσκοπικά, επιστρέφει σε μας με τη μορφή πραγματικής εμπειρίας.


[http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/plato/caveframes.htm]


Η έννοια της ανθρώπινης κατάστασης θυμίζει την «Αλληγορία του Σπηλαίου» του Πλάτωνα. Όπως αφηγείται η Βικιπαίδεια, ο Πλάτωνας βάζει τον Σωκράτη να περιγράψει μια ομάδα φυλακισμένων που έχουν ζήσει αλυσοδεμένοι στον τοίχο μιας σπηλιάς όλη τους τη ζωή, κοιτάζοντας έναν κενό τοίχο. Οι άνθρωποι αυτοί παρακολουθούν σκιές που προβάλλονται στον τοίχο από πράγματα που περνούν μπροστά από μια φωτιά πίσω τους, και αρχίζουν να δίνουν ονόματα σε αυτές τις σκιές. Αυτές οι σκιές είναι ό,τι καλύτερο οι φυλακισμένοι γνωρίζουν για την πραγματικότητα. Στη συνέχεια, ο Σωκράτης εξηγεί πως ένας φιλόσοφος είναι κι αυτός σαν φυλακισμένος, που απελευθερώνεται από τη σπηλιά, και καταλαβαίνει ότι οι σκιές στον τοίχο δεν αποτελούν καθόλου την πραγματικότητα, καθώς πλέον μπορεί να αντιληφθεί την αληθινή όψη της πραγματικότητας, και όχι τις σκιές που βλέπουν οι φυλακισμένοι.


Η αλληγορία μπορεί να σχετίζεται με τη θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα, σύμφωνα με την οποία οι Ιδέες (ή Αρχέτυπα), και όχι ο υλικός κόσμος των φαινομένων, που μας είναι γνωστός μέσω των αισθήσεων, κατέχουν το υψηλότερο και πιο θεμελιώδες είδος πραγματικότητας. Μόνο η γνώση των Ιδεών αποτελεί πραγματική γνώση. Στον ίδιο διάλογο, ο Σωκράτης πληροφορεί τους υπόλοιπους ότι οι άριστοι πρέπει να μάθουν τη μεγαλύτερη από όλες τις σπουδές, που είναι να κατέχουν το Αγαθό. Εκείνοι που έχουν ανέλθει σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο, ωστόσο, δεν πρέπει να παραμείνουν εκεί, αλλά πρέπει να επιστρέψουν στο σπήλαιο και να κατοικήσουν με τους φυλακισμένους, συμμετέχοντας στους κόπους και στις τιμές τους.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_Cave]


Ίσως αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να περιγράψουμε την Ενότητα της Μορφής- ότι αυτό που σκεφτόμαστε για τον κόσμο και αυτό που πραγματικά είναι ο κόσμος μπορεί να είναι ένα και το αυτό. Αυτός είναι ο απώτερος στόχος όταν έχουμε συλλάβει το νόημα της ανθρώπινης κατάστασης. Αλλά μια τέτοια Ενότητα, αν και προϋπάρχει στον καθένα μας, δεν είναι αυτονόητη αν δεν είμαστε σε θέση να περιγράψουμε την «Αλληγορία» του νοήματός της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πλάτωνας τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης- αυτή να μη βασίζεται μόνο στην ενστικτώδη διαίσθηση, αλλά και να είναι σε θέση να εκφράζει και να δικαιολογεί τη γνώση, και να μπορεί να αναγνωρίσει τις συνέπειες και τη σημασία της επίγνωσης. Για τον Πλάτωνα αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αναγνώριση του αληθινού αντικειμένου, πίσω από τις σκιές, δηλαδή της Ιδέας, ή Μορφής. Έτσι, η Μορφή γίνεται όχι απλώς ένα φανταστικό σύμβολο, με το οποίο μπορούμε να παίζουμε στον ελεύθερο χρόνο μας μόνο για διασκέδαση, αλλά μια εξατομικευμένη και αντικειμενική, θεμελιώδης και καθολική, οντότητα, η οποία περιλαμβάνει την ίδια μας την ύπαρξη, και εκφράζει την «παγκόσμια κατάσταση.»     

 

Το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης

Εδώ θα ασχοληθούμε με τα ακόλουθα προβλήματα:

 

Τι είναι η συνείδηση;

Πώς αυτή προκύπτει;

Γιατί η συνείδηση είναι σημαντική;

Τι είναι η ελεύθερη βούληση;


και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις των οποίων τις συνέπειες θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε.


Έχουμε ήδη μιλήσει για τη «σύζευξη,» ή νοήμονη σύμπτωση, μεταξύ του παρατηρητή και του παρατηρούμενου αντικειμένου, έτσι ώστε τόσο το αντικείμενο να αποκτά φυσική παρουσία και σημασία, όσο και ο παρατηρητής να συνειδητοποιεί τη δική του ικανότητα αντίληψης. Κάθε μέρος του ζεύγους αντιπροσωπεύει το ήμισυ του μηχανισμού προβολής- αντανάκλασης. Η αντίληψη της ύπαρξής μας έρχεται μέσω της αντανάκλασης, αν και η εξωτερική προβολή των σκέψεών μας είναι επίσης απαραίτητη για να επιτευχθεί η συνειδητοποίηση. Έτσι, με τον όρο «αντανάκλαση» εννοείται τόσο η «σκέψη,» όσο και η κατανόηση ότι σκεφτόμαστε. Αυτός ο συλλογισμός προσφέρει τόσο έναν κεντρικό ορισμό, όσο και μια βασική περιγραφή της Συνείδησης, και επισημαίνει επίσης την εγγενή σημασία του παρατηρητή (ως αυτού που ξέρει ότι γνωρίζει).


Η ελεύθερη βούληση είναι ένα δύσκολο θέμα. Ενώ στην αρχαιότητα οι άνθρωποι πίστευαν ότι όλες οι ενέργειές τους και όλα τα φυσικά γεγονότα καθοδηγούνταν από θεούς και υπερφυσικές δυνάμεις, σήμερα πιστεύεται ότι, λίγο πολύ, είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό, τι θέλουμε, και ότι έχουμε επίσης την ελευθερία να ερμηνεύσουμε τους φυσικούς νόμους σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις, ή ακόμα και να υποθέσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτούς τους νόμους. Αλλά κάποιος μπορεί επίσης να πει ότι όλες οι προηγούμενες πτυχές είναι απλές εκδηλώσεις του παγκόσμιου Πεπρωμένου. Κανείς δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα ότι η ελεύθερη βούληση σε προσωπικό επίπεδο είναι μια πτυχή της ελευθερίας του Πεπρωμένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο νόμος των πιθανοτήτων μάς λέει ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα ότι κάτι μπορεί να συμβεί (ή μπορεί και όχι). Αυτό είναι παρόμοιο με το νόμο του Μέρφι, που έχουμε ήδη αναφέρει. Αλλά απομακρυνόμενοι από την αιώνια επανάληψη μιας απλής ταυτολογίας («ό,τι μπορεί να συμβεί, θα συμβεί»), καλύτερα να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε πράγματα που μπορούν να συμβούν ή όχι. Συγκρίνοντας την ελεύθερη βούληση (ως προσωπική βούληση) και το Πεπρωμένο ή Μοίρα (ως καθολική βούληση), θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες πτυχές των δύο ειδών βουλήσεων μπορεί να συμπίπτουν, οπότε και να εκφράζονται. Ανεξάρτητα από το πόσο έντονα μπορεί να επιθυμούμε κάτι να συμβεί, αυτό δεν θα συμβεί αν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Επομένως, είναι καλό να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι συνθήκες, καθώς και να γνωρίζουμε τα όρια των δικών μας δυνάμεων.


Μια τέτοια σύμπτωση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης στο προσωπικό επίπεδο και της Ελεύθερης Βούλησης του Σύμπαντος (η οποία προσωποποιείται ως το δικό μας πεπρωμένο) προϋποθέτει δύο διαφορετικές «δεξαμενές» πληροφοριών, η μία εκ των οποίων αποτελείται από τα αρχέτυπα, ενώ η άλλη αποτελείται από μνήμες που ορίζουν την ύπαρξή μας (μνήμες ως πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, και τα οποία αποτελούν τις πληροφορίες για τη δική μας φυσική ύπαρξη). Γενικότερα, οι δύο αυτές δεξαμενές αποτελούν δύο κόσμους, τον φυσικό και τον ψυχικό κόσμο. Οι δράσεις ρέουν από τη δεξαμενή των αρχετύπων προς τη δεξαμενή των φυσικών γεγονότων, έτσι ώστε η υπό όρους ύπαρξη να συγχωνεύεται με την εκδηλωμένη εμπειρία. Αυτή η διαδικασία και το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν αδύνατα χωρίς την προϋπόθεση της Συνείδησης, ή τουλάχιστον μια ιδιότητα νοημοσύνης στο Σύμπαν, έτσι ώστε τα αντικείμενα που αποτελούν τον φυσικό κόσμο να μπορούν να συγχωνευθούν με τις αισθήσεις που συνθέτουν την αντίληψη του ίδιου κόσμου. Ίσως λοιπόν να υπάρχει μια φυσική ιδιότητα για κάθε αίσθηση.


Είναι επίσης πιθανό ότι ο καλύτερος ορισμός της συνείδησης που έχει φανταστεί ποτέ ένας ανθρώπινος νους είναι ο τύπος C2=E/M του Αϊνστάιν. Η ενέργεια (E) μπορεί να αντιπροσωπεύει όλα τα ψυχικά περιεχόμενα, ενώ η μάζα (M) μπορεί να αντιπροσωπεύει όλα τα φυσικά αντικείμενα. Τότε η συνείδηση μπορεί να ταυτιστεί με την ταχύτητα του φωτός C (εδώ με κεφαλαίο γράμμα). Αναφέραμε επίσης τον τύπο Ψυχή/Φύση = Πνεύμα. Η πρώτη εξίσωση είναι πιο ποσοτικοποιημένη, ενώ η δεύτερη είναι, ίσως, πιο γενικευμένη. Η πρώτη μπορεί να υπολογίσει πόση ενέργεια παίρνουμε διασπώντας ένα άτομο, ενώ η δεύτερη προσφέρει έναν υπαινιγμό ότι το τελικό προϊόν είναι στην πραγματικότητα η Συνείδηση.


Το προηγούμενο είναι ένα παράδειγμα «ποιοτικοποίησης» (qualification) αντί για «ποσοτικοποίηση» (quantification). Ίσως δεν χρειάζεται τίποτα άλλο από το να αναγνωρίσουμε έναν τέτοιο ρόλο της Συνείδησης στις συμπαντικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μην χρειάζεται φανταχτερά μαθηματικά για να είναι καλός οδηγός, ακόμα κι αν οδηγεί ένα διαστημόπλοιο με ταχύτητες μεγαλύτερες από το φως. Αν και τα μαθηματικά μπορεί να προσφέρουν έναν συνεκτικό και αυστηρό τρόπο κατανόησης των συμμετριών του φυσικού κόσμου, φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να αναπαράγουν το ταλέντο που απαιτείται για να είναι κάποιος καλός οδηγός, ή ακόμα και για να σπάσει το φράγμα του φωτός, είτε κάποιος πει «έχω ταξιδέψει με ταχύτητα μεγαλύτερη από 3×108m/s (η ταχύτητα του φωτός),» ή «έχω ξεπεράσει τις ίδιες μου τις σκέψεις.» Έτσι, όσο πιο κοντά έρχεται η περιγραφή κάποιας εμπειρίας στην ίδια εμπειρία, τόσο μεγαλύτερη επίγνωση αποκτάμε για το τι συνέβη.


Με την ίδια έννοια, όσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη δική μας ικανότητα να περιγράψουμε τον φυσικό κόσμο, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στα μυστικά των αισθήσεων. Όσο πιο ακριβής είναι η περιγραφή, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στη σύνδεση μεταξύ του γεγονότος που έλαβε χώρα, και της δικής μας αντίληψης για το ίδιο γεγονός. Αν θεωρήσουμε ότι η επέλευση των γεγονότων είναι άσχετη με τις αισθήσεις μας και το δικό μας ψυχικό περιεχόμενο, τότε ίσως να μην βρούμε ποτέ τη σύνδεση μεταξύ της έκφρασης των φυσικών φαινομένων και των επιθυμιών που βρίσκονται στο υπόβαθρο. Αλλά αν αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης, και υποθέσουμε επίσης ότι η έκφραση των αρχετυπικών ορμών εκδηλώνεται άμεσα στις αισθήσεις με τη μορφή φυσικών φαινομένων, τότε θα έχουμε φτάσει πιο κοντά από ποτέ στην έννοια της ελεύθερης βούλησης. Αν η Ελεύθερη Βούληση των αρχετυπικών ορμών εκφράζεται ως οι ανεξάρτητες μεταβλητές, άρα και οι ελεύθερες επιλογές, ενός καθολικού πειράματος επικεντρωμένου στις ανθρώπινες αισθήσεις, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε την προσωπική μας εμπειρία ως ένα μοναδικό γεγονός της Τύχης, το οποίο ανακτάται με συνέπεια στη μνήμη, ακόμα κι αν δεν αποδεικνύεται όπως αναμενόταν. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι ενέργειες του Πεπρωμένου στην παγκόσμια κλίμακα είναι οι εκδηλώσεις της ελεύθερης βούλησης στην προσωπική κλίμακα.  

 

Ανάδυση της συνείδησηςΕικόνα: Στο αριστερό μέρος, «ο Καθρέφτης» (κάθετη γραμμή) προβάλλει ένα ζευγάρι εικονικών αντικειμένων εκατέρωθεν (η κατεύθυνση υποδεικνύεται από τα βέλη). Στο δεξιό μέρος, η ίδια διαδικασία κατευθύνεται προς τα μέσα, με την παραγωγή ενός ζεύγους αντικειμένων.


Μπορούμε να πούμε ότι,


- Από το πλαίσιο αναφοράς μας, αντιλαμβανόμαστε την εικόνα μας να αντανακλάται από τον καθρέφτη.

- Από την άποψη του καθρέφτη, ο καθρέφτης προβάλλει τη δική μας αντανάκλαση.


Έτσι, και από τις δύο πλευρές,


-  Η εικόνα που προβάλλουμε στον Καθρέφτη, αντανακλάται πίσω σε εμάς.


Ο Καθρέφτης αντιπροσωπεύει την επιφάνεια της Συνείδησης. Έτσι, ο Καθρέφτης είναι ο Προβολέας. Αλλά η Προβολή έχει τα δικά της όρια. Αυτά είναι τα όρια του άπειρου βρόχου που δημιουργήθηκε αυθόρμητα από την Προβολή. Σε αυτά τα όρια, τα οποία μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως ορίζοντας γεγονότων, λαμβάνει χώρα η Αντανάκλαση. Έτσι,


- Η Συνείδηση αναδύεται στο σημείο όπου η Προβολή και η Αντανάκλαση συναντιούνται.


Εκείνη τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι η Συνείδηση παρατηρεί τον Εαυτό της.


Τα προηγούμενα σχήματα λόγου είναι τρόποι για να περιγράψουμε τις άπιαστες διαδικασίες της σκέψης, επομένως της Συνείδησης, και το πώς είναι δυνατόν «να γνωρίζουμε αυτό που γνωρίζουμε.» Μια τέτοια διπλή διαδικασία μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο με το να «σκεφτόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε,» άρα με την αυτοπαρατήρηση. Επομένως, η δική μας σκέψη δεν πρέπει να θεωρείται ξένη για εμάς, ή ξεχωριστή από εμάς, όταν τοποθετούμε τη δική μας σκέψη σε κάποια απόσταση από εμάς, ώστε να είμαστε σε θέση να την παρατηρήσουμε. Ωστόσο, αν ταυτόχρονα δεν έχουμε επίγνωση ότι τόσο η σκέψη «μέσα μας» όσο και η σκέψη «εκεί έξω,» την οποία αντιλαμβανόμαστε ως εξωτερικό αντικείμενο, είναι ένα και το αυτό, τότε η επίγνωση είναι αδύνατη. Μια τέτοια διαδικασία λαμβάνει χώρα επανειλημμένα κάθε φορά που κοιτάζουμε κάτι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι κοιτάζουμε. Είναι πραγματικά μια φανταστική διαδικασία, αλλά ο εξωπραγματικός χαρακτήρας της δεν οφείλεται στην αξιοσημείωτη φύση της, αφού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έτσι λειτουργεί θεμελιωδώς η φύση, αλλά στην ασάφεια του διπλού χαρακτήρα της. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε αυτή τη διαδικασία ξανά και ξανά, για μια στιγμή μπορεί να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει, αλλά την επόμενη στιγμή η συνειδητοποίηση εξατμίζεται. 

 

[https://www.pinterest.com/pin/192599321538994733/]

 

Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψουμε τον άπειρο βρόχο της Μορφής και της Συνείδησης, είναι με την προηγούμενη εικόνα σχήματος U. Ο Τζον Γουίλερ επινόησε μια τέτοια εικόνα (μια παραλλαγή της οποίας απεικονίζεται εδώ) και την εξήγησε ως εξής:


«Συμβολική αναπαράσταση του Σύμπαντος ως ένα αυτοδιεγειρόμενο σύστημα που δημιουργήθηκε με την «αυτοαναφορά.» Το Σύμπαν γεννά παρατηρητές που επικοινωνούν συμμετέχοντας. Οι συμμετέχοντες παρατηρητές δίνουν νόημα στο Σύμπαν... Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η ατελείωτη σειρά των αντανακλάσεων που βλέπει κανείς σε ένα ζευγάρι αντικριστών καθρεφτών.»

[http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/BellsTheorem.html]


Ίσως αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα δύο άκρα του προηγούμενου σχήματος (το «μάτι» και η «ουρά») μπορούν να αντιστοιχούν στις δύο άκρες του Σύμπαντος. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο αυτές διαδικασίες, είτε από το «μάτι» προς στην «ουρά,» είτε από την «ουρά» προς στο «μάτι,» είναι ενέργειες που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός, τότε είναι πιθανό ότι το Σύμπαν δεν έχει ακόμη αποκτήσει γνώση της ύπαρξής του. Ωστόσο, το όλο γεγονός ως ένας άπειρος βρόχος έχει ήδη λάβει χώρα. Ενώ μπορούμε να αντιληφθούμε ολόκληρη την εικόνα, δεν έχουμε γνώση όλου του περιεχομένου της προς το παρόν. Αλλά αν τα άγνωστα περιεχόμενα, τα οποία έχουν υπονοηθεί ότι υπάρχουν, δεν έχουν ακόμη εκφραστεί, τότε δεν ανήκουν ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον, ούτε βρίσκονται σε κάποια απόσταση από εμάς, καθώς τόσο οι χρονικές όσο και οι χωρικές πτυχές τους θα αποδοθούν αιτιωδώς από τη Συνείδηση τη στιγμή που θα πραγματοποιηθούν.

 

Η αρχή της αναλογίας

Ενώ δεν υπάρχει επίσημος ορισμός μιας τέτοιας αρχής (αρχή της αναλογίας), υπάρχει ένας σχετικός όρος, η αρχή της αντιστοιχίας. Τυπικά, η τελευταία αρχή μπορεί να διατυπωθεί ως εξής, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια:


Στη φυσική, η αρχή της αντιστοιχίας δηλώνει ότι η συμπεριφορά των συστημάτων που περιγράφονται από τη θεωρία της κβαντικής μηχανικής, αναπαράγει την κλασική φυσική στο όριο των μεγάλων κβαντικών αριθμών. Ο όρος χρησιμοποιείται με μια γενικότερη έννοια για να δηλώσει την αναγωγή μιας νέας επιστημονικής θεωρίας σε μια προηγούμενη, κάτω από κάποιες συνθήκες. Αυτό απαιτεί από τη νέα θεωρία να εξηγεί όλα τα φαινόμενα για τα οποία η προηγούμενη θεωρία ήταν έγκυρη, το λεγόμενο «όριο αντιστοιχίας.»

[https://en.wikipedia.org/wiki/Correspondence_principle]


Με μια ακόμη πιο γενική έννοια, η αρχή της αντιστοιχίας μπορεί να έχει τη φιλοδοξία να ενοποιήσει όλα τα φυσικά φαινόμενα με την ανθρώπινη εμπειρία, κάτω από την αρχή της αναλογίας. Έτσι, ο απώτερος στόχος είναι η αναγωγή της καθημερινής εμπειρίας στις πρώτες αρχές της ύπαρξης. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε μια τέτοια διαδικασία με μια λειτουργία που παίρνει τιμές από τις πτυχές της καθημερινής ζωής, και δίνει ως αποτέλεσμα τις βασικές αρχές της ύπαρξης, οδηγώντας προς τα πίσω στον κόσμο των αρχετυπικών περιεχομένων. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε μια τέτοια συνάρτηση στην ακόλουθη απλή μορφή: Ύπαρξη =F(Εμπειρία). Η συνάρτηση (F) είναι επίσης μια δράση που «μεταμορφώνει» τα βασικά στοιχεία της ύπαρξης (τα ψυχικά περιεχόμενα που θεωρούνται ως ελεύθερες μεταβλητές) στα καθημερινά αντικείμενα (τις εκδηλωμένες φυσικές ιδιότητες). Έτσι, αυτή η διαδικασία είναι επίσης μια λογική διαδικασία που μας δίνει μια «αναγωγή στα αρχέτυπα.» Στο όριο, η νέα θεωρία θα πρέπει να δώσει τα ίδια αποτελέσματα με την παλιά θεωρία. Έτσι, στο όριο, όλες οι εκφράσεις των ψυχικών περιεχομένων θα πρέπει να αναχθούν και να ταιριάζουν με τις πτυχές των καθημερινών αντικειμένων. Για παράδειγμα, μια ιδιότητα που σχετίζεται με τα ψυχικά περιεχόμενα (π.χ. η αίσθηση της αφής) θα πρέπει να αναχθεί σε μια ιδιότητα που αντιστοιχεί στην ακαμψία ενός φυσικού αντικειμένου (π.χ. μάζα ή πυκνότητα) στο καθημερινό όριο.


Αν και δεν γνωρίζω την ακριβή φύση μιας τέτοιας διαδικασίας, μπορώ να πω ότι τελικά όλα τα ψυχικά περιεχόμενα θα πρέπει να αποδίδονται άμεσα στις αισθήσεις, έτσι ώστε κάθε ψυχική ιδιότητα να έχει το όνομα μιας αίσθησης. Αυτό δεν είναι παράλογο αν λάβουμε υπόψη ότι όλα τα καθημερινά φυσικά αντικείμενα είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα συνδυασμών αισθήσεων (υφή που σχετίζεται με την αφή, χρώμα και σχήμα που σχετίζεται με την όραση, κίνηση ή ένα κτύπος που σχετίζεται με την ακοή, ακόμη πιο προηγμένες ιδιότητες που σχετίζονται με έννοιες, κ.λπ.). Έτσι, μπορούμε επίσης να αποδώσουμε χαρακτηριστικά στα καθημερινά αντικείμενα πέρα από το χρώμα ή τη μυρωδιά, όπως η παραξενιά, η περιέργεια, η ανεξαρτησία, κ.λπ.


Έτσι, μπορούμε να διατυπώσουμε την αρχή της αναλογίας με απλό τρόπο ως εξής:

- Για κάθε φυσικό φαινόμενο θα υπάρχει ένα αντίστοιχο στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας.


Μια τέτοια αρχή μάς εγγυάται την ισοδυναμία, αντιστοιχία, ή σύμπτωση μεταξύ του εξωτερικού κόσμου (τα απτά αντικείμενα) και του εσωτερικού κόσμου (τα άυλα περιεχόμενα των ίδιων αντικειμένων). Έτσι, η αρχή της αναλογίας μάς δίνει την κατεύθυνση από το ανέκφραστο στο εκφρασμένο αρχέτυπο.

 

Αυθόρμητη ρήξη της συμμετρίας

Ένας ορισμός της συμμετρίας δίνεται από τη Βικιπαίδεια ως εξής:

 

Η συμμετρία στην καθημερινή γλώσσα αναφέρεται σε μια αίσθηση αρμονικής και όμορφης αναλογίας και ισορροπίας.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetry]


Αυτό μας δίνει μια αντικειμενική και καθολική αίσθηση και ορισμό της ομορφιάς, ένα αρχέτυπο του Ωραίου, μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, η συμμετρία μπορεί να έχει να κάνει με οτιδήποτε έχει «μέτρο.» Επομένως, οτιδήποτε υπακούει σε κάποιους κανόνες αναλογίας μπορεί να είναι «συμμετρικό,» είτε είναι «όμορφο» είτε «άσχημο.» Αλλά αν υποθέσουμε ότι η συμμετρία προϋποθέτει μια υποκείμενη δομή της οποίας οι ιδιότητες είναι σταθερές, και οι κανόνες με τους οποίους η δομή εκδηλώνεται στον πραγματικό κόσμο είναι πάντα οι ίδιοι, τότε η συμμετρία και η υποκείμενη δομή γίνονται πανομοιότυπες.


Στα μαθηματικά και τη φυσική η συμμετρία αναφέρεται στο «αμετάβλητο των μετασχηματισμών.» Όπως αφηγείται ο Σον Κάρολ στο δικό του άρθρο «κρυμμένες συμμετρίες:»


«Οι συμμετρίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στη σύγχρονη φυσική. Αλλά ένα από τα πράγματα που τις κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι ότι μπορούν να κρυφτούν- η συμμετρία βρίσκεται εκεί, παρόλο που δεν παρατηρείται εύκολα. Και μερικές φορές μπορεί να μας ενδιαφέρει η αντίστροφη κατάσταση- φαίνεται ότι υπάρχει μια προφανής συμμετρία της φύσης, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν μικρές παραβιάσεις της, τις οποίες δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει.

[http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2005/10/24/hidden-symmetries/#.VuwOIdArRs8]
Εικόνα: Ένα βαθμωτό πεδίο φ σε ένα ψευδές κενό. Η ενέργεια Ε στο ψευδές κενό είναι υψηλότερη από εκείνη στο πραγματικό κενό ή στη θεμελιώδη κατάσταση, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο που δεν επιτρέπει στο πεδίο φ να μεταβεί κλασικά προς το πραγματικό κενό. Επομένως, η μετάβαση στο πραγματικό κενό πρέπει να διεγερθεί από τη δημιουργία σωματιδίων υψηλής ενέργειας, ή μέσω του φαινομένου της κβαντικής σήραγγας.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Spontaneous_symmetry_breaking]


Μπορούμε να πούμε ότι όλες οι συμμετρίες είναι κρυφές με την έννοια ότι αναφέρονται πάντα στην υποκείμενη δομή μέσω της οποίας οι ίδιες εκφράζονται και γίνονται αντιληπτές. Έτσι, όλες οι μορφές συμμετρίας (και ρήξης της συμμετρίας) είναι αυθόρμητες, ως προβολές άπειρων βρόχων που αποκαλύπτουν την υποκείμενη δομή. Ενώ έχουμε ήδη προτείνει ότι αυτή η δομή είναι αρχετυπική στην προέλευση, επομένως «δομημένη» και «γεμάτη περιεχόμενο» ευθύς εξαρχής, στην κβαντομηχανική το θεμελιώδες υπόβαθρο στο οποίο συμβαίνει η θραύση της συμμετρίας είναι το κενό. Το κενό «μετατοπίζεται» μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «συμβάν μετασταθερότητας κενού,» ενώ η μετάβαση συμβαίνει από το «ψευδές» προς το «πραγματικό» κενό. Η έννοια του ψευδούς κενού είναι ότι είναι «μετασταθερό,» δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει φάση από «τίποτα» σε «κάτι.» Οι πτυχές που προκαλούν τη φάση αλλαγής του κενού είναι κρυμμένες, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα γι’ αυτές πριν εκδηλωθούν. Έτσι, και πάλι χρειάζεται μια εξήγηση για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του «τίποτα» με τη μορφή του απόλυτου κενού, και του «κάτι» με τη μορφή του υλικού κόσμου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τελικά δεν είναι η συμμετρία μεταξύ αυτών των δύο πτυχών που κρύβεται, αλλά ότι τόσο τα κρυμμένα όσο και τα προφανή μέρη του προβλήματος ανήκουν στην ίδια συμμετρία.


Επομένως, μπορούμε επίσης να υποψιαστούμε ότι σε ένα θεμελιώδες επίπεδο ο χωροχρόνος είναι ανισότροπος, αν και σε κοσμολογική κλίμακα μπορεί να φαίνεται ομοιογενής. Με μια τέτοια έννοια, ο χωροχρόνος μπορεί να γεμίσει ή να «ψηφιδωθεί» από αρχέτυπα διαφόρων σχημάτων. Έτσι, ο χωροχρόνος μπορεί όχι μόνο να «καμπυλωθεί» από την παρουσία πεδίων που δρουν «από απόσταση,» αλλά επίσης και να επηρεαστεί από ενέργειες που σχετίζονται με αυθόρμητες λειτουργίες που εκτελούνται στο κενό από αρχέτυπα. Επομένως, αντί για ένα αδιαφοροποίητο, αρχέγονο κι απόλυτο κενό, το κενό γίνεται ένα πεδίο κβαντικών διακυμάνσεων, οι οποίες όμως στην περίπτωσή μας έχουν νόημα επειδή αντιστοιχούν στη λειτουργία ή συμπεριφορά των αρχετύπων.


Έτσι, η συμμετρία μπορεί να γίνει κατανοητή όχι μόνο ως «αμεταβλητότητα στους μετασχηματισμούς,» αλλά και ως «αντιστοιχία με τις εκδηλώσεις.» Ενώ η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει, το αρχέτυπο παραμένει το ίδιο. Επομένως, η συνολική δομή, ή Μορφή, παρότι αποτελείται από διαφορετικά συνεργαζόμενα αρχέτυπα, διατηρείται, με την έννοια ότι το νόημα δεν αλλάζει. Αλλά «διατήρηση» δεν σημαίνει την εξάλειψη της υποκείμενης δομής. Βασικά, η ανομοιογένεια της Δομής (ότι η Μορφή αποτελείται από διαφορετικά θεμελιώδη «σχήματα,» τα αρχέτυπα, όχι από πανομοιότυπα «κομμάτια» χωροχρόνου) συνεπάγεται τη μη αναστρεψιμότητα. Ίσως στο μέλλον να ανακαλυφθεί ένα σωματίδιο το οποίο αποδίδει χρόνο στα πράγματα. Αλλά θεμελιωδώς ο χρόνος θα παραμείνει σχετικός, αναδυόμενος μέσα από τη σχέση μεταξύ του πλαισίου αναφοράς του παρατηρούμενου αντικειμένου και του πλαισίου αναφοράς του παρατηρητή, ή μέσα από την αυθόρμητη θραύση της συμμετρίας μεταξύ του προβαλλόμενου Αντικειμένου και της εκτοπισμένης Συνείδησης.

 

Το «βάζο του Ρούμπιν»

 

«Μερικοί άνθρωποι βλέπουν ένα βάζο επειδή παρακολουθούν το μαύρο μέρος της εικόνας, ενώ κάποιοι άλλοι βλέπουν δύο πρόσωπα επειδή παρακολουθούν τα λευκά μέρη της εικόνας. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δουν και τα δύο, αλλά μόνο ένα κάθε φορά. Όλα τα στάδια της διαδικασίας της αντίληψης συμβαίνουν συχνά ασυνείδητα, και σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

[https://www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/sensation-and-perception-5/introduction-to-perception-39/introducing-the-perception-process-167-12702/]


Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο από το οποίο ελήφθη η προηγούμενη εικόνα,


«Η αντίληψη αναφέρεται στο σύνολο των διαδικασιών που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τα διαφορετικά ερεθίσματα που μας παρουσιάζονται. Οι αντιλήψεις μας βασίζονται στο πώς ερμηνεύουμε διαφορετικές αισθήσεις. Η αντιληπτική διαδικασία ξεκινά με τη λήψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον, και τελειώνει με την ερμηνεία αυτών των ερεθισμάτων. Αυτή η διαδικασία είναι συνήθως ασυνείδητη, και συμβαίνει εκατοντάδες χιλιάδες φορές την ημέρα. Όταν παρακολουθούμε ή επιλέγουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα στο περιβάλλον μας, παράγεται το ερέθισμα. Η οργάνωση των ερεθισμάτων συμβαίνει μέσω νευρικών διεργασιών. Αυτό ξεκινά με τους αισθητηριακούς υποδοχείς μας (αφή, γεύση, όσφρηση, όραση και ακοή), και μεταδίδεται στον εγκέφαλό μας, όπου οργανώνουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αφού λάβουμε και οργανώσουμε τα ερεθίσματα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα ερεθίσματα, πράγμα που σημαίνει απλά ότι παίρνουμε τις πληροφορίες, και τις μετατρέπουμε σε κάτι που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε.»


Ωστόσο, μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο ασυνείδητο μπορεί να ήταν το αρχικό ερέθισμα, η τελική ερμηνεία του ερεθίσματος θα αποφασιστεί συνειδητά. Έτσι, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ενσωματώσουμε τον απαραίτητο ρόλο του παρατηρητή στη ρήξη της συμμετρίας. Ούτε το «βάζο» ούτε το «πρόσωπο» έχουν νόημα αν δεν υπάρχει παρατηρητής ο οποίος διαρρηγνύει τη συμμετρία του αρχικού περιεχομένου (αυτό που περιέχει τόσο το «βάζο» όσο και το «πρόσωπο,» όπου και οι δύο του όψεις είνια συνδεδεμένες μεταξύ τους σε μια αρχέγονη κατάσταση). Έτσι, ο νους του παρατηρητή, επιδεικνύει την ίδια ιδιότητα της αυθόρμητης θραύσης της συμμετρίας με την αρχική αιτία και διαδικασία από και μέσω της οποίας αναδύεται ο νους του παρατηρητή, ή η Συνείδηση γενικότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να μην βρούμε ποτέ έναν συγκεκριμένο τρόπο να διαχωρίσουμε την αιτιότητα και τον ταυτοχρονισμό, ή την ύλη και το πνεύμα, καθώς και τα δύο φαίνεται να εμφανίζονται αυθόρμητα, άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.Εικόνα: Αναπαράσταση του αυθόρμητου σπασίματος της συμμετρίας, και της εμφάνισης του χώρου, του χρόνου και της Συνείδησης στο Σύμπαν. Στο πρώτο σχήμα, η διαδικασία είναι συμμετρική. Η Προβολή παράγει δύο ενέργειες, μία που εκδηλώνεται ως ένα πραγματικό αντικείμενο που κινείται «προς τα εμπρός,» και μια άλλη που αντιστοιχεί στην «εικόνα» του αντικειμένου, ή το ψυχικό περιεχόμενο που σχετίζεται με το ίδιο αντικείμενο, που κινείται «προς τα πίσω.» Οι δύο αυτές δράσεις είναι ίσες και αντίθετες. Στο δεύτερο σχήμα, η διαδικασία είναι α-συμμετρική. Οι δύο δράσεις ή δυνάμεις δεν είναι ίσες, έτσι ώστε να υπάρχει μια καθαρή διαφορά, που αντιπροσωπεύει τη μετατόπιση ή την ανάδυση της Συνείδησης, η οποία κατευθύνεται προς τον «πραγματικό» ή εκδηλωμένο κόσμο. Αν και η όλη διαδικασία είναι ταυτόχρονη, άρα μη αιτιακή, την αντιλαμβανόμαστε με αιτιώδη τρόπο, επειδή ο νους αναδύεται πάντα στον εκδηλωμένο (φυσικό) κόσμο, έτσι κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το χώρο και το χρόνο. Ο όρος «α-συμμετρική» (σε αντίθεση με «μη συμμετρική») αναφέρεται σε μια διαδικασία που διατηρεί τη συμμετρία μεταφέροντάς την σε ένα υψηλότερο επίπεδο α.


Πιθανώς η κβαντική σύζευξη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου είδους αυθόρμητου σπασίματος της συμμετρίας, όπως βιώνεται από τον παρατηρητή. Η συμμετρία μεταξύ των δύο συζευγμένων σωματιδίων υπονοείται θεωρητικά από τη διατήρηση της ορμής, ενώ εκδηλώνεται αντιληπτικά με πειραματική επαλήθευση. Αυτό που δεν είναι εμφανές, επομένως παραμένει κρυμμένο, είναι η βαθύτερη όψη της συμμετρίας στο επίπεδο της Συνείδησης. Κατά κάποιο τρόπο, μόλις παραχθεί ο άπειρος βρόχος των δύο συζευγμένων σωματιδίων, τα σωματίδια και ο νους του παρατηρητή αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο, όπως στην περίπτωση του βάζου του Ρούμπιν που αναφέραμε νωρίτερα. Ενώ ο παρατηρητής δεν εκτελεί κανένα πείραμα, τα δύο σωματίδια δεν μπορούν να συζευχθούν (καθώς καμία απόδειξη σύζευξης δεν μπορεί να επαληθευτεί). Μόλις ξεκινήσει το πείραμα, ο παρατηρητής έρχεται ακαριαία σε επαφή με το μυαλό του, επεμβαίνει έτσι στο πείραμα, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται ο χωροχρόνος, ο οποίος ποσοτικοποιείται με το διαχωρισμό των δύο συζευγμένων σωματιδίων. Έτσι, τα δύο σωματίδια μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από μια αναπαράσταση του χωροχρόνου που έχει χωριστεί στη μέση. Ωστόσο, τα δύο μέρη δεν είναι ίσα, επειδή ο νους του παρατηρητή μπορεί να επικεντρωθεί μόνο σε ένα σωματίδιο κάθε φορά. Έτσι, ο νους του παρατηρητή με τη μορφή της αιτιώδους παρέμβασης παίζει μοναδικό ρόλο στην απόφαση για το αποτέλεσμα του πειράματος.


Το προηγούμενο παράδειγμα μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως απόδειξη, ή τουλάχιστον ως ισχυρή ένδειξη, για την ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας κάνουμε όλες εκείνες τις ελεύθερες επιλογές που θα καθορίσουν το πεπρωμένο μας. Υπάρχουν βέβαια όρια σχετικά με τα πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε, σε αντίθεση με εκείνα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά είναι επίσης λογικό να πούμε ότι όσο πιο συνειδητοί γινόμαστε, τόσο περισσότερη ελευθερία επιλογής μάς προσφέρεται. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι όλες οι σκέψεις και οι πράξεις μας είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας Συμπαντικής Νοημοσύνης, στην οποία όλοι αναφερόμαστε, και από την οποία όλοι οδηγούμαστε ασυνείδητα, θα είναι μια τέτοια Συνείδηση που θα φέρει την όψη της Ελευθερίας και της Ελεύθερης Επιλογής στο Σύμπαν, και η οποία θα περιλαμβάνει επίσης την ιδιότητα της Εξατομίκευσης,  ή ακόμα και της Θέωσης, έτσι ώστε η ελεύθερη βούληση να αναδυθεί και πάλι σε προσωπικό επίπεδο ως συνέπεια συμπαντικών αιτιωδών διαδικασιών. Ωστόσο, αν επιπλέον η διαδικασία μεταξύ της (Συμπαντικής) Συνείδησης και του δικού μας νου είναι μια διμερής διαδικασία, τότε κάθε μία από τις προσωπικές μας επιλογές, στο βαθμό που μια τέτοια επιλογή ήταν το καθαρό αποτέλεσμα της προσωπικής δράσης μας, θα επιστρέψει στην κοινή της προέλευση, τον Συμπαντικό Νου ή Συνείδηση, και θα παίξει το δικό της ρόλο (σημαντικό ή όχι) στην απόφαση για τη Μοίρα του Σύμπαντος.

 

Βασικές έννοιες
Δοκιμές όπως αυτή (προηγούμενη εικόνα) δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν συνδέουν αυθαίρετα τους ήχους με οπτικά σχήματα. Ποιο από τα δύο σχήματα θα ονομάζατε «Μπούμπα,» και ποιο «Κίκι;»

[https://en.wikipedia.org/wiki/Synesthesia]


Αναφέραμε πρωτύτερα την πτυχή της συναισθησίας ως μιας ικανότητας ή κατάστασης «ανάμειξης των αισθήσεων.» Η προηγούμενη εικόνα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, καθώς έχουμε φυσικά την τάση να ονομάσουμε «Μπούμπα» το «χοντρό» σχήμα, και «Κίκι» το «λεπτό.» Μπορούμε να πούμε ότι η συναισθησία είναι μια ειδική περίπτωση ιδεοαισθησίας αν συμπεριλάβουμε όλες τις πιθανές ιδέες ή έννοιες στην αντίληψη. Κατ’ επέκταση, μπορούμε να πούμε ότι ο νους περιλαμβάνει την ψυχή αν περιορίσουμε την ψυχή στη συναισθηματική σφαίρα. Έτσι, η «αντίληψη» είναι το περίγραμμα μιας σφαίρας που περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη οντότητα, και πάνω σε μια τέτοια επιφάνεια λαμβάνει χώρα όλη η εμπειρία. Με μια τέτοια έννοια, μπορούμε να πούμε ότι οι ιδέες ή οι έννοιες είναι είδη ανώτερων αισθήσεων, που βιώνονται διανοητικά αντί συναισθηματικά.


Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι οι ιδέες παράγονται από τις δονήσεις των αρχετύπων (ή ότι οι ιδέες είναι τα δονούμενα αρχέτυπα), και «ανέρχονται» τη σκάλα της ύπαρξης, ξεκινώντας από τις χαμηλότερες δονήσεις, που αντιστοιχούν στις αισθήσεις του σώματος, προχωρώντας στο επίπεδο των συναισθημάτων, μέχρι τις υψηλότερες δονήσεις, που βιώνονται από τη σημασιολογική σφαίρα του νου,  και, πιθανώς, συνεχίζουν να ανεβαίνουν.


Ακολουθεί μια σειρά προτάσεων που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ του φυσικού κόσμου και των αισθήσεών μας:


Κάθε ιδέα αντιστοιχεί σε ένα αρχέτυπο.

Κάθε αρχέτυπο εκτελεί μια λειτουργία.

Για κάθε λειτουργία υπάρχει ένα αντίστοιχο σχήμα.

Για κάθε συνάρτηση υπάρχει μια αντίστοιχη αίσθηση.

Όλα τα φυσικά αντικείμενα είναι συλλογές σχημάτων.

Ο φυσικός κόσμος αποτελείται από τις αισθήσεις.


Έτσι, ένα «βιβλίο,» για παράδειγμα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια συλλογή ψυχικών ιδιοτήτων (το άθροισμα όλων των φυσικών ιδιοτήτων συν τα κουάλια), όπως το χρώμα, η μυρωδιά του χαρτιού, άλλες ιδέες που εκφράζονται με λέξεις, και ούτω καθεξής. Αντί να πούμε ότι όλες οι προηγούμενες πτυχές είναι «φυσικές ιδιότητες,» μπορούμε να πούμε ότι είναι «ψυχικές ιδιότητες,» επειδή οι «έννοιες» δεν μπορούν να οριστούν υλικά. Επιπλέον, μπορούμε απλά να πούμε ότι οι ψυχικές ιδιότητες είναι «αισθήσεις» (όχι απλώς «κουάλια»), επειδή οι αισθήσεις είναι τα δομικά στοιχεία της αντίληψης- αλλά η αντίληψη καλύπτει τα πάντα. Αυτό ισχύει σίγουρα στο γενικό πλαίσιο της Συνείδησης. 


Η σχέση μεταξύ αντίληψης και αντικειμένου (επομένως μεταξύ μιας αίσθησης και του δικού της σχήματος) είναι θεμελιώδης. Μια τέτοια σύνδεση εκδηλώνεται στην περίπτωση της συναισθησίας (ή της ιδεοαισθησίας). Αλλά είναι αδύνατο για το συναισθητικό άτομο να αντιληφθεί, για παράδειγμα, έγχρωμους αριθμούς ή γράμματα εάν δεν απεικονίσει κάποιο σχήμα που σχετίζεται με τους αριθμούς ή τα γράμματα εξαρχής. Εάν, για να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο παράδειγμα, ταυτίσουμε το χρώμα «καφέ» με τη «σοκολάτα» (ανεξάρτητα από το αν είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε το χρώμα ή όχι), είναι η εικόνα μιας σοκολάτας ή το σχήμα των γραμμάτων στην αντίστοιχη λέξη που μας κάνει να αναγνωρίσουμε το χρώμα ή τη γεύση. Έτσι, μπορούμε να γενικεύσουμε το συμπέρασμα θεωρώντας τη συναισθησία όχι ως «ανωμαλία,» αλλά ως αναφορά σε μια αρχέγονη ψυχική λειτουργία.


Ενώ μπορούμε να «ποσοτικοποιήσουμε» τα αρχέτυπα με πολλαπλάσια μιας θεμελιώδους δόνησης (ανεξάρτητα από το ποιο μπορεί να είναι το όνομα του πρωταρχικού αρχέτυπου), και στη συνέχεια να ορίσουμε μια «έννοια» ή «συναίσθημα» ή «σχήμα» που ν’ αντιστοιχεί σε κάθε ενεργειακό επίπεδο δόνησης (συσχετίζοντας έτσι άμεσα τις φυσικές ιδιότητες που μπορεί να προκύψουν από κάθε δόνηση με μια ψυχική κατάσταση), ο Γιουνγκ προτίμησε να προσωποποιήσει τα αρχέτυπα προσδιορίζοντας πέντε κύριες λειτουργίες της ψυχής, που είναι οι ίδιες αρχέτυπα ή καθολικά πρότυπα εμπειρίας:


Η Περσόνα είναι μια ταυτότητα που έχουμε, και την οποία παρουσιάζουμε στον έξω κόσμο. Μπορεί να έχουμε πολλές τέτοιες: το ρόλο της σταδιοδρομίας μας· το ρόλο μας ως μητέρα, πατέρας, γιος κ.λπ.· την πολιτική μας ταυτότητα· και ούτω καθεξής.


Το Εγώ είναι το κέντρο της συνειδητότητάς μας, η συνειδητή αίσθηση του εαυτού μας. Ως εκ τούτου, αποκλείει (αν και παραμένει επηρεασμένο από) τη βασική ψυχική δομή μας, που είναι ασυνείδητη. Λέει ο Γιουνγκ: «Απ’ όσο γνωρίζουμε, η συνείδηση είναι πάντα συνείδηση του Εγώ. Για να έχω συνείδηση του εαυτού μου, πρέπει να μπορώ να διακρίνω τον εαυτό μου από τους άλλους. Η σχέση μπορεί να υπάρξει μόνο όπου υπάρχει αυτή η διάκριση.»


Η Σκιά είναι ένα ασυνείδητο μέρος του Εγώ, και αποδέκτης όσων, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, έχουμε αποκηρύξει, όπως τις ιδιότητες που θα προτιμούσαμε να μην έχουμε, καθώς και τις απραγματοποίητες δυνατότητες. Η Σκιά είναι στενά συνδεδεμένη με την Ταυτότητα (Id) και τις δομές της, τον Θάνατο και τον Έρωτα, που περιέχουν τα ζωώδη ένστικτα. Είναι το μέρος της προσωπικότητας που στερείται την ψυχική επίγνωση, εξαιτίας των αμυντικών μηχανισμών του Εγώ.


Η Άνιμα είναι ένα σύμπλεγμα ασυνείδητων πεποιθήσεων και συναισθημάτων στην ψυχή ενός άνδρα που σχετίζονται με το αντίθετο φύλο, ενώ ο Άνιμους είναι το αντίστοιχο σύμπλεγμα στην ψυχή μιας γυναίκας. Ως μέρος του ασυνείδητου Εγώ, αυτά τα συμπλέγματα μπορούν να ανέλθουν στη συνείδηση όταν ενεργοποιηθούν από κατάλληλες συνθήκες.


Ο Εαυτός τέλος, είναι απλά η ολότητα της ψυχής. Είναι η συνάρτηση που περιέχει όλες τις άλλες λειτουργίες, και αποτελεί το επίκεντρό τους. Μπορεί να είναι δύσκολο για το συνειδητό Εγώ να δεχτεί ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα στην ψυχή από όσα γνωρίζει μέχρι σήμερα.

[http://www.mind-development.eu/jung.html]


Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, η συνείδηση αρχίζει να εμφανίζεται στο επίπεδο της Περσόνας. Έτσι, όλες οι προηγούμενες πτυχές, όπως η Σκιά ή το Εγώ, ανήκουν στο συλλογικό ασυνείδητο. Ίσως υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του συλλογικού και του προσωπικού ασυνείδητου στο οποίο βρίσκεται το Εγώ. Επομένως, αν η ολότητα της ψυχής εκφράζεται από τον Εαυτό, ένας τέτοιος Εαυτός αναφέρεται σε μια συλλογική οντότητα. Η Περσόνα μπορεί να συσχετιστεί με τη διαδικασία προσωποποίησης, τη μετάβαση από το αδιαφοροποίητο συλλογικό ασυνείδητο σε ένα μοναδικό πρόσωπο, ένα συνειδητό ανθρώπινο ον. Η Άνιμα και ο Άνιμους δημιουργούν την αντίθεση μεταξύ μιας «θετικής- αρσενικής» και μιας «αρνητικής- θηλυκής» πτυχής της ψυχής, η οποία αντίθεση μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διάκριση μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. 


Πιο ειδικά, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, τα αρχέτυπα του Γιουνγκ αναφέρονται σε ασαφείς υποκείμενες μορφές, από τις οποίες προκύπτουν εικόνες και μοτίβα όπως η μητέρα, το παιδί, ο απατεώνας και ο κατακλυσμός, μεταξύ άλλων. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και το προσωπικό πλαίσιο που διαμορφώνουν αυτές τις έκδηλες αναπαραστάσεις, δίνοντάς τους έτσι το συγκεκριμένο περιεχόμενό τους. Αυτές οι εικόνες και τα μοτίβα ονομάζονται ακριβέστερα αρχετυπικές εικόνες. Ωστόσο, είναι σύνηθες ο όρος αρχέτυπο να χρησιμοποιείται εναλλακτικά για να αναφέρεται τόσο στα αρχέτυπα καθαυτά, όσο και σε αρχετυπικές εικόνες.


Ο Γιουνγκ περιέγραψε αρχετυπικά γεγονότα, όπως: η γέννηση, ο θάνατος, ο χωρισμός από τους γονείς, η μύηση, ο γάμος, η ένωση των αντιθέτων· αρχετυπικές μορφές, όπως: η μεγάλη μητέρα, ο πατέρας, το παιδί, ο διάβολος, ο θεός, ο σοφός γέρος, η σοφή γριά, ο απατεώνας, ο ήρωας· και αρχετυπικά μοτίβα, όπως: η αποκάλυψη, ο κατακλυσμός, η δημιουργία. Αν και ο αριθμός των αρχετύπων είναι απεριόριστος, υπάρχουν μερικές ιδιαίτερα αξιοσημείωτες, επαναλαμβανόμενες αρχετυπικές εικόνες, οι κυριότερες από τις οποίες, σύμφωνα με τον Γιουνγκ, είναι: η σκιά, ο σοφός γέρος, το παιδί, η μητέρα και ο πατέρας, η κοπέλα, και τέλος η Άνιμα στον άνδρα και ο Άνιμους στη γυναίκα.


Αλλά υπάρχει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πτυχή των αρχετύπων, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της Βικιπαίδειας:


Ο Ernest Rossi προτείνει ότι η λειτουργία και τα χαρακτηριστικά μεταξύ του αριστερού και του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου μπορούν να μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τα αρχέτυπα στο δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο. Ο ίδιος παραθέτει έρευνες που δείχνουν ότι η αριστερή ημισφαιρική λειτουργία είναι κυρίως λεκτική και συνειρμική, ενώ εκείνη του δεξιού ημισφαιρίου κυρίως οπτικοχωρική και αντιληπτική. Έτσι, το αριστερό ημισφαίριο είναι εξοπλισμένο ως ένας κριτικός και αναλυτικός επεξεργαστής πληροφοριών, ενώ το δεξί ημισφαίριο λειτουργεί με μια «Γκεστάλτ» (ολιστική) λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι το δεξί ημισφαίριο είναι καλύτερο στο να αναπαράγει την εικόνα ενός συνόλου από ένα θραύσμα, στο να εργάζεται με συγκεχυμένο υλικό, αλλά είναι πιο παράλογο από το αριστερό ημισφαίριο, και πιο στενά συνδεδεμένο με τις σωματικές διαδικασίες. Μόλις όμως αυτές οι διαδικασίες εκφραστούν με τη μορφή λέξεων, εννοιών και γλώσσας του αριστερού ημισφαιρικού βασιλείου του Εγώ, γίνονται μόνο αναπαραστάσεις που παίρνουν το «χρώμα» από την ατομική συνείδηση. Επομένως, εσωτερικές φιγούρες όπως η Σκιά, η Άνιμα και ο Άνιμους θα είναι αρχετυπικές διαδικασίες που έχουν την πηγή τους στο δεξί ημισφαίριο.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Jungian_archetypes]


Όσον αφορά την τελευταία πρόταση, το να πούμε ότι τα αρχέτυπα βρίσκονται στο ένα μισό του εγκεφάλου, είναι παρόμοιο με το να πούμε ότι το άλλο μισό του εγκεφάλου δεν είναι δομημένο, επομένως ότι δεν υπάρχει. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ένα μέρος ενός αρχέτυπου μπορεί να εκφραστεί σ’ ένα μέρος του εγκεφάλου, αλλά και πάλι αυτό θα μας έδινε μια εικόνα ενεργοποιημένων και λανθανουσών περιοχών σε όλο τον εγκέφαλο. Επιπλέον, οι ίδιοι οι νευρώνες μπορούν να θεωρηθούν ως απεικονίσεις αρχετυπικών λειτουργιών, οπότε ο εγκέφαλος θα είναι ένας ακριβής χάρτης, ή ακριβές αντίγραφο, της αρχετυπικής δομής.


Ενώ η Μορφή και τα συστατικά της, τα αρχέτυπα, αντιπροσωπεύουν αφηρημένες δομές και διαδικασίες που συνδέονται με τον συγκεκριμένο και απτό καθημερινό κόσμο, αν έπρεπε να προσωποποιήσω τα αρχέτυπα, θα τα θεωρούσα «ζωντανά πλάσματα,» αν και άυλα, μοιάζοντας ίσως μ’ ένα είδος «διαφανών εντόμων» (παρεμπιπτόντως, η λέξη «έντομο» σημαίνει κάτι με εσωτερική δομή). Για παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε την «Αράχνη,» την οποία αναφέραμε νωρίτερα, πολύ πιο λειτουργική από τον «Απατεώνα,» ή «Γελωτοποιό» (Trickster), του Γιουνγκ, ενώ ο «Ιστός» της Αράχνης είναι πολύ πιο ουσιαστικός από τη «Σκιά.» Ενώ ο Απατεώνας υπονοεί μια εκδήλωση ή προσωποποίηση της εξαπάτησης, η «Αράχνη» περιγράφει μια δομή που μπορεί να «αιχμαλωτίσει» τα πράγματα με τις λειτουργίες της, πέρα από οποιαδήποτε αναφορά στο «καλό» ή στο «κακό.» Επιπλέον, η Σκιά δεν έχει εσωτερική δομή, ενώ ο «Ιστός της Αράχνης» έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που μπορεί να συγκριθεί με ένα φυσικό πεδίο, αυτό του ηλεκτρομαγνητισμού. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των ιδιοτήτων των φυσικών πεδίων και των πτυχών της ψυχής, όπως έχει ήδη επιχειρηθεί σε αυτή τη συζήτηση.   


Ανεξάρτητα από το πόσα αρχέτυπα υπάρχουν, αν υπάρχει ένα αρχέτυπο της Προβολής, ένα αρχέτυπο της Αιτίας, ένα της Ελεύθερης Βούλησης, ένα άλλο της Αντανάκλασης, και αν ο Καθρέφτης είναι το θεμελιώδες αρχέτυπο που προβάλλει τα υπόλοιπα, ή αν ο Καθρέφτης είναι ένας τελεστής που δρα στα αρχέτυπα, και αν χρειαζόμαστε και αρχέτυπα και τελεστές, ή αν χρειαζόμαστε και αρχέτυπα και ιδιότητες αρχετύπων, ή αν απλά χρειαζόμαστε αρχέτυπα ως «λειτουργικές δομές» των πάντων- όλα αυτά τα ερωτήματα είναι τόσο σημαντικά όσο η ανάγκη που έχουμε να δώσουμε νόημα και σημασία στα πράγματα. Επιπλέον, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν υπάρχει καν ανάγκη να δώσουμε νόημα στα πράγματα. Ωστόσο, αν κάποιος το έλεγε αυτό, θα είχε αυτομάτως υπαινιχθεί την ύπαρξη μιας τέτοιας Ανάγκης απλά και μόνο αναφέροντάς την. Έτσι συνειδητοποιούμε ότι, ό,τι κι αν κάνουμε, πάντα επιστρέφουμε στις βασικές πτυχές των δικών μας σκέψεων και πράξεων, όπως εκδηλώνονται και όπως τις μαρτυρούμε. Εκεί κατοικούν τα αρχέτυπα, όποια ονόματα κι αν τους δώσουμε. 


Ας δούμε μερικά σχήματα που απεικονίζουν περαιτέρω τις βασικές έννοιες:Είδαμε ότι στην αστρολογία οι πλανήτες μπορούν να αντιμετωπιστούν ως σύμβολα που ασκούν επιρροές τόσο σε φυσικό όσο και σε ψυχολογικό ή κοινωνικό επίπεδο.Αντί για «πλανήτες» μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα αρχέτυπα ως κινητήριους παράγοντες. Αλλά αν οι πλανήτες δεν παράγουν «ψυχικές επιρροές,» είναι εξίσου πιθανό ότι δεν παράγουν ούτε φυσικές δυνάμεις. Ανταυτού μπορούμε να πούμε ότι οι πλανήτες τακτοποιούνται σε ορισμένες τροχιές σύμφωνα με κάποιο πρότυπο συμμετρίας. Η βαρύτητα στη θεωρία της σχετικότητας έχει ήδη περιοριστεί σε ένα «αποτέλεσμα,» ή σε μια «ψευδο-δύναμη,» δηλαδή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε την καμπυλότητα του χωροχρόνου. Έτσι, η βαρύτητα μπορεί να μετατραπεί σε μια διαδικασία που ενοποιεί τη φύση και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να αντιληφθούμε την αλληλεπίδραση, ή σύμπτωση, μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου. Αντί για μια διαίρεση μεταξύ του φυσικού και του ψυχικού κόσμου, η Μορφή αντιπροσωπεύει μια Ενότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο τα φυσικά αντικείμενα όσο και η ανθρώπινη εμπειρία. Μια εναλλακτική περιγραφή μιας τέτοιας Ενότητας είναι να υποθέσουμε κάποια διαδοχικά στρώματα στα οποία εδραιώνεται η αντίληψη. Η φυσική σφαίρα αντιπροσωπεύει τον κόσμο των απτών αντικειμένων, η συναισθηματική σφαίρα περιλαμβάνει τον κόσμο των αναπαραστάσεων, μια πρόσθετη σφαίρα μπορεί να ενσωματώσει τον κόσμο των αφηρημένων εννοιών, ενώ το εξωτερικό στρώμα περιγράφει τον ορίζοντα της Συνείδησης.  


Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε με τέτοια παραδείγματα ότι η διαίρεση μεταξύ του εξωτερικού κόσμου και του κόσμου της Συνείδησης χάνει κάθε νόημα. Τα φυσικά αντικείμενα δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά έξω από τη σφαίρα της ανθρώπινης εμπειρίας, με την ίδια έννοια που η αντίληψη του αντικειμένου από το νου δημιουργεί την επίγνωση. Ίσως οι αρχέγονες οντότητες, τις οποίες μπορούμε να αποκαλέσουμε «χορδές» ή «αρχέτυπα,» και οι οποίες φαίνεται να αναδύονται αυθόρμητα από το σκοτάδι του κενού, δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάποιες διεγερμένες δομές της Συνείδησης, κάποιες «κβαντικές καταστάσεις» μιας Υπερ-Νοημοσύνης, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται αντιληπτές ως πραγματικά γεγονότα. Κατά συνέπεια, η προσωπική εμπειρία μπορεί να προκύπτει σε κάποια περιοχή αυτού του Συμπαντικού Νου, ως ένα τοπικό και εξατομικευμένο γεγονός. Έτσι, η μόνη διαφορά μεταξύ των ονειρικών φαντασιώσεων και της εκφρασμένης πραγματικότητας θα μπορούσε να είναι η ίδια με εκείνη μεταξύ της «υπερτιθέμενης» και της «καταρρέουσας» κατάστασης της «κυματοσυνάρτησης» της Συνείδησης, σύμφωνα με κάποιον αιτιώδη κανόνα που διατηρεί πάντα τη διαδικασία συνεκτική. 

 

Υπεραντίληψη

Αυτή είναι μια σειρά από γρήγορες σκέψεις:

 

Η αντίληψη είναι αποτέλεσμα των αισθήσεων.

Ο κόσμος αποτελείται από τις αισθήσεις.

Οι θεμελιώδεις ιδιότητες είναι αισθήσεις.

Τα αρχέτυπα παράγουν τις αισθήσεις.

Όλες οι έννοιες αντιστοιχούν σε ανώτερες αισθήσεις.

Έτσι, η κατανόηση είναι επίσης μια αίσθηση (μια αρχετυπική ιδιότητα).

Κάθε αίσθηση έχει τρεις «διαστάσεις:»

 

Σωματική- Συναισθηματική- Ψυχική


Προφανώς η σύγχρονη επιστήμη βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του «4-διάστατου» φυσικού χωροχρόνου. Αλλά αν εγκαταλείψουμε το μηχανιστικό μοντέλο του Σύμπαντος (ακόμη και η κβαντομηχανική είναι «μηχανική»), οι διαστάσεις με τη μορφή της φυσικής κατεύθυνσης θα χάσουν κάθε νόημα. Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδιανόητο, να κατανοήσουμε πώς θα έμοιαζε η «φυσική» του μέλλοντος, αν τα ανθρώπινα όντα τότε έχουν μεταμορφωθεί σε «ενεργειακές σφαίρες,» κινούμενα έτσι μέσα σε όλο το Σύμπαν χωρίς εμπόδια στο χωροχρόνο. Ωστόσο, αυτό που είναι τώρα άυλο, τότε θα έχει καταστεί απτό, επομένως η φυσική πραγματικότητα θα εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά τα όρια της αντίληψης και της επίγνωσης θα έχουν διευρυνθεί σημαντικά. Και φυσικά θα εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αίσθηση του «σκότους» για να αντιπαραβάλλουμε το «φως.»

Η προηγούμενη εικόνα θυμίζει το διάγραμμα των Πάουλι- Γιουνγκ, που απεικονίζεται αλλού σε αυτό το έγγραφο, στο οποίο η αιτιότητα βρίσκεται στον οριζόντιο άξονα, ενώ η συγχρονικότητα βρίσκεται στον κατακόρυφο άξονα. Με μια τέτοια έννοια, η συνείδηση (conscious) ενώνει όλα τα φαινόμενα, γεφυρώνοντας ταυτόχρονα το χάσμα μεταξύ του ασυνείδητου (subconscious) και του «υπερσυνείδητου» (superconscious).


Ίσως υπάρχουν δύο θεμελιώδεις τρόποι για να περιγράψουμε τόσο τη Φύση όσο και την Ψυχή μ’ ενιαίο τρόπο:


-  Είτε να αντιμετωπίσουμε τη συνείδηση ως μια άλλη μεταβλητή στις εξισώσεις.

- Είτε να θεωρήσουμε τη συνείδηση ως την κύρια λειτουργία, της οποίας οι μεταβλητές είναι οι φυσικές ιδιότητες.


Το πλεονέκτημα της δεύτερης εναλλακτικής λύσης είναι πιθανώς ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία θεμελιώδη διάκριση μεταξύ τού τι είναι φυσικό και τού τι ανήκει στην ψυχή. Ωστόσο, οι μεταβλητές μιας συνάρτησης είναι αιτιώδεις, με την έννοια ότι εκφράζουν τοπικές πτυχές της συνολικής συνάρτησης. Από την άλλη μεριά, η συνάρτηση, ως κατανομή πιθανοτήτων, είναι εγγενώς αιτιώδης. Μια άλλη πτυχή είναι ότι όλες οι μεταβλητές μπορούν να αντιμετωπιστούν ως εξαρτώμενες από το χρόνο. Για παράδειγμα, μια συνάρτηση του χώρου f(x) μπορεί να περιλαμβάνει μια συνάρτηση του χρόνου x(t). Με μια τέτοια έννοια, ο χρόνος δημιουργεί χώρο, ο οποίος με τη σειρά του κάνει τη συνάρτηση λειτουργική.


Έτσι, ο χρόνος γίνεται ένα μέτρο της Τάξης, και ο κύριος αιτιώδης Παράγοντας στο Σύμπαν. Ωστόσο, πάντα θα αγνοούμε «τώρα» την προϋπάρχουσα Κατάσταση πριν αρχίσει ο χρόνος να κυλάει. Είναι ακόμη δύσκολο να οριστεί ο όρος «προϋπάρχουσα.» Δεν αρκεί να κινηθούμε πίσω στο χρόνο για να φανταστούμε ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η Κατάσταση, επειδή μια τέτοια διαδικασία είναι μια αιτιώδης διαδικασία. Ίσως είμαστε αιώνια καταδικασμένοι να ορίσουμε το «αναιτιώδες,» ή «μη αιτιακό,» με αιτιώδεις υποθέσεις. Αλλά ακόμη και πριν εξετάσουμε τη διαδικασία της Τάξης, μπορούμε να υποθέσουμε κάποια έννοια της Δομής, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε καμία αναφορά στο χρόνο ή το χώρο (εκτός από το ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε τις «τελείες» και τις «γραμμές» της Δομής αυτής ως κάτι διαφορετικό από τις «χωροχρονικές συντεταγμένες» ή την «κίνηση»).


Με μια τέτοια έννοια, ο Γιουνγκ αναφέρθηκε στη συγχρονικότητα ως μια μη αιτιακή συνδετική αρχή κάποιου είδους Συμμετρίας ή Δομής. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συντεταγμένες του πλέγματος μιας τέτοιας δομής; Ίσως αυτές οι συντεταγμένες να είναι οι λειτουργίες των αρχετύπων, ή οι «πλευρές» και οι «κορυφές» κάποιων στοιχειωδών αντικειμένων, ή σχημάτων, που αποτελούν τη Δομή. Επομένως, το «πλέγμα» μας αντιπροσωπεύει ένα στοιχειώδες «πεδίο» συχνοτήτων και εντάσεων αρχέτυπων, οι οποίες εκφράζονται ως φυσικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένου του χώρου και του χρόνου. Μια τέτοια κατασκευή θα έμοιαζε περισσότερο με το πλανητικό μοντέλο του Κέπλερ, το οποίο βασίζεται στα πλατωνικά στερεά,[13] και το  οποίο, αν και μπορεί να φαίνεται μαγικό ή ξεπερασμένο, αντιπροσωπεύει έξοχα την ύστατη προσπάθεια του ανθρώπινου νου να ταιριάξει απόλυτα με την αρχετυπική δομή του. Αν χρειάστηκαν περίπου 2.000 χρόνια, από την αυγή της επιστήμης στην αρχαία Μεσοποταμία και την Αίγυπτο μέχρι την εποχή του Πλάτωνα, για να καταλάβουμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα θεμελιώδη στερεά, και αν πέρασαν άλλα 2.000 χρόνια για να φτάσουμε από τις ιδέες του Πλάτωνα μέχρι τη σκέψη του Κέπλερ, τότε ίσως χρειαστούν άλλα 2.000 χρόνια, ξεκινώντας από την εποχή του Κέπλερ και της Αναγέννησης,  μέχρι να φτάσουμε σε μια θεωρία της Συνείδησης, και να ενοποιήσουμε τη γεωμετρία με τη διαδικασία της σκέψης.


Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι τα συναισθήματα ήταν βασικό συστατικό της αρετής. Ίσως η Αρετή να είναι μια έκφραση του υπέρτατου Πεπρωμένου ή Αιτίας στο Σύμπαν. Μπορούμε να πούμε ότι ζούμε χάρη στη Τέλεια Μορφή, ακόμη και αν η Τελειότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ως Ολοκλήρωση ή Εκπλήρωση, χωρίς καμία αναφορά στη Θεϊκότητα. Ίσως «αρετή» σημαίνει απλώς να ζούμε σε αρμονία με τον εαυτό μας και με τον υπόλοιπο κόσμο. Μετατρέποντας το Πάθος σε Αρετή, μπορούμε να ενώσουμε τις ιδέες και τις αισθήσεις, δίνοντας έτσι το «τέλειο σχήμα» στην ίδια μας την ύπαρξη. Στην πραγματικότητα, η «συναισθησία» θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «σκέψη μαζί με τις αισθήσεις.» Μπορούμε επίσης να ονομάσουμε μια τέτοια ψυχική κατάσταση «υπεραντίληψη,» και να ορίσουμε ή να ξεκινήσουμε μια διαδικασία παρόμοια με εκείνη ενός πειράματος σκέψης ή διαλογισμού, προκειμένου να φτάσουμε σε μια τέτοια ψυχική κατάσταση όπου οι σκέψεις και τα συναισθήματα συγχωνεύονται. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες εξισώσεις- προτάσεις για να απεικονίσουμε τέτοιες διαδικασίες:


Αρχέτυπο + Προβολή = Ψυχικό περιεχόμενο (ασυνείδητο)

Ψυχικό περιεχόμενο + Αντανάκλαση = Φυσικό αντικείμενο (συνειδητό)

Αρχέτυπο + Προβολή + Αντανάκλαση = Φυσικό αντικείμενο


Έτσι, το δονούμενο αρχέτυπο (με προβολή και αντανάκλαση) παράγει τον φυσικό κόσμο.


Φυσικό αντικείμενο - Ψυχικό περιεχόμενο = Αιτία

Εμπειρία + Αιτία = Ύπαρξη


Εξετάζοντας τα φυσικά φαινόμενα, πηγαίνουμε πίσω στις αιτίες. Ταυτόχρονα, μετατρέπουμε το δικό μας ψυχικό περιεχόμενο σε πραγματικότητα.


Προβολή + Αντανάκλαση = Φυσικό αντικείμενο + Ψυχικό περιεχόμενο

Φυσικό αντικείμενο + Ψυχικό περιεχόμενο + Αιτία = Συνείδηση


Αν αφαιρέσουμε όλα όσα γνωρίζουμε για τον κόσμο από όλα τα πράγματα (φυσικά και ψυχικά) που πραγματικά συνθέτουν τον κόσμο, αυτό που μένει είναι η Αιτία (Σκοπός) των ίδιων πραγμάτων.


Συλλογική συνείδηση = Εξατομικευμένη συνείδηση + Αιτία

Ελεύθερη Βούληση + Αιτία = Πεπρωμένο


Η δική μας επίγνωση είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας εξατομίκευσης. Οι ελεύθερες επιλογές μας εκπληρώνουν το πεπρωμένο μας.


Δομή (Συμμετρία) + Αιτία = Νόημα (η Μορφή)

Σημασία + Αιτία = Αρετή (Αρμονία)


Μπορούμε να πούμε ότι το να ζούμε με αρμονία είναι μια σκόπιμη πράξη συνειδητοποίησης της υποκείμενης ομορφιάς (συμμετρίας) του κόσμου.


Τα προηγούμενα σχήματα λόγου με οδηγούν να πω ότι,


Αρχέτυπο = Αιτία


Ίσως το Αρχέτυπο να είναι μια Αιτία χωρίς Επίγνωση. Ή μάλλον η Αιτία είναι ένα Αρχέτυπο χωρίς Επίγνωση. Σε κάθε περίπτωση,


Αρχέτυπο + Αιτία = Συνείδηση


Αυτό μας αφήνει με την εντύπωση ότι μια Εξωτερική Δύναμη είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία- ότι χρειαζόμαστε μια προϋπάρχουσα Αιτία (που υπάρχει ακόμη και πριν από τα αρχέτυπα). Αλλά καλύτερα να μην επαναλάβουμε τον άπειρο βρόχο που κάποτε δημιούργησε αυθόρμητα όλα όσα γνωρίζουμε στο μυαλό μας και στο Σύμπαν. Είμαστε όλοι προϊόντα της Προβολής, η οποία μπορεί να ήταν τόσο πομπώδης και βίαιη όσο η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), ή τόσο σεμνή και σιωπηλή όσο ένα Όνειρο που ξεδιπλώνεται. Ανεξάρτητα από το πώς ορίζουμε την αρχέγονη μοναδικότητα που περιελάμβανε όλες τις απαραίτητες συνθήκες για να ξεκινήσει ο κόσμος, η αιτιότητα έκανε την αρχική δομή να ξετυλιχθεί και να αποκτήσει νόημα. Νοήμον είναι ό,τι υπάρχει, που όμως ταυτόχρονα είναι γνωστό ότι υπάρχει. Μια τέτοια καθολική σύμπτωση, ή Συμπάθεια, είναι δυνατή επειδή το δικό μας μυαλό είναι μέρος της διαδικασίας. Έτσι, «εξατομίκευση» σημαίνει ταυτόχρονα «υλοποίηση,» ή απλώς «συνειδητοποίηση.» Κοιτάζοντας τον καθρέφτη για να δούμε τον εαυτό μας, ταυτόχρονα ο Καθρέφτης προβάλλει την εικόνα μας για να γίνει αντιληπτή. Στη γενική περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι η Μορφή έχει Όψη σαν τη Σελήνη. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να κοιτάξουμε και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Έτσι μένουμε τελικά με την αλήθεια του δικού μας στοχασμού.

 

Το μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού

Θα κλείσω αυτή τη συζήτηση με ένα απόσπασμα από το «Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού»:[14]

 

«Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος,

Χωρίς παρελθόν, χωρίς μέλλον.

Ένα φωτοστέφανο περιβάλλει τον κόσμο του νόμου.

Ξεχνάμε ο ένας τον άλλον, ήσυχοι και αγνοί, εντελώς ισχυροί και άδειοι.

Το κενό ακτινοβολείται από το φως της καρδιάς και του ουρανού.

Το νερό της θάλασσας είναι λείο και καθρεφτίζει το φεγγάρι στην επιφάνειά του.

Τα σύννεφα εξαφανίζονται στο μπλε διάστημα. Τα βουνά λάμπουν καθαρά.

Η συνείδηση επανέρχεται στον στοχασμό. Ο δίσκος της Σελήνης αναπαύεται μόνος του.»

[http://www.bahaistudies.net/asma/the_secret_of_the_golden_flower2.pdf]

 

- Η Συνείδηση επιστρέφει στη Συνείδηση.

- Η Μορφή αντανακλά τη Μορφή.

 

 

 

 

==========ΤΕΛΟΣ==========

 

 

 

 


Θεωρία των αρχέτυπων, © Χρήστος Κ. Τσελέντης, 2023.

mailto: christselentis@gmail.com

 

 [1] Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του Γιουνγκ σε δική μου μετάφραση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/doc/20205115/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B7-A%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE] 

[2] Σχετικά με την Πρωταπριλιά, οι Γαλλόφωνοι λένε «Poisson d’ avril» («Ψάρι του Απρίλη»), αντί για το «April Fools’ Day» που λένε οι Αγγλόφωνοι.

[3] Ο Paul Kammerer (1880-1926) ήταν Αυστριακός βιολόγος και οπαδός του Λαμαρκισμού (η θεωρία ότι οι οργανισμοί μπορούν να μεταφέρουν στους απογόνους τους χαρακτηριστικά που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους). Ένα από τα πάθη του  Kammerer ήταν και η συλλογή συμπτώσεων. Ο ίδιος δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο Das Gesetz der Serie (Ο Νόμος των Σειρών), το οποίο δεν μεταφράστηκε ποτέ στα Αγγλικά, και στο οποίο αναφέρει περισσότερα από 100 περιστατικά συμπτώσεων, τα οποία τον οδήγησαν να διατυπώσει τη θεωρία της σειριακότητας.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Kammerer]

[4] Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του Πάουλι σε δική μου μετάφραση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/document/15935243/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%91-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%91%CE%98%CE%A1%CE%9F%CE%A5]

[5] Στην κβαντική σύζευξη, η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συζευγμένων σωματιδίων θεωρείται ότι γίνεται «ακαριαία,» χωρίς δηλαδή να μεσολαβεί επαρκής χρόνος ώστε κάποιο σήμα από το ένα σωματίδιο να φτάσει στο άλλο με την ταχύτητα του φωτός.

[6] Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του Ντέιβιντ Μπομ σε δική μου μετάφραση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/document/59850473/%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%97-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%91-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97]

[7] Περισσότερα σχετικά με την έννοια της Μορφής, μπορείτε να βρείτε στο κείμενό μου Theory of the Form, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/document/292200322/Theory-of-the-Form]

[8] Ο Alexander Gurwitsch (1874–1954) ήταν Σοβιετικός βιολόγος και ιατρικός επιστήμονας, ο οποίος δημιούργησε τη μορφογενετική θεωρία πεδίου, και ανακάλυψε το βιοφωτόνιο.

[https://www.wikiwand.com/en/Alexander_Gurwitsch]

[9] Ο Karl Pribram (1919-2015) ήταν καθηγητής ψυχολογίας και ψυχιατρικής, ο οποίος έγινε γνωστός για τη θεωρία του ολονομικού μοντέλου του εγκεφάλου.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram]

[10] Στο γνωστό νοητικό πείραμα του Σρέντινγκερ με τη γάτα η οποία είναι κλεισμένη μέσα σ’ ένα κουτί, δεν γνωρίζουμε αν η γάτα είναι νεκρή ή ζωντανή πριν ν' ανοίξουμε το κουτί, πριν δηλαδή λάβει χώρα η πράξη της παρατήρησης.  

[11] Περισσότερα σχετικά με αυτήν την άποψη ταυτοχρονισμού, μπορείτε να βρείτε στο κείμενό μου Crossing The Brachistochrone, στον παρακάτω σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/document/599967274/Crossing-the-Brachistochrone]

[12] Περισσότερα σχετικά με την έννοια του επεκταμένου παρόντος μπορείτε να βρείτε στο κείμενό μου Το επεκταμένο παρόν:

[https://www.scribd.com/document/114427379/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BD]

[13] Ο Κέπλερ προσπάθησε να κατασκευάσει ένα μοντέλο για το πλανητικό μας σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι τροχιές των πλανητών και οι σχέσεις των μεταξύ τους κινήσεων θα ταίριαζαν με τα σχήματα των πλατωνικών στερεών και των αναμεταξύ τους σχέσεων, σε συμφωνία με αυτό που ο ίδιος ονόμασε Αρμονία του Κόσμου. Δείτε για παράδειγμα ενδεικτικά το παρακάτω κείμενό μου:

[https://christselentis.blogspot.com/2023/03/blog-post_69.html]

[14] Πρόκειται για Ταοϊστικό κείμενο, σχετικά με την εξάσκηση της σκέψης και την πλήρωση του πνεύματος. Μπορείτε να το βρείτε σε δική μου μετάφραση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

[https://www.scribd.com/document/58972931/%CE%A4%CE%9F-%CE%9C%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%9F%CE%A5-%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5]